8. Puhtakssaamine

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Raske on teadvusületust pooldada, auväärne, külgesobimatul – edujuurest irrutatud, patusõbraga käsikäes.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Raske on teadvusületust pooldada, Subhūti, külgesobimatul – kärbitu edujuurega, vähetublil, mittetarvitajal, vähekuulnul, hüljatud teadvustajal, patusõbra toekstõstetul, kuuldasoovimatuliku ja küsitlemataliku sünnipäraga, edukate hoidjate suhtes külgesobimatul.”

 

2.

 

Subhūti lausus:

“Mil määral sügav on, ohhoo, auväärne, teadvusületus, kuivõrd on raske pooldada?”

Auväärne lausus:

“Laad, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Kuivõrd laad on isetulekuta, Subhūti, pole laad köidetud ega vaba.

Tundmus, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Kuivõrd tundmus on isetulekuta, Subhūti, pole tundmus köidetud ega vaba.

Täheldus, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Kuivõrd täheldus on isetulekuta, Subhūti, pole täheldus köidetud ega vaba.

Valmistajad, Subhūti, pole köidetud ega vabad.

Mis põhjusel?

Kuivõrd valmistajad on isetulekuta, Subhūti, pole valmistajad köidetud ega vabad.

Teadasaamine, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Kuivõrd teadasaamine on isetulekuta, Subhūti, pole teadasaamine köidetud ega vaba.

Laadi esiots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest laad, Subhūti, on esiotsa isetulekuta.

Laadi tagaots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest laad, Subhūti, on tagaotsa isetulekuta.

Praegune laad, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest praegune laad, Subhūti, on praeguse isetulekuta.

Tundmuse esiots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest tundmus, Subhūti, on esiotsa isetulekuta.

Tundmuse tagaots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest tundmus, Subhūti, on tagaotsa isetulekuta.

Praegune tundmus, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest praegune tundmus, Subhūti, on praeguse isetulekuta.

Tähelduse esiots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest täheldus, Subhūti, on esiotsa isetulekuta.

Tähelduse tagaots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest täheldus, Subhūti, on tagaotsa isetulekuta.

Praegune täheldus, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest praegune täheldus, Subhūti, on praeguse isetulekuta.

Valmistajate esiots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest valmistajad, Subhūti, on esiotsa isetulekuta.

Valmistajate tagaots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest valmistajad, Subhūti, on tagaotsa isetulekuta.

Praegused valmistajad, Subhūti, pole köidetud ega vabad.

Mis põhjusel?

Sest praegused valmistajad, Subhūti, on praeguse isetulekuta.

Teadasaamise esiots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest teadasaamine, Subhūti, on esiotsa isetulekuta.

Teadasaamise tagaots, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest teadasaamine, Subhūti, on tagaotsa isetulekuta.

Praegune teadasaamine, Subhūti, pole köidetud ega vaba.

Mis põhjusel?

Sest praegune teadasaamine, Subhūti, on praeguse isetulekuta.

 

3.

 

Subhūti lausus:

“Raske on teadvusületust pooldada, auväärne, üliraske on teadvusületust pooldada, auväärne, külgesobimatul – istutatud edujuureta, patusõbraga käsikäes, Suretaja käsitul, logardil, hüljatud vaprusega, tüssatud mäletamisega, halva teadvusega.”

Auväärne lausus:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Raske on teadvusületust pooldada, Subhūti, üliraske on teadvusületust pooldada, Subhūti, külgesobimatul – istutatud edujuureta, patusõbraga käsikäes, Suretaja käsitul, logardil, hüljatud vaprusega, tüssatud mäletamisega, halva teadvusega.

Mis põhjusel?

Mis on laadi puhtakssaamine, Subhūti, see on vilja puhtakssaamine, mis on vilja puhtakssaamine, see on laadi puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, laadi puhtakssaamine ja vilja puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, vilja puhtakssaamisest on laadi puhtakssaamine, laadi puhtakssaamisest on vilja puhtakssaamine.

Mis on tundmuse puhtakssaamine, Subhūti, see on vilja puhtakssaamine, mis on vilja puhtakssaamine, see on tundmuse puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, tundmuse puhtakssaamine ja vilja puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, vilja puhtakssaamisest on tundmuse puhtakssaamine, tundmuse puhtakssaamisest on vilja puhtakssaamine.

Mis on tähelduse puhtakssaamine, Subhūti, see on vilja puhtakssaamine, mis on vilja puhtakssaamine, see on tähelduse puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, tähelduse puhtakssaamine ja vilja puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, vilja puhtakssaamisest on tähelduse puhtakssaamine, tähelduse puhtakssaamisest on vilja puhtakssaamine.

Mis on valmistajate puhtakssaamine, Subhūti, see on vilja puhtakssaamine, mis on vilja puhtakssaamine, see on valmistajate puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, valmistajate puhtakssaamine ja vilja puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, vilja puhtakssaamisest on valmistajate puhtakssaamine, valmistajate puhtakssaamisest on vilja puhtakssaamine.

Mis on teadasaamise puhtakssaamine, Subhūti, see on vilja puhtakssaamine, mis on vilja puhtakssaamine, see on teadasaamise puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, teadasaamise puhtakssaamine ja vilja puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, vilja puhtakssaamisest on teadasaamise puhtakssaamine, teadasaamise puhtakssaamisest on vilja puhtakssaamine.

Veel edasi, mis on laadi puhtakssaamine, Subhūti, see on kõikteadmise puhtakssaamine, mis on kõikteadmise puhtakssaamine, see on laadi puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, laadi puhtakssaamine ja kõikteadmise puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, kõikteadmise puhtakssaamisest on laadi puhtakssaamine, laadi puhtakssaamisest on kõikteadmise puhtakssaamine.

Mis on tundmuse puhtakssaamine, Subhūti, see on kõikteadmise puhtakssaamine, mis on kõikteadmise puhtakssaamine, see on tundmuse puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, tundmuse puhtakssaamine ja kõikteadmise puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, kõikteadmise puhtakssaamisest on tundmuse puhtakssaamine, tundmuse puhtakssaamisest on kõikteadmise puhtakssaamine.

Mis on tähelduse puhtakssaamine, Subhūti, see on kõikteadmise puhtakssaamine, mis on kõikteadmise puhtakssaamine, see on tähelduse puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, tähelduse puhtakssaamine ja kõikteadmise puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, kõikteadmise puhtakssaamisest on tähelduse puhtakssaamine, tähelduse puhtakssaamisest on kõikteadmise puhtakssaamine.

Mis on valmistajate puhtakssaamine, Subhūti, see on kõikteadmise puhtakssaamine, mis on kõikteadmise puhtakssaamine, see on valmistajate puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, valmistajate puhtakssaamine ja kõikteadmise puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, kõikteadmise puhtakssaamisest on valmistajate puhtakssaamine, valmistajate puhtakssaamisest on kõikteadmise puhtakssaamine.

Mis on teadasaamise puhtakssaamine, Subhūti, see on kõikteadmise puhtakssaamine, mis on kõikteadmise puhtakssaamine, see on teadasaamise puhtakssaamine.

Sest edasi, Subhūti, teadasaamise puhtakssaamine ja kõikteadmise puhtakssaamine on kaheta ja kahestajata, mittelõhutud, katkilõikamata.

Sest edasi, Subhūti, kõikteadmise puhtakssaamisest on teadasaamise puhtakssaamine, teadasaamise puhtakssaamisest on kõikteadmise puhtakssaamine.

 

4.

 

Nüüd siis ütles kestlik Śāriputra auväärsele nii:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Helendaja, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Ilmutus, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Tagasipanekuta, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Mittevaevamine, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Kättesaamiseta ja kohalejõudmiseta, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Käima mitteminemine, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Teadvusületus on otsast otsani ilmnemata, auväärne, tungi asendis, laadi asendis ja laadituse asendis.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Teadvusületus, auväärne, ei tea ega tähelda.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Mida, auväärne, teadvusületus ei tea ega tähelda?”

Auväärne lausus:

“Laadi, Śāriputra, teadvusületus ei tea ega tähelda.

Mis põhjusel?

Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.

Tundmust, Śāriputra, teadvusületus ei tea ega tähelda.

Mis põhjusel?

Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.

Täheldust, Śāriputra, teadvusületus ei tea ega tähelda.

Mis põhjusel?

Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.

Valmistajaid, Śāriputra, teadvusületus ei tea ega tähelda.

Mis põhjusel?

Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.

Teadasaamist, Śāriputra, teadvusületus ei tea ega tähelda.

Mis põhjusel?

Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Teadvusületus, auväärne, ei tee kõikteadmisele pahategu ega heategu.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Lausus:

“Teadvusületus, auväärne, ei haara kinni ega loovuta mingit hoidjat.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud puhtaks, Śāriputra.”

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, on laadi puhtakssaamine.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, on tundmuse puhtakssaamine.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, on tähelduse puhtakssaamine.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, on valmistajate puhtakssaamine.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, on teadasaamise puhtakssaamine.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, on vilja puhtakssaamine.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, on kõikteadmise puhtakssaamine.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Tänu loomuse puhtakssaamisele, auväärne, pole kättesaamist ega kohalejõudmist.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Kuna loomus on lõppematu, auväärne, on laad lõppematu.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Kuna loomus on lõppematu, auväärne, on tundmus lõppematu.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Kuna loomus on lõppematu, auväärne, on täheldus lõppematu.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Kuna loomus on lõppematu, auväärne, on valmistajad lõppematud.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Kuna loomus on lõppematu, auväärne, on teadasaamine lõppematu.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Lausus:

“Niimoodi, see, mis on väga vägeval taibuolendil taibatasuutmine, auväärne, on tal teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

Kestlik Subhūti lausus:

“Siis veel, auväärne, teadvusületus pole paigal tagakaldas ega eeskaldas, ka mitte segitõugu kummagi vahel.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on saadud otsast otsani puhtaks, Subhūti.”

 

5.

 

Kestlik Subhūti lausus:

“Ka nii, auväärne, hakkab täheldama – väga vägev taibuolend hakkab eemalduma teadvusületusest, kaugenema teadvusületusest.”

Auväärne lausus:

“Tõesti, tõesti, Subhūti! Nii see on, Subhūti, nii see on!

Mis põhjusel?

Sest ka nime tõttu, Subhūti, on kinnistus, ka tunnuse tõttu on kinnistus.”

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Meisterlik, auväärne, kuidas on teadvusületus hästi loetud, hästi ära näidatud, hästi läbini paigal, kuidagi nimelt on auväärne üles lugenud ka kinnistused!”

Nüüd siis ütles kestlik Śāriputra kestlikule Subhūtile nii:

“Missugused, kestlik Subhūti, on kinnistused?”

Subhūti lausus:

“Laad, kestlik Śāriputra, on “tühi”, on kinnistus.

Tundmus, kestlik Śāriputra, on “tühi”, on kinnistus.

Täheldus, kestlik Śāriputra, on “tühi”, on kinnistus.

Valmistajad, kestlik Śāriputra, on “tühjad”, on kinnistus.

Teadasaamine, kestlik Śāriputra, on “tühi”, on kinnistus.

Möödunud hoidjate suhtes täheldab “möödunud hoidjad” – on kinnistus.

Edaspidiste hoidjate suhtes täheldab “edaspidine hoidjad” – on kinnistus.

Praeguste hoidjate suhtes täheldab “praegune hoidjad” – on kinnistus.

“Sel määral soodsa tüve juurde sigitatakse” täheldab taibuolendliikuv isik esimese meeleilmingu najal – on kinnistus.”

 

6.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas kestlikule Subhūtile nii:

“Missuguse esitlusega, õige Subhūti, on kinnistus?”

Subhūti lausus:

“Kui äkki, Kauśika, taibumeelt täheldab, et “nii on esimene taibumeel”, siis kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab “arendan”. Ja sellel vägevas liikuris paikneval perepojal või peretütrel pole võimalik areneda meele tõugu.

Seesugusel juhul, Kauśika, muud nähtavakstegeval, abiksvõtval, kokkusäristaval, üleserutaval on tulnule järgnemise najal vaja teha nähtavaks, abiks võtta, kokkusäristada, üleserutada kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Nii, see perepoeg või peretütar ei kaota oma loomust ja abiks võtab muud taibanu tunnistatud abiksvõtuga. Ja need kõik arvatakse tema kinnistuse otspunktist välja.”

 

7.

 

Nüüd siis avaldas auväärne kestlikule Subhūtile tõsiselt kiitust:

“Tõesti, tõesti, Subhūti – sina, kes väga vägevaid taibuolendeid sääraseid kinnistuse otspunkte taipama paned. Seega hakkan, Subhūti, lugema ka teisi – õhemaid – kinnisteid. Kuula ja pea tõesti hästi aru, mida ma hakkan sulle selgitama!”

“Tõesti, auväärne,” kuuldus kestliku Subhūti vastus auväärsele.

 

8.

 

Auväärne ütles:

“Siin, Subhūti, arutab usklik perepoeg või peretütar tunnuse tõttu täpselt taibuka väärika tõeleidnu läbi.

Siis veel, Subhūti, kuidas on tunnused, sel kombel on kinnistused.

Mis põhjusel?

Sest, Subhūti, tunnuse tõttu on kinnistus.

Edasi, möödunud, edaspidiste, praeguste taibanud auväärsete vooluseta hoidjatest ta rõõmu tunneb “nendest rõõmu tunnen” ja rõõmutundega kaasaskäivat edujuurt kõrgemata täpse taibukuse suhtes arendab “arendan”.

Siis veel, Subhūti, mis on hoidjate hoidla, see pole möödunud, edaspidine või praegune. Mis pole möödunud, edaspidine ega praegune, see on kolmlõigust vabanenud. Mis on kolmlõigust vabanenud, seda pole võimalik areneda, tunnuses kohata ega aistitavaks teha. Ka pole see nähtud, kuuldud, arutatud, teada saadud.”

 

9.

 

Subhūti lausus:

“Sügav, auväärne, on hoidjate tõug.”

Auväärne lausus:

“Tänu eraldumusele, Subhūti.”

Lausus:

“Sügavat tõugu, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Kuivõrd on tõult saadud puhtaks, Subhūti. Tänu tõu eraldumusele on teadvusületus sügavat tõugu.”

Subhūti lausus:

“Eraldunud tõugu, auväärne, on teadvusületus. Avaldan au, auväärne, teadvusületusele.”

 

10.

 

Auväärne lausus:

“Ka kõik hoidjad, Subhūti, on eraldunud tõugu. Ja mis on kõigil hoidjatel tõu eraldumus, Subhūti, see on teadvusületus.

Mis põhjusel?

Sellepärast, Subhūti, et täpselt taibukal tõeleidnud väärikal on taibuga leitud, et kõik hoidjad on tegemata.”

Subhūti lausus:

“Seesugusel juhul, auväärne, on täpselt taibukal tõeleidnud väärikal kõik hoidjad taibuga leidmata.”

Auväärne lausus:

“Sellepärast, Subhūti, et hoidjad polegi mingit tõugu. Ja mis on tõug, see on tõuta. Ja mis on tõug, see on tõug tänu kõigi hoidjate ühemärgilikkusele, mis on tänu märgitusele. Seesugusel juhul, Subhūti, on täpselt taibukal tõeleidnud väärikal kõik hoidjad taibuga leidmata.

Mis põhjusel?

Sest, Subhūti, pole kaht hoidjatõugu. Sest vaid üks, Subhūti, on kõigi hoidjate tõug. Ja mis on kõigi hoidjate tõug, Subhūti, see on tõuta. Ja mis on tõuta, see on tõug. Nii, Subhūti, need kõik arvatakse kinnistuse otspunktist välja.”

 

11.

 

Subhūti lausus:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Sügav nagu selguse sügavus, Subhūti, on teadvusületus.”

Subhūti lausus:

“Raske taibata püüda, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Sellepärast, Subhūti, et keegi ei leia taibuga.”

Lausus:

“Mõeldamatu, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Sellepärast, Subhūti, et ei ole vaja teadvusületust meelega teada, pole vaja meelestuda.”

Lausus:

“Tegemata, auväärne, on teadvusületus.”

Auväärne lausus:

“Tänu tekitaja üles mitteleidmisele, Subhūti, tegemata on teadvusületus.”

 

12.

 

Lausus:

“Seega, auväärne, kuidas on vaja toimetada väga vägeval taibuolendil teadvusületuse suhtes?”

Auväärne lausus:

“Kui äkki, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetav väga vägev taibuolend ei toimeta laadi suhtes, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta tundmuse suhtes, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta tähelduse suhtes, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta valmistajate suhtes, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta teadasaamise suhtes, siis toimetab teadvusületuse suhtes.

Kui äkki ei toimeta, et laad on “ebapüsivalt”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et tundmus on “ebapüsivalt”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et täheldus on “ebapüsivalt”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et valmistajad on “ebapüsivalt”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et teadasaamine on “ebapüsivalt”, siis toimetab teadvusületuse suhtes.

Kui äkki ei toimeta, et laad on “tühi”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et tundmus on “tühi”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et täheldus on “tühi”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et valmistajad on “tühjad”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Kui äkki ei toimeta, et teadasaamine on “tühi”, siis toimetab teadvusületuse suhtes.

Kui äkki ei toimeta, et laad on “pilgeni täitmata, pilgeni täidetud”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Ja seda laadi pole, mis on laadi pilgeni täitmatus või pilgeni täidetus.

Kui äkki ei toimeta, et tundmus on “pilgeni täitmata, pilgeni täidetud”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Ja seda tundmust pole, mis on tundmuse pilgeni täitmatus või pilgeni täidetus.

Kui äkki ei toimeta, et täheldus on “pilgeni täitmata, pilgeni täidetud”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Ja seda täheldust pole, mis on tähelduse pilgeni täitmatus või pilgeni täidetus.

Kui äkki ei toimeta, et valmistajad on “pilgeni täitmata, pilgeni täidetud”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Ja neid valmistajaid pole, mis on valmistajate pilgeni täitmatus või pilgeni täidetus.

Kui äkki ei toimeta, et teadasaamine on “pilgeni täitmata, pilgeni täidetud”, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Ja seda teadasaamist pole, mis on teadasaamise pilgeni täitmatus või pilgeni täidetus.

Kui äkki ka nii ei toimeta, siis toimetab teadvusületuse suhtes.”

 

13.

 

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Meisterlik, auväärne, kuivõrd nii on loetud väga vägevatel taibuolenditel koos kinnistustega ja ilma kinnistusteta.”

Auväärne lausus:

Ei toimeta, Subhūti, et laad on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, Subhūti, et tundmus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, Subhūti, et täheldus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, Subhūti, et valmistajad on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, Subhūti, et teadasaamine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et silmad on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et laad on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et silmadeteadasaamine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et silmaga kokkupuude on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et silmaga kokkupuutest sündiv tundmus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kõrv on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et hääl on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kõrvadeteadasaamine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kõrvaga kokkupuude on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kõrvaga kokkupuutest sündiv tundmus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et nina on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et lõhn on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et ninateadasaamine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et ninaga kokkupuude on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et ninaga kokkupuutest sündiv tundmus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et keel on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et maitse on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et keeleteadasaamine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et keelega kokkupuude on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et keelega kokkupuutest sündiv tundmus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et keha on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et puudutatav on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kehateadasaamine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kehaga kokkupuude on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kehaga kokkupuutest sündiv tundmus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et aru on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et hoidja on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et aruteadasaamine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et aruga kokkupuude on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et aruga kokkupuutest sündiv tundmus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et maa asend on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et vee asend on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et särtsu asend on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et õhu asend on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et selguse asend on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et teadasaamise asend on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et andmisületus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kõlblusületus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kannatlikkusületus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et vaprusületus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et mõistmisületus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et teadvusületus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Nii, ei toimeta, et kolmkümmend seitse taibu tiiva hoidjat on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et jõud on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et pädevused on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et tuttavakssaamised on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et kaheksateist lõimimatut taibanuhoidjat on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et voolusängi ilmutamisvili on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et korraksnaasjavili on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et mittenaasjavili on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et väärikus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et üksitaibatus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta, et taibatus on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Ei toimeta ka, Subhūti, et kõikteadmine on “kinnistusega, kinnistuseta” – toimetab teadvusületuse suhtes.

Nii toimetav väga vägev taibuolend, Subhūti, ei sünnita kinnistust laadi suhtes.

Ei sünnita kinnistust tundmuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust tähelduse suhtes.

Ei sünnita kinnistust valmistajate suhtes.

Ei sünnita kinnistust teadasaamise suhtes.

Ei sünnita kinnistust silmade suhtes.

Ei sünnita kinnistust laadi suhtes.

Ei sünnita kinnistust silmadeteadasaamise suhtes.

Ei sünnita kinnistust silmaga kokkupuute suhtes.

Ei sünnita kinnistust silmaga kokkupuutest sündiva tundmuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust kõrvade suhtes.

Ei sünnita kinnistust hääle suhtes.

Ei sünnita kinnistust kõrvadeteadasaamise suhtes.

Ei sünnita kinnistust kõrvaga kokkupuute suhtes.

Ei sünnita kinnistust kõrvaga kokkupuutest sündiva tundmuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust nina suhtes.

Ei sünnita kinnistust lõhna suhtes.

Ei sünnita kinnistust ninateadasaamise suhtes.

Ei sünnita kinnistust ninaga kokkupuute suhtes.

Ei sünnita kinnistust ninaga kokkupuutest sündiva tundmuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust keele suhtes.

Ei sünnita kinnistust maitse suhtes.

Ei sünnita kinnistust keeleteadasaamise suhtes.

Ei sünnita kinnistust keelega kokkupuute suhtes.

Ei sünnita kinnistust keelega kokkupuutest sündiva tundmuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust keha suhtes.

Ei sünnita kinnistust puudutatava suhtes.

Ei sünnita kinnistust kehateadasaamise suhtes.

Ei sünnita kinnistust kehaga kokkupuute suhtes.

Ei sünnita kinnistust kehaga kokkupuutest sündiva tundmuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust aru suhtes.

Ei sünnita kinnistust hoidja suhtes.

Ei sünnita kinnistust aruteadasaamise suhtes.

Ei sünnita kinnistust aruga kokkupuute suhtes.

Ei sünnita kinnistust aruga kokkupuutest sündiva tundmuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust maa asendi suhtes.

Ei sünnita kinnistust vee asendi suhtes.

Ei sünnita kinnistust särtsu asendi suhtes.

Ei sünnita kinnistust õhu asendi suhtes.

Ei sünnita kinnistust selguse asendi suhtes.

Ei sünnita kinnistust teadasaamise asendi suhtes.

Ei sünnita kinnistust andmisületuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust kõlblusületuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust kannatlikkusületuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust vaprusületuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust mõistmisületuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust teadvusületuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust taibu tiiva hoidjate suhtes.

Ei sünnita kinnistust jõudude suhtes.

Ei sünnita kinnistust pädevuste suhtes.

Ei sünnita kinnistust tuttavakssaamiste suhtes.

Ei sünnita kinnistust kaheksateistkümne lõimimatu taibanuhoidja suhtes.

Ei sünnita kinnistust voolusängi ilmutamisvilja suhtes.

Ei sünnita kinnistust korraksnaasjavilja suhtes.

Ei sünnita kinnistust mittenaasjavilja suhtes.

Ei sünnita kinnistust väärikuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust üksitaibatuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust taibatuse suhtes.

Ei sünnita kinnistust ka kõikteadmise suhtes.

Mis põhjusel?

Sest pole, Subhūti, kinnistunud, köidetud, vaba ega eemale astunud kõikteadmist.

Sest on nii, Subhūti, et väga vägevatel taibuolenditel on vaja toimetada teadvusületuse suhtes, et kõigist kinnistustest eemale astuda.”

 

14.

 

Subhūti lausus:

“Meisterlik, auväärne, kuivõrd sügav, auväärne, on hoidja, nimeks teadvusületus. Mis on – nähatoodav ei alla anna, ka nähatoomatu ei alla anna; nähatoodav ei kasva, ka nähatoomatu ei kasva.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Tõesti, tõesti, Subhūti! Nii see on, Subhūti, nii see on! Selsamal kombel, Subhūti, nagu elu lõpuni paigal täpselt taibukas tõeleidnud väärikas selguse tooni selgitaks – selgus ei kasvaks; ka siis, kui toon on selgitamatu, ei tuleks selgusel allaandmist. Selsamal kombel, Subhūti, nagu on lummusmees – selgitatava tooni suhtes ei järgita juhist ega vaeva, ka selgitamatu tooni suhtes ei lööda tagasi ega vaeva. Just nii, Subhūti, mis on hoidjate hoidla, see on just sel moel nähatoodav, just sel moel ka nähatoomatu.”

 

15.

 

Rühmavanem Subhūti lausus:

“Rasket teha tegija, auväärne, on väga vägev taibuolend, kes toimetab sügava teadvusületuse suhtes ja teadvusületust tuletab; ei sadestu ega uju üles. Ja siin nimelt sobimist ilmutab ega pöördu eemale.

See on selguse tuletus, auväärne, mis on teadvusületuse tuletus. On vaja austada neid väga vägevaid taibuolendeid, auväärne, kes on säärase relvaga relvastatud.

Mis põhjusel?

Tal on selgusega kaasas relvastamise tung, auväärne, mis olendite hõlbuks relvaga köidab. Vägeva relvaga relvastatud, auväärne, on väga vägev taibuolend.

Südi, auväärne, on väga vägev taibuolend, kellel on selgusega samaste olendite, hoidja asendiga samaste olendite hõlbuks relvaga relvastamise tung, kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tung. Tal on, auväärne, selgusest vabastamise tung. Tal on, auväärne, selguse väljaviskamise tung.

Vägeva vaprusületuse relva on kätte saanud, auväärne, väga vägev taibuolend, kes selgusesamaste, hoidja asendiga samaste olendite hõlbuks relvaga relvastub.”

 

16.

 

Nüüd siis andis mingi teine jaovend auväärse juures palvemärgiga au ja ütles auväärsele nii:

“Avaldan au, auväärne, teadvusületusele. Sellepärast, auväärne, et teadvusületus ei too ilmsiks mingit hoidjat ega hävita mingit hoidjat.”

 

17.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas kestlikule Subhūtile nii:

“Kes, õige Subhūti, siin just teadvusületuse suhtes hakkab sobimist ilmutama – kus ta hakkab sobimist ilmutama?”

Subhūti lausus:

“Selguse suhtes, Kauśika, hakkab sobimist ilmutama too, kes teadvusületuse suhtes hakkab sobimist ilmutama. Selge taeva all, Kauśika, hakkab sobimist ilmutama too, kes hakkab arvama, et on vaja teadvusületuse suhtes harjutada, sobimist ilmutada.”

 

18.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas auväärsele nii:

“Tunnistagu auväärne! Sellel perepojal või peretütrel valve, kinnikatmise, varjamise teen, kes teadvusületust hoiul peab.”

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti taevavürstile Võimekale nii:

“Sa püüad näha hoidjat, Kauśika, millel valvet, kinnikatmist, varjamist hakkad tegema?”

Võimekas lausus:

“Mitte üldsegi, õige Subhūti.”

Subhūti lausus:

“Nii, Kauśika, kui äkki väga vägev taibuolend hakkab äranäidatule vastavalt teadvusületuse suhtes paigal olema, siis just tulla saab tal valve, kinnikatmine, varjamine.

Nüüd, tulla saab irrutatud teadvusületusest – tollesse leiavad sissepääsuvaatlejad ja sissepääsuväljaotsijad aruga inimesed ja aruta inimesed sissepääsu.

Ja ka, Kauśika, kes arvaks, et on vaja kindlustada teadvusületuse suhtes toimetaval väga vägeval taibuolendil valve, kinnikatmine, varjamine, too arvaks, et on vaja kindlustada selgusel valve, kinnikatmine, varjamine.

Kuidas arvad, Kauśika, et oled vastava jõuga, et kindlustada kajana kuulduval valve, kinnikatmine, varjamine?”

Võimekas lausus:

“Mitte üldsegi, õige Subhūti.”

Subhūti lausus:

“Just nii, Kauśika, teadvusületuse suhtes toimetav, selles kulgev väga vägev taibuolend läbini teab, et “kõik hoidjad on kajana kuulduva moodi”. Ja ta ei aruta, ei püüa näha, ei tea, ei tähelda neid. Ja kulgeb, et need “hoidjad ei ole tunda, ei nähtavale tooda, ei ole tuttavad ega leita üles”. Kui äkki nii kulgeb, siis toimetab teadvusületuse suhtes.”

 

19.

 

Nüüd siis astusid taibanu mõikamisel neli vägevat valitsejat, kõik taevavürstid Võimekad, kõik vägevad vaimud ja kaaskonnaisand Vägev vaim, kes on tuhat kuubis vägevas ilma asendis – kõik nad auväärse juurde. Juurde astudes kummardasid peaga auväärse jalgade ette, käisid kolm korda parempidi ümber auväärse ja seadsid end otsa peal sisse.

Ja need otsa peal paigal vägevad valitsejad, kõik taevavürstid Võimekad, kõik Vaimu kehastunud taevalised ja vägevad vaimud ja kaaskonnaisand Vägev vaim taibanu mõikamisel, taibanu haldamisel tuhat taibanut mõlgutasid.

Just sellised jaovennad – just nende nimetustega, just nende ridadega, just nende silpidega, just Subhūti-nimesiltidega – kätte näitavad teadvusületust. Just nii on teadvusületuse peatükk.

Seal ka, taevavürstid Võimekad küsitlesid, küsimusi esitasid:

“Just selles maakaares on just teadvusületust selgitatud. Ka väga vägev taibuolend Sõbramees hakkab kõrgemata täpset taibukust taibuga leides just selles maakaares teadvusületust selgitama.”