13. Mõeldamatu

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus. Vägeva tehtava najal, ohhoo, auväärne, on teadvusületus praegune.

Mõeldamatu tehtava, võrreldamatu tehtava, mittemõõdetava tehtava, kokkulugematu tehtava, samaväärseta tehtava najal, ohhoo, auväärne, on teadvusületus praegune.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Vägeva tehtava najal, Subhūti, on teadvusületus praegune. Mõeldamatu tehtava, võrreldamatu tehtava, mittemõõdetava tehtava, kokkulugematu tehtava, samaväärseta tehtava najal, Subhūti, on teadvusületus praegune.

Ja kuidas on, Subhūti, teadvusületus praegune mõeldamatu tehtava najal?

Sest mõeldamatu, Subhūti, on tõeleidjus, taibatus, iselasus, kõikteadmine. Sest on nii, Subhūti, et on teadvusületus praegune mõeldamatu tehtava najal. Sest nii pole võimalik meele najal mõelda.

Mis põhjusel?

Sest meel või meelevald või meeleline hoidja siin ei käima lähe.

Ja kuidas on, Subhūti, teadvusületus praegune võrreldamatu tehtava najal?

Sest pole võimalik, Subhūti, tõeleidjust, taibatust, iselasust, kõikteadmist mõelda või võrrelda. Sest on nii, Subhūti, et on teadvusületus praegune võrreldamatu tehtava najal.

Ja kuidas on, Subhūti, teadvusületus praegune mittemõõdetava tehtava najal?

Sest mittemõõdetav, Subhūti, on tõeleidjus, taibatus, iselasus, kõikteadmine. Sest on nii, Subhūti, et on teadvusületus praegune mittemõõdetava tehtava najal.

Ja kuidas on, Subhūti, teadvusületus praegune kokkulugematu tehtava najal?

Sest kokkulugematu, Subhūti, on tõeleidjus, taibatus, iselasus, kõikteadmine. Sest on nii, Subhūti, et on teadvusületus praegune kokkulugematu tehtava najal.

Ja kuidas on, Subhūti, teadvusületus praegune samaväärseta tehtava najal?

Sest ei ole olemas, Subhūti, täpselt taibuka, iselase, kõikteadja tõeleidnud väärikaga samast, kust veel kõrgemat? Sest on nii, Subhūti, et on teadvusületus praegune samaväärseta tehtava najal.”

 

2.

 

Rühmavanem Subhūti lausus:

“Veel, auväärne, kas vaid tõeleidjus on mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta? Nii, vaid taibatus, vaid iselasus, vaid kõikteadmine on võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta –

või ehk siiski on ka laad mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta?

Nii, vaid taibatus, vaid iselasus, vaid kõikteadmine on võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta –

või ehk siiski on ka tundmus mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta?

Nii, vaid taibatus, vaid iselasus, vaid kõikteadmine on võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta –

või ehk siiski on ka täheldus mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta?

Nii, vaid taibatus, vaid iselasus, vaid kõikteadmine on võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta –

või ehk siiski on ka valmistajad mõeldamatud, võrreldamatu, mittemõõdetavad, kokkulugematud, samaväärseta?

Nii, vaid taibatus, vaid iselasus, vaid kõikteadmine on võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta –

või ehk siiski on ka teadasaamine mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta?

Nii, vaid taibatus, vaid iselasus, vaid kõikteadmine on võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta – või ehk siiski on ka kõik hoidjad mõeldamatud, võrreldamatu, mittemõõdetavad, kokkulugematud, samaväärseta?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Ka laad, Subhūti, on mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta.

Ka tundmus, Subhūti, on mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta.

Ka täheldus, Subhūti, on mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta.

Ka valmistajad, Subhūti, on mõeldamatud, võrreldamatu, mittemõõdetavad, kokkulugematud, samaväärseta.

Ka teadasaamine, Subhūti, on mõeldamatu, võrreldamatu, mittemõõdetav, kokkulugematu, samaväärseta.

Nii, ka kõik hoidjad Subhūti, on mõeldamatud, võrreldamatud, mittemõõdetavad, kokkulugematud, samaväärseta.

Mis põhjusel?

Sest seal, Subhūti, mis on laadi hoidla, pole meelt, meelevalda, meelelisi hoidjaid ega võrdsust.

Sest seal, Subhūti, mis on tundmuse hoidla, pole meelt, meelevalda, meelelisi hoidjaid ega võrdsust.

Sest seal, Subhūti, mis on tähelduse hoidla, pole meelt, meelevalda, meelelisi hoidjaid ega võrdsust.

Sest seal, Subhūti, mis on valmistajate hoidla, pole meelt, meelevalda, meelelisi hoidjaid ega võrdsust.

Sest seal, Subhūti, mis on teadasaamise hoidla, pole meelt, meelevalda, meelelisi hoidjaid ega võrdsust.

Sest seal, Subhūti, mis on kõigi hoidjate hoidla, pole meelt, meelevalda, meelelisi hoidjaid ega võrdsust.

Sest on nii, Subhūti, et ka laad on mõeldamatu, võrreldamatu.

Nii, ka tundmus on mõeldamatu, võrreldamatu.

Nii, ka täheldus on mõeldamatu, võrreldamatu.

Nii, ka valmistajad on mõeldamatud, võrreldamatu.

Nii, ka teadasaamine on on mõeldamatu, võrreldamatu.

Nii, ka kõik hoidjad on mõeldamatud, võrreldamatu.

Ka laad, Subhūti, on mittemõõdetav.

Ka tundmus, Subhūti, on mittemõõdetav.

Ka täheldus, Subhūti, on mittemõõdetav.

Ka valmistajad, Subhūti, on mittemõõdetavad.

Ka teadasaamine, Subhūti, on mittemõõdetav.

Ka kõik hoidjad, Subhūti, on mittemõõdetavad.

Mis põhjusel?

Sest laadi, Subhūti, mõõdustikku ei teadvustata.

Sest tundmuse, Subhūti, mõõdustikku ei teadvustata.

Sest tähelduse, Subhūti, mõõdustikku ei teadvustata.

Sest valmistajate, Subhūti, mõõdustikku ei teadvustata.

Sest teadasaamise, Subhūti, mõõdustikku ei teadvustata.

Sest ka kõigi hoidjate, Subhūti, mõõdustikku ei teadvustata.

Misjaoks, Subhūti, laadi mõõdustikku ei teadvustata?

Misjaoks, Subhūti, tundmuse mõõdustikku ei teadvustata?

Misjaoks, Subhūti, tähelduse mõõdustikku ei teadvustata?

Misjaoks, Subhūti, valmistajate mõõdustikku ei teadvustata?

Misjaoks, Subhūti, teadasaamise mõõdustikku ei teadvustata?

Misjaoks, Subhūti, ka kõigi hoidjate mõõdustikku ei teadvustata?

Sest laadi, Subhūti, mõõdustikku ei ole tunda.

Sest tundmuse, Subhūti, mõõdustikku ei ole tunda.

Sest tähelduse, Subhūti, mõõdustikku ei ole tunda.

Sest valmistajate, Subhūti, mõõdustikku ei ole tunda.

Sest teadasaamise, Subhūti, mõõdustikku ei ole tunda.

Sest ka kõigi hoidjate, Subhūti, mõõdustikku ei ole tunda.

Misjaoks, Subhūti, laadi mõõdustikku ei ole tunda?

Misjaoks, Subhūti, tundmuse mõõdustikku ei ole tunda?

Misjaoks, Subhūti, tähelduse mõõdustikku ei ole tunda?

Misjaoks, Subhūti, valmistajate mõõdustikku ei ole tunda?

Misjaoks, Subhūti, teadasaamise mõõdustikku ei ole tunda?

Misjaoks, Subhūti, ka kõigi hoidjate mõõdustikku ei ole tunda?

Tänu, Subhūti, kõigi hoidjate mõõdustikutusele.

Ka laad, Subhūti, on kokkulugematu.

Ka tundmus, Subhūti, on kokkulugematu.

Ka täheldus, Subhūti, on kokkulugematu.

Ka valmistajad, Subhūti, on kokkulugematud.

Ka teadasaamine, Subhūti, on kokkulugematu.

Ka kõik hoidjad, Subhūti, on kokkulugematud.

Tänu arvutamisest eemale astutusele.

Ka laad, Subhūti, on samaväärseta.

Ka tundmus, Subhūti, on samaväärseta.

Ka täheldus, Subhūti, on samaväärseta.

Ka valmistajad, Subhūti, on samaväärseta.

Ka teadasaamine, Subhūti, on samaväärseta.

Ka kõik hoidjad, Subhūti, on samaväärseta.

Tänu, Subhūti, kõigi hoidjate selgusega samasusele.

Kuidas arvad, Subhūti, on aga ka selguse puhul olemas samane, arvutamine, mõõdustik, võrreldav, meel või meelelised hoidjad?”

Subhūti lausus:

“Mitte üldsegi, auväärne!”

Auväärne lausus:

“Just nii, Subhūti, sellise esitlusega on ka kõik hoidjad mõeldamatud, võrreldamatud, mittemõõdetavad, kokkulugematud, samaväärseta.

Ja need tõeleidnuhoidjad, Subhūti, on tänu meele lõpulejõudmusele mõeldamatud, tänu võrdsusest eemale astutusele võrreldamatud ning “mõeldamatud, võrreldamatud”, Subhūti, on ütlemine teadasaamisliku hoidja kohta; nagu ka “mittemõõdetavad, kokkulugematud, samaväärseta”, Subhūti – need tõeleidnuhoidjad on tänu mõõdu, kokkulugemise, samase lõpulejõudmusele mittemõõdetavad, kokkulugematud, samaväärseta. Kuna on selguse suhtes samaselt, kokkulugematult, mittemõõdetavalt, on need hoidjad samaväärseta, kokkulugematud, mittemõõdetavad.

Kuna selgus on võrreldavalt, on need hoidjad, ohhoo, võrreldamatud, kokkukoondamata. Sellepärast öeldakse, Subhūti, et need hoidjad on võrreldamatud.

Kuna selgus on mõeldamatult, on need hoidjad mõeldamatud.

Kuna selgus on võrreldamatult, on need hoidjad võrreldamatud.

Kuna selgus on mittemõõdetavalt, on need hoidjad mittemõõdetavad.

Kuna selgus on kokkulugematult, on need hoidjad kokkulugematud.

Kuna selgusel pole samaväärset, on need hoidjad samaväärseta.

Siis veel, kui selgitati mõeldamatust, võrreldamatust, mittemõõdetavust, kokkulugematust, samaväärsetust, siis oli käsile mitte võttes viissada jaovenda voolustest meelt vabaks saanud. Ja kuussada istumisvenda säbrust lahti, mustusest lahku läinud, hoidjate suhtes puhastunud hoidjasilmadega. Ja kolmkümmend istumisõde säbrust lahti, mustusest lahku läinud, hoidjate suhtes puhastunud hoidjasilmadega. Ja kakskümmend taibuolendit ilmumatute hoidjate suhtes kannatlikkuse leida võtsid.

Ja just siinses tragiduse-kujutises käsitleb auväärne neid kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Ka need istumisvennad ja istumisõed, kes on säbrust lahti, mustusest lahku läinud, hoidjate suhtes puhastunud hoidjasilmadega – auväärne käsitleb ka neid. Ka nemad hakkavad käsile mitte võttes voolustest meelt vabaks saama.”

 

3.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus. Vägeva tehtava najal, ohhoo, auväärne, on teadvusületus praegune.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Sügav, Subhūti, on teadvusületus. Vägeva tehtava najal, Subhūti, on teadvusületus praegune.

Mis põhjusel?

Sest siinsega, Subhūti, on kokkusobitatud kõikteadmine, siinsega on kokkusobitatud üksitaibanupinnas, siinsega on kokkusobitatud kõigi kuulajate pinnas.

Selsamal kombel, Subhūti, nagu peameheks piserdatud, maakonna tugevuse ja vapruse kättesaanud valitseja Ülik. Kõik see, mis on valitseja tehtav ja mis linna tehtav ja mis maakonna tehtav, tuleb kokkusobitatud ametnikega; seejärel tuleb valitseja vähe kibelemist, kuhi minema viidud.

Just nii, Subhūti, kõik need mõned, kes on taibanuhoidjad või üksitaibanuhoidjad või kuulajahoidjad, on teadvusületusega kokkusobitatud. Teadvusületus seal tehtavat teeb.

Sellise esitlusega, Subhūti, vägeva tehtava najal on teadvusületus praegune, et laadist mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, on teadvusületus praegune, et tundmusest mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, täheldusest mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, valmistajatest mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, teadasaamisest mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, voolusängi ilmutamisviljast mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, korraksnaasjaviljast mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, mittenaasjaviljast mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, väärikusviljast mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, üksitaibust mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla, kõikteadmisest mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla.”

 

4.

 

Subhūti lausus:

“Kuidas on teadvusületus praegune, auväärne, et kõikteadmisest mitte kinni haarata, mitte sissevõetud olla?”

Auväärne lausus:

“Kuidas arvad, Subhūti, sa püüad näha väärikust, kus teeksid kinnihaaramist või sellest sissevõetust?”

Subhūti lausus:

“Mitte üldsegi, auväärne! Ma ei püüa näha, auväärne, hoidjat väärikus, millest kinni haaraksin või sissevõetud oleksin.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Ka mina, Subhūti, ei püüa näha tõeleidjust. Sedasi ma, Subhūti, tõeleidjust näha püüdmata ei haara kinni, ei ole sissevõetud. Seesugusel juhul, Subhūti, ka kõikteadmine on kinnihaaramiseta, sissevõetuseta.”

Subhūti lausus:

“Ka kõikteadmine, auväärne, on kinnihaaramiseta, sissevõetuseta”? Et, auväärne, uues liikuris paiknevad kärbitute edujuurtega väga vägevad taibuolendid äranäitamist kuuldes ei väreleks, väriseks, värinat hakka ilmutama!

Aga siis veel, auväärne, need väga vägevad taibuolendid, kes tulla saavad avaldunud põhjustega, eespoolsete alistuste esiletoojad, pikka aega istutatud edujuurtega, hakkavad kuuldes sügavat teadvusületust pooldama.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on!”

 

5.

 

Nüüd siis ütlesid tungi toimealade ja laadi toimealade taevapojad auväärsele nii:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus, rasket nägu, raske taibata püüda. Eespoolsete alistuste esiletoojad, pikka aega istutatud edujuurtega, auväärne, saavad tulla olendid, kes hakkavad sügavat teadvusületust pooldama.

Kui äkki kõik need olendid, kes on tuhat kuubis vägevas ilma asendis, auväärne, kujutist või kujutise järelejääki toimetaksid usu sihis mineja pinnase suhtes – siis juba too, auväärne, kes siin sügava teadvusületuse suhtes ka üht päeva kannatlikkust paneks kangastuma, väljaotsiks, mõtleks, võrdleks, läbivaatust teeks, mõista suudaks, on neist tähtsam.”

Kui see öeldud, kutsunud auväärne tungi toimealade ja laadi toimealade taevapojad:

“Kui, taevapojad, just mõni perepoeg või peretütar seda sügavat teadvusületust kuuleks, siis kuni on tema ihale vaja vastu anda, taevapojad, üpris kiiresti vaibumine, aga mitte nende omale, kes toimetavad kujutist või kujutise järelejääki usu sihis mineja pinnase suhtes.”

Nüüd siis, tungi toimealade ja laadi toimealade taevapojad ütlesid auväärsele nii:

“Vägev ületus on see, auväärne, mis on teadvusületus.”

Öeldes kummardasid peaga auväärse jalgade ette, käisid kolm korda parempidi ümber auväärse ja auväärse kõrvalt “hakkame minema” kangastust saades edasi astusid. Mitte kuigi kaugele minnes nad haihtunud. Ja tungi toimealade taevapojad hakkasid seiskuma tungi asendis, ja laadi toimealade taevapojad seiskuma vaimuilmas.