10: Näitlikkus koolimajas

Edasi, palujavennad, kogus kasvu surmakauge. Siis juhatati sadade tuhandete heade ennetega koolimajja; ulatus esile, ümber kümme tuhat poissi ja kümme tuhat tõlda, täis pandud suppe, praade, magustoitu, täis pandud kulda-karda, mis puistati ja poetati vägevas Kapilavastu linnas tänavate, tõllateeristide ja turuplatside äärde. Ja kaikus kaheksasada tuhat kannelt. Ja sadas üha vägevat õitesadu. Rinnatistel, müüritistel, võlvkaartel, aknasilmades, saalide, kantside, hüttide, majade rõdudel oli paigal sada tuhat kõiksugu ilustustega ehitud piigat, et vaadelda taibuolendit ja visata lilli.
Ja taibuolendi ees läks kaheksa tuhat kaunite ripatsehetega ilustatud iilipiigat, kaasas tublidust andvad kalliskivid, ning puhastasid teed. Taevalised, lohed, haldjad, lõhnahaldjad, ebajumalad, tulilinnud, rahvasoerdid ja vägilasmaod olid poolest kehast taevavõlvi serval ning riputasid alla õitest palmikuid ja nööre. Ja taibuolendi ees läks kogu śākyate parv; valitseja Śuddhodana ulatus esile. Seesuguse rivi saatel juhatati taibuolend koolimajja.
Ja seejärel läks taibuolend koolimajja sisse. Kuid meistripoiss, kel nimeks Viśvāmitra, ei talunud taibuolendi armu ja särtsu ning langes longuspäi maakamarale maha. Nähes teda nõnda maha langemas, haaras Tasasesse kehastunud taevapoeg, kel nimeks Kenade-ihuliikmetega, temast parema peopesaga kinni ja tõstis üles. /—/
Taevapoeg tunnustas taibuolendit taevalike lilledega ja haihtus sealsamas. Nüüd pandi paika hoidjad ja passijad ning ülejäänud Śuddhodana õukonna śākyad astusid edasi.
Nüüd võttis taibuolend koolitusplaadi, mis tehtud maosäsisandlist, pealt taevalikult ärksas kullatoonis ja ümberringi vääriskive täis külvatud, ning lausus meister Viśvāmitrale nii:
“Aulik sisulahkaja, millist koolitust lased mul harjutada? Brāhmīd, kharoṣṭīd, puṣkarasārīd? Aṅgade koolitust, vaṅgade koolitust, magadhade koolitust, heade ennete koolitust, sõrmuste koolitust, śakalaste koolitust, vaimukortsude koolitust, sõimluste koolitust, draviidide koolitust, kirātade koolitust, parempidi koolitust, võimsat koolitust, käimaläinud koolitust, pärikarva koolitust, longuspäi koolitust, daradade koolitust, khāṣyade koolitust, hiinlaste koolitust, luunlaste koolitust, hunnide koolitust, keskmise laiusega silpide koolitust, õite koolitust, taevaliste koolitust, lohede koolitust, haldjate koolitust, lõhnahaldjate koolitust, rahvasoerdite koolitust, vägilasmadude koolitust, ebajumalate koolitust, tulilindude koolitust, tähtkujude koolitust, linnuhüüdude koolitust, maapealsete taevaliste koolitust, vaheruumi taevaliste koolitust, Kuru põhjamandri koolitust, lääne Godānīya koolitust, ida Videha koolitust, väljavisates koolitust, mahavisates koolitust, viseldes koolitust, sissevisates koolitust, ookeanide koolitust, välkude koolitust, kirjutiste vastukirjutiste koolitust, helindite koolitust, õppetükipööriseid, arveldamispööriste koolitust, väljaviskepööriste koolitust, mahaviskepööriste koolitust, kirjaridade koolitust, kaherealiste lõikude koolitusest kuni kümnerealiste lõikude koolituseni, keskeletoojate koolitust, kogu hüüdude hulka haaratu koolitust, tarkuste pärikarva-ärasegamata-koolitust, ärksas kuumuses kuumatut, kangastuvat, maakoorevaatlejate koolitust, taevavõlvivaatlejate koolitust, kõigi rohtude edasitulvamist, kõigi sihtide hulka haaramist, kõigi tulnute hüüdude haaramist? Aulik sisulahkaja, millist koolitust neist kuuekümne neljast lased sina harjutada?”
Meistripoiss Viśvāmitra muheles nüüd, nägu naerul. /—/
Edasi, palujavennad, koos taibuolendiga õppis koolitust kümme tuhat poissi. Kord, kui need poisid kõnelesid ette tähestikku, oli nii, et siis, kui nad kuulutasid välja “a”, väljus taibuolendi korraldamisel hääl “kõik valmistegijad on ebapüsivad”. Siis, kui kuulutati välja “ā”, väljus hääl “tulus oma loomule ja muudele”, “i” korral hääl “tajud on puudulikud”, “ī” korral “looduses on palju nakkust”, “u” korral “looduses on palju rähklemist”, “ū” korral “looduses ollakse kängus”, “e” korral hääl “sooveldes tõusevad vead”, “ai” korral “eriti armas ergastusrada”, “o” korral hääl “pärast juga”, “au” korral hääl “ilmutislik”, “aṃ” korral hääl “laitmatu ilmumine”, “aḥ” korral väljus hääl “loojaminek”, “ka” korral hääl “pääs tegude valmisküpsemisse”, “kha” korral hääl “kõik hoidjad on samasugused kui ruum”, “ga” korral hääl “pääs sügavasse mõjul kohaleilmumise hoidjasse”, “gha” korral hääl “ebatarkuse tihke kae ja rumaluse pimedus minema lõõtsus”, “ṅa” korral hääl “liikmete puhtakssaamine”, “ca” korral hääl “neli õiget olemust”, “cha” korral hääl “kavatsuse innu üleni hülgamine”, “ja” korral hääl “vananemisest-suremisest eemale astumine”, “jha” korral hääl “näkkide jõu haardamine”, “ña” korral hääl “teatamine”, “ṭa” korral hääl “kanga katkestamine”, “ṭha” korral hääl “vastamatu küsimus”, “ḍa” korral hääl “surmamürgli haardamine”, “ḍha” korral “kuseaisting”, “ṇa” korral “ahistusekribu”, “ta” korral hääl “lõhestamata tõde”, “tha” korral hääl “tugevus, jõud, kirg, pädevus”, “da” korral hääl “andmine, taltumus, pingutamine, hea hõnguga”, “dha” korral “õigete seitse rikkust” , “na” korral hääl “nimi ja laad on läbini teada”, “pa” korral hääl “tegelik”, “pha” korral hääl “peab silmas vilja kättesaamist”, “ba” korral hääl “vabadus köidikutest”, “bha” korral hääl “tuleb lahti tulla”, “ma” korral hääl “hullus ja arvamus raugevad”, “ya” korral hääl “murrab lahti hoidjad nii nagu nad on”, “ra” korral hääl “rahuldumisega mitterahuldumine on tegelik rahuldumine”, “la” korral hääl “väänkasvu katkilõikamine”, “va” korral hääl “parim liikumine”, “śa” korral hääl “meelerahu ja läbinägemine”, “ṣa” korral hääl “kuuepüünelise haardamine ja ärateadjateadmise külgesaamine”, “sa” korral hääl “kõiketeadjateadmise taibukuse leidmine”, “ha” korral hääl “ahistus tapetud ja innutajäämine”, kui kuulutati välja “kṣa”, siis väljus hääl “kõik hoidjad väljenduvad hetkede lõpuni”.
Edasi, palujavennad, kui need poisid kõnelesid ette tähestikku, väljus taibuolendi soosimisel kokkulugematult palju sadu tuhandeid avaldusviise hoidjaavaldusi. Nõnda andis taibuolend koolimajas kolmekümne kahele tuhandele poisile järjest küpsust ja kolmkümmend kaks tuhat tüdrukut kõrgemata täpse taibukuse suhtes meelsusi ilmsiks tõid. See oli põhjus, see oli mõju, miks taibuolend, olgugi harjutanud, koolimajja kohale läks.