25. Harjutus

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Veel, auväärne, kus harjutab harjutav väga vägev taibuolend kõikteadmise suhtes?”

Auväärne lausus:

“Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab kaotamise suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab mitteilmumise suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab mittehävimise suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab mittesündimise suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab mittetuleku suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab eralduse suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab innutajäämise suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab selguse suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab hoidja asendi suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.

Kui äkki, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab vaibumise suhtes, siis harjutab kõikteadmise suhtes.”

Subhūti lausus:

“Mispärast, auväärne, kaotamise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, mitteilmumise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, mittehävimise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, mittesündimise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, mittetuleku suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, eralduse suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, innutajäämise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, selguse suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast, auväärne, hoidja asendi suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Subhūti, kui sõnad nii: “Mispärast kaotamise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast mitteilmumise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast mittehävimise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast mittesündimise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast mittetuleku suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast eralduse suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast innutajäämise suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast selguse suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?

Mispärast hoidja asendi suhtes harjutav väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes?”

Kuidas arvad, Subhūti, mis on tõeleidnu tõde – tõde, mille najal jõustatakse, et tõeleidnu on “tõeleidnu” –, nüüd see ka kaob?”

Subhūti lausus:

“Mitte üldsegi, auväärne!

Mis põhjusel?

Sest, auväärne, kaotamine ei kao. Sest kaotamiseta, auväärne, on kaotamine.”

Auväärne lausus:

“Kuidas arvad, Subhūti, mis on tõeleidnu tõde – tõde, mille najal jõustatakse, et tõeleidnu on “tõeleidnu” –, nüüd see ka ilmub või hävib või sünnib või tuleb või lahtituleb või eraldutakse või saab indu või jääb innuta või selgib või hoidleb?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, auväärne!”

Auväärne lausus:

“Kuidas arvad, Subhūti, mis on tõeleidnu tõde – tõde, mille najal jõustatakse, et tõeleidnu on “tõeleidnu” –, nüüd see ka vaibub?”

Lausus:

“Mitte üldsegi, auväärne!”

Auväärne lausus:

“Seesugusel juhul, Nii harjutav väga vägev taibuolend, Subhūti, harjutab nii, et “tõde ei kao.” Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab kõikteadmise suhtes. Nii harjutav harjutab teadvusületuse, harjutab taibanupinnase, harjutab jõu, harjutab pädevuste, harjutab kõigi taibanuhoidjate, harjutab kõikteadjateadmise suhtes.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend hakkab saavutama kogu harjutusületust.

Nii harjutavat, Subhūti, väga vägevat taibuolendit ei ole võimalik Suretajal, Suretaja seltskonnak või Suretajasse kehastunud taevasustel pehastada.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend hakkab kiiresti saavutama taganematu hoidlat.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend hakkab kiiresti taiburingis sisse seadma.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend toimetab iseenda tööpõllul.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab aitamislike hoidjate, harjutab vägeva sõbralikkuse, harjutab vägeva haletsuse, harjutab vägeva rõõmu, harjutab väga selge vaate suhtes.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab, et käima läheks kolme ringkäiguga ja kaheteist tegumoega hoidjaratas.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab: “Kogu asendit ei hakka kängitsema.”

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab, et ei katkeks ära tõeleidnu suguvõsa.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend harjutab: “Surematu asendi väravat hakkan avama.”

Säärast, Subhūti, õilsat harjutust ei ole võimalik hüljatud olendil harjutada. Sest vähetugeval ei ole võimalik selle harjutuse suhtes harjutada.

Mis põhjusel?

Sest nende siht on kõik olendid, Subhūti, sest neil on tung aidata kõiki olendeid, Subhūti, kes harjutavad selle harjutuse suhtes. Kes siin harjutavad, neil on tung saavutada, et kõik olendid tõusevad üles.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend ei ilmu välja manalates, ei ilmu välja loomaüskades, ei ilmu välja kodukäijate valdkondades, ei ilmu välja ebajumalate kehades, ei ilmu välja otsnevates maakondades, ei ilmu välja matslikes perekondades, ei ilmu välja linnuküti perekondades, ei ilmu välja madala seisuse, kaluri, lamburi perekondades, ei ilmu välja ka teistes sedalaadi hüljatud sünnipäraga või hüljatud teost hoolivusega perekondades.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend ei tule pime, ei tule kurt, ei tule ühesilmne, ei tule nüristunud, ei tule küürakas, ei tule köntkäsi, ei tule lombakas, ei tule liipaja, ei tule tobe, ei tule sipleja, ei tule sopleja, ei tule tumm, ei tule hüljatud liikmetega, ei tule puudulike liikmetega, ei tule töödeldud liikmetega, ei tule nõrga jõuga, ei tule halva tooniga, ei tule halva paigutusega, ei tule hüljatud tajuga, ei tule puuduliku tajuga. Kõigi tegumoodidega täispandud tajudega tuleb, avaldunud jõminaga tuleb.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend ei tule hingevõtja, ei tule mitteantu võtja, ei tule tungide väärtoimija, ei tule valetaja, ei tule laimaja kõnega, ei tule sõimaja kõnega, ei tule loba kokkuajaja, ei tule ablas, ei tule kurja meelega, ei tule väärnägija, ei kujutle vääreluga elusviibimist.

Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend ei ilmu välja pikalt kestvates taevalistes, ei tule ebakõlbluse kinnihaaraja, ei tule mittetulnud hoidja kinnihaaraja, ei ilmu välja mõistmise ilmsikssaamise käsul.

Mis põhjusel?

Sest tal on olemas vahendite edukus – vahendite edukus, millega kohaleläkitatud väga vägev taibuolend ei ilmu välja pikalt kestvates taevalistes.

Veel, Subhūti, missugune on väga vägeva taibuolendi vahendite edukus?

Mis on, just see on teadvusületus. Ja nõnda nagu teise vahendite edukusega kohaleläkitatud väga vägev taibuolend, siin vahendite edukuse suhtes sobimist ilmutab, ja mõistmisi ilmsiks saab, ja mõistmiste käsul ei ilmu välja. Nii harjutav, Subhūti, väga vägev taibuolend läheb jõu läbini puhastusse, läheb pädevuse läbini puhastusse, läheb kõigi taibanuhoidjate läbini puhastusse – selle saavutab.

 

2.

 

Kestlik Subhūti lausus:

“Kui, auväärne, kõik hoidjad on nii läbini puhast tõugu, siis missuguse hoidja, auväärne, jõu läbini puhastusse läheb, pädevuse läbini puhastusse läheb, kõigi taibanuhoidjate läbini puhastusse läheb väga vägev taibuolend – selle saavutab?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on!

Mis põhjusel?

Sest, Subhūti, kõik hoidjad ongi tõu poolest läbini puhtad. Nii, Subhūti, mis on teadvusületuse suhtes harjutava väga vägeva taibuolendi mittesadestuvus, mittekülge sulatatus kõigi läbini puhast tõugu hoidjate suhtes, Subhūti, see on teadvusületus.

Nii, Subhūti, neid hoidjaid mitteteadvad, mittenägevad lapsikud lihtinimesed ei tea ega näe hoidjate hoidlat. Nende olendite hõlbuks, Subhūti, väga vägevad taibuolendid pingutavad, vaprust alustavad: “Nii hakkame me teadmatuid olendeid teadma panema, nii hakkame me nägematuid olendeid nägema panema.”

Siin harjutavad harjutuse suhtes. Siin harjutuse suhtes harjutavad väga vägevad taibuolendid jõud saavutavad, pädevused saavutavad. Kõik taibanuhoidjad saavutavad.

Nii harjutavad väga vägevad taibuolendid, Subhūti, teadvustavad nii nagu tuleb muude olendite, muude isikute meele toimingute võbinaid. Nii nagu tuleb teadvustajad lähevad muude meele toimingute teadjuse ületamist.

Selsamal kombel, Subhūti, nagu vägeval maal on vähe maakaari, mis on minetanud kivid, kus ilmub kullatoon, hõbekuldne või hõbesäbru. Nüüd siis veel, vägeval maal on rohkem maakaari, mis on soolased, põuased, mitmesuguste heinte, varte, okaste asupaigad.

Just nii, Subhūti, olendkonnas on tuttavad vähesed väga vägevad taibuolendid, kes harjutavad kõikteadmise harjutuse suhtes, mis on teadvusületuse harjutuse suhtes. Nüüd siis, olendkonnas on tuttavad rohkemad olendid, kes harjutavad kuulaja-üksitaibanu harjutuse suhtes.

 

3.

 

Veel edasi, selsamal kombel, Subhūti, nagu olendkonnas on tuttavad vähesed olendid, kes on käigus Rattapööraja valitsuseks pöörduvat tegu appi võttes. Nüüd siis, olendkonnas on tuttavad rohkemad olendid, kes on käigus Kantsi valitsuseks pöörduvat tegu appi võttes.

Just nii, Subhūti, olendkonnas on tuttavad vähesed väga vägevad taibuolendid, kes sellele teele on kerkinud – mis-on teadvusületuse teele: “Hakkame leidma taibuga kõrgemata täpset taibukust.” Nüüd siis, olendkonnas on tuttavad rohkemad olendid, kes on kerkinud kuulaja-üksitaibanu teele.

 

4.

 

Veel edasi, selsamal kombel, Subhūti, nagu olendkonnas on tuttavad vähesed olendid, kes käigus on Võimekaks pöörduvat tegu appi võttes. Nüüd siis, olendkonnas on tuttavad rohkemad olendid, kes käigus on taevailmaks pöörduvat tegu appi võttes.

Just nii, Subhūti, olendkonnas on tuttavad vähesed väga vägevad taibuolendid, kes harjutavad teadvusületuse harjutuse suhtes. Nüüd siis, olendkonnas on tuttavad rohkemad väga vägevad taibuolendid, kes harjutavad kuulaja-üksitaibanu harjutuse suhtes.

 

5.

 

Veel edasi, selsamal kombel, Subhūti, nagu olendkonnas on tuttavad vähesed olendid, kes käigus on Vaimuks pöörduvat tegu appi võttes. Nüüd siis, olendkonnas on tuttavad rohkemad olendid, kes käigus on vaimuseltsluseks pöörduvat tegu appi võttes.

Just nii, Subhūti, olendkonnas on tuttavad vähesed väga vägevad taibuolendid, kes on kõrgemata täpsest taibukusest taganematud. Nüüd siis, olendkonnas on tuttavad rohkemad väga vägevad taibuolendid, kes kõrgemata täpsest taibukusest lahtipöörduvad.

Seesugusel juhul, Subhūti, olendkonnas on tuttavad vähesed olendid, kes paiknevad kõrgemata täpses taibukuses.

Ka nendest vähestest, Subhūti, vähemad on olendid, kes tõesse küünitavad.

Ka nendest tõesse küünitavatest vähematest, Subhūti, vähemad on need, kes sobimist ilmutavad teadvusületuse suhtes.

Ka nendest teadvusületuse suhtes sobimist ilmutavatest vähimatest, Subhūti, vähimad on need väga vägevad taibuolendid, kes on taganematud täpsest kõrgemata taibukusest.

Seesugusel juhul, Subhūti, nende seas arvesse minna tungiga, kes on väheseimatest väheseimad taganematud väga vägevad taibuolendid, väga vägeval taibuolendil on just siin vaja teadvusületuse suhtes harjutada, sobimist ilmutada.

 

6.

 

Veel edasi, Subhūti, nii teadvusületuse suhtes harjutaval väga vägeval taibuolendil ei ilmu erandlikkusega kaasaskäivat meelt, ei ilmu kõhklusega kaasaskäivat meelt, ei ilmu kadeduse-armuhullustusega kaasaskäivat meelt, ei ilmu ebakõlbelisusega kaasaskäivat meelt, ei ilmu kurjusega kaasaskäivat meelt, ei ilmu logelemisega kaasaskäivat meelt, ei ilmu visklemisega kaasaskäivat meelt, ei ilmu halvateadvuslikuga kaasaskäivat meelt.

Sest on nii, Subhūti, et teadvusületuse suhtes harjutav väga vägev taibuolend haarab hulka kõik ületused, haarab kätte kõik ületused, järgneb kõigile ületustele, kõik ületused tulevad sees.

Selsamal kombel, Subhūti, nagu kehasolu nägemise sees tuleb kuuskümmend kaks nägemust. Just nii, Subhūti, kui väga vägev taibuolend harjutab teadvusületuse suhtes, siis tulevad selles sees kõik ületused.

Selsamal kombel, Subhūti, nagu siis, kui mehe elusoleku taju käima läheb, tulevad sees kõik tajud. Just nii, Subhūti, kui väga vägev taibuolend harjutab teadvusületuse suhtes, siis tulevad sees kõik edukad hoidjad.

Selsamal kombel, Subhūti, nagu siis, kui mehe elusoleku taju hävib, hävivad kõik tajud. Just nii, Subhūti, kui väga vägev taibuolend harjutab teadvusületuse suhtes, siis hävivad mitteteadmise hävides kõik ebaeduhoidjad ja kõik teistsugused ületused tulevad sees kinnihaaratud.

Seesugusel juhul, Subhūti, kõigi ületuste kinnihaaramise tungiga väga vägeval taibuolendil on vaja harjutada teadvusületuse suhtes. Teadvusületuse suhtes harjutav väga vägev taibuolend, Subhūti, harjutab kõigi olendite tipusolus.

Mis põhjusel?

Tänu on soodsa tipusolule.

Kuidas arvad, Subhūti, kuivõrd olendi hulka haaramine tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõik olendid hulka haarab, nüüd ka neid palju tuleb?”

Subhūti lausus:

“Auväärne, sel kombel juba Jambū mandri olendeid palju tuleb, mis veel sõnada – olendid, kes on tuhat kuubis vägevas ilma asendis.”

Auväärne lausus:

“Üks väga vägev taibuolend, Subhūti, kes on elu lõpuni paigal, kõiki olendeid ürbi, pambu, joogi, magamisaseme, istme, põdura hoomangu ravi ettevalmistustega kõigi kerge lisandustega teeniks. Kuidas arvad, Subhūti, nüüd see väga vägev taibuolend sellest ajendatuna ka rohkem soodsat juurde sigitab?”

Subhūti lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu.”

Auväärne lausus:

“Siit, Subhūti, see väga vägev taibuolend sellest ajendatuna rohkem soodsat juurde sigitab, kes teadvusületust lõpuks ka üksnes nipsulöögi jagu tuletaks.

Mis põhjusel?

Sest on nii, Subhūti, et vägevaks tarbeks on väga vägeva taibuolendi teadvusületus, täpsest kõrgemata taibukusest toituv.

Seesugusel juhul, Subhūti, kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungiga, kõigi olendite kõrgematust minemise tungiga, kõigi aitamata olendite aitaja tulemise tungiga, taibanu valdkonna saavutamise tungiga, taibanu sõnnilisusele järgnemise tungiga, taibanu väljamängitu väljamängimise tungiga, taibanu lõvilärmi lärmamise tungiga, taibanu avaldumise saavutamise tungiga väga vägev taibuolend, tuhat kuubis vägevas ilma asendis hoidjast jutlemise tegemise tungiga väga vägev taibuolend harjutab teadvusületuse suhtes.

Ma ei püüa näha teadvusületuse suhtes harjutava väga vägeva taibuolendi puhul avaldumist, Subhūti, mida tal ei tule harjutada.”

Subhūti lausus:

“Veel, auväärne, kas väga vägeval taibuolendil tuleb harjutada ka kuulaja avaldumist?”

Auväärne lausus:

“Ka kuulaja avaldumist, Subhūti, tuleb harjutada väga vägeval taibuolendil.

Siis veel, Subhūti, väga vägev taibuolend ei harjuta, et “kuulaja avaldumises hakkan olema paigal”, ega harjuta ka nii, et “mul tulla saab kuulaja avaldumine”.

Ta teab ka neid, Subhūti, kes on kuulajate hulgad, ega seal seisatu. Ja nii talletab ega kanna tagasi: “Mul on vaja ka kuulajaväärtused näha tuua, selitada” – harjutab.

Nii harjutav väga vägev taibuolend, Subhūti, läheb koos taevaliste, inimaruliste ja ebajumalatega ilma paremakspeetavust.

Nii harjutav väga vägev taibuolend, Subhūti, ikestab kõiki teistsuguseid – kuulaja külge seotud ja üksitaibanu külge seotud – paremakspeetavaid, ja tolle läheduses on kõikteadmine.

Nii harjutav väga vägev taibuolend, Subhūti, ei eemaldu, toimetab teadvusületuse suhtes teadvusületust, on teadvusületuse kulgelast irrutamata.

Nii toimetav väga vägev taibuolend, Subhūti – on vaja tunda, et mitteallaandmise hoidja on “mitteallaandmise hoidja”. Kõikteadmise puhul kaugeneb kuulajapinnasest ja üksitaibanupinnasest, on kõrgemata täpse taibukuse läheduses.

Veel, kui äkki tal tuleb pähe nii: “Säärane teadvusületus hakkab toituma kõikteadmisest” – nii täheldab, siis toimetab teadvusületust.

Nüüd, ka seda teadvusületust ei tähelda: “Säärane on see teadvusületus, selle puhul kas on teadvusületus või hakkab toituma kõikteadmisest.” Ka nii väga vägev taibuolend, Subhūti, ei tähelda, ei püüa näha.

Kui äkki nii toimetab väga vägev taibuolend, siis toimetab teadvusületuse suhtes.”