16. Tõde

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Kõigi hoidjate üles mitteleidmine, ohhoo, auväärne, tuuakse näha.

Seda hoidjat, auväärne, kusagil ei lööda tagasi.

Hoidja on selgusega samasuse najal tagasilöömata märgiga, ohhoo, auväärne, tänu kõigi ridade üles mitteleidmisele.

Hoidja on võrratu märgiga, ohhoo, auväärne, tänu teisetusele.

Hoidja on vastandmärgita, ohhoo, auväärne, tänu vastalistetusele.

Hoidja on ridadeta, ohhoo, auväärne, tänu käima mittemindusele.

Hoidja on ilmumiseta, ohhoo, auväärne, tänu kogu ilmnemise mitteilmnemusele.

Hoidja on radadeta, ohhoo, auväärne, tänu kõigi radade ülesleitamatusele.”

 

2.

 

Nüüd siis ütlesid taevavürst, kaaskonnaisand Vaim ning tungi toimealade ja laadi toimealade taevapojad auväärsele nii:

“Järgijaks sündinud on, ohhoo, auväärne, kuulaja õige Subhūti rühmavanem auväärse puhul.

Mis põhjusel?

Sellepärast, auväärne, et millist iganes hoidjat vaid rühmavanem õige Subhūti näha toob, seda hoidjat vaid tühjust alustades näha toob.”

 

3.

 

Nüüd siis kutsus kestlik Subhūti taevavürsti Võimeka, kaaskonnaisanda Vaimu ning tungi toimealade ja laadi toimealade taevapojad:

“Kes, taevapojad, nii sõnate: “Järgijaks sündinud on rühmavanem Subhūti tõeleidnu puhul.” Tänu sündimatusele on rühmavanem Subhūti järgijaks sündinud tõeleidnu puhul. Rühmavanem Subhūti on tõeleidnu puhul järgijaks sündinud tõde.

Sest nii, nagu tõeleidnu tõde on edaspidine, minemata, on Subhūti tõde edaspidine, minemata. Sest nii on rühmavanem Subhūti tõeleidnu puhul järgijaks sündinud tõde. Juba algusest on rühmavanem Subhūti tõeleidnu puhul järgijaks sündinud tõde.

Mis põhjusel?

Sest mis on tõeleidnu tõde, see on kõigi hoidjate tõde. Mis on kõigi hoidjate tõde, see on tõeleidnu tõde. Mis on tõeleidnu tõde ja mis on kõigi hoidjate tõde, just see on rühmavanem Subhūti tõde. Seda tõde on järgijaks sündinud Subhūti rühmavanem. Siit, on järgijaks sündinud tõeleidnu puhul. Ja see tõde on mittetõde. Seda tõde on järgijaks sündinud. Sest nii on rühmavanem Subhūti tõeleidnut järgijaks sündinud.

See, mis on tõeleidnu puhul, on tõe paigalolu, selle paigalolu najal on rühmavanem Subhūti tõeleidnut järgijaks sündinud.

Sest nii, nagu tõeleidnu tõde on töötluseta, töötlusteta, kujustuseta, kujustusteta, on Subhūti tõde töötluseta, töötlusteta, kujustuseta, kujustusteta. Sest nii on selle tõe najal töötluseta, töötlusteta, kujustuseta, kujustusteta rühmavanem Subhūti tõeleidnut järgijaks sündinud.

Ja nii, nagu tõeleidnu tõde on töötluseta, töötlusteta, kujustuseta, kujustusteta, kusagil ei lööda tagasi, on kõigi hoidjate tõde töötluseta, töötlusteta, kujustuseta, kujustusteta, kusagil ei lööda tagasi.

Mis põhjusel?

Mis on tõeleidnu tõde ja mis on kõigi hoidjate tõde, see tõde on vaid üks kaheta ja kahestajata, kaheta tõde.

Tõde pole kusagil, tõde pole kusagilt, pole millegi puhul tõde. Et pole millegi puhul tõde, siis on tõde kaheta ja kahestajata, kaheta tõde.

Sest on nii, et rühmavanem Subhūti on tõeleidnut järgijaks sündinud tegemata tõe najal.

Ja see, mis on tegemata tõde, pole kusagil ega tõde. Ja et see pole kusagil ega tõde, siis on tõde kaheta ja kahestajata, kaheta tõde.

Sest on nii, et rühmavanem Subhūti on tõeleidnut järgijaks sündinud.

Nii nagu tõeleidnu tõde on kõikjal kõigi hoidjate suhtes kujustuseta, kujustusteta, on Subhūti tõde kõikjal kõigi hoidjate suhtes kujustuseta, kujustusteta.

Ja just nii, tõeleidnu tõega valmis võlutud ja “Subhūti” – ka kaks on rikkumata, lõhkumata, tänu lõhkuja üles mitteleidmisele.

Sest on nii, et rühmavanem Subhūti on tõeleidnut järgijaks sündinud.

Sest nii, nagu tõeleidnu tõde pole teisal kõigi hoidjate tõest, pole Subhūti tõde teisal kõigi hoidjate tõest. See, mis pole teisal kõigi hoidjate tõest, pole millegi puhul ega tõde. Just see on tõde, kõigi hoidjate tõde. Seda tõde külastab rühmavanem Subhūti, teistele tõdedele järgnemata.

Ja siin, keegi ega kusagil ei külasta järgnemist.

Sest on nii, et rühmavanem Subhūti on tõeleidnut järgijaks sündinud.

Nii nagu tõeleidnu tõde pole möödunud, edaspidine ega praegune, pole kõigi hoidjate tõde möödunud, edaspidine ega praegune.

Sest öeldakse nii, et rühmavanem Subhūti on “tõde järgijaks sündinud, tõeleidnut järgijaks sündinud”.

Sest ka tõeleidnu tõe najal on järgnetud tõele.

Tõeleidnu tõe najal on järgnetud möödunud tõele. Möödunud tõe najal on järgnetud tõeleidnu tõele.

Tõeleidnu tõe najal on järgnetud edaspidisele tõele. Edaspidise tõe najal on järgnetud tõeleidnu tõele.

Tõeleidnu tõe najal on järgnetud praegusele tõele. Praeguse tõe najal on järgnetud tõeleidnu tõele.

Tõeleidnu tõe najal on järgnetud möödunud, edaspidisele, praegusele tõele. Möödunud, edaspidise, praeguse tõe najal on järgnetud tõeleidnu tõele.

Edasi, Subhūti, tõde ja möödunud, edaspidine, praegune tõde ja tõeleidnu tõde on kaheta ja kahestajata. Nii on kõigi hoidjate tõde ja Subhūti tõde kaheta ja kahestajata.

Ja mis on just auväärse taibuolendlase tõde, just see on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud auväärse tõde.

Säärane on see tõde – tõde, mille najal kõrgemata täpset taibukust taibuga leidnud olemasolev väga vägev taibuolend

“tõeleidnu” nimesildi leiab.

Siis veel, sellel viivul vägev maa – kuus töötlust, kaheksateist vägevat tunnust – äranäidatava tõeleidnu tõe suhtes vappus, edasivappus, üha edasivappus, lihkus, edasilihkus, üha edasilihkus, rebis, edasirebis, üha edasirebis, rähkles, edasirähkles, üha edasirähkles, rappus, edasirappus, üha edasirappus, lõrises, edasilõrises, üha edasilõrises just kõrgemata täpset taibukust taibuga leidnud tõeleidnu puhul.”

Veel edasi, rühmavanem Subhūti kutsus taevapojad:

“Sest on nii, taevapojad, et rühmavanem Subhūti on tõeleidnut järgijaks sündinud.

 

4.

 

Veel edasi, rühmavanem Subhūti ei ole laadi järgijaks sündinud, ei tundmust, ei täheldust, ei valmistajaid, ei teadasaamist järgijaks sündinud, ei voolusängi ilmutamisvilja järgijaks sündinud, ei korraksnaasjavilja, ei mittenaasjavilja, ei väärikusvilja järgijaks sündinud, ei üksitaibatust järgijaks sündinud, ei taibatust järgijaks sündinud.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et need hoidjad ei ole tuttavad ega leita üles, millega järgijaks sünniks ja mis järgijaks sünniksid.

Sest on nii, et rühmavanem Subhūti on tõeleidnut järgijaks sündinud.”

 

5.

 

Nüüd siis ütles kestlik Śāriputra auväärsele nii:

“Sügav toimla on, auväärne, mis on tõde.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Śāriputrale nii:

“Nii see on, Śāriputra, nii see on! Sügav toimla on, Śāriputra, mis on tõde.

Siis veel, äranäidatava tõe äranäitamise suhtes on kolmsada jaovenda käsile mitte võttes voolustest meelt vabaks saanud. Ja viissada jaoõde on säbrust lahti, mustusest lahku läinud, hoidjate suhtes puhastunud hoidjasilmadega. Ja viis tuhat enne ettevalmistatud taevapoega kannatlikkuse leida võtsid ilmumatute hoidjate suhtes. Ja kuuskümmend taibuolendit käsile mitte võttes voolustest meelt vabaks said.”

 

6.

 

Nüüd siis, neid käsile mitte võttes voolustest meelt vabaks saanud taibuolendeid tundes ütles kestlik Śāriputra auväärsele nii:

“Mis on põhjus, mis hoomang, auväärne, et käsile mitte võttes on nad voolustest meelt vabaks saanud taibuolendid?”

Auväärne lausus:

“Need taibuolendid, Śāriputra, on viiesajal taibanul ümber istunud, ja kõikjal andi antut, kõlblust valvavat, kannatlikkusega avaldatut, vaprust alustatut mõistmisi ilmale toonud. Siis veel, nad tulid teadvusületuse poolt kinnihaaramata ja vahendite edukusest irrutatud. Olgugi, Śāriputra, et neil taibuolenditel on olemas tee, tühjus, tunnusetu toimla või arupidamisus tõotamatust. Ja nüüd veel, vahendite edukuse puudulikkuse tõttu on nad tulnud otspunkti silmas pidanud, ülessündinud kuulajapinnasest, mitte taibanupinnasest.

Selsamal kombel, Śāriputra, nagu tuleks loomuolult 100 yojana, 200 yojana, 300 yojana, 400 yojana või 500 yojana suurune lind. Käesolevalt on ta kolmekümne kolme taevalise seas. Arvaks, et on vaja läheneda Jambū mandrile. Siis veel, Śāriputra, sel suurel linnul oleksid kas sündimata tiivad, pudenenud tiivad või katkilõigatud tiivad. Ta tõmbaks oma loomuse kolmekümne kolme taevaskonnast lahti, arvaks, et “siin Jambū mandril hakkan paigas püsima”. Nüüd tuleks sel vahepealse meelega – lennu tõttu paigal õhuruumi selguses – suurel linnul pähe: “Ohohhoo, ma veelkord kolmekümne kolme taevalise ees seisaksin.” Kas arvad, Śāriputra, et nüüd ka suur lind on vastava jõuga, et veelkord kolmekümne kolme taevalise seas paigas püsida?”

Kestlik Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, auväärne!”

Auväärne lausus:

“Veel, kui äkki mõtleks nii: “Ohohhoo, ma hekseldamata ja purukslöömata Jambū mandril ees seisaksin.” Kas arvad, Śāriputra, et nüüd ka suur lind hekseldamata ja purukslöömata Jambū mandril ees seisaks?”

Kestlik Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, auväärne! Ta tuleks, auväärne, hekseldatud ja purukslöödud, ja olles Jambū mandrile langenud, saaks surma või oleks üksnes surmavas raskuses.

Mis põhjusel?

Sest see tuleb nii, auväärne: kui tal tuleb vägev loomuolu ja tiibu tal ei tule ja ülalt maha langeb.”

 

7.

 

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Śāriputrale nii:

“Nii see on, Śāriputra, nii see on! Olgugi et, Śāriputra, Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev väga vägev taibuolend kõrgemata täpse taibukuse suhtes meelte ilmudes andi annaks, kõlblust valvaks, kannatlikkusega avaldaks, vaprust alustaks, mõistmisi ilmsiks saaks, ja tema seisupaik tuleks vägev, ja tema meeleilming kõrgemata täpset taibukust taibuga leida tuleks vägev – kui äkki ta tuleks teadvusületusega kinnihaaramata ja vahendite edukusest irrutatud, siis nii langeb kas kuulajapinnasesse või üksitaibanupinnasesse.

 

8.

 

Veel edasi, Śāriputra, väga vägev taibuolend seda möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete

kõlblust, seda koondumist, seda teadvust, seda vabakssaamist, seda vabakssaamise teadmise nägemist

mõlgutab, hoiustab tunnusega sobimise najal – ei tema tea ega näe täpselt taibukate tõeleidnud väärikate kõlblust. Ei tea ega näe täpselt taibukate tõeleidnud väärikate koondumist, teadvust, vabakssaamist ega vabakssaamise teadmise nägemist.

Too mitteteadev, mittenägev kuuleb tühjuse häält – ta seda häält tunnuses kohtab. Tunnuses kohates kõrgemata täpse taibukuse suhtes hääle arenemist otsib. Sellest on vaja tunda nii: “Säärane hakkab olema paigal kuulajapinnase või üksitaibanupinnase suhtes.”

Mis põhjusel?

Sest ka nii tuleb, Śāriputra: mis tuleb teadvusületusega kinnihaaramata ja vahendite edukusest irrutatud.”

 

9.

 

Śāriputra lausus:

“Nii nagu ma auväärse selgitatu tarvis teadlik olen: “Taibuolend, kes on teadvusületusega kinnihaaramata ja vahendite edukusest irrutatud, olgugi et ta sobib ka palju soodsa kuhjumiga, ja tuleb hüvast sõbrast irrutatud – tal on kahtlane kõrgemata täpset taibukust kätte saada.” Seesugusel juhul, auväärne, teadvusületust on vaja tuletada kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungiga väga vägeval taibuolendil ja on vaja tulla vahendiedukal.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Śāriputrale nii:

“Nii see on, Śāriputra, nii see on! Taibuolend, Śāriputra, kes on teadvusületusega kinnihaaramata ja vahendite edukusest irrutatud, olgugi et ta sobib ka palju soodsa kuhjumiga, ja tuleb hüvast sõbrast irrutatud – tal on kahtlane kõrgemata täpset taibukust kätte saada. Seesugusel juhul, Śāriputra, teadvusületust on vaja tuletada kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungiga väga vägeval taibuolendil ja on vaja tulla vahendiedukal.”

 

10.

 

Nüüd siis ütlesid taevavürst Võimekas koos tungi toimealade taevapoegadega, ka kaaskonnaisand Vaim koos laadi toimealade taevapoegadega auväärsele nii:

“Sügav on, auväärne, teadvusületus. Raske kohale tulla, auväärne, on kõrgemata täpsesse taibukusse. Ülimalt raske kohale tulla, auväärne, on kõrgemata täpsesse taibukusse, et taibuga leida.”

Nüüd siis kutsus auväärne taevavürsti Võimeka õukonna tungi toimealade taevapojad ja kaaskonnaisanda vägeva Vaimu õukonna laadi toimealade taevapojad:

“Nii see on, taevapojad, nii see on! Nii sügav on, taevapojad, teadvusületus. Raske kohale tulla on kõrgemata täpsesse taibukusse. Ülimalt raske kohale tulla on kõrgemata täpsesse taibukusse, et taibuga leida, olles halva teadvusega, hüljatud vaprusega, hüljatud pooldajatesse, vahendibaedukatesse, patusõbra hooldaja.”

 

11.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Kuivõrd auväärne lausus nii, et “raske kohale tulla on kõrgemata täpsesse taibukusse. Ülimalt raske kohale tulla on kõrgemata täpsesse taibukusse taibuga leidma”, siis, auväärne, kuidas on, et raske kohale tulla on kõrgemata täpsesse taibukusse, ülimalt raske kohale tulla on kõrgemata täpsesse taibukusse taibuga leidma – kus keegi taibuga ei leia?

Mis põhjusel?

Tänu kõigi hoidjate tühjusele, auväärne. Mingi hoidja ei ole tuttav – hoidja, mida on võimalik taibuga leida.

Sellepärast, auväärne, et kõik hoidjad on tühjad. Ka hoidja, auväärne, mis hoidja hülgamise jaoks näha tuuakse – ka see hoidja ei ole tuttav.

Ja nii, kes leiaks taibuga kõrgemata täpse taibukuse, ja mis taibuga leitakse, ja kes teaks, ja mida on vaja teada – kõik need hoidjad on tühjad.

Just minul sellise esitlusega, auväärne, ka tuleb nii: on kerge kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse, et taibuga leida, ei ole raske kohale tulla.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Tänu kohaletulematusele, Subhūti, on raske kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse.

Tänu olemasolutusele, Subhūti, on raske kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse.

Tänu kujustusetusele, Subhūti, on raske kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse, ülimalt raske kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse, et taibuga leida.”

 

12.

 

Nüüd siis ütles kestlik Śāriputra kestlikule Subhūtile nii:

“Ka sellise esitlusega, kestlik Subhūti, et on “tühi”, on raske kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse, ülimalt raske kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse, et taibuga leida.

Mis põhjusel?

Sest, kestlik Subhūti, selgusel ei tule pähe nii: “Mina hakkan kõrgemata täpset taibukust taibuga leidma.” Ja nii, kestlik Subhūti, need hoidjad on vaja taibuga leida.

Mis põhjusel?

Sest, kestlik Subhūti, selgusega samased on kõik hoidjad. Ja kui tuleks, kestlik Subhūti, et kerge kohale tulla on kõrgemata täpsesse taibukusse – ega siis nii pöörduks Gangese jõeluidete hulgal taibuolendid täpsest kõrgemata taibukusest lahti. Sel juhul, kestlik Subhūti, et Gangese jõeluidete hulgal taibuolendid lahtipöörduvad täpsest kõrgemata taibukusest, sellepärast, kestlik Subhūti, nii teada saadakse, et “raske on kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse, ülimalt raske on kohale tulla kõrgemata täpsesse taibukusse, et taibuga leida.””

 

13.

 

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti kestlikule Śāriputrale nii:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas laad lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal laadist on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti kestlikule Śāriputrale nii:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas tundmus lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tundmusest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti kestlikule Śāriputrale nii:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas täheldus lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal täheldusest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti kestlikule Śāriputrale nii:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas valmistajad lahtipöörduvad täpsest kõrgemata taibukusest?”

Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal valmistajatest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti kestlikule Śāriputrale nii:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teadasaamine lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal teadasaamisest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas see, mis on laadi tõde, lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas see, mis on tundmuse tõde, lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas see, mis on tähelduse tõde, lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas see, mis on valmistajate tõde, lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas see, mis on teadasaamise tõde, lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal laadi tõest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tundmuse tõest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tähelduse tõest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal valmistajate tõest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal teadasaamise tõest on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas laad leiab taibuga kõrgemata täpse taibukuse?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas tundmus leiab taibuga kõrgemata täpse taibukuse?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas täheldus leiab taibuga kõrgemata täpse taibukuse?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas valmistajad leiavad taibuga kõrgemata täpse taibukuse?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teadasaamine leiab taibuga kõrgemata täpse taibukuse?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal laadist on hoidja, mis kõrgematat täpne-taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tundmusest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal täheldusest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal valmistajatest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal teadasaamisest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal laadi tõest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tundmuse tõest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tähelduse tõest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal valmistajate tõest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal teadasaamise tõest on hoidja, mis kõrgemata täpset taibukust taibuga leiab?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas laadi on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas tundmust on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas täheldust on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas valmistajaid on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teadasaamist on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal laadist on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tundmusest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal täheldusest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal valmistajatest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal teadasaamisest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas laadi tõde on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas tundmuse tõde on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas tähelduse tõde on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas valmistajate tõde on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teadasaamise tõde on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal laadi tõest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tundmuse tõest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal tähelduse tõest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal valmistajate tõest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas teisal teadasaamise tõest on hoidja, mida on vaja taibata kõrgemata täpse taibukuse suhtes?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Kas arvad, kestlik Śāriputra, et tõde lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Kas arvad, kestlik Śāriputra, et tões on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Veel see, kestlik Śāriputra, missugune on hoidja, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest? Mis on paigal just selle hoidla suhtes, sobimata kõigi hoidjate paigaga?

Või veel, Śāriputra, missugune on see hoidja, mis on tõde? Või veel, kestlik Śāriputra, tõde hakkab millestki lahtipöörduma?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Nii, kestlik Śāriputra, missugune on olemasoleva suhtes see kõigi siit paigalolekust ülesleitamatute hoidjate hoidja, mis hakkab lahtipöörduma täpsest kõrgemata taibukusest?”

Kui see öeldud, ütles kestlik Śāriputra kestlikule Subhūtile nii:

“Millise hoidjajuhtnööri sündimise najal rühmavanem kestlik Subhūti äranäitab – selle najal pole mingit hoidjat, mis lahtipöördub täpsest kõrgemata taibukusest. Ja siis veel, kestlik Subhūti, need kolm taibuolendliikuvat isikut, kes on tõeleidnu poolt üles loetud – nad ei sedastu kolmena. Sest tuleb vaid üks liikur, mis on taibanuliikur, taibuolendliikur, nii nagu ära näitab kestlik Subhūti.”

 

14.

 

Nüüd siis ütles kestlik Pūrṇa Maitrāyaṇīputra kestlikule Śāriputrale nii:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas rühmavanem kestlik Subhūti ka ühtki taibuolendit – kas kuulajaliikuvat, üksitaibanuliikuvat või vägevliikuvat – ei mööna? Sel kombel võiks küsida rühmavanemalt kestlikult Subhūtilt.”

Nüüd siis ütles kestlik Śāriputra kestlikule Subhūtile nii:

“Veel, kestlik Subhūti, kas sina ka ühtki taibuolendit – kas kuulajaliikuvat, üksitaibanuliikuvat või vägevliikuvat – ei mööna?”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, mis on tõe puhul tõde – kas püüad näha seal tõe suhtes ka üht taibuolendit, kas kuulajaliikuvat, üksitaibanuliikuvat või vägevliikuvat?”

Śāriputra lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti. Sel kombel ka tõde ei leita üles kolme tegumoe najal, enne juba taibuolendit.”

Subhūti lausus:

“Veel, kestlik Śāriputra, kas tõde ka ühe tegumoe najal üles leitakse?

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti.”

Subhūti lausus:

“Veel midagi, kestlik Śāriputra, sina püüad näha tõe suhtes ka üht taibuolendihoidjat?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, kestlik Subhūti.”

Subhūti lausus:

“Nii, kestlik Śāriputra, kust tuleb sul olemasoleva suhtes siit paigalolekust ülesleitamatu taibuolendihoidja puhul nii: “See on kuulajaliikuv, see üksitaibanuliikuv, see vägevliikuv?”

Nii, kestlik Śāriputra, kui tõest väljatuletatavate taibuolendite eritlematust, eristustetust, mitmetisusetust kuuldes väga vägeva taibuolendi meel ei külge sula, ei kokku sula, ei tule tagajärjeks, siis on vaja tunda nii: “Väga vägev taibuolend hakkab taibu najal ära liikuma.””

 

15.

 

Nüüd siis ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Tõesti, tõesti, Subhūti! Nii see on, Subhūti, nii see on! Sulle heiastub samal kombel, Subhūti, nagu – tõeleidnu mõikamisel, taibanu haldamisel nii sõnad.

Nii, kui tõest väljatuletatavate taibuolendite eritlematust, eristustetust, mitmetisusetust kuuldes väga vägeva taibuolendi meel ei külge sula, ei kokku sula, ei tule tagajärjeks, siis on vaja tunda nii: “Väga vägev taibuolend hakkab taibu najal ära liikuma.””

Nüüd siis ütles kestlik Śāriputra auväärsele nii:

“Missuguse taibu najal, auväärne, hakkab ära liikuma väga vägev taibuolend?”

Auväärne lausus:

“Kõrgemata täpse taibukuse najal, Śāriputra, hakkab ära liikuma väga vägev taibuolend.”

 

16.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Kuidas on vaja paigal olla, kuidas harjutada, auväärne, kõrgemata täpse taibukuse suhtes äraliikumistungiga väga vägeval taibuolendil?”

Auväärne lausus:

“Kõrgemata täpse taibukuse suhtes, Subhūti, äraliikumistungiga väga vägeval taibuolendil on vaja olla kõigi olendite suhtes paigal samaselt, vaja ilmsiks tuua kõigi olendite suhtes samane meel. Pole vaja aistida muid mittesamase meelega. On vaja aistida muid sõbraliku meelega, vaja aistida muid tulusa meelega, vaja aistida muid hüva meelega, vaja aistida muid põrmu löödud uhkeldamise meelega, vaja aistida muid tagasilöömata meelega, vaja aistida muid kahjuteota meelega, vaja aistida muid tülitsemiseta meelega, vaja aistida muid kõigi olendite suhtes ema täheldust teenides, isa täheldust, poja täheldust ja tütre täheldust teenides.

Sest nii on, Subhūti, vaja väga vägeval taibuolendil kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungiga kõigi olendite kõrval paigal olla, nii harjutada: “Mina olen kõigi olendite aitaja.”

Ja on vaja ise paigal olla, et kogu patt taanduks. On vaja andi anda, kõlblust valvata, kannatlikkusega avaldada, vaprust alustada, mõistmist ilmsiks saada, teadvuse suhtes läbini alistada. On vaja pärikarva ja vastukarva ringiseirata hoomates kohaleilmumist – ka teiste puhul on seal vaja tulla abiksvõtlikul, selle tooni sõnastajal ja selle täiesti tunnistajal.

Selles olukorras on nende suhtes paigal kuni taibuolendohjaja poole astumiseni ja olenditele küpsuse andmiseni – ka teiste puhul on seal vaja tulla abiksvõtlikul, selle tooni sõnastajal ja selle täiesti tunnistajal.

Tollel nii mõnupakkuval, nii harjutaval piiristamiseta on laad; kuni hoidja paigalolek piiristamiseta tulla saab.”