32. Läbitöötamine

1.

 

Ja kuue miljoni koosleidavõetud koondumispalge puhul, Subhūti, nägi väga vägev taibuolend Ühakisendaja ida kaares, lõuna, lääne, põhja kaares, vahekaartes, allapoole ja ülespoole kaares, kümnes kaares Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites Gangese jõeluidete hulgal auväärseid taibanuid, jaovendade kogukonnaga ümbritsetuid, taibuolendiväärtuse esileulatunuid, just sääraste juhtnööridega, just sääraste nimetustega, just sääraste silpidega just teadvusületust selgitavaid.

Selsamal kombel, nagu mina tol juhul hoidjat näha toon just tuhat kuubis vägevas ilma asendis, jaovendade kogukonnaga ümbritsetud, taibuolendite hulgas esileulatunud, just sääraste juhtnööridega, just sääraste nimetustega, just sääraste silpidega just teadvusületust selgitan.

Ta tuli kohaleläkitatud mõeldamatu palju kohta kuuldavaga ja kuuldu ookeanlusega, ja kõigis sündides ei tulnud üldse taibanust irrutatud. Kus iganes taibanud auväärsed palge all olijad tulevad, seal ilmus välja. Ja tuli taibanud auväärsetest irrutamata, lõpuks ka und nägev. Ta arvas välja kõik ebahetked ja sai hetke avalduse innustuse.

 

2.

 

Seal siis veel, kutsus auväärne kestliku Ānanda:

“Sellise esitlusega, Ānanda, on vaja tunda ka nii: “Ka väga vägevate taibuolendite teadvusületus toitub kõikteadjateadmisest.”

Seesugusel juhul, Ānanda, kõikteadjateadmist leidavõtmise tungiga väga vägevad taibuolendid toimetavad teadvusületuse suhtes.

Teadvusületus on vaja kuulda, kätte haarata, hoiul pidada, ette kõnelda, klaariks saada, käivitada, näha tuua, kätte näidata, ette näidata, enesele korrata, üles kirjutada. Tõeleidnu haldamisel vägevas raamatus määratletud-määratletud silpidega hästi üleskirjutatut tehes on vaja imetleda, kõrgelt hinnata, arvesse võtta, ülistada, paleustada, kehutada õite, suitsutiste, lõhnade, pärjalike, määrete, pulbrite, ürpide, pillimängude, riiete, päevavarjude, siltide, kellukeste, plagudega, ümberringi valguspärgade ja paljudel viisidel ülistustega.

Säärane on minu kõrvalt, Ānanda, õpetamine.

Mis põhjusel?

Sest siin tulla saab kõikteadjateadmise väljavormumine teadvusületuse suhtes. Kuidas arvad, Ānanda, sinu õpetaja on tõeleidnu?”

Ānanda lausus:

“Minu õpetaja, auväärne, minu õpetaja, kergeltläinu!”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Ānandale nii:

“Sinu õpetaja, Ānanda, on tõeleidnu. Olen ümmardatud sinu, Ānanda, kehateoga meelepärase sõbra, kõneteoga meelepärase sõbra, aruteoga meelepärase sõbra poolt. Seesugusel juhul, Ānanda, just nagu sa tegid mulle – tol juhul kohalesirgumises paigalolevale, hoidvale, liikumapanevale – meelisklust, kiindumust ja kõrgekspidamist, nõnda just teed sina, Ānanda, teadvusületuse suhtes, kui mina olen möödanik. Ka kaks, Ānanda, ka kolm korda läbitöötan, järjest läbitöötan sulle teadvusületust, et see ei haihtuks! Nii nagu sina, teine mees selle suhtes ei oleks.

On vaja tunda, Ānanda, et seni kui teadvusületus hakkab ilmas edasi toimetama, “on paigal tõeleidnu”.

On vaja tunda, et seni “tõeleidnu hoidjat näha toob”.

On vaja tunda, Ānanda, et need olendid on taibanu nägemisest, hoidja kuulmisest ja kogukonna teenimisest irrutamata.

On vaja tunda, Ānanda, et nende olendite toimealad on tõeleidnu kõrval, kes teadvusületust hakkavad kuulma, kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, kätte näitama, ette näitama, enesele kordama, üleskirjutama, imetlema, kõrgelt hindama, arvesse võtma, ülistama, paleustama, kehutama

õite, suitsutiste, lõhnade, pärjalike, määrete, pulbrite, ürpide, päevavarjude, siltide, kellukeste, plagudega,

ümberringi valguspärgade ja paljudel viisidel ülistustega.”

 

3.

 

Nii ütles auväärne. Ning arusaajad – Sõbramehe õukonna väga vägevad taibuolendid ja kestlik Subhūti ja kestlik Śāriputra ja kestlik Ānanda ja taevavürst Võimekas, koos taevaliste, inimaruliste, ebajumalate, tulilindude ja lõhnahaldjatega ilm – õnnistasid auväärse selgitust.”