20. ja 21. sajandi filosoofiatekstide tõlked

Roland Barthes

Autori surm (tlk M. Tamm)

Émile Benveniste

Keele semioloogia

Henry Bergson

Psühholoogiliste seisundite intensiivsusest (katkend, tlk M. Ott)

Loov evolutsioon: sissejuhatus (tlk M. Ott)

Martin Buber

Kahekõnelus (lühendatult)

Hea ja kurja pildid (lühendatult)

Albert Camus

Sisyphose müüt

Deepak Chopra

Edu seitse vaimset seadust

Bidja Dandaron

Mantrajaana tee (tlk M. Läänemets)

Palve (tlk M. Läänemets)

Daniel Dennett

Kvaalide kvainimine (tlk B. Mölder)

Michel Foucault

Hullus ja arutus (algus, tlk M. Lepikult)

Mis on autor? (tlk K. Kärsna)

Hans-Georg Gadamer

Võimetus kõneluseks (tlk A. Tool)

Jürgen Habermas

Modernsus – lõpetamata projekt (tlk A. Kärssin)

Ching Hai

Teispoolse maailma salapära

Martin Heidegger

Hölderlin ja luule loomus (tlk T. Luik)

Mis on metafüüsika? (tlk L. Luks)

Kunstiteose algupära: sissejuhatus (tlk Ü. Matjus)

Küsimus tehnika järele (tlk Ü. Matjus)

L. T. Hjelmslev

Eelmärkmed keeleteooriale (katkend)

Roman Jakobson

Keele olemuse otsinguil

K. N. Jayatilleke

Budistlik arusaam maailmakõiksusest (tlk E. Arro)

Budistlik arusaam jumalast (tlk E. Arro)

Carl Gustav Jung

Psühholoogilised tüübid: saateks (tlk P. Metspalu)

Hermann v Keyserling

India ja Hiina tarkus (tlk I. Vene)

Jiddu Krishnamurti

Vabanemine teadaolevast (tlk J. Sarapuu)

Julia Kristeva

Semiootika, ptk 2, 3

Merab Mamardašvili

Filosoofiast (tlk A. Luure)

Ratsionaalsuse klassikaline ja mitteklassikaline mudel (knsp)

+ Pjatigorski. Kolm vestlust teadvuse metateooriast (knsp)

Jacques Maritain

Filosoof ühiskonnas (tlk M. Raukas)

George Edward Moore

Principia Ethica (1 ptk konspekt)

Charles Peirce

Loogika kui semiootika: märgiteooria

Karl Popper

Teadmised ilma autoriteedita (tlk K. Haljasorg)

Hilary Putnam

Mille jaoks on filosoof? (tlk B. Mölder)

Bertrand Russell

Objektkeel

Miks ma kristlane ei ole (tlk A. Tarand)

Karl Marx (tlk E. Soovik)

Tõde ja väärus (tlk V. Parve)

Gilbert Ryle

Abstraktsioonid (tlk P. Annus)

Descartes´i müüt (tlk A. Unt)

Esa Saarinen

Rakendusfilosoofia (tlk M. Mikli)

Jean-Paul Sartre

Eksistentsialism on humanism (tlk M. Tamm)

Sangharakshita

Dharma olemus

Zeni põhiolemus (tlk V. Külaviir)

Inimese virgumise ideaal

Mida mõtlus endast tegelikult kujutab

Vaimse ühingu tähendus

Rudolf Steiner

Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohalt

Paul Tillich

Süstemaatiline teoloogia (knsp)

Chögyam Trungpa

Meditatsioon tegutsemise maailmas (katkend, tlk J. Toomasson)

Swami Vivekananda

Karmajooga

Alan Watts

See on TOO (tlk M. Läänemets)

Ludwig Wittgenstein

Filosoofilised uurimused (katkend, tlk A. Luure)

G. H. von Wright

Teadus, mõistus ja väärtus