6. Rõõmutunde arenemine

1.

 

Nüüd siis kutsus väga vägev taibuolend Sõbramees rühmavanema kestliku Subhūti:

“Ja siis veel, õige Subhūti, mis on väga vägeval taibuolendil rõõmutunde arenemisega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi ja mis on kõigil olenditel andmisest koosnev soodsa tegevuse asi, kõlblusest koosnev soodsa tegevuse asi, tuletusest koosnev soodsa tegevuse asi. Just nii, sellepärast üles loetakse rõõmutunde arenemisega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi väga vägeval taibuolendil niimoodi – “tipp”, “tähtsaim”, “vanim”, “parem”, “palju parem”, “juhendatud”, “kõrgeim”, “veel kõrgemata”, “kõrgematu”, “samaseta”, “samaväärseta”.”

 

2.

 

Kui see öeldud, ütles rühmavanem kestlik Śāriputra väga vägevale taibuolendile Sõbramehele nii:

“Veel, Sõbramees, on väga vägev taibuolend, kes läheb kümne kaarega ilmas kõigiti ja kõikjale. Mittemõõdetavalt mittemõõdetavates, kokkulugematult kokkulugematutes, läbini mõõtmatult läbini mõõtmatutes, mõeldamatult mõeldamatutes, otsatult lõppematutes tuhat kuubis vägevates ilma asendites. Möödunud lõigus igaühes kaartest, igaühes tuhat kuubis vägevatest ilma asenditest mittemõõdetavalt mittemõõdetavate, kokkulugematult kokkulugematute, läbini mõõtmatult läbini mõõtmatute, mõeldamatult mõeldamatute, otsatult lõppematute, lisajäägita vaibumise asendis läbini vaigistunud täpselt taibukate tõeleidnud väärikate – katkilõigatud käigud, katkilõigatud naiskäigud, katkilõigatusse sildistuja juhendlikud, äravõetud aurud, pehkinud okkad, kuhjad hästi minema viidud, endale tarviliku saavutanud, seostumine tulemisega kaotsiläinud, täpselt teadliku hästi vaba meelega, kätte saanud kõigi meelsuste käskija ülima ületuse – puhul, kuidas on esimest meeleilmingut käsile võttes ja kuidas on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud ja kuidas on lisajäägita vaibumise asendis läbini vaigistunud ja kuidas olemashoidja pole haihtunud.

Selle sees – mis on neil taibanud auväärsetel kõlbluse tüvi, koondumise tüvi, teadvuse tüvi, vabakssaamise tüvi ja vabakssaamise teadmise nägemise tüvi.

Ja mis on kuue ületuse külge seotud edujuured, taibanuväärtusavalduse külge seotud edujuured, jõupädevusületuse külge seotud edujuured, ka ärateadmisületuse külge seotud, läbiniteabeületuse külge seotud, tõotamisületuse külge seotud, kõikteadjateadmisavalduse külge seotud edujuured.

Ja mis on tuluks otsitud, ja mis on vägev sõbralikkus, ja mis on vägev haletsus, ja mis on mittemõõdetavad, kokkulugematud taibanuväärtused, ja mis on kõrgemata täpne taibukus, ja mis on kõrgemata täpse taibukuse kerge, ja mis on kõigi hoidjate pealiklusületus, ja mis on läbimõõtjata, ikestamata, kõige ikestatud, ülima nõiduse valmistaja, ja mis on piiristamiseta, kinnistuseta, tagasilöömata, samaseta, samaväärseta, võrdluseta, läbimõõtjata tõeleidnu nii nagu tuleb teadmise jõud, mis on taibanuteadmise jõud, mis on jõudude taibanuteadmise nägemine, ja mis on kümnejõuületus, ja mis on nelja pädevuse ülimalt kergega täispandud kasutamine, ja mis on kõigi hoidjate tegelikuga täideviimisega hoidja kasutamine.

Ja mis on hoidjaratta käimaminemine, hoidjalangevtähe haardessevõtmine, hoidjatimpani edasitagumine, hoidjateokarbi äratäitmine, hoidjateokarbi ettevestmine, hoidjaükssarviku sõjariist, hoidjasaju mahasadamine, hoidjaurjamise urjamapanek, hoidjaandmise abiga kõigi olendite täiesti lepitamine, hoidjaandmise täiesti ärapiiramine.

Ja kes on seal taibanuhoidjate, üksitaibanuhoidjate või kuulajahoidjate hoidjanäpunäidetes juhistatud, harjutatud, pooldatud, ohjatud kõrgemata taibukuse eesmärgid, ja millised on nende kõigi edujuured.

Ja kes on taibanud auväärsete poolt kõrgemata täpse taibukuse suhtes käsitletud väga vägevad taibuolendid, ja millised on nende kõigi kuue ületuse külge seotud edujuured.

Ja kes on üksitaibu suhtes käsitletud üksitaibanuliikuvad isikud, ja millised on nende kõigi edujuured.

Ja mis on kuulajaliikuvate isikute andmisest koosnev soodsa tegevuse asi, kõlblusest koosnev soodsa tegevuse asi, tuletusest koosnev soodsa tegevuse asi.

Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutajatel. Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutanutel.

Ja hoidja edujuuri, mida on seal istutanud lihtinimesed.

Ja ka, mis on taibanud auväärsete nelja seltskonna – jaovennad, jaoõed, istumisvennad, istumisõed – andmisest koosnev soodsa tegevuse asi, kõlblusest koosnev soodsa tegevuse asi, tuletusest koosnev soodsa tegevuse asi.

Ja hoidjat näha toovate taibanud auväärsete edujuuri, mida on seal istutanud taevalised, lohed, haldjad, lõhnahaldjad, ebajumalad, tulilinnud, rahvasoerdid, vägilasmaod, aruga inimesed või aruta inimesed ja ka loomaüska läinud olendid.

Ja taibanud auväärsete – ka läbini vaibuma panevate – edujuuri, mida on istutanud.

Ja taibanud auväärsete – ka läbini vaigistunute – edujuuri, mida on seal istutanud.

Ja nende kõigi edujuuri, mis on taibanud auväärsele lähenedes, hoidjale lähenedes, kogukonnale lähenedes ja arutuletuvatele isikutele lähenedes.

Et kogu seda jäägitult mittejäägitult järelejäägita edujuurt üheselt kokkuvõttes, pambustades, võrreldes tipprõõmutundega rõõmu tunneks!

Et tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, samaseta, samaväärseta rõõmutundega rõõmu tunneks!

Nii, et rõõmu tundes “rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendan” kõneleks selgituseks: “Toitugu täpsest kõrgemata taibukusest!”!

Seal, millistest asjadest taibuolendliikuv isik rõõmu tunneks, milliste aistingute ja tegumoodidega meelt ilmsiks tooks – nüüd ka need asjad, ka need aistingud või tegumoed nõnda üles leitaks, nagu tunnuses kohtab?”

Kui see öeldud, ütles väga vägev taibuolend Sõbramees rühmavanemale kestlikule Subhūtile nii:

“Need asjad, need aistingud või tegumoed, auline Subhūti, nõnda ei leita üles, nagu tunnuses kohtab.”

Kui see öeldud, ütles rühmavanem kestlik Śāriputra väga vägevale taibuolendile Sõbramehele nii:

“Kui ta tundmatu asja, tundmatu aistingu aistitavaks teeks, tunnuses kohtaks – kuidas siis ei tuleks, et see on tähelduse eksitaja, meele eksitaja, nägemise eksitaja?

Mis põhjusel?

Sellepärast, et tundmatut asja kujustades, sellele kuju andes – ebapüsiva suhtes “püsiv”, raskuse suhtes “kerge”, mitteloomuse suhtes “loomus”, ebakena suhtes “kena” – ilmub ka ind; tähelduse eksitaja, meele eksitaja, nägemise eksitaja.

Nüüd ka, nii nagu on asi, nagu aisting, nagu tegumood, nõnda on taip, nõnda meel. Nii on kõik hoidjad, kõik asendid.

Ja kui nii nagu on asi, nagu aisting, nagu tegumood, nõnda on taip, nõnda meel, siis milliste asjade, milliste aistingute, milliste tegumoodide abiga missugust meelt kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab? Või kus missugust rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab?”

 

3.

 

Nüüd siis ütles väga vägev taibuolend Sõbramees rühmavanemale kestlikule Subhūtile nii:

“Seda pole, õige Subhūti, vaja selgitada ega kätte näidata uues liikuris paikneva väga vägeva taibuolendi ees.

Mis põhjusel?

Sest ka mis iganes tal oleks üksnes usulikult, üksnes meeliskluslikult, üksnes kiindumuslikult, üksnes kõrgekspidamislikult – see tal ka haihtuks. Seda on, õige Subhūti, vaja selgitada ja kätte näidata taganematu väga vägeva taibuolendi ees.

Või see, kellest tuleks hüva sõbra toekstõstetud väga vägev olend, ei hakka siin külge sulama, kokku sulama, hukkuma, ilmuma lahtiseadmiseni, arulist tegema tagajärjeks, hääbunut tegema tagajärjeks, värelema, värisema, värinat ilmutama.

Ja nii on väga vägeval taibuolendil rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja vaja arendada kõikteadmise suhtes.”

 

4.

 

Nüüd siis ütles rühmavanem kestlik Subhūti väga vägevale taibuolendile Sõbramehele nii:

“See meel, Sõbramees – meel, millega rõõmu tundes arendab, on kadunud, hävinud, lahkunud, taandarenenud.

Missugune on see meel, millega arendab kõrgemata täpse taibukuse jaoks?

Või missugune on see rõõmutundega kaasaskäiva soodsa tegevuse asja meel, mis arendab kõrgemata täpse taibukuse jaoks?

Või kuidas on võimalik meelega meelt areneda, kui kahe meele kokkukoondamist ei ole olemas, ega ole meele isetulekulisust võimalik areneda?”

 

5.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas rühmavanemale kestlikule Subhūtile nii:

“Ärgu enam, õige Subhūti, säärast äranäitamist kuuldes uues liikuris paiknevad väga vägevad taibuolendid värelegu, värisegu, hakaku ilmutama värinat!

Ja kuidas on, õige Subhūti, väga vägeval taibuolendil rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja vaja arendada kõrgemata täpse taibukuse jaoks?

Ja kuidas tuleb, et rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kinnihaaraval – rõõmutundega kaasaskäivat meelt areneval – on see rõõmutundega kaasaskäiv meel hästi kinnihaaratud, hästi arenetud?”

 

6.

 

Nüüd siis tegi rühmavanem kestlik Subhūti väga vägevat taibuolendit Sõbrameest alustades väga vägeva taibuolendi Sõbramehe haldamist ja kutsus väga vägeva taibuolendi Sõbramehe:

“Siin on väga vägev taibuolend Sõbramees. Möödunud taibanud auväärsete – katkilõigatud käigud, katkilõigatud naiskäigud, katkilõigatusse sildistuja juhendlikud, äravõetud aurud, pehkinud okkad, kuhjad minema viidud, endale tarviliku saavutanud, seostumine tulemisega kaotsiläinud, täpselt teadliku hästi vaba meelega, kätte saanud kõigi meelsuste käskija ülima ületuse – puhul kümnes kaares, mittemõõdetavates, kokkulugematutes tuhat kuubis vägevates ilma asendites. Igaühes kaartest, igaühes tuhat kuubis vägevatest ilma asenditest mittemõõdetavate, kokkulugematute läbini vaigistunud taibanud auväärsete puhul, kuidas on esimest meeleilmingut käsile võttes ja kuidas on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud ja kuidas on lisajäägita vaibumise asendis läbini vaigistunud ja kuidas olemashoidja pole haihtunud.

Selle sees – mis on neil taibanud auväärsetel ületuste külge seotud edujuured.

Ja mis on nende taibanud auväärsete soodsa valmistaja, edujuure valmistaja.

Ja mis on neil taibanud auväärsetel kõlbluse tüvi, koondumise tüvi, teadvuse tüvi, vabakssaamise tüvi ja vabakssaamise teadmise nägemise tüvi.

Ja mis on tuluks otsitud, ja mis on vägev sõbralikkus, ja mis on vägev haletsus, ja mis on mittemõõdetavad, kokkulugematud taibanuväärtused.

Ja milline on nende taibanud auväärsete poolt näidatud hoidja, ja kes on selle hoidja suhtes harjutanud, pooldatud, paigaspüsinud, ja millised on neil edujuured.

Ja kes on taibanud auväärsete poolt kõrgemata täpse taibukuse suhtes käsitletud väga vägevad taibuolendid, ja millised on nende kuue ületuse külge seotud edujuured.

Ja kes on üksitaibu suhtes käsitletud üksitaibanuliikuvad isikud, ja millised on neil edujuured.

Ja millised on kuulajaliikuvate isikute andmisest koosnevad edujuured, kõlblusest koosnevad edujuured, tuletusest koosnevad edujuured.

Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutajatel. Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutanutel.

Ja edujuuri, mida on selle hoidja suhtes istutanud lihtinimesed.

Ja hoidjat, mida on kuulnud taevalised, lohed, haldjad, lõhnahaldjad, ebajumalad, tulilinnud, rahvasoerdid, vägilasmaod, aruga inimesed või aruta inimesed, ja kuuldes istutanud edujuuri.

Ja hoidjat, mida on kuulnud ka loomaüska läinud olendid, ja kuuldes istutanud edujuuri.

Ja edujuuri, mis on istutatud läbini vaibuma panevate ja läbini vaigistunud taibanud auväärsete suhtes.

Ja millised on nende kõigi edujuured – et neist neid kõiki üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult rõõmu tunneks!

Rõõmu tundes rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab – kuidas tuleb, et areneval väga vägeval taibuolendil ei ole tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja?”

 

7.

 

Kui see öeldud, ütles väga vägev taibuolend Sõbramees rühmavanemale kestlikule Subhūtile nii:

“Kui äkki, õige Subhūti, selle meele suhtes, millise meelega väga vägev taibuolend midagi arendab, ei tule meele täheldajat. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil on rõõmutundega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi kõrgemata täpse taibukuse jaoks arenetud, nii nagu “seda meelt ei tähelda, nii on see meel”. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil ei ole tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja.

Nüüd, millise meelega midagi arendab, “seda meelt täheldab, nii on see meel” – tuleb meele täheldaja. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil on tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja.

Veel, kui äkki väga vägev taibuolend seda meelt – millist meelt arendab – nii täheldab, nii mõlgutab. See meel – kuigi mõlgutav – on kadunud; nii täheldab, et on “kadunud”, nii täheldab, et on “hävinud, lahkunud, taandarenenud”. Ja mis on kadunud, seda ei ole võimalik areneda.

“Millise meelega arendatakse, just see on ka selle meele hoidla.

Milliste hoidjatega arendatakse, just see on ka nende hoidjate hoidla.

Milliste hoidjate suhtes arendatakse, just see on ka nende hoidjate hoidla.”

Kui äkki nii arendab, siis täpselt arendab, ei vääralt arenda. Ja väga vägeval taibuolendil on nii vaja arendada.

 

8.

 

Veel edasi, õige Subhūti, väga vägeva taibuolendi poolt. Nii nagu möödunud, nii on edaspidiste taibanud auväärsete – katkilõigatud käigud, katkilõigatud naiskäigud, katkilõigatusse sildistuja juhendlikud – puhul. Mittemõõdetavate, kokkulugematute puhul, kuidas on esimest meeleilmingut käsile võttes ja kuidas hakkavad kõrgemata täpset taibukust taibuga leidma, ja kuidas hakkavad läbini vaibuma lisajäägita vaibumise asendis, ja kuidas olemashoidja ei hakka haihtuma.

Selle sees – mis on neil taibanud auväärsetel ületuste külge seotud edujuured.

Ja mis on neil taibanud auväärsetel kõlbluse tüvi, koondumise tüvi, teadvuse tüvi, vabakssaamise tüvi ja vabakssaamise teadmise nägemise tüvi.

Ja mis on tuluks otsitud, ja mis on vägev sõbralikkus, ja mis on vägev haletsus, ja mis on mittemõõdetavad, kokkulugematud taibanuväärtused.

Ja taibanud auväärsed, kes hakkavad hoidjat näha tooma, ja kes hakkavad selle hoidja suhtes harjutama, poolehoidu tekitama, paigas püsima, ja millised on neil edujuured.

Ja taibanud auväärsed, kes hakkavad väga vägevaid taibuolendeid käsitlema kõrgemata täpse taibukuse suhtes, ja millised on neil kuue ületuse külge seotud edujuured.

Ja taibanud auväärsed, kes hakkavad üksitaibanuliikuvaid isikuid käsitlema üksitaibu suhtes, ja millised on neil edujuured.

Ja millised on kuulajaliikuvate isikute andmisest koosnevad edujuured, kõlblusest koosnevad edujuured, tuletusest koosnevad edujuured.

Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutajatel. Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutanutel.

Ja edujuuri, mida hakkavad selle hoidja suhtes istutama lihtinimesed.

Ja edujuuri, mida hakkavad istutama taevalised, lohed, haldjad, lõhnahaldjad, ebajumalad, tulilinnud, rahvasoerdid, vägilasmaod, aruga inimesed ja aruta inimesed.

Ja hoidjat, mida hakkavad kuulma ka loomaüska läinud olendid, ja kuuldes edujuuri istutama.

Ja edujuuri, mida olendid hakkavad istutama läbini vaibunud ja läbini vaigistunud taibanud auväärsete suhtes.

Ja millised on nende kõigi edujuured – neid kõiki üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades

hakkavad jäägitult rõõmu tundma.

Rõõmu tundes on rõõmutundega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi kõrgemata täpse taibukuse jaoks – kuidas tuleb, et areneval väga vägeval taibuolendil ei ole tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja?

Kui äkki selle meele suhtes, millise meelega väga vägev taibuolend midagi arendab, ei tule meele täheldajat. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil on rõõmutundega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi kõrgemata täpse taibukuse jaoks arenetud, sedasi nagu “seda meelt ei tähelda, nii on see meel”. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil ei ole tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja.

Nüüd, millise meelega midagi arendab, “seda meelt täheldab, nii on see meel” – tuleb meele täheldaja. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil on tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja.

Veel, kui äkki väga vägev taibuolend seda meelt – millist meelt arendab – nii täheldab, nii mõlgutab. See meel – kuigi mõlgutav – on kadunud; nii täheldab, et on “kadunud”, nii täheldab, et on “hävinud, lahkunud, taandarenenud”. Ja mis on kadunud, seda ei ole võimalik areneda.

Millise meelega arendatakse, just see on ka selle meele hoidla.

Milliste hoidjatega arendatakse, just see on ka nende hoidjate hoidla.

Milliste hoidjate suhtes arendatakse, just see on ka nende hoidjate hoidla.”

Kui äkki nii arendab, siis täpselt arendab, ei vääralt arenda. Ja väga vägeval taibuolendil on nii vaja arendada.

 

9.

 

Veel edasi, õige Subhūti, väga vägeva taibuolendi poolt. Praeguste taibanud auväärsete – katkilõigatud käigud, katkilõigatud naiskäigud, katkilõigatusse sildistuja juhendlikud – puhul. Mittemõõdetavate, kokkulugematute, mittemõõdetavates, kokkulugematutes tuhat kuubis vägevates ilma asendites paigalolevate, hoidvate, liikumapanevate puhul, kuidas on esimest meeleilmingut käsile võttes ja kuidas leiavad taibuga kõrgemata täpse taibukuse, ja kuidas läbini vaibuvad lisajäägitus vaibumise asendis, ja kuidas olemashoidja ei haihtu.

Selle sees – mis on neil taibanud auväärsetel ületuste külge seotud edujuured.

Ja mis on neil taibanud auväärsetel kõlbluse tüvi, koondumise tüvi, teadvuse tüvi, vabakssaamise tüvi ja vabakssaamise teadmise nägemise tüvi.

Ja mis on tuluks otsitud, ja mis on vägev sõbralikkus, ja mis on vägev haletsus, ja mis on mittemõõdetavad, kokkulugematud taibanuväärtused.

Ja millist hoidjat need taibanud auväärsed näha toovad, ja kes selle hoidja suhtes harjutavad, poolehoidu tekitavad, paigas püsivad, ja millised on neil edujuured.

Ja milliseid väga vägevaid taibuolendeid need taibanud auväärsed käsitlevad kõrgemata täpse taibukuse suhtes, ja millised on neil kuue ületuse külge seotud.

Ja milliseid üksitaibanuliikuvaid isikuid taibanud auväärsed käsitlevad üksitaibu suhtes, ja millised on neil edujuured.

Ja millised on kuulajaliikuvate isikute andmisest koosnevad edujuured, kõlblusest koosnevad edujuured, tuletusest koosnevad edujuured.

Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutajatel. Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutanutel.

Ja edujuuri, mida istutavad selle hoidja suhtes lihtinimesed.

Ja hoidjat, mida kuulevad taevalised, lohed, haldjad, lõhnahaldjad, ebajumalad, tulilinnud, rahvasoerdid, vägilasmaod, aruga inimesed ja aruta inimesed, ja kuuldes istutavad edujuuri.

Ja hoidjat, mida kuulevad ka loomaüska läinud olendid, ja kuuldes istutavad edujuuri.

Ja edujuuri, mida olendid istutavad läbini vaibunud ja läbini vaigistunud taibanud auväärsete suhtes.

Ja millised on nende kõigi edujuured – neid kõiki üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades

jäägitult rõõmu tunnevad.

Rõõmu tundes on rõõmutundega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi kõrgemata täpse taibukuse jaoks – kuidas tuleb, et ei ole areneva väga vägeva taibuolendi tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja?

Kui äkki selle meele suhtes, millise meelega väga vägev taibuolend midagi arendab, ei tule meele täheldajat. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil on rõõmutundega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi kõrgemata täpse taibukuse jaoks arenetud, nii nagu “seda meelt ei tähelda, nii on see meel”. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil ei ole tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja.

Nüüd, millise meelega midagi arendab, “seda meelt täheldab, nii on see meel” – tuleb meele täheldaja. Nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil on tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja.

Veel, kui äkki väga vägev taibuolend seda meelt – millist meelt arendab – nii täheldab, nii mõlgutab. See meel – kuigi mõlgutav – on kadunud; nii täheldab, et on “kadunud”, nii täheldab, et on “hävinud, lahkunud, taandarenenud”. Ja mis on kadunud, seda ei ole võimalik areneda.

“Millise meelega arendatakse, just see on ka selle meele hoidla.

Milliste hoidjatega arendatakse, just see on ka nende hoidjate hoidla.

Milliste hoidjate suhtes arendatakse, just see on ka nende hoidjate hoidla.”

Kui äkki nii arendab, siis täpselt arendab, ei vääralt arenda. Ja väga vägeval taibuolendil on nii vaja arendada.

 

10.

 

Veel edasi, õige Subhūti, väga vägev taibuolend möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete – katkilõigatud käigud, katkilõigatud naiskäigud, katkilõigatusse sildistuja juhendlikud – puhul. Mittemõõdetavate, kokkulugematute puhul, kuidas on esimest meeleilmingut käsile võttes, ja kuidas on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud, hakkavad taibuga leidma ja taibuga leiavad, ja kuidas on lisajäägitus vaibumise asendis läbini vaigistunud, hakkavad läbini vaibuma ja läbini vaibuvad, ja kuidas olemashoidja ei ole haihtunud, ei hakka haihtuma ja ei haihtu.

Selle sees – mis on neil taibanud auväärsetel kuue ületuse külge seotud edujuured.

Ja mis on neil taibanud auväärsetel kõlbluse tüvi, koondumise tüvi, teadvuse tüvi, vabakssaamise tüvi ja vabakssaamise teadmise nägemise tüvi.

Ja mis on tuluks otsitud, ja mis on vägev sõbralikkus, ja mis on vägev haletsus, ja mis on mittemõõdetavad, kokkulugematud taibanuväärtused.

Ja taibanud auväärsed, kes on hoidjat näidanud, hakkavad näha tooma ja näha toovad, ja kes on selle hoidja suhtes harjutanud, hakkavad harjutama ja harjutavad, on pooldanud, hakkavad poolehoidu tekitama ja panevad pooldama, on paigal olnud, hakkavad olema paigal ja on paigal, ja millised on nende kõigi edujuured.

Ja taibanud auväärsed, kes on väga vägevaid taibuolendeid käsitlenud, hakkavad käsitlema ja käsitlevad kõrgemata täpse taibukuse suhtes, ja millised on nende kõigi edujuured.

Ja taibanud auväärsed, kes on üksitaibanuliikuvaid isikuid käsitlenud, hakkavad käsitlema ja käsitlevad üksitaibu suhtes, ja millised on nende kõigi edujuured.

Ja millised on kuulajaliikuvate isikute andmisest koosnevad edujuured, kõlblusest koosnevad edujuured, tuletusest koosnevad edujuured.

Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutajatel. Ja voolusteta edujuuri, mis on harjutanutel.

Ja edujuuri, mida on selle hoidja suhtes istutanud, hakkavad istutama ja istutavad lihtinimesed.

Ja hoidjat, mida on kuulnud, hakkavad kuulma ja kuulevad taevalised, lohed, haldjad, lõhnahaldjad, ebajumalad, tulilinnud, rahvasoerdid, vägilasmaod, aruga inimesed või aruta inimesed, ja kuuldes on istutanud, hakkavad istutama ja istutavad edujuuri.

Ja hoidjat, mida on kuulnud, hakkavad kuulma ja kuulevad ka loomaüska läinud olendid, ja kuuldes on istutanud, hakkavad istutama ja istutavad edujuuri.

Ja edujuuri, mida olendid on istutanud, hakkavad istutama ja istutavad läbini vaibuma panevate ja läbini vaigistunud taibanud auväärsete suhtes.

Ja millised on nende kõigi edujuured – et neid kõiki üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades tipprõõmutundega rõõmu tunneks! Et tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, samaseta, samaväärseta rõõmutundega rõõmu tunneks!

Nii, et rõõmu tundes “rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendan” kõneleks selgituseks: “Toitugu täpsest kõrgemata taibukusest!”!

Kuidas tuleb, et ei ole selle väga vägeva taibuolendi tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja?

Kui äkki arenev nii mõlgutab, et “hoidjad on kadunud, hävinud, lahkunud, taandarenenud”, ja kus “kaotamatut hoidjat arendatakse”, siis nii areneb kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Veel, kui äkki nii läbivaatust teeb, et “hoidja ei arenda hoidjat”, ka siis areneb kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Nii tuleb, auline Subhūti, et ei ole selle areneva väga vägeva taibuolendi tähelduse eksitaja, meele eksitaja ega nägemise eksitaja.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et ta ei ole arenemisest sissevõetud.

Veel, kui äkki nii täheldab, et “meel ei tea meelt, hoidja ei tea hoidjat”, ka siis areneb kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Säärane on väga vägeva taibuolendi kõrgemata arenemine.

Veel, kui äkki taibuolend täheldab soodsa valmistajat, siis ei arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et ta on arenemisest sissevõetud.

Veel, kui äkki tal just nii pähe tuleb, et “ka see soodsa valmistaja on eraldunud ja rahulik; ka see, mis on rõõmutundega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi, on eraldunud ja rahulik”, siis kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab.

Kui äkki ka nii ei tähelda, et “kõik valmistajad on rahulikud ja eraldunud”, siis nii on väga vägeva taibuolendi teadvusületus; sedasi on see ka läbini vaigistunud taibanud auväärsete edujuur.

Mis nägu on arenemine, just seda nägu on edujuur. Ka see, millega on see arenetud, on selle sünnipäraga, selle märgiga, selle kehandiga, selle isetulekuga.

Kui äkki nii täheldab, siis ei arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Mis põhjusel?

Sest taibanud auväärsed ei anna teadlikkust, et arenemine on tunnusega sobimise najal.

Ja see, mis on möödunud, on kadunud, hävinud, lahkunud, taandarenenud. Ka sellele, mis on edaspidine, ei olda kättesaadav. Praeguse paigalolekut ei leita üles, ja see, mida ei leita üles, polegi tunnus ega valdkond.

Kui äkki nii tunnuses kohtab, siis ei mõlguta ega arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Nüüd, kuna on mäletamise puudulikkus, ei tunnuses kohta, ei mõlguta, ei pea aru mäletamise puudulikkuse või mittetaibatasuutmise tõttu, ka nii ei arenda kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Nüüd, seda tunnust mõlgutab ja ei tunnuses kohta – nii tuleb, et väga vägeval taibuolendil on edujuur arenetud kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Nii on siin väga vägeval taibuolendil vaja harjutada: “Nii on vaja tunda, et see on väga vägeva taibuolendi vahendite edukus.” Millise vahendite edukusega edujuurt arendab, on ta kõikteadmise lähedane.

Ja siin, vahendite edukuse harjutamistungiga väga vägeval taibuolendil on just vaadeldud teadvusületust otsekohe vaja kuulda, kätte haarata, hoiul pidada, ette kõnelda, klaariks saada, käivitada, näha tuua, kätte näidata, ette näidara, enesele korrata, küsitlemist teha.

Mis põhjusel?

Sest mittekuulval pole teadvusületusele lähenemata võimalik teadvusületuse arenemise tegevusse siseneda.

Kes seal sõnaks nii, et “võib soodsa tegevuse asja teadvusületusele lähenemata areneda kõrgemata täpse taibukuse suhtes”, oleks vaja öelda: “Ärgu ta nii öelgu!”

Mis põhjusel?

Sest hävinud on loomuolud, sest hävinud on valmistajad, ülesleidjad on rahulikud, eraldunud, irrutatud.

Aga siis veel, tunnuses kohates ja kujustades nii nagu tuleb täheldav isik arendaks nii nagu tuleb nii nagu ei tule suhtes, ülesleidmist üles mitteleidmise suhtes. Taibanud auväärsed nii ei anna teadlikkust, et tal on edujuur arenetud kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Mis põhjusel?

Sest tal tuleb just vägev üles mitteleidmine, kui ta ka taibanud auväärsete läbini vaibumise tunnuses kohtab ja kujustab, ja leiab üles tegumoe tõttu vaibumise.

Ja ülesleidmist täheldavad täpselt taibukad tõeleidnud väärikad ei sõna vägevaks tarbeks olevat arenemist.

Mis põhjusel?

Sest arenemine on koos mürgiga, koos okkaga.

Selsamal kombel, nagu tuleks koos mürgiga juhendatud roog. Ka, keegi hakkab seda tooni, lõhna, maitse ja puute tõttu noolima. Aga siis veel, kuivõrd on mürgine, siis oskajatel tuleb vältida, pole nautlemise jaoks.

Lapsiku sünnipäraga, halva teadvuse sünnipäraga mees arvaks, et just seda on vaja naudelda. Seda rooga nautleva tooni lõhna, maitse ja puute tõttu on heamaiguliste suhtes kergendaja, ja tuleb, et tal valmis küpseb arenemise suhtes raskus. Sellest ajendatuna läheks ta suremisse või üksnes surmavasse raskusse.

Just nii, õige Subhūti, siin hakkavad mõned hea selgituse tarvis teadmatud, nii nagu tuleb tarvis taibatasuutmatud

vigaselt haaratu, vigaselt märk pandu, vigaselt enesele korratu najal nii nõustama, nii õpetama: “Hei sina, perepoeg, möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete kõlbluse tüve, koondumise tüve, teadvuse tüve, vabakssaamise tüve, vabakssaamise teadmise nägemise tüve!”

Ja edujuuri, mida seal on möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete suhtes istutanud, hakkavad istutama ja istutavad kuulajad.

Ja kuidas olemashoidja ei ole haihtunud, ei hakka haihtuma ja ei haihtu.

Selle sees – taibanud auväärsete puhul, kuidas on esimest meeleilmingut käsile võttes ja kuidas on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud ja kuidas on lisajäägita vaibumise asendis läbini vaigistunud.

Ja väga vägevaid taibuolendeid, keda taibanud auväärsed on käsitlenud, hakkavad käsitlema ja käsitlevad kõrgemata täpse taibukuse suhtes, ja milliseid edujuuri neil on istutanud, hakkavad istutama ja istutavad.

Ja üksitaibanuliikuvaid isikuid, keda on käsitlenud, hakkavad käsitlema ja käsitlevad üksitaibu suhtes, ja milliseid edujuuri neil on istutanud, hakkavad istutama ja istutavad.

Ja kuulajaliikuvaid isikuid, keda on käsitlenud, hakkavad käsitlema ja käsitlevad kuulajataibu suhtes, ja milliseid edujuuri neil on istutanud, hakkavad istutama ja istutavad.

Ja milliseid lihtinimestel mittemõõdetavates, kokkulugematutes ilma asendites, möödunud, edaspidistel, praegustel taibanud auväärsetel kõigis ilma asendites.

Kogu seda edujuurt üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult rõõmu tunneb; rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab.

Nii, tunnusega sobimise najal arendatav arenemine käivitub mürgisuse jaoks. Selsamal kombel, nagu just mürgine roog.

Ülesleidmise täheldajal arenemist ei ole.

Mis põhjusel?

Kuivõrd on ülesleidmisel mürgine.

Sedasi pole vaja taibuolendliikuval isikul harjuda.

Veel, kuidas on tal vaja harjuda? Kuidas on möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete edujuur vaja kinni haarata? Ja kuidas tuleb kinnihaaratud, hästi kinnihaaratud? Ja kuidas on vaja arendada? Ja kuidas tuleb arenetud, hästi arenetud kõrgemata täpse taibukuse suhtes?

Siin, sel tõeleidnut mittematerdamise tungiga taibuolendliikuval perepojal või peretütrel on vaja nii kogu edujuurest rõõmu tunda, nii arendada: “Nii nagu täpselt taibukad tõeleidnud väärikad taibanuteadmisega teavad ja taibanusilmadega näevad edujuurt – millise sünnipäraga, millise kehandiga, millise näoga, millise isetulekuga, millise märgiga on, millise hoidlaga on tuttav –, nõnda rõõmu tunnen edujuurest. Ja nii nagu täpselt taibukad tõeleidnud väärikad teadlikkust annavad, et edujuurt on vaja arendada kõrgemata täpse taibukuse suhtes, nõnda ma arendan.”

Tuleb, et nii rõõmutundev, nii arenev on mittetige väga vägev taibuolend.

Tuleb, et taibanud auväärsete edujuur on kõrgemata täpse taibukuse jaoks täpselt rõõmutuntud ja arenenud.

Ja ei materda täpselt taibukaid väärikaid tõeleidnuid.

Ja nii tuleb tol pürgimusega pooldades areneval arenemine – mürgitu arenemine, väga arenemine, hoidja asendi arenemine, täiuslik, hästi täiuslik.

 

11.

 

Veel edasi, taibuolendliikuval perepojal või peretütrel on nii vaja arendada: “See, mis on kõlblus, mis koondumine, mis teadvus, mis vabakssaamine, mis vabakssaamise teadmise nägemine, on ikka nõnda – läbiilmutamata tungi asendi, läbiilmutamata laadi asendi, läbiilmutamata laadituse asendi suhtes ega ole ka möödunud, edaspidine ega praegune.

Mis põhjusel?

Kuna on kolmlõigu kolmasendi läbiilmutamatus, just nõnda on ka arenemine läbiilmutamata.

Ka see hoidja – hoidja, mille suhtes arenemine arendatakse –, on läbiilmutamata.

Kui äkki nii pooldab, siis nii tuleb sel areneval väga vägeval taibuolendil soikuvajumata ja läbiilmutamata arenemine – tuleb mürgitu arenemine, väga arenemine, hoidja asendi arenemine, täiuslik, hästi täiuslik.

Nüüd, seda arendab, sisse jõuab, tunnuses kohtab – vääralt arendab.

Seal, mis on väga vägeva taibuolendi arenemine: “Nii nagu taibanud auväärsed teavad hoidja asendi arenemise najal ja nii nagu teadlikkust annavad, et “tuleb, et edujuurt on nii arenetud, hästi arenetud kõrgemata täpse taibukuse suhtes”, nõnda ma arendan.” Nii on täpne arenemine.

Ja tuleb, et nii on arenetud, hästi arenetud kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

 

12.

 

Nüüd siis avaldas auväärne kestlikule Subhūtile tõsiselt kiitust:

“Tõesti, tõesti, Subhūti! Õpetaja tehtavat teed sina, Subhūti, sina, kes väga vägevate taibuolendite hoidjat näha tood.

Mis põhjusel?

Sest mis on, Subhūti, väga vägeva taibuolendi säärane arenemine, on hoidja asendi arenemine.

“Nii nagu taibanud auväärsed just hoidla suhtes teavad ja näevad edujuurt – millise sünnipäraga, millise kehandiga, millise näoga, millise isetulekuga, millise märgiga on, millise hoidlaga on tuttav –, nõnda rõõmu tunnen. Ja nii nagu teadlikkust annavad, nõnda ma arendan.”

Siin, kui on soodsa tüvi ja kui on olendid, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – et neid kõiki just mõni perepoeg või peretütar kümne eduka teoraja suhtes abiks võtaks, paigale paneks!

Mis on tema soodsa valmistaja. Just nii, sellepärast üles loetakse rõõmutunde arenemisega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi väga vägeval taibuolendil niimoodi – “tipp”, “tähtsaim”, “vanim”, “parem”, “palju parem”, “juhendatud”, “kõrgeim”, “veel kõrgemata”, “kõrgematu”, “samaseta”, “samaväärseta”.”

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõiki olendeid kümne eduka teoraja suhtes paigale panev soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Nii palju kui on, Subhūti, olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – et kõik need tuleksid nelja mõistmise leidjad! Ja mis on nende soodsa valmistaja. Just nii, sellepärast üles loetakse rõõmutunde arenemisega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi väga vägeval taibuolendil niimoodi – “tipp”, “tähtsaim”, “vanim”, “parem”, “palju parem”, “juhendatud”, “kõrgeim”, “veel kõrgemata”, “kõrgematu”, “samaseta”, “samaväärseta”.”

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kohaletulnud kõigi olendite nelja mõistmise vormimine soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid nelja mõõdustikuta leidjad!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi nelja mõõdustikuta leidjate olendite soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid nelja laadituse ilmsikssaamise leidjad!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi laadituse ilmsikssaamise leidjate olendite soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid viie ärateadmise leidjad!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi viie ärateadmise olendite soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid voolusängi ilmutanud!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi voolusängi ilmutanud olendite soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid korraksnaasjad!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi korraksnaasjate olendite soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Nii palju kui on, Subhūti, olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – et kõik need tuleksid mittenaasjad!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi mittenaasjate olendite soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Nii palju kui on, Subhūti, olendeid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – et kõik need tuleksid väärikad!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi väärikate olendite soodsa tüvi Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid üksitaibanud!

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõigi üksitaibanud olendite soodsa tüvi Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid kõrgemata täpses taibukuses paiknejad!

Olgu kõik olendid, keda on ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – et üksik taibuolend kõiki neid Gangese jõeluidete hulgal kujutisi teeniks ürbi, pambu, joogi, magamisaseme, istme, põdura hoomangu ravi ettevalmistustega, kõigi kerge lisandustega, kõigi kerge kulupuudetega! Ja et ülesleidmise täheldajad andi annaksid!

Sellise esitlusega neid kõiki olendeid ja neid kõiki taibuolendeid kui üksikut kujundades – et üksik taibuolend Gangese jõeluidete hulgal kujutisi teeniks ürbi, pambu, joogi, magamisaseme, istme, põdura hoomangu ravi ettevalmistustega, kõigi kerge lisandustega, kõigi kerge kulupuudetega! Imetleks, kõrgelt hindaks, arvesse võtaks, ülistaks, paleustaks, kehutaks!

Nii üksik sellise esitlusega kõigile taibuolenditele andi annaks, nii ka need kõik andi annaksid. Kuidas arvad, Subhūti, nüüd need taibuolendid sellest ajendatuna ka palju soodsat juurde sigitaksid?”

Subhūti lausus:

“Palju, auväärne, palju, kergeltläinu! Mittemõõdetavalt, auväärne, mittemõõdetavalt, kergeltläinu! Ei saa hästi teha, auväärne, ka selle soodsa tüve kokkulugemist. Ei saa hästi teha ka selle soodsa tüve arvutamist, võrdlust, võrdpilti, mahatoetuvust ega seadistust. Kui äkki tuleks kujuga, auväärne, siis ei mõõdaks see soodsa tüvi ka Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites.”

 

13.

 

Kui see öeldud, ütles auväärne rühmavanemale kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Siis veel, Kauśika, kus teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud taibuolendliikuv isik hoidja asendi arenemisega edujuurt arendaks kõrgemata täpse taibukuse suhtes – soodsat juurde sigitab.

Hoidja asendi arenemisest sündiva soodsa tüve kõrval, Subhūti, ei evi eespoolne ülesleidmist täheldavatele taibuolenditele andmisest koosnev soodsa valmistaja ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et eespoolsetele ülesleidmist täheldavatele taibuolenditele ka hästi palju andi antakse, ka “hästi palju” läbini kokkuloetakse.

 

14.

 

Nüüd siis austasid kakskümmend tuhat Nelja vägevasse valitsejasse kehastunud taevapoega palvemärkidega auväärset, ütlesid nii:

“Väga arenemine, auväärne, on väga vägevatel taibuolenditel, kes on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud, edujuure arenemine kõikteadmise jaoks – sest kuidagi just ülesleidmislikel taibuolenditel sel kombel andmisest koosnevat soodsa valmistajat ikestab.”

Nüüd siis, sada tuhat Kolmekümne kolmesse kehastunud taevapoega taevalike õite, suitsutiste, lõhnade, pärjalike, määrete, pulbrite sadudega, taevalike kalliskivide sadudega ja taevalike riiete sadudega auväärse kõrvale puistasid, peale puistasid. Taevalike päevavarjude, taevalike siltide, taevalike kellukeste, taevalike plagudega, valguspärgade ja paljudel viisidel taevalike ülistustega ümberringi auväärset imetlesid, kõrgelt hindasid, lugu pidasid, ülistasid, paleustasid, kehutasid. Ja mänginud talle taevalikke pillimänge.

Ja nii kõnelesid selgituseks:

“Väga arenemine, ohhoo, auväärne, on väga vägeva taibuolendil, mis on hoidja asendi arenemine – sest kuidagi just ülesleidmislikel väga vägevatel taibuolenditel seda andmisest koosnevat soodsa valmistajat ikestab. Samal kombel, nagu sel väga arenemisel, kuna on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratus.”

Nii lähenesid ka teistest taevaskondadest taevapojad auväärsele ülima imetlemise, ülima kõrgelt hindamise, ülima uhkelduse, ülima ülistamise, ülima paleustuse ja ülima kehutusega. Imetledes, kõrgelt hinnates, arvesse võttes, ülistades, paleustades, kehutades. Just nii, panid häält ülesuitama, mürinat kuulutama tõttasid.

(Nii korrata.) Määrad, tasased, võlurahuleidmised, muuvõlutute käsutajad, vaimu kehastunud, vaimuesised vaimuseltslased, vägevad vaimud, kärbitud heied, mõõdustikuta heied, ligihelged, kärbitud kenad, mõõdustikuta kenad, tervikuna kenad, pilvitud, soodsad juurdesigitused, lopsakate viljadega, mittetäheldusolendid – lopsakuseta, kuumuseta, head näha, hästi nägusad ja vähimad taevalised. Just nii, ka need palvemärki tehes austavad ütlesid auväärsele nii:

“Meisterlik, auväärne, kuidas on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud väga vägevatel taibuolenditel

edujuure arenemine, mis on ülesleidmist täheldavatel taibuolenditel, kuniks ka kauastel ööde kogutud, nõnda ka väga laialt nõutatud soodsa tüve ikestab.”

 

15.

 

Nüüd siis võttis auväärne ette Puhtasse asukohta kehastunud taevapojad jj, kõigile kutsus need taevapojad:

“Siis veel, taevapojad, olgu paigal sellise esitlusega kõigi kõrgemata täpsesse taibukusse paiknenud, kõrgemata täpse taibukuse leidavõtmise jaoks andi andvate olendite soodsa valmistaja Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Olgu ka seal kõik olendid, taevapojad, keda on ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – ka need kõik on kõrgemata täpse taibukuse suhtes tõotamist tehes, taipamiseks meele ilmudes kõigi ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites olendite ürbi, pambu, joogi, magamisaseme, istme, põdura hoomangu ravi ettevalmistustega, kõigi kerge lisandustega, kõigi kerge kulupuudetega – et üksik Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev taibuolend andi annaks! Nii, kuni ka kõik need ülesleidmise täheldajad – et andi annaksid!

Sellise esitlusega neid kõiki olendeid ja neid kõiki taibuolendeid kui üksikut kujundades – et üksik taibuolend kuni kõik Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolevad taibuolendid kõiki olendeid ürbi, pambu, joogi, magamisaseme, istme, põdura hoomangu ravi ettevalmistustega, kõigi kerge lisandustega, kõigi kerge kulupuudetega teeniksid! Ja et ülesleidmise täheldajad andi annaksid!

Ja väga vägev taibuolend, kes on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud, möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete – ja ka taibuolendi-, üksitaibanu- ja kuulajaliikuvate isikute – kõlbluse tüve, koondumise tüve, teadvuse tüve, vabakssaamise tüve, vabakssaamise teadmise nägemise tüve, ja milliste teiste olendite poolt seal ka edujuuri on istutanud, hakkavad istutama ja istutavad – seda kõike üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult tipprõõmutundega rõõmu tunneb. Tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, kõrgemast kõrgema, samaseta, samaväärseta, samagavastamata, mõeldamatu rõõmutundega rõõmu tunneb. Rõõmu tundes rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab: “Toitugu täpsest kõrgemata taibukusest!”

Selle rõõmutunde arenemisega kaasaskäiva soodsa tegevuse asja kõrval ei evi ka ülesleidmislike taibuolendite eespoolne soodsa valmistaja ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et ka kõik ülesleidmise täheldajad taibuolendid andi annavad.

 

16.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Kuivõrd auväärne lausus nii, et “Mis nimelt on kõigi möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete

taibuolendi-, üksitaibanu- ja kuulajakogukondade ja kõigi olendite möödunud, edaspidine, praegune edujuur – seda kõike üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult tipprõõmutundega rõõmu tunneb. Tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, kõrgemast kõrgema, samaseta, samaväärseta, samagavastamata, mõeldamatu rõõmutundega rõõmu tunneb”, siis mil määral, auväärne, tuleb seal tipprõõmutunne?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Kui, Subhūti, taibuolendliikuv isik möödunud, edaspidiseid, praegusi haarab, siis ei aruta, ei leia üles, ei kujutle, ei kujusta, ei näe, ei püüa näha, ja nii nende hoidjate läbivaatust teeb: “Kujutelma terendatud on kõik hoidjad – pole sündinud, pole ülessündinud, ei lähene, ei lähe ära. Siin pole mingi hoidja ilmunud ega mingi hoidja ka hakka ilmuma ega mingi hoidja ka ilmu. Mingi hoidja pole hävinud ega mingi hoidja ka hakka hävima ega mingi hoidja ka hävi.”

Nii nende hoidjate läbivaatust teeb. Nii nagu on hoidjate hoidla, nõnda rõõmu tunneb. Rõõmu tundes nõnda just arendab kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Sel määral tuleb, Subhūti, väga vägeval taibuolendil tipprõõmutunne.

Edujuure arenemise kõrval, Subhūti, ei evi eespoolsete ülesleidmist täheldavate ja ülesleidmist nägevate taibuolendite andmisest koosnev soodsa tegevuse asi ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

 

17.

 

Veel edasi, Subhūti, taibuolendliikuv isik tunneb kõigi möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete

rõõmutundmistungiga andmisest, rõõmutundmistungiga kõlblusest, rõõmutundmistungiga kannatlikkusest, rõõmutundmistungiga vaprusest, rõõmutundmistungiga mõistmisest, rõõmutundmistungiga teadvusest rõõmu nii:

“Nagu vabakssaamine, nõnda andmine; nagu vabakssaamine, nõnda kõlblus; nagu vabakssaamine, nõnda kannatlikkus; nagu vabakssaamine, nõnda vaprus; nagu vabakssaamine, nõnda mõistmine; nagu vabakssaamine, nõnda teadvus.

Nagu vabakssaamine, nõnda vabakssaamise teadmise nägemine; nagu vabakssaamine, nõnda rõõmutunne; nagu vabakssaamine, nõnda rõõmutundega kaasaskäiv soodsa tegevuse asi; nagu vabakssaamine, nõnda arenemine.

Nagu vabakssaamine, nõnda taibanud auväärsed ja üksitaibanud; nagu vabakssaamine, nõnda nende kuulajad, kes on läbini vaigistunud.

Nagu vabakssaamine, nõnda hoidjad, mis on möödunud, hävinud; nagu vabakssaamine, nõnda hoidjad, mis on edaspidised, mitteilmunud; nagu vabakssaamine, nõnda hoidjad, mis on tol juhul praegused, käesolevad.

Nagu vabakssaamine, nõnda möödunud taibanud auväärsed ja nende kuulajad; nagu vabakssaamine, nõnda edaspidised taibanud auväärsed ja nende kuulajad; nagu vabakssaamine, nõnda praegused taibanud auväärsed ja nende kuulajad, kes on tol juhul mittemõõdetavates, kokkulugematutes ilma asendites paigal, hoiavad, panevad liikuma; nagu vabakssaamine, nõnda möödunud, edaspidised, praegused taibanud auväärsed.

Niimoodi, kõrgemata rõõmutundega rõõmu tunnen sellest, mis on köitmata, vabanemata ja kinnistumata hoidjate hoidla. Rõõmu tundes rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendan; kuna pole sobimist arenemisega ega astuta ringi ega soikuta ära.”

Sel määral tuleb, Subhūti, väga vägeval taibuolendil tipprõõmutunne.

Siis veel, Subhūti, olgu paigal ka kõik need olendid, kes ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites paiknevad kõrgemata täpses taibukuses! Kõrgemata täpses taibukuses paiknedes ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites kõigi olendite taipamiseks meele ilmudes ka kõik. Et üksik Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev ülesleidmise täheldaja taibuolend – ürbi, pambu, joogi, magamisaseme, istme, põdura hoomangu ravi ettevalmistustega, kõigi kerge lisandustega, kõigi kerge kulupuudetega paigaldav – üksikule taibuolendile andi annaks! Et sellise esitlusega ka kõik need kõigi jaoks paigaldavad ülesleidmise täheldajad andi annaksid!

Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, paikneksid täpsesse kõrgemata taibukusse! Kõrgemata täpsesse taibukusse paiknedes Gangese jõeluidete hulgal kujutisi – et keha hea toimega, kõne hea toimega, aru hea toimega ülesleidmise täheldajad kõlblust appi võttes käigus oleksid!

Sellise esitlusega ka kõik need taibuolendid – et üksik Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolev keha hea toimega, kõne hea toimega, aru hea toimega ülesleidmise täheldaja taibuolend Gangese jõeluidete hulgal kujutisi käigus oleks kõlblust appi võttes! Sellise esitlusega ka kõik need taibuolendid – et ülesleidmise täheldajad kõlblust appi võttes käigus oleksid!

Ja väga vägev taibuolend, kes on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud, möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja üksitaibanute kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja kuulajate kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja kõigi olendite möödunud, edaspidist, praegust edujuurt – kõike üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult tipprõõmutundega rõõmu tunneb. Tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, kõrgemast kõrgema, samaseta, samaväärseta, samagavastamata, mõeldamatu rõõmutundega rõõmu tunneb. Rõõmu tundes rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab.

Selle, Subhūti, rõõmutunde arenemisega kaasaskäiva soodsa tegevuse asja kõrval ei evi ülesleidmislike taibuolendite kõlblusest koosnev eespoolne soodsa valmistaja ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et ülesleidmise täheldajad taibuolendid kõlblust appi võttes käigus on.”

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõik täpsesse kõrgemata taibukusse paiknenud olendid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites. Kõrgemata täpsesse taibukusse paiknedes Gangese jõeluidete hulgal kujutisi – keha hea toimega, kõne hea toimega, aru hea toimega ülesleidmise täheldajad kõlblust appi võttes käigus on.

Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, paikneksid täpsesse kõrgemata taibukusse! Kõrgemata täpsesse taibukusse paiknedes Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolevad – üksik taibuolend on ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites kõigi poolt ligihõigatud, mahalöödud, läbini selgitatud, just samasugune – et ka kõik need ülesleidmise täheldajad kannatlikkust appi võttes käigus oleksid!

Kuni kõik need kannatlikkust appi võttes käigusolevad taibuolendid. Sellise esitlusega kõik need taibuolendid – üksik taibuolend on Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigal, ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites kõigi poolt ligihõigatud, mahalöödud, läbini selgitatud, samasugune – et ülesleidmise täheldaja kannatlikkust appi võttes käigus oleks! Nii, et ka kõik need kõigi poolt ligihõigatud, mahalöödud, läbini selgitatud ja samasugused ülesleidmise täheldajad kannatlikkust appi võttes käigus oleksid!

Ja väga vägev taibuolend, kes on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud, möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete kõlbluse tüve, koondumise tüve, teadvuse tüve, vabakssaamise tüve, vabakssaamise teadmise nägemise tüve, ja üksitaibanute kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüve, ja kuulajate kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüve, ja kõigi olendite möödunud, edaspidist, praegust edujuurt – kõike üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult tipprõõmutundega rõõmu tunneb. Tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, kõrgemast kõrgema, samaseta, samaväärseta, samagavastamata, mõeldamatu rõõmutundega rõõmu tunneb. Rõõmu tundes rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab.

Selle, Subhūti, rõõmutunde arenemisega kaasaskäiva soodsa tegevuse asja kõrval ei evi ülesleidmislike taibuolendite eespoolne kannatlikkusega kaasaskäiv soodsa valmistaja ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et ülesleidmise täheldajad taibuolendid kannatlikkust appi võttes käigus on.

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõik täpsesse kõrgemata taibukusse paiknevad olendid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Täpsesse kõrgemata taibukusse paiknedes – ühtedes ja teistes Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites kõigi poolt ligihõigatud, mahalöödud, läbini selgitatud ja samasugused ülesleidmise täheldajad kannatlikkust appi võttes Gangese jõeluidete hulgal kujutisi käigus on.

Et kõik need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, tuleksid kõrgemata täpses taibukuses paiknevad! Kõrgemata täpses taibukuses paiknedes – et Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolevad, ringiastumiskohta üleskerkinud, Gangese jõeluidete hulgal kujutisi mittelahtiseaduvad, rohmakuse ja laiskuse ikestamata ülesleidmise täheldajad vaprust appi võttes käigus oleksid!

Ja väga vägev taibuolend, kes on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud, möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja üksitaibanute kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja kuulajate kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja kõigi olendite möödunud, edaspidiseid, praegusi edujuuri – kõiki üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult tipprõõmutundega rõõmu tunneb. Tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, kõrgemast kõrgema, samaseta, samaväärseta, samagavastamata, mõeldamatu rõõmutundega rõõmu tunneb. Rõõmu tundes rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab.

Selle, Subhūti, rõõmutunde arenemisega kaasaskäiva soodsa tegevuse asja kõrval ei evi ülesleidmislike taibuolendite eespoolne vaprusest koosnev soodsa valmistaja ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et kõik ülesleidmise täheldajad taibuolendid vaprust appi võttes käigus on.

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõik kõrgemata täpses taibukuses paiknevad olendid Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites! Kõrgemata täpses taibukuses paiknedes – Gangese jõeluidete hulgal kujutisi paigalolevad, ringiastumiskohta üleskerkinud, Gangese jõeluidete hulgal kujutisi mittelahtiseaduvad, rohmakuse ja laiskuse ikestamata ülesleidmise täheldajad vaprust appi võttes käigus on.

Ka need olendid, Subhūti, kes on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites – et ka need kõik kõrgemata täpses taibukuses paiknenud tuleksid! Kõik need kõrgemata täpse taibukuse suhtes paiknedes – et ülesleidmise täheldajad Gangese jõeluidete hulgal kujutisi neli mõistmist ilmsiks saaksid!

Ja väga vägev taibuolend, kes on teadvusületuse vahendite edukuse kinnihaaratud, kõigi möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja üksitaibanute kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja kuulajate kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, vabakssaamise teadmise nägemise tüvesid, ja kõigi olendite möödunud, edaspidise, praeguse edujuure valmistajaid – kõiki üheks kokkuvõttes, pambustades, võrreldes, jäägitustades jäägitult tipprõõmutundega rõõmu tunneb. Tähtsaima, vanima, parema, palju parema, juhendatud, kõrgeima, veel kõrgemata, kõrgematu, kõrgemast kõrgema, samaseta, samaväärseta, samagavastamata, mõeldamatu rõõmutundega rõõmu tunneb. Rõõmu tundes rõõmutundega kaasaskäivat soodsa tegevuse asja kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab.

Selle, Subhūti, rõõmutunde arenemisega kaasaskäiva soodsa tegevuse asja kõrval ei evi ülesleidmislike taibuolendite neljast mõistmisest koosnev eespoolne soodsa valmistaja ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

Mis põhjusel?

Sellepärast, et ülesleidmise täheldajad taibuolendid mõistmisi ilmsiks saavad.”