9. Hõiskamine

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

““Teadvusületus” on, auväärne, üksnes nimesilt. Ja seda “niinimetatut” ei leita üles. Öeldakse, et “nimetus” on vaid kõne asi. Ka teadvusületust ei ole tunda ega leita üles. Nii nagu on nimetus, nõnda on teadvusületus. Nii nagu on teadvusületus, nõnda on nimetus. Ei ole tunda ega leita üles, et on kaks hoidjat.

Mispärast hakkab, auväärne, väga vägev taibuolend Sõbramees kõrgemata täpset taibukust taibuga leides just nende nimetustega, just nende ridadega, just nende silpidega just selles maakaares teadvusületust selgitama?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Sellepärast, Subhūti, et väga vägev taibuolend Sõbramees hakkab leidma taibuga mitte püsivat ega ebapüsivat laadi, mitte köidetud ega vaba laadi, vaid “otsast otsani puhast”. Hakkab leidma taibuga mitte püsivat ega ebapüsivat tundmust, mitte köidetud ega vaba tundmust, vaid “otsast otsani puhast”. Hakkab leidma taibuga mitte püsivat ega ebapüsivat täheldust, mitte köidetud ega vaba täheldust, vaid “otsast otsani puhast”. Hakkab leidma taibuga mitte püsivaid ega ebapüsivaid valmistajaid, mitte köidetud ega vabu valmistajaid, vaid “otsast otsani puhtaid”. Hakkab leidma taibuga mitte püsivat ega ebapüsivat teadasaamist, mitte köidetud ega vaba teadasaamist, vaid “otsast otsani puhast”.

Sellepärast hakkab, Subhūti, väga vägev taibuolend Sõbramees kõrgemata täpset taibukust taibuga leides just nende nimetustega, just nende reamääratlustega just selles maakaares teadvusületust selgitama.”

 

2.

 

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Läbini puhas, ohhoo, auväärne, on teadvusületus?”

Auväärne lausus:

“Tänu laadi puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu tundmuse puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu tähelduse puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu valmistajate puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu teadasaamise puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu laadi mitteilmumise, mittehävimise, mittevaevamise, mittevärskendamise puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu tundmuse mitteilmumise, mittehävimise, mittevaevamise, mittevärskendamise puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu tähelduse mitteilmumise, mittehävimise, mittevaevamise, mittevärskendamise puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu valmistajate mitteilmumise, mittehävimise, mittevaevamise, mittevärskendamise puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu teadasaamise mitteilmumise, mittehävimise, mittevaevamise, mittevärskendamise puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Tänu selguse puhtakssaamisele, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Kuna ei kanna ega haara kinni laadi määret, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Kuna ei kanna ega haara kinni tundmuse määret, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Kuna ei kanna ega haara kinni tähelduse määret, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Kuna ei kanna ega haara kinni valmistajate määret, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Kuna ei kanna ega haara kinni teadasaamise määret, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Kuna ei kanna selguse, kajana kuulduva, öeldava, ettevestmise määret, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.

Kuna ei määri üle kõiki ülemäärimise ja mitteülemäärimise hoidjaid, Subhūti, on läbini puhas teadvusületus.”

 

3.

 

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Kerge leida, ohhoo, auväärne, on nende perepoegade ja peretütarde leidmised, kellel ka kõrvade helgiheidule hakkab teadvusületus lähenema, kes juba enne hakkavad kätte haarama, hoiul pidama, ette kõnelema, klaariks saama, käivitama, näha tooma, kätte näitama, ette näitama, enesele kordama.

Neil ei saa tulla silmahaigust, ei saa tulla kõrvahaigust, ninahaigust, keelehaigust ega kehahaigust, ei saa tulla juhmistatust ega hakka leidma ennetähtaegselt lõppu. Ja palju tuhandeid nendega köietuvaid taevasusi aina selja tagant tulla saab.

Ja kus iganes hakkab see hoidjaselgitaja perepoeg või peretütar kaheksandal, neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal [päeval] teadvusületust selgitama, seal hakkab rohkem soodsat juurde sigitama.”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Palju tuhandeid, Subhūti, selle perepoja või peretütrega köietuvaid taevasusi aina selja tagant tulla saab. Ja palju tuhandeid taevasusi – kõik hoidjakuulmise tarvitajad – hakkab sinna lähenema. Ja nad kindlustavad sellel teadvusületust selgitaval hoidjaselgitajal valve, kinnikatmise, varjamise.

Mis põhjusel?

Sest koos taevaliste, inimaruliste ja ebajumalatega ilma, Subhūti, kõrgemata kalliskivi on teadvusületus.

Ka, Subhūti, perepoeg või peretütar sellest ajendatuna siit rohkem soodsat hakkab juurde sigitama.

Aga siis veel, Subhūti, palju takistusi tulla saab selle sügava – üleskirjutatava, kättehaaratava, hoiul peetava, ettekõneldava, klaariks saadava, käivituva, kätte näidatava, ette näidatava, enesele korratava – teadvusületuse puhul.

Mis põhjusel?

Sellepärast, Subhūti, et vägevatel kalliskividel tuleb palju vastalisi, ja nii nagu siht, tulevad kõrgemad vastalised.

Ja ilmal on, Subhūti, kõrgemata vägev kalliskivi, mis on teadvusületus. Ilmale tulusasse, kergesse küünitatud. Kõigi hoidjate mitteilmumise, mittehävimise, mittevaevamise jaoks praegune mittesoikuvajumisega sobimise najal.

Ja, Subhūti, teadvusületus ei sulata ümber mingit hoidjat, ei vaeva mingit hoidjat, ei kinni haara mingit hoidjat.

Mis põhjusel?

Sellepärast, Subhūti, et kõik need hoidjad ei ole tuttavad ega leita üles. Tänu üles mitteleidmisele, Subhūti, ülemäärimata on teadvusületus. “Ülemäärimata”, Subhūti, on teadvusületus.

Sellepärast, Subhūti, et kuna ei kanna laadi määret, on ülemäärimata teadvusületus.

Sellepärast, Subhūti, et kuna ei kanna tundmuse määret, on ülemäärimata teadvusületus.

Sellepärast, Subhūti, et kuna ei kanna tähelduse määret, on ülemäärimata teadvusületus.

Sellepärast, Subhūti, et kuna ei kanna valmistajate määret, on ülemäärimata teadvusületus.

Sellepärast, Subhūti, et kuna ei kanna teadasaamise määret, on ülemäärimata teadvusületus.

Kui äkki nii ka, Subhūti, väga vägev taibuolend ei tähelda, siis toimetab teadvusületuse suhtes.

Siis veel, Subhūti, teadvusületus pole mingi hoidja sissemineja või sissetooja või näitlikustaja või nähtuja või juurdekandja või edasikandja.”

 

4.

 

Nüüd siis paljud-paljud tuhanded taevapojad õhuruumis “küll! küll!” kiljudes visklesid rüüsid ja ütlesid: “Teist, ohhoo, hoidjaratta käimaminemist näeme Jambū mandril!”

Nüüd siis ütles auväärne rühmavanemale kestlikule Subhūtile nii:

“Nii pole teine hoidjaratta käimaminemine, Subhūti, ka, pole mingil hoidjal käimaminemist või taandumist. Subhūti, nii on väga vägeva taibuolendi teadvusületus.”

 

5.

 

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Vägev ületus on, auväärne, sellel väga vägeval taibuolendil, kes on kinnistumata kõigi hoidjate suhtes. Kellel on kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tung, ei leia taibuga mingit hoidjat, ja hakkab hoidjaratast käivitama, ega hakka mingit hoidjat nähtavaks tegema.

Mis põhjusel?

Sest pole mingit hoidjat, mis üles leitakse, või hoidjat, mida rõhutatakse.

Ega hakka ka mingit hoidjat käivitama.

Mis põhjusel?

Sest otsast otsani käima mitteläinud, auväärne, on kõik hoidjad.

Ega hakka ka mingit hoidjat taandama.

Mis põhjusel?

Sest algusest peale käima mitteläinud on kõik hoidjad, auväärne, tänu kõigil hoidjatel tõu eraldumusele.”

 

6.

 

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Nii see on, Subhūti, nii see on! Sest tühjus, Subhūti, ei lähe käima ega taandu. Ka tunnusetu, Subhūti, ei lähe käima ega taandu. Ka tõotamatu, Subhūti, ei lähe käima ega taandu.

Seesugune näpunäide, Subhūti, on nii kõigi hoidjate näpunäide.

Ei ole keegi näidanud ega ole ka keegi kuuldud ega ka keegi taga otsinud ega keegi silmas pidanud ega keegi silmas pidamas ega keegi ka hakka silmas pidama.

Selle hoidjanäpunäite najal pole ka keegi läbini vaigistunud ega hakka läbini vaibuma ega ka läbini vaibu. Ka pole sellise hoidjanäpunäitega vaja kedagi paremaks pidada.”

 

7.

 

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti auväärsele nii:

“Selguse olemasolu käsile võttes, auväärne, on olematuületus.

Kõigi hoidjate ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on samaväärsusetaületus.

Otsast otsani tühjust käsile võttes, auväärne, on eraldunudületus.

Kõigi hoidjate ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on mittepehkivületus.

Nimetuseta ja ihulikkuseta olevat käsile võttes, auväärne, on ridadetaületus.

Edasi-tagasi mitteminekut käsile võttes, auväärne, on isetulekuta ületus.

Kõigi hoidjate kujustusetust käsile võttes, auväärne, on mitteütlemisületus.

Tüve ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on nimetusetaületus.

Kõigi hoidjate minekutust käsile võttes, auväärne, on minekutaületus.

Kõigi hoidjate haaramatust käsile võttes, auväärne, on vallutamatuületus.

Mittekaotamishoidjaga sobimisust käsile võttes, auväärne, on mittekaotamisületus.

Kõigi hoidjate käimaminemisetust käsile võttes, auväärne, on mitteilmumisületus.

Tekitaja ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on tekitajataületus.

Kõigi hoidjate mitteloomulisust käsile võttes, auväärne, on teadmatuületus.

Põrmustumise ilmnemise ilmnematust käsile võttes, auväärne, on mitteringiastumisületus.

Esiotsa, tagaotsa, praeguse tarviliku ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on juhistutaületus.

Mitteilmumisega teabevahenduslikkust käsile võttes, auväärne, on unenäole vastukuulutuse vastuhelgi kiire lummuseületus.

Innu, vaenu, rumaluse mitteisetulekulisust käsile võttes, auväärne, on mittevaevamisületus.

Toe ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on mittevärskendamisületus.

Selguse ülemäärimisetust käsile võttes, auväärne, on ülemäärimisetaületus.

Kõigi hoidjate arutlemisest eemaleastumust käsile võttes, auväärne, on silditaületus.

Muutumatust käsile võttes, auväärne, on mittearutlemisületus.

Hoidja asendi paigalolu käsile võttes, auväärne, on lihkumataületus.

Kõigi hoidjate ebatõetut käsile võttes, auväärne, on innutajäämisületus.

Kõigi hoidjate kujustustetust käsile võttes, auväärne, on väljatõusmisetaületus.

Kõigi hoidjate tunnuse ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on rahulikületus.

Väärtusületust käsile võttes, auväärne, on veatuületus.

Kujunduse olematust käsile võttes, auväärne, on vaevustetaületus.

Tulnud otspunktlust käsile võttes, auväärne, on olemasolutuületus.

Kõigist hoidjatest väljatõusmisest väljatõusmatust käsile võttes, auväärne, on mõõdustikuta ületus.

Kõigist hoidjatest sissevõtmatust käsile võttes, auväärne, on kahele otsale järgnemisületus.

Kõigist hoidjatest lahusust käsile võttes, auväärne, on lahutatuületus.

Kõigi kuulajate ja üksitaibanute pinnase mõnutust käsile võttes, auväärne, on ülimakshindamataületus.

Kujustusega samasust käsile võttes, auväärne, on kujustusetaületus.

Mõõdustikuta hoidlat käsile võttes, auväärne, on mittemõõdetavületus.

Kõigi hoidjatega mittekinnistuslikkust käsile võttes, auväärne, on kinnistusetaületus.

Kõigi hoidjate valmistamatust käsile võttes, auväärne, on ebapüsivületus.

Selgusega samast hoidlat käsile võttes, auväärne, on raskusületus.

Kõigi hoidjate ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on tühjusületus.

Kõigist hoidjatest sissevõtmatust käsile võttes, auväärne, on mitteloomusületus.

Kõigi hoidjate käimaminemisetust käsile võttes, auväärne, on märgitaületus.

Otsata lõppematust käsile võttes, auväärne, on kogutühjusületus.

Nende ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on mäletamise teenimise jj taibu tiiva hoidjateületus.

Kolme vabakssaamise palge ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on tühjuse, tunnusetu, tõotamatu ületus.

Nende ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on kaheksavabakssaamisületus.

Esimese mõistmise jj ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on üheksajärjestkulgelaületus.

Raskuse jj ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on neliolemusületus.

Andmise jj ülesleitamatust käsile võttes, auväärne, on kümmeületus.

Mittepehkivust käsile võttes, auväärne, on jõudületus.

Otsast otsani mittekülgesulatatust käsile võttes, auväärne, on pädevusületus.

Kõikteadmise kinnistuse mittetagasilööjasust käsile võttes, auväärne, on tuttavakssaamisületus.

Arvutamisest eemaleastumust käsile võttes, auväärne, on kõigi taibanuhoidjatelõimimatuületus.

Kõigi hoidjate ebatõetut käsile võttes, auväärne, on tõeleidnu tõeületus.

Kõigi hoidjate mitteisetulekulisust käsile võttes, auväärne, on iselaseületus.

Kõigi hoidjate isetuleku kõigi tegumoodide läbini teadmislikkust käsile võttes, auväärne, on kõikteadjateadmisületus, mis on teadvusületus.”