23. Võimekas

1.

 

Tol korral oli veel nii, et selles seltskonnas laskus kohale ja seadis sisse taevavürst Võimekas. Nüüd siis, taevavürst Võimekas ütles auväärsele nii:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus. Rasket nägu, raske taibata püüda, ohhoo, auväärne, on teadvusületus.”

Kui see öeldud, ütles auväärne taevavürstile Võimekale nii:

“Nii see on, Kauśika, nii see on! Sügav, Kauśika, on teadvusületus. Rasket nägu, raske taibata püüda, ohhoo, Kauśika, on teadvusületus. Sügav nagu selguse sügavus on teadvusületus. Tänu eraldumusele rasket nägu, tänu tühjusele raske taibata püüda on teadvusületus.”

Kui see öeldud, ütles taevavürst Võimekas auväärsele nii:

“Need ei saa tulla, auväärne, alama edujuurega kohaleläkitatud olendid, kes sügavat teadvusületust hakkavad kuulma.

Ja kuuldes kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, kätte näitama, ette näitama, enesele kordama, üleskirjutama.”

Kui see öeldud, ütles auväärne taevavürstile Võimekale nii:

“Nii see on, Kauśika, nii see on! Need ei saa tulla, Kauśika, need ei tulla saa alama edujuurega kohaleläkitatud olendid,

kes sügavat teadvusületust hakkavad kuulma. Ja kuuldes kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, kätte näitama, ette näitama, enesele kordama, üleskirjutama.

Kuidas on, Kauśika, olendid Jambū mandril, need kõik tuleksid kohaleläkitatud kümne eduka teorajaga – kuidas arvad, Kauśika, nüüd need olendid sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaksid?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Auväärne lausus:

“Siis veel, Kauśika, siit rohkem soodsat juurde sigitab perepoeg või peretütar, kes hakkab kuulma teadvusületust. Ja kuuldes kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, näitama, ette näitama, enesele kordama, üleskirjutama – kõigi eespoolsete Jambū mandri olendite kõlblusest koosnev soodsa tüvi, Kauśika, ei evi selle soodsa tüve kõrval ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata – millise edujuurega tuleb kohaleläkitatud perepoeg või peretütar, kes hakkab kuulma sügavat teadvusületust. Ja kuuldes kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, näitama, ette näitama, enesele kordama, üleskirjutama.”

 

2.

 

Nüüd siis, üks teine jaovend ütles taevavürstile Võimekale nii:

“Oled ikestatud selle perepoja või peretütre poolt, Kauśika, kes hakkab kuulma sügavat teadvusületust. Ja kuuldes kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, näitama, ette näitama, enesele kordama, üleskirjutama.”

Kui see öeldud, ütles taevavürst Võimekas sellele jaovennale nii:

“Juba selle perepoja või peretütre üksik meeleilming, õige, ikestab mind. Mis veel sõnada – kes hakkab kuulma sügavat teadvusületust. Ja kuuldes kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, näitama, ette näitama, enesele kordama, üleskirjutama. Mis veel sõnada – hakkavad kuuldes, kätte haarates, hoiul pidades, ette kõneldes, klaariks saades, käima minnes, näha tuues, kätte näidates, ette näidates, enesele korrates, üleskirjutades tõe jaoks harjutama, tõesse küünitama, tõega sobimist ilmutama.

Koos taevaliste, inimaruliste ja ebajumalatega ilma ikestavad väga vägevad taibuolendid hakkavad minema. Mitte ainult koos taevaliste, inimaruliste ja ebajumalatega ilma ikestavad hakkavad minema, vaid ka kõiki neid – neid, kes on voolusängi ilmutanud, korraksnaasjad, mittenaasjad, täpselt taibukad väärikad – ikestavad väga vägevad taibuolendid hakkavad minema.

Mitte ainult voolusängi ilmutanuid, korraksnaasjaid, mittenaasjaid, väärikaid üksitaibanuid ikestavad hakkavad minema, vaid ka kõiki neid – neid, kes on väga vägevad taibuolendid vägevad andmisisandad, ent on irrutatud teadvusületuse vahendite edukusest – ikestavad väga vägevad taibuolendid hakkavad minema.

Mitte ainult taibuolendeid vägevaid andmisisandaid ikestavad hakkavad minema, vaid ka kõiki neid – neid, kes on läbini puhta kõlblusega väga vägevad taibuolendid, kohaleläkitatud killustamata kõlbluse tüvega, katkekohata, räpateota, täiusliku, läbini puhta, laikudeta kõlbluse tüvega, ent on irrutatud teadvusületuse vahendite edukusest – ikestavad väga vägevad taibuolendid hakkavad minema.

Mitte ainult killustamata, katkekohata, räpateota, täiusliku, läbini puhta, laikudeta kõlbluse tüvega kohaleläkitatud

väga vägevaid taibuolendeid ikestavad hakkavad minema, vaid ka kõiki neid – neid, kes on avaldunud kannatlikkusega, avaldunud raugemisega, tagasilöömata meelega väga vägevad taibuolendid, lõpuks ka tulbal põledes ilmsiks toomata pihtalöögimeelt, ent on irrutatud teadvusületuse vahendite edukusest – ikestavad väga vägevad taibuolendid hakkavad minema.

Mitte ainult avaldunud kannatlikkusega, avaldunud raugemisega, tagasilöömata meelega väga vägevaid taibuolendeid ikestavad hakkavad minema, vaid ka kõiki neid – neid, kes on alustatud vaprusega, mahaviskamata koormaga, mittelogardid, külge sulatamata keha, kõne, aru tegudevaldadega väga vägevad taibuolendid, ent on irrutatud teadvusületuse vahendite edukusest – ikestavad väga vägevad taibuolendid hakkavad minema.

Mitte ainult alustatud vaprusi, mahaviskamata koormaid, mittelogardeid, külge sulatamata keha, kõne, aru tegudevallaga väga vägevaid taibuolendeid ikestavad hakkavad minema, vaid ka kõiki neid – neid, kes on mõistmise rahulaga, mõistmise rahu leidnud, mõistmise jõuga, mõistmisjõulised, mõistmise paigas püsinud, mõistmist käskivad väga vägevad taibuolendid, ent on irrutatud teadvusületuse vahendite edukusest – ikestavad väga vägevad taibuolendid hakkavad minema.

Sest äranäidatule vastavalt teadvusületuse suhtes toimetav väga vägev taibuolend ikestab koos taevaliste, inimaruliste ja ebajumalatega ilmaga kõiki kuulajaid-üksitaibanuliikuvaid ja vahendibaedukaid väga vägevaid taibuolendeid, ja tuleb nende ikestamata.

Mis põhjusel?

Sest väga vägev taibuolend, kes äranäidatule vastavalt teadvusületuse suhtes toimetab, teadvusületust järgib – see väga vägev taibuolend tuleb paigal, et poleks kõikteadja suguvõsa ärakatkestust. See väga vägev taibuolend ei hakka tõeleidnutest kaugenema. Nii küünitav väga vägev taibuolend hakkab varsti taiburingi minema. Nii harjutav väga vägev taibuolend hakkab vaevuse mudast sadestuvaid olendeid üles tooma.

Nii harjutav väga vägev taibuolend harjutab taibuolendi harjutuse suhtes, ei harjuta kuulaja harjutuse suhtes, ei harjuta üksitaibanu harjutuse suhtes.

Neli vägevat valitsejat Ilmavahti astuvad teadvusületuse suhtes nii harjutava väga vägeva taibuolendi juurde ja hakkavad talle ütlema nii:

“Sina, perepoeg, harjuta kiiresti, harjuta krapsakalt taibuolendi toimla suhtes! Sinul – taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnul – on vaja taiburingis sisseseades vastu võtta neli kaussi.”

Ega ainult neli vägevat valitsejat Ilmavahti hakka arvama, et on vaja äranäidatule vastavalt teadvusületuse suhtes nii harjutava väga vägeva taibuolendi juurde astuda. Ka mina hakkan, auväärne, selle väga vägeva taibuolendi juurde astuma, mis veel sõnada – teistsugused taevapojad. Saab tulla, et ta on ka täpselt taibukate tõeleidnud väärikate poolt just püsivalt mõlgutatud väga vägev taibuolend.

Nii, mis mingid ilmalikud raskused, muudega liitu astujad või teised ilmuksid teadvusületuse suhtes toimetava väga vägeva taibuolendi puhul – tema puhul need kõikjal kõigel kõigiti kõiges ei hakka ilmuma.

Auväärne, teadvusületuse suhtes toimetaval väga vägeval taibuolendil tuleb ka nähtuvalt hoidjalik väärtus.”

 

3.

 

Nüüd siis, kestlikul Ānandal tuli pähe nii:

“Kas taevavürst Võimekas iseenda heiastumisega selgitab, või ehk siiski taibanu mõikamisel?”

Nüüd siis, taevavürst Võimeka meelsus oli taibanu mõikamisel kestliku Ānanda meelsuse aimdusest kohe teadlik. Ta ütles kestlikule Ānandale nii:

“On vaja tunda, õige Ānanda, et see on taibanu mõik, on vaja tunda, õige Ānanda, et nii on ka taibanu haldamine. Sest mina olen vastava jõuta, õige Ānanda, et väga vägevaid taibuolendeid alustades vesta.”

Nüüd siis kutsus auväärne kestliku Ānanda:

“Nii see on, Ānanda, nii see on, nagu taevaliste vürst Võimekas selgitab! See on tõeleidnu mõik, see, mida taevavürst Võimekas selgitab, on tõeleidnu haldamine.”