29. Järgnemine

1.

 

Veel edasi, Subhūti, väga vägeval taibuolendil on vaja järgneda, et teadvusületus on nii:

“On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjatega mittekinnistusele on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu kõigist hoidjatest lahule on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjate mittekohaletulemisele on teadvusületus.

On vaja järgneda, et “kõigi hoidjate mittetöötlustetaga samane” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et kuna kõigi hoidjate mitteloomus on teadasaadav, on tänu teadvuse taibatapüüdmisele teadvusületus.

Ja on vaja järgneda, et “kõiki hoidjaid üksnes nimetus, üksnes kogemus väljendab” on teadvusületus.

Ja kogemus pole kusagil, kuidagi ega mingi kogemus.

On vaja järgneda, et tänu “kõik hoidjad on kogemuseta, vestmiseta, mittekogetud, mittevestetud” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjate mõõdustikutale on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu laadi mõõdustikutale on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu tundmuse mõõdustikutale on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu tähelduse mõõdustikutale on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu valmistajate mõõdustikutale on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu teadasaamise mõõdustikutale on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjate tunnusetule on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjate väljarebimisele on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjate tõu läbini puhastusele on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjate mitteütlemisele on teadvusületus.

On vaja järgneda, et kõigi hoidjate mittehävimisele on hülgamisega samasuse najal on teadvusületus.

On vaja järgneda, et hoidjate vaibumise kättesaamine on tõega samasuse najal on teadvusületus.

On vaja järgneda, et “kõik hoidjad ei lähene, ei lähe, on teadmatud, mittesündinud tänu otsast otsani mittesündimisele” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu oma loomuse ja muu nähasaamisele on teadvusületus.

On vaja järgneda, et “kõik hoidjad on õiged, väärikad, läbini puhast tõugu” on teadvusületusele.

On vaja järgneda, et “kõigi hoidjate kuhjumatuse kerkimapanematus viis kuhjad minema” on teadvusületusele.

On vaja järgneda, et tänu kõigi hoidjate kohata-suunatale on teadvusületus.

Mis põhjusel?

Sest laad, Subhūti, on tänu isetuleku tõule kohata, suunata. Sest tundmus, Subhūti, on tänu isetuleku tõule kohata, suunata. Sest täheldus, Subhūti, on tänu isetuleku tõule kohata, suunata. Sest valmistajad, Subhūti, on tänu isetuleku tõule kohata, suunata. Sest teadasaamine, Subhūti, on tänu isetuleku tõule kohata, suunata.

On vaja järgneda, et tänu “kõigi hoidjate hävimine-leevendamisele” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et tänu mitterahuleidmisele ja mittelõpetamisele on teadvusületus.

On vaja järgneda, et mitteinnukuse ja innuta mittejäävuse najal on teadvusületus.

Mis põhjusel?

Sest laad, Subhūti, tõelise isetuleku poolt ei saa indu, ei jää innuta.

Sest tundmus, Subhūti, tõelise isetuleku poolt ei saa indu, ei jää innuta.

Sest täheldus, Subhūti, tõelise isetuleku poolt ei saa indu, ei jää innuta.

Sest valmistajad, Subhūti, tõelise isetuleku poolt ei saa indu, ei jää innuta.

Sest teadasaamine, Subhūti, tõelise isetuleku poolt ei saa indu, ei jää innuta.

On vaja järgneda, et tänu “tõu läbini puhtusele” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et “kõik hoidjad on kinnistumata, on kinnistusest ja mittekinnistusest lahku läinud” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et kõik hoidjad on taip taibanuteadmise taibatasuutlikkuse najal on teadvusületus.

On vaja järgneda, et kõigi hoidjate tühjuse, tunnusetuse, tõotamatuse najal on teadvusületus.

On vaja järgneda, et kõigi hoidjate ravitseva sõbralikkuse eesminejasuse najal on teadvusületus.

On vaja järgneda, et “kõik hoidjad on sõbralikkuskulgejad, haletsuskulgejad, rõõmukulgejad, selgevaadekulgejad”, on teadvusületus.

On vaja järgneda, et “kõik hoidjad on vaimukandjad tänu vigade mitteilmumisele, kõigi vigade mitteilmumisele” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et “tänu kõigi hoidjate tõotamatule, tagasilöömatale” on teadvusületus.

On vaja järgneda, et mere lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et taevavõlvi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et Meru kirjususe najal on teadvusületuse kirjusus.

On vaja järgneda, et laadi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et tundmuse lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et täheldus lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et valmistajad lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et teadasaamine lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et päevajumala vihuringi helenduse lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et kõigi häälte lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et kõigi taibanuhoidjate ülesjõudmise lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et kõigi olendi asendite soodsa teadmise kuhjumi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et maa asendi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et vee asendi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et särtsu asendi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et õhu asendi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et selguse asendi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et teadasaamise asendi lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et edu ja ebaedu hoidjate kogumi mõõdustikutuse najal on teadvusületuse mõõdustikutus.

On vaja järgneda, et kõigi hoidjate kogumi mõõdustikutuse najal on teadvusületuse mõõdustikutusele.

On vaja järgneda, et kõigile hoidjatele koondumise lõppematuse leidavõtmatuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et kõigi taibanuhoidjate lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et kõigi hoidjate lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et tühjuse lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et meele ja meeleliste lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et meele toimingute lõppematuse najal on teadvusületuse lõppematus.

On vaja järgneda, et edu ja ebaedu hoidjate läbini mõõtmatuse najal on teadvusületuse läbini mõõtmatus.

On vaja järgneda, et lõvi lärmi lärmavuse najal on teadvusületuse lärmavus.

On vaja järgneda, et kõigi hoidjate ärritumatuse najal on teadvusületuse ärritumatus.

Mis põhjusel?

Sest laad, Subhūti, on merega samane. Sest tundmus, Subhūti, on merega samane. Sest täheldus, Subhūti, on merega samane. Sest valmistajad, Subhūti, on merega samased. Sest teadasaamine, Subhūti, on merega samane.

Sest laad on taevavõlviga samane. Tundmus on taevavõlviga samane. Täheldus on taevavõlviga samane. Valmistajad on taevavõlviga samased. Teadasaamine on taevavõlviga samane.

Laad on kirju Meruga samane. Tundmus on kirju Meruga samane. Täheldus on kirju Meruga samane. Valmistajad on kirju Meruga samased. Teadasaamine on kirju Meruga samane.

Laad on lõppematuga samane. Tundmus on lõppematuga samane. Täheldus on lõppematuga samane. Valmistajad on lõppematuga samased. Teadasaamine on lõppematuga samane.

Laad on päevajumala vihuringi ilmumisega samane. Tundmus on päevajumala vihuringi ilmumisega samane. Täheldus on päevajumala vihuringi ilmumisega samane. Valmistajad on päevajumala vihuringi ilmumisega samased. Teadasaamine on päevajumala vihuringi ilmumisega samane.

Laad on kõigi häälte lõppematuga samane. Tundmus on kõigi häälte lõppematuga samane. Täheldus on kõigi häälte lõppematuga samane. Valmistajad on kõigi häälte lõppematuga samased. Teadasaamine on kõigi häälte lõppematuga samane.

Laad on kõigi olendi asendite lõppematuga samane. Tundmus on kõigi olendi asendite lõppematuga samane. Täheldus on kõigi olendi asendite lõppematuga samane. Valmistajad on kõigi olendi asendite lõppematuga samased. Teadasaamine on kõigi olendi asendite lõppematuga samane.

Laad on kõigi taibanuhoidjate ülesjõudmise lõppematuga samane. Tundmus on kõigi taibanuhoidjate ülesjõudmise lõppematuga samane. Täheldus on kõigi taibanuhoidjate ülesjõudmise lõppematuga samane. Valmistajad on kõigi taibanuhoidjate ülesjõudmise lõppematuga samased. Teadasaamine on kõigi taibanuhoidjate ülesjõudmise lõppematuga samane.

Laad on kõigi olendi asendite soodsa teadmise kuhjumi lõppematuga samane. Tundmus on kõigi olendi asendite soodsa teadmise kuhjumi lõppematuga samane. Täheldus on kõigi olendi asendite soodsa teadmise kuhjumi lõppematuga samane. Valmistajad on kõigi olendi asendite soodsa teadmise kuhjumi lõppematuga samased. Teadasaamine on kõigi olendi asendite soodsa teadmise kuhjumi lõppematuga samane.

Laad on maaga samane. Tundmus on maaga samane. Täheldus on maaga samane. Valmistajad on maaga samased. Teadasaamine on maaga samane.

Laad on veega samane. Tundmus on veega samane. Täheldus on veega samane. Valmistajad on veega samased. Teadasaamine on veega samane.

Laad on särtsuga samane. Tundmus on särtsuga samane. Täheldus on särtsuga samane. Valmistajad on särtsuga samased. Teadasaamine on särtsuga samane.

Laad on õhuga samane. Tundmus on õhuga samane. Täheldus on õhuga samane. Valmistajad on õhuga samased. Teadasaamine on õhuga samane.

Laad on selgusega samane. Tundmus on selgusega samane. Täheldus on selgusega samane. Valmistajad on selgusega samased. Teadasaamine on selgusega samane.

Laad on teadasaamisega samane. Tundmus on teadasaamisega samane. Täheldus on teadasaamisega samane. Valmistajad on teadasaamisega samased. Teadasaamine on teadasaamisega samane.

Laad on edu ja ebaedu hoidjate kogumist lahku läinud. Tundmus on edu ja ebaedu hoidjate kogumist lahku läinud. Täheldus on edu ja ebaedu hoidjate kogumist lahku läinud. Valmistajad on edu ja ebaedu hoidjate kogumist lahku läinud. Teadasaamine on edu ja ebaedu hoidjate kogumist lahku läinud.

Laad on kõigi hoidjate kogumist lahku läinud. Tundmus on kõigi hoidjate kogumist lahku läinud. Täheldus on kõigi hoidjate kogumist lahku läinud. Valmistajad on kõigi hoidjate kogumist lahku läinud. Teadasaamine on kõigi hoidjate kogumist lahku läinud.

Laad on kõigile hoidjatele koondumise lõppematusega samane. Tundmus on kõigile hoidjatele koondumise lõppematusega samane. Täheldus on kõigile hoidjatele koondumise lõppematusega samane. Valmistajad on kõigile hoidjatele koondumise lõppematusega samased. Teadasaamine on kõigile hoidjatele koondumise lõppematusega samane.

Laadist lahkuminek, laadi isetulek, laadi tõde on taibanuhoidjad. Tundmusest lahkuminek, tundmuse isetulek, tundmuse tõde on taibanuhoidjad. Täheldusest lahkuminek, tähelduse isetulek, tähelduse tõde on taibanuhoidjad. Valmistajatest lahkuminek, valmistajate isetulek, valmistajate tõde on taibanuhoidjad. Teadasaamisest lahkuminek, teadasaamise isetulek, teadasaamise tõde on taibanuhoidjad.

Laad on kõigi hoidjate lõppematu hoidla. Tundmus on kõigi hoidjate lõppematu hoidla. Täheldus on kõigi hoidjate lõppematu hoidla. Valmistajad on kõigi hoidjate lõppematu hoidla. Teadasaamine on kõigi hoidjate lõppematu hoidla.

Laad on tühi – lõppematu hoidla. Tundmus on tühi – lõppematu hoidla. Täheldus on tühi – lõppematu hoidla. Valmistajad on tühjad – lõppematu hoidla. Teadasaamine on tühi – lõppematu hoidla.

Laad on meele ja meeleliste lõppematus. Tundmus on meele ja meeleliste lõppematus. Täheldus on meele ja meeleliste lõppematus. Valmistajad on meele ja meeleliste lõppematus. Teadasaamine on meele ja meeleliste lõppematus.

Laad on meele toimingute ilmumine. Tundmus on meele toimingute ilmumine. Täheldus on meele toimingute ilmumine. Valmistajad on meele toimingute ilmumine. Teadasaamine on meele toimingute ilmumine.

Laad on edukas ja ebaedukas kuni üles mitteleidmiseni. Tundmus on edukas ja ebaedukas kuni üles mitteleidmiseni. Täheldus on edukas ja ebaedukas kuni üles mitteleidmiseni. Valmistajad on edukad ja ebaedukad kuni üles mitteleidmiseni. Teadasaamine on edukas ja ebaedukas kuni üles mitteleidmiseni.

Laad on lõvi lärmiga samane. Tundmus on lõvi lärmiga samane. Täheldus on lõvi lärmiga samane. Valmistajad on lõvi lärmiga samased. Teadasaamine on lõvi lärmiga samane.

Laad on ärritumatu. Tundmus on ärritumatu. Täheldus on ärritumatu. Valmistajad on ärritumatud. Teadasaamine on ärritumatu.

Sest, Subhūti, väga vägeval taibuolendil on vaja järgneda, et teadvusületus on nii.

 

2.

 

Väga vägev taibuolend, Subhūti, kes nii hakkab teadvusületust järgnema, talletama, sissepääsema, taibata suutma, mõtlema, võrdlema, läbivaatust tegema, tuletama kogu lummus-pahelisus väljaarvatud arupidamistega, kogu arvustus väljaarvatud arupidamistega, loomuse ülestirimine väljaarvatud arupidamistega, kogu logelemine väljaarvatud arupidamistega, muude tolmutamine väljaarvatud arupidamistega, loomuse täheldus väljaarvatud arupidamistega, olendi täheldus väljaarvatud arupidamistega, leidmise ja imetlemise kuulutus väljaarvatud arupidamistega, viis piirangut väljaarvatud arupidamistega, kadedus ja armuhullustus väljaarvatud arupidamistega, kogu muutumine väljaarvatud arupidamistega – siis tulevikus ei ole tal raske leida kõigi väärtuste puhul täiuslikku, taibanupinna ja kõrgemata taibanuhoidjate puhul täiuslikku.