18. Tühjus

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Meisterlik, auväärne, vägevate väärtustega kohaleläkitatud on väga vägev taibuolend. Mõõdustikuta väärtustega kohaleläkitatud, auväärne, on väga vägev taibuolend. Läbimõõtmata väärtustega kohaleläkitatud, auväärne, on väga vägev taibuolend.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on!

Mis põhjusel?

Sest taganematul väga vägeval taibuolendil, Subhūti, on otsata lõppematu teadmine – kõigil kuulajatel-üksitaibanutel vallutamatu – leida võetud.”

 

2.

 

Subhūti lausus:

“Vastava jõuga on, auväärne, et Gangese jõeluidete hulgal kujutisi ära näidata taganematu väga vägeva taibuolendi tegumoode, tähiseid, tunnuseid. Siit just on vaja rõhutada, auväärne, väga vägeva taibuolendi teadvusületuse külge seostunud sügavaid sügavaid paiku.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Tõesti, tõesti, Subhūti – sina, kes esitled sügavaid sügavaid paiku tungiga sinna läkitada. “Sügav” on, Subhūti, ütlemine tühjuse kohta. Tunnusetu, tõotamatu, mittevalmistaja, mitteilmumise, mittesündimise, mittetuleku, innutajäämise, hävimise, vaibumise, lahkumise kohta, Subhūti, on see ütlemine, mis on “sügav”.”

 

3.

 

Subhūti lausus:

“Ainult vaid nende hoidjate kohta, auväärne, on see ütlemine, ent mitte kõigi hoidjate?”

Auväärne lausus:

“Ka kõigi hoidjate kohta, Subhūti, on see ütlemine, mis on“sügav”.

Mis põhjusel?

Sest laad, Subhūti, on sügav. Sest tundmus, Subhūti, on sügav. Sest täheldus, Subhūti, on sügav. Sest valmistajad, Subhūti, on sügavad. Sest teadasaamine, Subhūti, on sügav.

Ja kuidas, Subhūti, laad on sügav? Ja kuidas, Subhūti, tundmus on sügav? Ja kuidas, Subhūti, täheldus on sügav? Ja kuidas, Subhūti, valmistajad on sügavad? Ja kuidas, Subhūti, teadasaamine on sügav?

Nagu tõde, Subhūti, nõnda sügav on laad. Nagu tõde, Subhūti, nõnda sügav on tundmus. Nagu tõde, Subhūti, nõnda sügav on täheldus. Nagu tõde, Subhūti, nõnda sügavad on valmistajad. Nagu tõde, Subhūti, nõnda sügav on teadasaamine.

Seal, Subhūti, nagu laadi tõde, nõnda sügav on laad. Seal, Subhūti, nagu tundmuse tõde, nõnda sügav on laad. Seal, Subhūti, nagu tähelduse tõde, nõnda sügav on laad. Seal, Subhūti, nagu valmistajate tõde, nõnda sügav on laad. Seal, Subhūti, nagu teadasaamise tõde, nõnda sügav on teadasaamine.

Kus pole laadi, Subhūti, säärane on laadi sügavus. Kus pole tundmust, Subhūti, säärane on tundmuse sügavus. Kus pole täheldust, Subhūti, säärane on tähelduse sügavus. Kus pole valmistajaid, Subhūti, säärane on valmistajate sügavus. Kus pole teadasaamist, Subhūti, säärane on teadasaamise sügavus.”

 

4.

 

Subhūti lausus:

“Meisterlik, auväärne, kuivõrd õhuke vahend – laadi tõttu tõkendatud ja rõhutab ka vaibumist! Meisterlik, auväärne, kuivõrd õhuke vahend – tundmuse tõttu tõkendatud ja rõhutab ka vaibumist! Meisterlik, auväärne, kuivõrd õhuke vahend – tähelduse tõttu tõkendatud ja rõhutab ka vaibumist! Meisterlik, auväärne, kuivõrd õhuke vahend – valmistajate tõttu tõkendatud ja rõhutab ka vaibumist! Meisterlik, auväärne, kuivõrd õhuke vahend – teadasaamise tõttu tõkendatud ja rõhutab ka vaibumist!”

Auväärne lausus:

“Need on teadvusületuse külge seostunud väga sügavad paigad, Subhūti, mida hakkab mõtlema, võrdlema, mõista suutma: “Mul on vaja olla paigal nii, nagu teadvusületuse suhtes teadlikuks tehtud. Mul on vaja harjutada nii, nagu teadvusületuse suhtes üles loetud. Mul on vaja küünitada nii, nagu teadvusületuse suhtes kätte näidatud.”

Nõnda avaldav, nõnda mõista suutev, nõnda läbivaatust tegev, nõnda sobituv, nõnda kannustuv, nõnda pingutav

ühe päevagi siin sobimist ilmutab – mil määral tegu teeb väga vägev taibuolend ühe päevaga!

Selsamal kombel, Subhūti, nagu mõnigi innu toiminguga, lahkamise toiminguga mees. Sel innu toiminguga, lahkamise toiminguga mehel on vaja meelestuda tegema koos laadikohase, kiindumist väärt, nägusa naisega. Siis veel, muu haaraks selle naise kinni, ei käsku annaks loomuldasa tarest välja astuda. Kuidas arvad, Subhūti, mille külge seotud lahkamised sel mehel käima läheksid?”

Subhūti lausus:

“Just naise külge seotud lahkamised, auväärne, sel mehel käima läheksid: “Ta läheneb, ta lähenes. Koos temaga hakkan nii tegema, nii rahu leidma, nii mängima, nii edasimatkama.””

Auväärne lausus:

“Kuidas arvad, Subhūti, mil määral ilmuks päeva möödumisel sel mehel lahkamisi?”

Subhūti lausus:

“Palju ilmuks, auväärne, päeva möödumisel sel mehel lahkamisi.”

Auväärne lausus:

“Kuidas ilmuks, Subhūti, päeva möödumisel sel mehel lahkamisi, Subhūti, sel määral kujutisi sihtlemise tõttu põrbib, teeb tagajärjeks, teeb otsa väga vägev taibuolend, kes siin vastavalt teadlikuks tehtule, üles loetule, kätte näidatule, ette näidatule, äranäidatule teadvusületuse suhtes on paigal, harjutab, küünitab, mõista suudab, sobimist ilmutab, ja neid vigu välja arvab, mis vigadega pöördub väga vägev taibuolend täpsest kõrgemata taibukusest lahti.

Sest on nii, Subhūti, et teadvusületusega sobimise sidestatud väga vägev taibuolend, kes kulgeb selle kulgelaga, mis on teadvusületuse külge seostunud arupidamised, ühe päevaga sel kombel tegu teeb.

Ja on Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev teadvusületusest irrutatud taibuolend, kes andi annaks – sellest eristub just see väga vägev taibuolend, kes nii ka ühe päeva sobimist ilmutab teadvusületuse suhtes.

 

5.

 

Ja veel edasi, Subhūti, on Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev väga vägev taibuolend, kes voolusängi ilmutanute suhtes andi annaks, paigale paneks, korraksnaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, mittenaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks, üksitaibanute suhtes andi annaks, paigale paneks, täpselt taibukate tõeleidnud väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks – ja on teadvusületusest irrutatud.

Ja on väga vägev taibuolend, kes vastavalt kätte näidatule, ette näidatule, äranäidatule on teadvusületuse suhtes, nõnda ühe päevagi ka sobimist ilmutaks. Säärane väga vägev taibuolend juurde sigitab eespoolsest taibuolendist rohkem soodsat.

 

6.

 

Veel edasi, Subhūti, on Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev taibuolend, kes voolusängi ilmutanute suhtes andi annaks, paigale paneks, korraksnaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, mittenaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks, üksitaibanute suhtes andi annaks, paigale paneks, täpselt taibukate tõeleidnud väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks – ja tuleks kõlbluste suhtes täis panija,

ja tuleks teadvusületusest irrutatud.

Ja on teadvusületuskulgeja väga vägev taibuolend, kes arupidamisest lahti tõustes hoidjat näha tooks. Just säärane väga vägev taibuolend, Subhūti, eespoolsest taibuolendist rohkem soodsat juurde sigitab.

 

7.

 

Veel edasi, Subhūti, on Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev taibuolend, kes voolusängi ilmutanute suhtes andi annaks, paigale paneks, korraksnaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, mittenaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks, üksitaibanute suhtes andi annaks, paigale paneks, täpselt taibukate tõeleidnud väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks – ja tuleks kõlbluste suhtes täis panija, ja tuleks kannatlikkusega kohaleläkitatud, ja on teadvusületusest irrutatud.

Ja on teadvusületuskulgeja väga vägev taibuolend, kes arupidamisest lahti tõustes hoidjaandi annaks. Just säärane väga vägev taibuolend, Subhūti, eespoolsest taibuolendist rohkem soodsat juurde sigitab.

 

8.

 

Veel edasi, Subhūti, on Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev taibuolend, kes voolusängi ilmutanute suhtes andi annaks, paigale paneks, korraksnaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, mittenaasjate suhtes andi annaks, paigale paneks, väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks, üksitaibanute suhtes andi annaks, paigale paneks, täpselt taibukate tõeleidnud väärikate suhtes andi annaks, paigale paneks – ja on kõlbluste suhtes täis panija ja kannatlikkusega kohaleläkitatud, on olemas alustatud vaprus mõistmiste suhtes, ja sobimist ilmutaks taibu tiibade hoidjate suhtes – ja on teadvusületusest irrutatud.

Ja siis veel, Subhūti, on väga vägev taibuolend, kes nõnda hoidjaandi andes arendaks kõrgemata täpse taibukuse suhtes. Just säärane väga vägev taibuolend, Subhūti, eespoolsest taibuolendist rohkem soodsat juurde sigitab.

 

9.

 

Veel edasi, Subhūti, väga vägev taibuolend nõnda hoidjaandi andes teadvusületuse ütluse arenemise najal arendaks kõrgemata täpse taibukuse suhtes – säärane sellest rohkem soodsat juurde sigitab.

 

10.

 

Veel edasi, Subhūti, väga vägev taibuolend nõnda hoidjaandi andes teadvusületuse ütluse arenemise najal arendaks kõrgemata täpse taibukuse suhtes, ja arenedes ei ilmutaks veelkord sobimist täieliku sulanduse suhtes.

Ja siis veel, Subhūti, on väga vägev taibuolend, kes nõnda just hoidjaandi annaks, veel – ei ilmutaks sobimist täieliku sulanduse suhtes. See väga vägev taibuolend sel kombel soodsat ei juurde sigita, nii nagu veelkord täieliku sulanduse suhtes sobimist ilmutav ja teadvusületusega kinnihaaratud hoidjaandi andev väga vägev taibuolend, kes teeb teadvusületusest irrutamata täielikku sulandust. Säärane väga vägev taibuolend rohkem soodsat juurde sigitab.

 

11.

 

Subhūti lausus:

“Auväärne, kui auväärne ütleb, et “valmistaja on kujustus”, siis kuidas öeldakse, et “rohkem soodsat juurde sigitab”?”

Auväärne lausus:

“Ka praegu, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetava väga vägeva taibuolendi soodsa valmistaja üles loetakse just “tühjalt”, üles loetakse just “lagedalt”, üles loetakse just “jampslik”, üles loetakse just “sihitu”.

Siis veel, Subhūti, mida enam väga vägev taibuolend nii kõigi hoidjate peale vaatab, seda enam tuleb, Subhūti, et väga vägev taibuolend on teadvusületusest irrutamata. Ja mida enam tuleb, Subhūti, et väga vägev taibuolend on teadvusületusest irrutamata, seda enam mittemõõdetavat, kokkulugematut soodsat juurde sigitab.”

 

12.

 

Subhūti lausus:

“Mis on mittemõõdetava ja kokkulugematu mitmetisus, auväärne, kas on vastav eripära?”

Auväärne lausus:

““Mittemõõdetav” on, Subhūti, kus mõõdustikud lõpule jõuavad. ““kokkulugematu” on, Subhūti, millel pole võimalik nõrgeneda ka kokkulugemisega.”

 

13.

 

Subhūti lausus:

“Oleks esitlus, auväärne, et laad tuleks mittemõõdetav? Oleks esitlus, auväärne, et tundmus tuleks mittemõõdetav? Oleks esitlus, auväärne, et täheldus tuleks mittemõõdetav? Oleks esitlus, auväärne, et valmistajad tuleksid mittemõõdetavad? Oleks esitlus, auväärne, et teadasaamine tuleks mittemõõdetav?”

Auväärne lausus:

“Mida Subhūti nii lausus: “Oleks esitlus, auväärne, et laad tuleks mittemõõdetav? Oleks esitlus, auväärne, et tundmus tuleks mittemõõdetav? Oleks esitlus, auväärne, et täheldus tuleks mittemõõdetav? Oleks esitlus, auväärne, et valmistajad tuleksid mittemõõdetavad? Oleks esitlus, auväärne, et teadasaamine tuleks mittemõõdetav?”

Oleks esitlus, Subhūti, mismoodi just laad tuleks mittemõõdetav. Oleks esitlus, Subhūti, mismoodi just tundmus tuleks mittemõõdetav. Oleks esitlus, Subhūti, mismoodi just täheldus tuleks mittemõõdetav. Oleks esitlus, Subhūti, mismoodi just valmistajad tuleksid mittemõõdetavad. Oleks esitlus, Subhūti, mismoodi just teadasaamine tuleks mittemõõdetav.”

Subhūti lausus:

“Veel, auväärne, mille kohta on ütlemine “mittemõõdetav”?

Auväärne lausus:

“Tühjuse kohta, Subhūti, on ütlemine “mittemõõdetav”. Tunnusetu kohta, Subhūti, on ütlemine “mittemõõdetav”. Tõotamatu kohta, Subhūti, on ütlemine “mittemõõdetav”.”

 

14.

 

Subhūti lausus:

“Kas ainult vaid tühjuse kohta, auväärne, on ütlemine “mittemõõdetav”, ainult vaid tunnusetu, vaid tõotamatu kohta, auväärne, mitte teiste hoidjate on ütlemine “mittemõõdetav”?”

Auväärne lausus:

“Kuidas arvad, Subhūti, ega ole ju kõik minu poolt üles loetud hoidjad “tühjad”?”

Subhūti lausus:

“Just tühjad on, auväärne, kõik tõeleidnu poolt üles loetud hoidjad.”

Auväärne lausus:

“Ja mis on tühjad, Subhūti, on ka kaotamiseta. Ja mis on tühjus, on ka mittemõõdetavus. Seesugusel juhul, Subhūti, hoidjate tarvilikust eristust või mitmetisust ei leita üles.

Subhūti, need väljendused on tõeleidnute poolt üles loetud, väljendatud: “mittemõõdetav”, “kokkulugematu”, “mittekaotamine”, tühi”, “tunnusetu”, “tõotamatu”, “mittevalmistaja”, “mitteilmumise”, “mittesündimine”, “mittetulek”, “innutajäämine ”, “hävimine” või “vaibumine”. Selline näpunäite täideviimise äranäitamine, Subhūti, on täpselt taibuka tõeleidnud väärika poolt üles loetud.”

 

15.

 

Subhūti lausus:

“Meisterlik, auväärne, kuidas on täpselt taibukas tõeleidnud väärikas näidanud kõigi hoidjate hoidlat, ja see kõigi hoidjate hoidla on väljendamatu.

Nii nagu ma auväärse selgitatu tarvis teadlik olen, auväärne, nõnda on, auväärne, ka kõik hoidjad väljendamatud.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Ka kõik hoidjad, Subhūti, on väljendamatud.

Mis põhjusel?

Ja sellel, Subhūti, mis on kõigi hoidjate tühjus, pole võimalik väljenduda.”

Subhūti lausus:

“Veel, auväärne, kas on olemas väljendamatu tarviliku kasvamine või tunda allaandmine?”

Auväärne lausus:

“Mitte üldsegi, Subhūti!”

Subhūti lausus:

“Kui äkki pole, auväärne, väljendamatu tarviliku kasvamist ega allaandmist, siis ei saa tulla, auväärne, ka andmisületuse kasvamist ega allaandmist.

Kui äkki pole, auväärne, väljendamatu tarviliku kasvamist ega allaandmist, siis ei saa tulla, auväärne, ka kõlblusületuse kasvamist ega allaandmist.

Kui äkki pole, auväärne, väljendamatu tarviliku kasvamist ega allaandmist, siis ei saa tulla, auväärne, ka kannatlikkusületuse kasvamist ega allaandmist.

Kui äkki pole, auväärne, väljendamatu tarviliku kasvamist ega allaandmist, siis ei saa tulla, auväärne, ka vaprusületuse kasvamist ega allaandmist.

Kui äkki pole, auväärne, väljendamatu tarviliku kasvamist ega allaandmist, siis ei saa tulla, auväärne, ka mõistmisületuse kasvamist ega allaandmist.

Kui äkki pole, auväärne, väljendamatu tarviliku kasvamist ega allaandmist, siis ei saa tulla, auväärne, ka teadvusületuse kasvamist ega allaandmist.

Kui äkki pole, auväärne, kuue ületuse kasvamist ega allaandmist, kuidas siis, auväärne, väga vägev taibuolend leiab kuue üles kasvava ületuse jõu najal kõrgemata täpse taibukuse taibu? Ja kuidas on kõrgemata täpse taibukuse lähikonnas? Ja väga vägev taibuolend, auväärne, ei ole ületust pilgeni täispanemata kõrgemata täpse taibukuse lähikonnas.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Siis veel, Subhūti, ei ole olemas mingit ületuse tarviliku kasvamist või tunda allaandmist.

Aga siis veel, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetaval, teadvusületust tuletaval, vahendiedukal väga vägeval taibuolendil ei tule pähe nii: “Andmisületus üles kasvab, andmisületus alla annab.”

Aga siis veel, tal tuleb pähe nii: “Üksnes nimesilt on see, mis on andmisületus.”

Andi andvana ta need arupidamised, need meeleilmingud ja need edujuured kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab. Vastavalt kõrgemata täpsele taibukusele arendab.

 

16.

 

Aga siis veel, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetaval, teadvusületust tuletaval, vahendiedukal väga vägeval taibuolendil ei tule pähe nii: “Kõlblusületus üles kasvab, kõlblusületus alla annab.”

Aga siis veel, tal tuleb pähe nii: “Üksnes nimesilt on see, mis on kõlblusületus.”

Käesolevalt kõlblust appi võttes ta need arupidamised, need meeleilmingud ja need edujuured kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab. Vastavalt kõrgemata täpsele taibukusele arendab.

 

17.

 

Aga siis veel, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetaval, teadvusületust tuletaval, vahendiedukal väga vägeval taibuolendil ei tule pähe nii: “Kannatlikkusületus üles kasvab, kannatlikkusületus alla annab.”

Aga siis veel, tal tuleb pähe nii: “Üksnes nimesilt on see, mis on kannatlikkusületus.”

Kannatlikkusega avaldavana ta need arupidamised, need meeleilmingud ja need edujuured kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab. Vastavalt kõrgemata täpsele taibukusele arendab.

 

18.

 

Aga siis veel, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetaval, teadvusületust tuletaval, vahendiedukal väga vägeval taibuolendil ei tule pähe nii: “Vaprusületus üles kasvab, vaprusületus alla annab.”

Aga siis veel, tal tuleb pähe nii: “Üksnes nimesilt on see, mis on vaprusületus.”

Vaprust alustavana ta need arupidamised, need meeleilmingud ja need edujuured kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab. Vastavalt kõrgemata täpsele taibukusele arendab.

 

19.

 

Aga siis veel, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetaval, teadvusületust tuletaval, vahendiedukal väga vägeval taibuolendil ei tule pähe nii: “Mõistmisületus üles kasvab, mõistmisületus alla annab.”

Aga siis veel, tal tuleb pähe nii: “Üksnes nimesilt on see, mis on mõistmisületus.”

Mõistmisi ilmsiks saav ta need arupidamised, need meeleilmingud ja need edujuured kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab. Vastavalt kõrgemata täpsele taibukusele arendab.

 

20.

 

Aga siis veel, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetaval, teadvusületust tuletaval, vahendiedukal väga vägeval taibuolendil ei tule pähe nii: “Teadvusületus üles kasvab, teadvusületus alla annab.”

Aga siis veel, tal tuleb pähe nii: “Üksnes nimesilt on see, mis on teadvusületus.”

Teadvusületuse suhtes toimetavana, teadvusületust tuletavana ta need arupidamised, need meeleilmingud ja need edujuured kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab. Vastavalt kõrgemata täpsele taibukusele arendab.

 

21.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Veel, mis on, auväärne, kõrgemata täpne taibukus?”

Auväärne lausus:

“Tõde on, Subhūti, kõrgemata täpne taibukus. Ja, Subhūti, tõde ei kasva üles või alla anna.

Kui äkki väga vägev taibuolend otsekohe paljukesi kulgeb selle külge seotud arupidamiste najal, siis nii on ta kõrgemata täpse taibukuse läheduses, ja ei alla anna arupidamiste najal. Niiviisi, Subhūti, väljendamatu tarviliku kasvamist ega allaandmist ei tule. Nii, ületuste kasvamist ega allaandmist ei tule. Nii, ka kõigi hoidjate, Subhūti, kasvamine ega allaandmine ei tule.

Sest on nii, Subhūti, et nende sedalaadi arupidamistega kulgev väga vägev taibuolend on kõrgemata täpse taibukuse läheduses.”