Homo modelus

ALEKSANDER VEINGOLD Kui Aristoteles määratles inimest kui animal ridens’it – naerev loom, siis 18 saj. optimistid nimetasid meie tõugu juba Homo sapiens ja Homo faber – mõtlev, loov inimene. Mööduva sajandi 30.-tel aastatel arvas hollandlane Johann Huizinga, et inimkonnale enimsobiv enesemääratlus oleks Homo ludens – mängiv inimene. Nüüd, kolmanda aastatuhande künnisel, kui on selgunud, milliseid […]

Loe edasi