15. Taevaline

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Kuidas, auväärne, algusttegija väga vägev taibuolend on paigal, kuidas harjutab teadvusületuse suhtes?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Siin, Subhūti, teadvusületuse suhtes harjutamistungiga algusttegijal väga vägeval taibuolendil on vaja hüvadest sõpradest hoolida, neid palveldada, neil ümber istuda.

Kes toda teadvusületuse suhtes hakkavad nõustama, õpetama, ja kes hakkavad tollele teadvusületuse otstarvet kätte näitama – on vaja tunda, Subhūti, et need ongi tolle väga vägeva taibuolendi hüvad sõbrad. Ja nii hakkavad tollele teadvusületuse otstarvet kätte näitama: “Tule sina, perepoeg! Andmisületuse suhtes sobimist ilmuta! Kõlblusületuse suhtes sobimist ilmuta! Kannatlikkusületuse suhtes sobimist ilmuta! Vaprusületuse suhtes sobimist ilmuta! Mõistmisületuse suhtes sobimist ilmuta! Teadvusületuse suhtes sobimist ilmuta!

Mida iganes sina, perepoeg, andi annad, seda kõike arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes!

Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks laadi tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tundmuse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tähelduse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks valmistajate tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks teadasaamise tõttu!

Mis põhjusel?

Sest ülimaks hindamata, perepoeg, on kõikteadmine.

Mida iganes sina, perepoeg, kõlblust valvad, seda kõike arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes!

Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks laadi tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tundmuse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tähelduse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks valmistajate tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks teadasaamise tõttu!

Mis põhjusel?

Sest ülimaks hindamata, perepoeg, on kõikteadmine.

Mida iganes sina, perepoeg, kannatlikkusega avaldad, seda kõike arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes!

Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks laadi tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tundmuse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tähelduse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks valmistajate tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks teadasaamise tõttu!

Mis põhjusel?

Sest ülimaks hindamata, perepoeg, on kõikteadmine.

Mida iganes sina, perepoeg, vaprust alustad, seda kõike arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes!

Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks laadi tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tundmuse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tähelduse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks valmistajate tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks teadasaamise tõttu!

Mis põhjusel?

Sest ülimaks hindamata, perepoeg, on kõikteadmine.

Mida iganes sina, perepoeg, mõistmist ilmsiks saad, seda kõike arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes!

Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks laadi tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tundmuse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tähelduse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks valmistajate tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks teadasaamise tõttu!

Mis põhjusel?

Sest ülimaks hindamata, perepoeg, on kõikteadmine.

Mida iganes sina, perepoeg, teadvuses läbini alistad, seda kõike arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes!

Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks laadi tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tundmuse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks tähelduse tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks valmistajate tõttu! Ja et sina, perepoeg, ei hindaks kõrgemata täpset taibukust ülimaks teadasaamise tõttu!

Mis põhjusel?

Sest ülimaks hindamata, perepoeg, on kõikteadmine.

Ja et sina, perepoeg, “ei teeks mõnu kuulajapinnase või üksitaibanupinnase suhtes”! Sest on nii, Subhūti, et hüvad sõbrad päästavad algusttegija väga vägeva taibuolendi järjest teadvusületusse.”

 

2.

 

Subhūti lausus:

“Rasket teha tegijad, auväärne, on väga vägevad taibuolendid, kes paiknevad kõrgemata täpset taibukust taibuga leidma. Ega otsi sedalaadi andmisele lähenedes, sedalaadi kõlblusele, sedalaadi kannatlikkusele, sedalaadi vaprusele, sedalaadi mõistmisele, sedalaadi teadvusele lähenedes ka endast sõltuva läbini vaibumise korral läbini vaibumist. Vaid hoopis, kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungid vaatlevad ülimalt raskussesattunud olendi asendit kogumina ega värele sihtlemise tõttu.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Rasket teha tegijad, Subhūti, on väga vägevad taibuolendid, kes paiknevad ilmale tulusa jaoks, paiknevad ilma kerge jaoks, ilmale kaasaelamise jaoks. “Saame ilma kaitsjaks, saame ilma toetuspinnaks, saame ilma kambriks, saame ilma eesmärgiks, saame ilma mandriks, saame ilmas ilmutajaks, saame ilmas juhatajaks, kõrgemata täpset taibukust taibuga leides saame ilmas minejaks.” Niivõrd vapralt alustavad kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Ja kuidas saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma kaitsjaks?

Neid, Subhūti, kes on ilma raskusega sihtlemise toimealad, sellepärast nii kaitsevad, pingutavad, et raskusi hüljata, vaprust alustavad. Sest nii saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma kaitsjaks.

Ja kuidas saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma toetuspinnaks?

Kes on sündimise hoidikud olendid, Subhūti, vananemise hoidikud, põdemise hoidikud, suremise hoidikud, valu, kurtmise, raskuse, raske aru, ahastuse hoidikud olendid – kõiki neid vabastaevad sündimisest, vananemisest, põdemisest, suremisest, valust, kurtmisest, raskusest, raskest arust, ahastusest. Sest nii saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma toetuspinnaks.

Ja kuidas saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma kambriks?

Kes on täpselt taibukad tõeleidnud väärikad, Subhūti, olenditele hoidjat näha toovad, et olla haakumiseta. Sest nii saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma kambriks.”

Subhūti lausus:

“Kuidas, auväärne, tuleb haakumiseta?”

Auväärne lausus:

“Mis on, Subhūti, laadiga kokkuköiteta, see on laadiga haakumiseta. Mis on laadiga haakumiseta, see on laadiga kokkuköiteta. Mis on laadiga kokkuköiteta, see on laadi mitteilmumine, mittehävimine. Mis on laadi mitteilmumine, mittehävimine, see on laadiga haakumiseta. Mis on laadiga haakumiseta, säärane on laadiga kokkuköiteta, säärane on laadiga haakumiseta.

Mis on, Subhūti, tundmusega kokkuköiteta, see on tundmusega haakumiseta. Mis on tundmusega haakumiseta, see on tundmusega kokkuköiteta. Mis on tundmusega kokkuköiteta, see on tundmuse mitteilmumine, mittehävimine. Mis on tundmuse mitteilmumine, mittehävimine, see on tundmusega haakumiseta. Mis on tundmusega haakumiseta, säärane on tundmusega kokkuköiteta, säärane on tundmusega haakumiseta.

Mis on, Subhūti, täheldusega kokkuköiteta, see on täheldusega haakumiseta. Mis on täheldusega haakumiseta, see on täheldusega kokkuköiteta. Mis on täheldusega kokkuköiteta, see on tähelduse mitteilmumine, mittehävimine. Mis on tähelduse mitteilmumine, mittehävimine, see on täheldusega haakumiseta. Mis on täheldusega haakumiseta, säärane on täheldusega kokkuköiteta, säärane on täheldusega haakumiseta.

Mis on, Subhūti, valmistajatega kokkuköiteta, see on valmistajatega haakumiseta. Mis on valmistajatega haakumiseta, see on valmistajatega kokkuköiteta. Mis on valmistajatega kokkuköiteta, see on valmistajate mitteilmumine, mittehävimine. Mis on valmistajate mitteilmumine, mittehävimine, see on valmistajatega haakumiseta. Mis on valmistajatega haakumiseta, säärane on valmistajatega kokkuköiteta, säärane on valmistajatega haakumiseta.

Mis on, Subhūti, teadasaamisega kokkuköiteta, see on teadasaamisega haakumiseta. Mis on teadasaamisega haakumiseta, see on teadasaamisega kokkuköiteta. Mis on teadasaamisega kokkuköiteta, see on teadasaamise mitteilmumine, mittehävimine. Mis on teadasaamise mitteilmumine, mittehävimine, see on teadasaamisega haakumiseta. Mis on teadasaamisega haakumiseta, säärane on teadasaamisega kokkuköiteta, säärane on teadasaamisega haakumiseta.

Sest tuleb nii, Subhūti, et teadmise nägemise tõttu on “kõik hoidjad on kokkuhaakumatud, kokkuköitmatud” haakumiseta.

Sest nii saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma kambriks.

Ja kuidas saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma eesmärgiks?

Mis on, Subhūti, laadi ületamine, seda laadi pole. Ja nõnda, Subhūti, nagu on ületamine, on laad.

Mis on, Subhūti, tundmuse ületamine, seda tundmust pole. Ja nõnda, Subhūti, nagu on ületamine, on tundmus.

Mis on, Subhūti, tähelduse ületamine, seda täheldust pole. Ja nõnda, Subhūti, nagu on ületamine, on täheldus.

Mis on, Subhūti, valmistajate ületamine, neid valmistajaid pole. Ja nõnda, Subhūti, nagu on ületamine, on valmistajad.

Mis on, Subhūti, teadasaamise ületamine, seda teadasaamist pole. Ja nõnda, Subhūti, nagu on ületamine, on teadasaamine.

Ja nõnda, Subhūti, nagu on laadi, tundmuse, tähelduse, valmistajate, teadasaamise ületamine, on kõik hoidjad.”

Subhūti lausus:

“Kui, auväärne, nõnda nagu on laadi, tundmuse, tähelduse, valmistajate, teadasaamise ületamine, on kõik hoidjad – ega ju siis, auväärne, tule nii, et väga vägevad taibuolendid leiavad taibuga kõik hoidjad?

Mis põhjusel?

Sest siin pole, auväärne, mingit kujustust.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Mis on ületamine, seal pole mingit kujustust. Just tänu kujustusetusele tuleb, Subhūti, et väga vägevad taibuolendid leiavad taibuga kõik hoidjad.

Nii ka, Subhūti, üliraske teha on väga vägevatel taibuolenditel, kes nii kõiki hoidjaid mõista suudavad ja ei silmas pea ega külge sula; mõista suudavad: “Nii leiame taibuga me need hoidjad, ja nii kõrgemata täpse taibukuse taibuga leides hakkame neid hoidjaid näha tooma, selitama.”

Sest nii saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma eesmärgiks.

Ja kuidas saavad, Subhūti, hakkavad väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma mandriteks?

Selsamal kombel, Subhūti, nagu selle kohta, mis suunas on jõgedes või vägevates veteväljades vesi katkenud, öeldakse, et on “manner”.

Just nii, Subhūti, on laadi esiots ja tagaots katkenud. Just nii, Subhūti, on tundmuse esiots, tagaots katkenud. Just nii, Subhūti, on tähelduse esiots, tagaots katkenud. Just nii, Subhūti, on valmistajate esiots, tagaots katkenud. Just nii, Subhūti, on teadasaamise esiots, tagaots katkenud.

Sellise katkemise najal, Subhūti, on kõigi hoidjate esiots ja tagaots katkenud.

Ja mis on kõigi hoidjate katkemine, Subhūti, see on rahulik, see on juhendatud, see on läbini vaibumine, see on nii nagu on, see pole vastupidine.

Niiviisi saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma mandriteks.

Ja kuidas saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma ilmutajaks?

Siin, Subhūti, olles taibuga leidnud kõrgemata täpse taibukuse ja andes pikka aega ebatarkuse munakoti kaesse mähitud, pimeduse ikestatud olenditele teadvuse abiga helendust, väga vägevad taibuolendid kogu mitteteadmise pimeduse pimendaja ära pühivad.

Niiviisi saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma ilmutajaks.

Ja kuidas saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma juhatajaks?

Siin, Subhūti, olles taibuga leidnud kõrgemata täpse taibukuse, väga vägevad taibuolendid toovad näha hoidjat, et laadi tõug ei ilmuks ega häviks. Toovad näha hoidjat, et tundmuse tõug ei ilmuks ega häviks. Toovad näha hoidjat, et tähelduse tõug ei ilmuks ega häviks. Toovad näha hoidjat, et valmistajate tõug ei ilmuks ega häviks. Toovad näha hoidjat, et teadasaamise tõug ei ilmuks ega häviks.

Toovad näha hoidjat, et ka lihtinimesehoidjate tõug ei ilmuks ega häviks. Toovad näha hoidjat, et ka kuulajahoidjate tõug ei ilmuks ega häviks. Toovad näha hoidjat, et ka üksitaibanuhoidjate tõug ei ilmuks ega häviks. Toovad näha hoidjat, et ka taibuolendihoidjate tõug ei ilmuks ega häviks.

Toovad näha hoidjat, et ka kõigi hoidjate tõug ei ilmuks ega häviks.

Niiviisi saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilma juhatajaks.

Ja kuidas saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilmas minejaks?

Siin, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, toovad näha ilma hoidjat “laad on selguses äramineja”. Toovad näha hoidjat “tundmus on selguses äramineja”. Toovad näha hoidjat “täheldus on selguses äramineja”. Toovad näha hoidjat “valmistajad on selguses äraminejad”. Toovad näha hoidjat “teadasaamine on selguses äramineja”. Just nii, Subhūti, kõik hoidjad on selguses äraminejad, ei lähene, ei lähe ära, on selgusega samased.

Nii nagu selgus on edaspidine, minemata, tegemata, töötlemata, valmistamata, mittepaigalolnud, mitte kokku paigutatud, mitteseisatatud, mitteilmunud, mittehävinud, just nii, Subhūti, on kõik hoidjad on edaspidised, minemata, tegemata, töötlemata, valmistamata, mitte paigal, mitte paigas, mitteseisatatud, mitteilmunud, mittehävinud, tänu selguse kujutislikkusele kujustuseta.

Mis põhjusel?

Mis on laadi tühjus, Subhūti, see ei lähene ega lähe. Mis on tundmuse tühjus, Subhūti, see ei lähene ega lähe. Mis on tähelduse tühjus, Subhūti, see ei lähene ega lähe. Mis on valmistajate tühjus, Subhūti, see ei lähene ega lähe. Mis on teadasaamise tühjus, Subhūti, see ei lähene ega lähe.

Just nii, Subhūti, mis on kõigi hoidjate tühjus, see ei lähene ega lähe.

Mis põhjusel?

Sest tühjuses äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest tunnusetus äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest tõotamatus äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest valmistamata äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest ilmumata äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest sündimata äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest tulemata äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest unenäos äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest loomuses äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest lõppematus äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest rahulikud äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest vaibumises äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest tagasi väljaviimiseta äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest lähenemata äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest minemata, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest lihkumiseta äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest laadis äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest tundmuses äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest tähelduses äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest valmistajates äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest teadasaamises äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Sest väärikuse ja üksitaibatuse täpses kõrgemata taibukuses äraminejad, Subhūti, on kõik hoidjad. Nad ei pöördu sellest minekust eemale.

Ja siit, taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud väga vägevad taibuolendid toovad näha hoidjat “kõik hoidjad on selguses äraminejad”.

Niiviisi saavad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, ilmas minejaks.”

 

3.

 

Subhūti lausus:

“Kes hakkavad, auväärne, olema sellest sügavast teadvusületusest teadlikud?”

Auväärne lausus:

“Toimlejad väga vägevad taibuolendid, Subhūti, kes tulla saavad küpsed edujuured eespoolsete täpselt taibukate tõeleidnud väärikate kõrval – on vaja tunda, Subhūti, et need on taibuolendid, kes hakkavad olema sellest sügavast teadvusületusest teadlikud.”

Subhūti lausus:

“Millise isetulekuga, auväärne, tulla saavad need väga vägevad taibuolendid, kes hakkavad olema sügavast teadvusületusest teadlikud?”

Auväärne lausus:

“Juhistulikult eraldunud isetulekuga, Subhūti, tulla saavad need väga vägevad taibuolendid, kes hakkavad olema sügavast teadvusületusest teadlikud.”

 

4.

 

Subhūti lausus:

“Kas, auväärne, need väga vägevad taibuolendid tulla saavad just nii-äraminejad? Just olendite minekut taibuga leides hakkavad just minekut näha tooma? Nii nad tulla saavad olendite minek?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Just nii-äraminejad, Subhūti, väga vägevad taibuolendid tulla saavad. Just olendite minekut taibuga leides hakkavad just minekut näha tooma. Nii nad tulla saavad olendite minek.

Sest nii saavad, Subhūti, taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud väga vägevad taibuolendid mittemõõdetavates, kokkulugematutes olendites minejaks.”

 

5.

 

Subhūti lausus:

“Rasket teha tegija, auväärne, on väga vägev taibuolend, kes on säärase relvaga relvastatud: “Mittemõõdetavaid, kokkulugematuid olendeid hakkan panema läbini vaibuma.””

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Rasket teha tegija, Subhūti, on väga vägev taibuolend, kes on säärase relvaga relvastatud: “Mittemõõdetavaid, kokkulugematuid olendeid hakkan panema läbini vaibuma.”

Siis veel, Subhūti, vägeva relvaga relvastatud väga vägeva taibuolendi relv pole laadiga kokkuköidetud ega laadi tarbeks kokkuköidetud. Pole tundmusega kokkuköidetud ega tundmuse tarbeks kokkuköidetud. Pole täheldusega kokkuköidetud ega tähelduse tarbeks kokkuköidetud. Pole valmistajatega kokkuköidetud ega valmistajate tarbeks kokkuköidetud. Pole teadasaamisega kokkuköidetud ega teadasaamise tarbeks kokkuköidetud.

Pole kuulajapinnasega kokkuköidetud ega kuulajapinnase tarbeks kokkuköidetud. Pole üksitaibanupinnasega kokkuköidetud ega üksitaibanupinnase tarbeks kokkuköidetud. Pole ka taibanu asendiga kokkuköidetud ega ka taibanu asendi tarbeks kokkuköidetud.

Mis põhjusel?

Kõigi hoidjatega relvastamata on, ohhoo, Subhūti, vägeva relvaga relvastatud väga vägeva taibuolendi relv.”

 

6.

 

Subhūti lausus:

“Nii vägeva relvaga relvastatud, auväärne, nii sügava teadvusületuse suhtes toimetava väga vägeva taibuolendi ihale pole vaja vastu anda kolm paika.

Missugused kolm?

Mis on kuulajapinnas, üksitaibanupinnas või taibanu asend.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Missugust sina, Subhūti, tarbekohast nägema kalduv, sõnad nii: “Nii vägeva relvaga relvastatud, nii sügava teadvusületuse suhtes toimetava väga vägeva taibuolendi ihale pole vaja vastu anda kolm paika. Missugused kolm? Mis on kuulajapinnas, üksitaibanupinnas või taibanu asend.”? Sest seda on paikapidamatu, selgustsaamatu, Subhūti, et on nii vägeva relvaga relvastatud, nii sügava teadvusületuse suhtes toimetava väga vägeva taibuolendi kuulajapinnas või üksitaibanupinnas – vaid hoopiski, tolle, kes on kõigi olendite hõlbuks relvaga relvastatud, ihale on vaja vastu anda just taibanupinnas.”

 

7.

 

Subhūti lausus:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus. Seda pole kellelgi vaja tuletada. Sest keegi pole seda tuletamas. Keegi ka ei tuleta, keegi ka ei hakka tuletama, pole ka midagi vaja tuletada, pole vaja kusagil tuletada.

Mis põhjusel?

Sest, auväärne, mingi hoidja pole väljavormunud teadvusületuse suhtes.

Selguse tuletus on see, auväärne, mis on teadvusületuse tuletus.

Kõigi hoidjate tuletus on see, auväärne, mis on teadvusületuse tuletus.

Kinnistuseta tuletus on see, auväärne, mis on teadvusületuse tuletus.

Otsata tuletus on see, auväärne, mis on teadvusületuse tuletus.

Olematu tuletus on see, auväärne, mis on teadvusületuse tuletus.

Kinnihaaramiseta tuletus on see, auväärne, mis on teadvusületuse tuletus.”

 

8.

 

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Sest siit, Subhūti, on vaja läbivaatust teha, et sügava teadvusületuse kulgelaga kulgev väga vägev taibuolend on täpsest kõrgemata taibukusest taganematu:

Keegi väga vägev taibuolend, Subhūti, ei tee sissevõetust sellest sügavast teadvusületusest. Keegi muude selgitustest, muude kutsest ei ole sissevõetud. Keegi väga vägev taibuolend ei lähe muid uskudes.

Keegi väga vägev taibuolend, Subhūti, selgitatava sügava teadvusületuse suhtes ei külge sula, ei kokku sula, ei tagajärjeks tule, ei värele, ei värise, ei ilmuta värinat, ei ihalda, kõhkle ega juhmistu, sisse kaevub, poolehoidu avaldab, õnnistab teadvusületuse nägemist ja kuulmist.

On vaja tunda, Subhūti, et esiotsas on teadvusületus tolle poolt küsitletud.

Mis põhjusel?

Sellepärast, Subhūti, et selgitatava sügava teadvusületuse suhtes ei värele, ei värise, ei ilmuta värinat.”

 

9.

 

Subhūti lausus:

“Väga vägeva taibuolend, auväärne, kes selgitatava sügava teadvusületuse suhtes ei värele, ei värise, ei ilmuta värinat – missuguse tegumoega, auväärne, ta teadvusületust talletab?”

Auväärne lausus:

“Kõikteadmise alusel jätkumisega, Subhūti, talletab väga vägev taibuolend teadvusületust.”

Subhūti lausus:

“Kuidas, auväärne, talletab kõikteadmise alusel jätkumine?”

Auväärne lausus:

“Selguse alusel jätkumisega, Subhūti, selguse ettevõtmisega, selguse ettekuhjumise jätkumisega – nii, Subhūti, talletab kõikteadmise alusel jätkumine.

Siis veel, Subhūti, mis on kõikteadmise alusel jätkumisega talletamine, Subhūti, säärane on talletamine.

Mis põhjusel?

Sest mittemõõdetav, Subhūti, on kõikteadmine. Sest mõõdustikuta, Subhūti, on kõikteadmine.

Mis on, Subhūti, mittemõõdetav, mõõdustikuta, see ei ole laad, ei tundmus, ei täheldus, ei valmistajad, ei teadasaamine, ei kättesaamine, ei kohalejõudmine, ei kasutamine, ei tee, ei teevili, ei teadmine, ei teadasaamine, ei ilmumine, ei soikuvajumine, ei ilmumine, ei mõõn, ei hävimine, ei tuletus, ei lahtituletus. Ega ka millegagi tehtud ega ka kusagilt lähenenud ega ka kuhugi lähe ega ka kusagil kohas ega ka kusagil suunas paigal. Vaid hoopis, nii kokku loeb “mittemõõdetav, mõõdustikuta”.

Kuna selgus on mittemõõdetavuse najal, on kõikteadmine mittemõõdetavalt. Ja seda, mis on mittemõõdetavalt, pole kellegi võimalik taibuga leida. Pole võimalik ei laadi, tundmuse, tähelduse, valmistajate, teadasaamise, andmisületuse, kõlblusületuse, kannatlikkusületuse, vaprusületuse, mõistmisületuse ega teadvusületusega taibuga leida.

Mis põhjusel?

Sest laadki, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest tundmuski, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest tähelduski, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest valmistajadki, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest teadasaaminegi, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest andmisületuski, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest kõlblusületuski, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest kannatlikkusületuski, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest vaprusületuski, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest mõistmisületuski, Subhūti, on kõikteadmine.

Sest teadvusületuski, Subhūti, on kõikteadmine.”

 

10.

 

Nüüd siis astusid taevavürst Võimekas koos tungi toimealade taevapoegadega ja ka kaaskonnaisand Vaim koos laadi toimealade taevapoegadega auväärse juurde. Juurde astudes kummardasid peaga auväärse jalgade ette, käisid kolm korda parempidi ümber auväärse ja seadsid end otsa peal sisse. Ja otsa peal paigalolnud taevavürst Võimekas koos tungi toimealade taevapoegadega ja ka kaaskonnaisand Vaim koos laadi toimealade taevapoegadega

ütlesid auväärsele nii:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus. Raske sisse kaevuda, auväärne, on teadvusületus. Rasket nägu, auväärne, on teadvusületus. Raske taibata püüda, auväärne, on teadvusületus.

Nii ka, tarbekohast nägema kalduval, kõrgemata täpse taibukuse üksnes taibuga leidnud, taiburingis sisseseadnud täpselt taibukal tõeleidnud väärikal on austada võetud meel vähekibelevuse suhtes, mitte hoidjanäpunäite suhtes.”

 

11.

 

Kui see öeldud, kutsus auväärne taevavürsti Võimeka ja tungi toimealade taevapojad ning kaaskonnaisanda Vaimu ja laadi toimealade taevapojad:

“Nii see on, taevapojad, nii see on! Sügav, ohhoo, taevapojad, on teadvusületus. Raske sisse kaevuda, taevapojad, on teadvusületus. Rasket nägu, taevapojad, on teadvusületus. Raske taibata püüda, taevapojad, on teadvusületus.

Nii ka, tarbekohast nägema kalduval, kõrgemata täpse taibukuse üksnes taibuga leidnud, taiburingis sisseseadnud täpselt taibukal tõeleidnud väärikal on austada võetud meel vähekibelevuse suhtes, mitte hoidjanäpunäite suhtes:

“Sügav, ohhoo, on “minu poolt taibuga leitud hoidja”, kus pole midagi taibuga leitud, miski ei hakka taibuga leidma, miski ei leia taibuga. Säärane on hoidja sügavus. Sügav nagu selguse sügavus on säärane hoidja. Sügav nagu loomuse sügavus on säärane hoidja. Sügav nagu kõigile hoidjatele lähenematus on säärane hoidja. Sügav nagu kõigi hoidjate minekutus on säärane hoidja – on minu poolt taibuga leitud.”

 

12.

 

Kui see öeldud, ütlesid taevavürst Võimekas ja tungi toimealade taevapojad ning ka kaaskonnaisand Vaim ja laadi toimealade taevapojad auväärsele nii:

“Meisterlik, auväärne, imeline, kergeltläinu! Tuuakse näha kogu ilmale vastandhõnguga hoidja. Ja hoidjate kaasahaaramise jaoks, auväärne, tuuakse näha see hoidja. Ja ilm toimetab kättehaaramise suhtes.”