5. Soodsa esitlus

1.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas auväärsele nii:

“On perepoeg või peretütar, auväärne, kes teadvusületust uskuda võtab, eeskujuks peab pooldades, kiindunud meelega taipamiseks meele ilmudes tänu pürgimusele kuuleks, kätte haaraks, hoiul peaks, ette kõneleks, klaariks saaks, käivitaks, näha tooks, kätte näitaks, ette näitaks, enesele kordaks ja muudele laialt selgima paneks, sellele tarviliku avaks, aruga järele vaataks ja lisaneva teadvusega ilmutaks siin läbiarutust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes hoiul peaks, paigal peaks olemashoidja kauase paigaloleku põhjal:

“Et taibanujuhend ei läheks katki! Et olemashoidja ei haihtuks! Ja kui juhend pole puudulik, tulla saab, et kohale tuuakse väga vägevate taibuolendite kaasahaaramine.”

Nii seda äranäitamist kuuldes pooldaks: “Nii vägevaks tarbeks, ohhoo, on teadvusületus. Nii väga kiiduväärne, nii vägevate viljadega, nii vägeva valmisküpsemisega, ohhoo, on teadvusületus, nii paljude väärtustega kohaleläkitatud on teadvusületus, minu poolt loovutamatu on teadvusületus, ma valvan teadvusületust, ma varju pakun teadvusületusele. Sest üliraske leida on teadvusületus.”

Ja vaid ise teadvusületust õite, suitsutiste, lõhnade, pärjalike, määrete, pulbrite, riiete, päevavarjude, siltide, kellukeste, plagudega, ümberringi valguspärgade ja paljudel viisidel ülistustega imetleks, kõrgelt hindaks, arvesse võtaks, ülistaks, paleustaks, kehutaks.

Või teine, kes täiesti ülistaks ja siis muule anuvale tarvitajale, kihklikule perepojale või peretütrele annaks, ulataks, kingiks, loovutaks, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes.

Kumb neist perepoegadest või peretütardest, auväärne, rohkem soodsat juurde sigitaks: kes taipab loovutamist või kes ei taipa loovutamist?”

Kui see öeldud, ütles auväärne taevavürstile Võimekale nii:

“Seega hakkan, Kauśika, sind siin kohe vastu küsitlema. Et käsitleksid nii palju, nagu sul välja kannatab! Kuidas arvad, Kauśika, et perepoeg või peretütar, kes läbini vaigistunud tõeleidnu ihu imetledes vaid ise ümmardaks, hoiul peaks, imetleks, kõrgelt hindaks, arvesse võtaks, ülistaks, paleustaks, kehutaks; või teine perepoeg või peretütar, kes tõeleidnuihu ise imetleks, kõrgelt hindaks, arvesse võtaks, ülistaks, paleustaks, kehutaks ja olenditele kaasaelamist käsile võttes, et “laialdane ülistus tulla saab”, muudele laialt selgima paneks, annaks, jagaks – kumb neist kahest perepojast või peretütrest rohkem soodsat juurde sigitaks?

Kas see, kes ise ülistaks ja muudele laialt selgima paneks, annaks, jagaks, või see, kes vaid oma loomuse pärast ülistaks?”

Võimekas lausus:

“Perepoeg või peretütar, auväärne, kes tõeleidnuihu ise imetleks, kõrgelt hindaks, arvesse võtaks, ülistaks, paleustaks, kehutaks ja ja olenditele kaasaelamist käsile võttes, et “laialdane ülistus tulla saab”, muudele laialt selgima paneks, annaks, jagaks – just tema neist kahest perepojast või peretütrest rohkem soodsat juurde sigitab.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Kauśika, nii see on! Nii see on, Kauśika, perepoeg või peretütar, kes teadvusületust üleskirjutades, raamatulikku tehes kätte haaraks, hoiul peaks, ette kõneleks, klaariks saaks, käivitaks, näha tooks, kätte näitaks, ette näitaks, enesele kordaks ja siis muule anuvale tarvitajale, kihklikule perepojale või peretütrele annaks, ulataks, kingiks, loovutaks, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes – neist kahest perepojast või peretütrest, Kauśika, just see muude kaasahaaraja perepoeg või peretütar, kes taipab loovutamist, sel ajendil rohkem soodsat juurde sigitab.

 

2.

 

Veel edasi, Kauśika, perepoeg või peretütar, kes sinna läheb, kus iganes perepojad või peretütred oleksid teadvusületuse jaoseanumad, ja neile teadvusületust annaks, jagaks, just säärane, Kauśika, sellest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitaks.

 

3.

 

Veel edasi, Kauśika, kui perepoeg või peretütar kõiki olendeid, kes on Jambū mandril, kümne eduka teoraja suhtes abiks võtaks, paneks paigale – kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Auväärne lausus:

“Siit, Kauśika, see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu seda kaasa haaraks, nähtavaks teeks, abiks võtaks, kokkusäristaks, üleserutaks, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Säärane perepoeg või peretütar, Kauśika, loovutamist taibates eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitaks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid Jambū mandril! Sellise esitlusega, Kauśika, ka need olendid, Kauśika, kes on nelja vägeva mandriga ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar kümne eduka teoraja suhtes abiks võtaks, paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid nelja vägeva mandriga ilma asendis! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhandesalga ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar kümne eduka teoraja suhtes abiks võtaks, paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid tuhandesalga ilma asendis! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhat ruudus keskmises ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar kümne eduka teoraja suhtes abiks võtaks, paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid tuhat ruudus keskmises ilma asendis! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhat kuubis vägevas ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar kümne eduka teoraja suhtes abiks võtaks, paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid tuhat kuubis vägevas ilma asendis! Sellise esitlusega, Kauśika, nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar kümne eduka teoraja suhtes abiks võtaks, paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

4.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu seda kaasa haaraks, nähtavaks teeks, abiks võtaks, kokkusäristaks, üleserutaks, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Säärane perepoeg või peretütar, Kauśika, loovutamist taibates eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitaks.

 

5.

 

Veel edasi, Kauśika, nii palju kui on olendeid Jambū mandril – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja mõistmise suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

6.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu seda kaasa haaraks, nähtavaks teeks, abiks võtaks, kokkusäristaks, üleserutaks, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid Jambū mandril! Sellise esitlusega, Kauśika, ka need olendid, Kauśika, kes on nelja vägeva mandriga ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja mõistmise suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid nelja vägeva mandriga ilma asendis! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhandesalga ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja mõistmise suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid tuhandesalga ilma asendis! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhat ruudus keskmises ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja mõistmise suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid tuhat ruudus keskmises ilma asendis! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhat kuubis vägevas ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja mõistmise suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal kõik olendid tuhat kuubis vägevas ilma asendis! Sellise esitlusega, Kauśika, nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja mõistmise suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

7.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu seda kaasa haaraks, nähtavaks teeks, abiks võtaks, kokkusäristaks, üleserutaks, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Veel edasi, Kauśika, nii palju kui on olendeid Jambū mandril – neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja mittemõõdu suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Nii palju kui on olendeid Jambū mandril – neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar nelja laadituse ilmsikssaamise suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Nii palju kui on olendeid Jambū mandril – neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar viie ärateadmise suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Nii palju kui on olendeid Jambū mandril – neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar kogumina mõistmise suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Nii palju kui on olendeid Jambū mandril – neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mittemõõdu suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Nii palju kui on olendeid Jambū mandril – neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar laadituse ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

8.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõiki olendeid mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on nelja vägeva mandriga ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõiki olendeid mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhandesalga ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõiki olendeid mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhat ruudus keskmises ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõiki olendeid mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Sellise esitlusega ka need olendid, Kauśika, kes on tuhat kuubis vägevas ilma asendis – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõiki olendeid mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Sellise esitlusega ka mõned olendid, Kauśika, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mõistmise, mittemõõdu, laadituse, ilmsikssaamise ärateadmiste suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

9.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Veel edasi, Kauśika, perepoeg või peretütar, kes teadvusületust üleskirjutades ise ette kõneleks ja muudele üleskirjutades nagu eespool annaks – kuna on püüdluseta, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitaks.

Veel edasi, Kauśika, tarvetes edukas perepoeg või peretütar, kes teadvusületust ette kõneleks ja muudele üleskirjutades nagu eespool annaks, koos tarbega ja määratlusega kätte näitaks ja valgustaks läbi – kuna on püüdluseta, Kauśika, see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks.”

 

10.

 

Nüüd siis. Taevavürst Võimekas ütles auväärsele nii:

“Nii ka teadvusületust, auväärne, on vaja kätte näidata?”

Kui see öeldud, ütles auväärne taevavürstile Võimekale nii:

“Ka taipamatu perepoja või peretütre teadvusületust, Kauśika, on vaja kätte näidata.

Mis põhjusel?

Sest, Kauśika, edaspidises lõigus hakkab ilmuma teadvusületuse libatooniline. Et seal kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungiga taipamatu perepoeg või peretütar teadvusületuse libatoonilist kuuldes ei annaks au!”

 

11.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas auväärsele nii:

“Kuidas on edaspidises lõigus, auväärne, vaja tunda teadvusületuse libatooniline, et “kätte näidatakse, et nii on teadvusületuse libatooniline?””

Kui see öeldud, ütles auväärne taevavürstile Võimekale nii:

“Edaspidises lõigus, Kauśika, saavad tulla mõned jaovennad – tuletumata kehad, tuletumata kõlblused, tuletumata meeled, tuletumata teadvused, kurttumma sünnipäraga, allaandnud teadvusega –, need hakkavad “teadvusületust hakkame kätte näitama” sel puhul libatoonilist kätte näitama.

Ja kuidas, Kauśika, hakkavad teadvusületuse libatoonilist kätte näitama?

Hakkavad kätte näitama, et “laadi ebapüsivus” on laadi soikuvajumine.

Hakkavad kätte näitama, et “tundmuse ebapüsivus” on tundmuse soikuvajumine.

Hakkavad kätte näitama, et “tähelduse ebapüsivus” on tähelduse soikuvajumine.

Hakkavad kätte näitama, et “valmistajate ebapüsivus” on valmistajate soikuvajumine.

Hakkavad kätte näitama, et “teadasaamise ebapüsivus” on teadasaamise soikuvajumine.

Ja hakkavad kätte näitama nii: “Kes nii hakkab väljaotsima panema, hakkab toimetama teadvusületuses.”

On vaja tunda, Kauśika, et see on teadvusületuse libatooniline.

Siis veel, Kauśika, ei ole vaja näha, et laadi ebapüsivus on laadi soikuvajumine.

Siis veel, Kauśika, ei ole vaja näha, et tundmuse ebapüsivus on tundmuse soikuvajumine.

Siis veel, Kauśika, ei ole vaja näha, et tähelduse ebapüsivus on tähelduse soikuvajumine.

Siis veel, Kauśika, ei ole vaja näha, et valmistajate ebapüsivus on valmistajate soikuvajumine.

Siis veel, Kauśika, ei ole vaja näha, et teadasaamise ebapüsivus on teadasaamise soikuvajumine.

Kui äkki nii näeb, siis toimetab teadvusületuse libatoonilise suhtes.

Seesugusel juhul, Kauśika, on perepojal või peretütrel vaja kätte näidata teadvusületuse tarve. Teadvusületuse tarvet kätte näitav perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks.

 

12.

 

Veel edasi, Kauśika, nii palju kui on olendeid Jambū mandril – neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii: “Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seotud, leidja tulgu sinust!”

Just tema, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse voolusängi ilmutamisvilja.

 

13.

 

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõiki olendeid voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid nelja vägeva mandriga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale paneks.

 

14.

 

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõiki olendeid voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhandesalga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale paneks.

 

15.

 

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõiki olendeid voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat ruudus keskmises ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõiki olendeid voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat kuubis vägevas ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale paneks.

 

16.

 

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõiki olendeid voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar voolusängi ilmutamisvilja suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

17.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Ka nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse voolusängi ilmutamisvilja.

 

18.

 

Veel edasi, Kauśika, sest just mõni perepoeg või peretütar, kes nii palju kui on olendeid Jambū mandril, neid kõiki korraksnaasjavilja suhtes paigale paneks – kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse korraksnaasjavilja.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõiki olendeid korraksnaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid nelja vägeva mandriga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar korraksnaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõiki olendeid korraksnaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhandesalga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar korraksnaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõiki olendeid korraksnaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat ruudus keskmises ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar korraksnaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõiki olendeid korraksnaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat kuubis keskmises ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar korraksnaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõiki olendeid korraksnaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar korraksnaasjavilja suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

19.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse korraksnaasjavilja.

 

20.

 

Veel edasi, Kauśika, sest just mõni perepoeg või peretütar, kes nii palju kui on olendeid Jambū mandril, neid kõiki mittenaasjavilja suhtes paigale paneks – kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

21.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse mittenaasjavilja.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõiki olendeid mittenaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid nelja vägeva mandriga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mittenaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõiki olendeid mittenaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhandesalga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mittenaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõiki olendeid mittenaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat ruudus keskmises ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mittenaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõiki olendeid mittenaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat kuubis vägevas ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mittenaasjavilja suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõiki olendeid mittenaasjavilja suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar mittenaasjavilja suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

22.

 

Auväärne lausus:

“Siis veel, Kauśika, see perepoeg või peretütar sellest ajendatuna siit rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse mittenaasjavilja.

 

23.

 

Veel edasi, Kauśika, sest just mõni perepoeg või peretütar, kes nii palju kui on olendeid Jambū mandril, neid kõiki ka väärikuse suhtes paigale paneks – kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii: “Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema tollest rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse väärikust.

Ja nii hakkab tal ärataluvust kasvatama:

“Sest mida enam sina, perepoeg, hakkad harjutama teadvusületuses, seda enam sa tulla saad järjest taibanuhoidjate leidja ja kõrgemata täpselt taibukuse läheduses olema hakkad. Sest siin harjutuse suhtes harjutades, toimetades ja pingutades hakkad sa jõustama voolusängi ilmutamisvilja, jõustama korraksnaasjavilja, jõustama mittenaasjavilja, jõustama väärikust, jõustama üksitaibatust, jõustama täpset taibukalikkust.”

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõiki olendeid väärikuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid nelja vägeva mandriga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar väärikuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõiki olendeid väärikuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhandesalga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar väärikuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõiki olendeid väärikuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat ruudus keskmises ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar väärikuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõiki olendeid väärikuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat kuubis vägevas ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar väärikuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõiki olendeid väärikuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar väärikuse suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu! Ei saa hästi teha, auväärne, ka selle soodsa tüve kokkulugemist. Ei saa hästi teha ka selle soodsa tüve arvutamist, võrdlust, võrdpilti, mahatoetuvust ega seadistust.”

 

24.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema tollest rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse väärikust.

Ja nii hakkab tal ärataluvust kasvatama:

“Sest mida enam sina, perepoeg, hakkad harjutama teadvusületuses, seda enam sa tulla saad järjest taibanuhoidjate leidja ja kõrgemata täpselt taibukuse läheduses olema hakkad. Sest siin harjutuse suhtes harjutades, toimetades ja pingutades hakkad sa jõustama voolusängi ilmutamisvilja, jõustama korraksnaasjavilja, jõustama mittenaasjavilja, jõustama väärikust, jõustama üksitaibatust, jõustama täpset taibukalikkust.”

 

25.

 

Veel edasi, Kauśika, nii palju kui on olendeid Jambū mandril – ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema tollest rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse üksitaibatust.

Ja nii hakkab tal ärataluvust kasvatama:

“Sest mida enam sina, perepoeg, hakkad harjutama teadvusületuses, seda enam sa tulla saad järjest taibanuhoidjate leidja ja kõrgemata täpselt taibukuse läheduses olema hakkad. Sest siin harjutuse suhtes harjutades, toimetades ja pingutades hakkad sa jõustama voolusängi ilmutamisvilja, jõustama korraksnaasjavilja, jõustama mittenaasjavilja, jõustama väärikust, jõustama üksitaibatust, jõustama täpset taibukalikkust.”

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõiki olendeid üksitaibatuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid nelja vägeva mandriga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõiki olendeid üksitaibatuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhandesalga ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõiki olendeid üksitaibatuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat ruudus keskmises ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõiki olendeid üksitaibatuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat kuubis vägevas ilma asendis, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõiki olendeid üksitaibatuse suhtes paigale pannes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, Kauśika, ka neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu!”

 

26.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes teadvusületust, lõpuks vaid ka raamatulikku tehes uskuda võttev uskuda võtab, eeskujuks pidav eeskujuks peab, pooldav poolehoidu avaldab, kiindunud meelega ja avaldunud pürgimusega – et kiindunud meele ja avaldunud pürgimusega taibata – meele ilmudes pürgimusega annaks kohaleilmutatud taibumeelega taibuolendile, lõpuks vaid ka üleskirjutamise jaoks, ka kõnelemise jaoks mittepidalitõbisusega avaldaks, töölerakendunu hakkab seda kaasa haarama, nähtavaks tegema, abiks võtma, kokkusäristama, üleserutama, kõnega hakkab juhtima, juhistama, juhist järgima, talle tarvilikut selgima panema, ja nii tal meelt puhtaks tegema, kõhklusetuid tegema, ja hakkab ütlema:

“Sa tule, perepoeg, harjuta just taibuolenditee suhtes! Sest siin hakkad sa harjutades, toimetades ja pingutades kiiresti leidma juba taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ja taibuga leides hakkad läbimõõtmata olendi asendile juhist andma lisamise kõrgemata täieliku kaotamise suhtes, mis on tulnud otspunkti jõustavuse suhtes.”

Ja kõneleks selgituseks nii:

“Just nende hoidjate, perepoeg, mis on teadvusületuse külge seostunud, leidja tulgu sinust!”

Just tema tollest rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest siit, Kauśika, jõustatakse üksitaibatust.

Ja nii hakkab tal ärataluvust kasvatama:

“Sest mida enam sina, perepoeg, hakkad harjutama teadvusületuses, seda enam sa tulla saad järjest taibanuhoidjate leidja ja kõrgemata täpselt taibukuse läheduses olema hakkad. Sest siin harjutuse suhtes harjutades, toimetades ja pingutades hakkad sa jõustama voolusängi ilmutamisvilja, jõustama korraksnaasjavilja, jõustama mittenaasjavilja, jõustama väärikust, jõustama üksitaibatust, jõustama täpset taibukalikkust.”

 

27.

 

Veel edasi, Kauśika, nii palju kui on olendeid Jambū mandril – just mõni perepoeg või peretütar nende kõigi kõrgemata täpse taibukuse suhtes meelt kohaleilmutaks.

Ja mõni teine perepoeg või peretütar, Kauśika, kes neile – nende kõigi kõrgemata täpse taibukuse suhtes meele ilmudes – teadvusületust üleskirjutades annaks.

Või perepoeg või peretütar, Kauśika, kes taganematule väga vägevale taibuolendile teadvusületust üleskirjutades ulataks, hakkab juba siin teadvusületuse suhtes harjutama ja sobimist ilmutama. Juba siin hakkab teadvusületuse tuletaja – läinud kasvamist, väljakerkimist, mahukust – “täiustama taibanuhoidjaid”. Sellepärast säärane eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Ohjatult kõrgemata täpset taibukust taibuga leides hakkab ta “tegema olendite raskusele otsa”.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõigi olendite kõrgemata täpse taibukuse suhtes meele ilmudes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid nelja vägeva mandriga ilma asendis, Kauśika, ka nende kõigi puhul just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõigi olendite kõrgemata täpse taibukuse suhtes meele ilmudes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhandesalga ilma asendis, Kauśika, ka nende kõigi puhul just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõigi olendite kõrgemata täpse taibukuse suhtes meele ilmudes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat ruudus keskmises ilma asendis, Kauśika, ka nende kõigi puhul just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõigi olendite kõrgemata täpse taibukuse suhtes meele ilmudes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat kuubis vägevas ilma asendis, Kauśika, ka nende kõigi puhul just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõigi olendite kõrgemata täpse taibukuse suhtes meele ilmudes soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, Kauśika, ka nende kõigi puhul just mõni perepoeg või peretütar üksitaibatuse suhtes paigale paneks.

Ja mõni teine perepoeg või peretütar, Kauśika, kes neile – nende kõigi kõrgemata täpse taibukuse suhtes meele ilmudes – teadvusületust üleskirjutades annaks.

Või perepoeg või peretütar, Kauśika, kes taganematule väga vägevale taibuolendile teadvusületust üleskirjutades annaks, ulataks, hakkab juba siin teadvusületuse suhtes harjutama ja sobimist ilmutama. Nii tal teadvusületus rohkema moega tuletust, kasvamist, väljakerkimist, mahukust “täiustuma hakkab”. Sellepärast säärane, Kauśika, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Ohjatult kõrgemata täpset taibukust taibuga leides hakkab ta “tegema olendite raskusele otsa”.

 

28.

 

Veel edasi, Kauśika, nii palju kui on olendeid Jambū mandril, need kõik tuleksid täpsest kõrgemata taibukusest taganematud. Neile – täpsesse kõrgemata taibukusse paiknenutele – just mõni perepoeg või peretütar teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks. Ja just mõni perepoeg või peretütar, kes neile teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks, koos tarvilikuga ja määratlusega kätte näitaks. Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu! Ei saa hästi teha, auväärne, ka selle soodsa tüve kokkulugemist. Ei saa hästi teha ka selle soodsa tüve arvutamist, võrdlust, võrdpilti, mahatoetuvust ega seadistust.”

 

29.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes üpris kiiresti kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungiga taganematutele väga vägevatele taibuolenditele teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks, koos tarvilikuga ja määratlusega kätte näitaks. Ja siin neid teadvusületuse suhtes nõustaks, õpetaks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal Jambū mandri kõigile taganematutele olenditele teadvusületust ulatades soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid nelja vägeva mandriga ilma asendis, Kauśika, tuleksid nad kõik ka täpsest kõrgemata taibukusest taganematud. Ka neile – täpsesse kõrgemata taibukusse paiknenutele – just mõni perepoeg või peretütar teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal nelja vägeva mandriga ilma asendis kõigile taganematutele olenditele teadvusületust ulatades soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhandesalga ilma asendis, Kauśika, tuleksid nad kõik ka täpsest kõrgemata taibukusest taganematud. Ka neile – täpsesse kõrgemata taibukusse paiknenutele – just mõni perepoeg või peretütar teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhandesalga ilma asendis kõigile taganematutele olenditele teadvusületust ulatades soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat ruudus keskmises ilma asendis, Kauśika, tuleksid nad kõik ka täpsest kõrgemata taibukusest taganematud. Ka neile – täpsesse kõrgemata taibukusse paiknenutele – just mõni perepoeg või peretütar teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat ruudus keskmises ilma asendis kõigile taganematutele olenditele teadvusületust ulatades soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid tuhat kuubis vägevas ilma asendis, Kauśika, tuleksid nad kõik ka täpsest kõrgemata taibukusest taganematud. Ka neile – täpsesse kõrgemata taibukusse paiknenutele – just mõni perepoeg või peretütar teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks.

Siis veel, Kauśika, olgu paigal tuhat kuubis vägevas ilma asendis kõigile taganematutele olenditele teadvusületust ulatades soodsa valmistaja! Nii palju kui on olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, Kauśika, tuleksid nad kõik ka täpsest kõrgemata taibukusest taganematud. Ka neile – täpsesse kõrgemata taibukusse paiknenutele – just mõni perepoeg või peretütar teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks.

Kuidas arvad, Kauśika, nüüd perepoeg või peretütar sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaks?”

Võimekas lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu! Ei saa hästi teha, auväärne, ka selle soodsa tüve kokkulugemist. Ei saa hästi teha ka selle soodsa tüve arvutamist, võrdlust, võrdpilti, mahatoetuvust ega seadistust.”

 

30.

 

Auväärne lausus:

“Siit siis veel see perepoeg või peretütar rohkem soodsat juurde sigitaks, Kauśika, kes üpris kiiresti kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungiga taganematutele väga vägevatele taibuolenditele teadvusületust raamatuks üles kirjutades annaks, ulataks, koos tarvilikuga ja määratlusega kätte näitaks. Ja siin neid teadvusületuse suhtes nõustaks, õpetaks.

Nüüd edasi, Kauśika, väga vägev taibuolend ilmuks, ta sõnaks nii: “Mina hakkan neile üpris kiiresti kõrgemata täpset taibukust taibuga leidma.” See perepoeg või peretütar, Kauśika, kes üpris kiiresti ärateadjat väga vägevat taibuolendit teadvusületuse suhtes nõustaks, õpetaks, eespoolsest perepojast või peretütrest hulga rohkem soodsat juurde sigitab.”

 

31.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas auväärsele nii:

“Mida enam on väga vägev taibuolend, auväärne, kõrgemata täpse taibukuse läheduses, seda enam teadvusületuse suhtes nõustab ja õpetab – seda enam on teadvusületuse suhtes nõustamist saav ja õpetatav tõe läheduses.

Tõe läheduses olev teeb – neile, kelle ürbi, pambu, joogi, magamisaseme, istme, põdura hoomangu ravi ettevalmistusi nautleb – vägevate viljadega, väga kiiduväärseid tehtavaid tegevusi.

Siit rohkem soodsat juurde sigitab.

Mis põhjusel?

Sest tuleb, auväärne, pähe nii: “Mida väga vägev taibuolend on kõrgemata täpse taibukuse läheduses.””

 

32.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti taevavürstile Võimekale nii:

“Tõesti, tõesti, Kauśika – sina, kes taibuolendliikuvatele isikutele ärataluvust annad, kaasa haarad, ümbritsusse võtad! Ja sul on, Kauśika, vaja teha nii: “See õige kuulaja, kellel on tung teha kõigi olendite kaasahaaramist, väga vägevate taibuolendite kõrgemata täpse taibukuse suhtes ärataluvust kasvatab, kaasa haarab, ümbritsusse võtab. Nii on seda vaja teha.

Mis põhjusel?

Sest väga vägevate taibuolendite kõrgemata täpne taibukus on siit juurde sigitatud. Sest kui väga vägevad taibuolendid seda taibumeelt ei ilmsiks tooks, ja need väga vägevad taibuolendid kõrgemata täpse taibukuse suhtes ei harjutaks, siis ei harjutaks kuues ületuses, harjutamatud ei leiaks taibuga kõrgemata täpset taibukust. Et väga vägevad taibuolendid sel juhul taibuolendi harjutuse – kuue ületuse – suhtes harjutavad, sellepärast ilmsiks toovad taibumeele, sellepärast leiavad taibuga kõrgemata täpse taibukuse.”