26: Hoidjaratta käimaminemine

Nüüd siis, palujavennad, tõeleidnu – tehtav ära tehtud, tegemised ära tehtud, kõik köidikud katki läinud, kõik ahistused välja viidud, väljaoksendatud mustuse ahistus, põrmu löönud vastandotstarbelise Suretaja, kõigi taibanuhoidja juhtnööride sekka läinud, kõiketeadja, kõikenägija, kümne jõuga varustatud, neli pädevust kätte saanud, kaheksateist rippumatu taibanuhoidjaga pilgeni täidetud, viie silmapaariga varustatud – vaevata taibanusilmapaariga kogu ilma uudistas ja mõtles nii:
“Kellele ma kõige esimesena hoidjat näha tooksin? Missugune olend on puhas, hea tegumoega, hästi juhistatav, hea teadaandja, hea puhtakstegija, ind, viga ja rumalus nõrgad, kes mittesilmaülesest teada saab, ent küljest irduma asub, kuna pole hoidjat kuulnud? Tollele ma kõige esimesena hoidjat näha tooksin, ja kes minu näidatud hoidjast teadlik oleks, ja ta ei tülitseks minuga.”
Nüüd siis, palujavennad, tõeleidnul tuli pähe nii: “Siis Rudraka Rāmapoeg on puhas, hea tegumoega, hea teadaandja, hea puhtakstegija, ind ja rumalus nõrgad, mittesilmaülesest teada saab. Ent küljest irduma asub, kuna pole hoidjat kuulnud. Kuulajatele toob ei-just-täheldus-ei-mittetäheldus-püüne-vandeseltsi jaoks hoidjat näha. Kus ta seekord asetseb?”
Teadlik oli: “Tänaseks päevaks on seitse päeva lõpuleidnud.”
Ka taevasused laskusid tõeleidnu koibade ette, laususid nii: “Nii see on, auväärne, nii see on, kergeltläinu, tänaseks päevaks on seitse päeva lõpuleidnud Rudraka Rāmapoeg.”
Minusugusel tuli, palujavennad, pähe nii: “Väga kehvasti käib Rudraka Rāmapojal, kes just seda hästi juhendatud hoidjat mittekuuldes lõpuleidnud. Kui äkki too seda hoidjat kuuleks, siis teadlik oleks. Ja ma temale esimesena hoidjat näha tooma hakkaksin, ja ta ei tülitseks minuga.”
Veel ka, palujavennad, tõeleidnul tuli pähe nii: “Kes teine olend on puhas, hästi juhistatav, hea teadaandja, hea puhtakstegija, ind, viga ja rumalus nõrgad, kes mittesilmaülesest teada saab, ent küljest irduma asub, kuna pole hoidjat kuulnud? Tollele ma kõige esimesena hoidjat näha tooksin, ja kes minu näidatud hoidjast teadlik oleks, ja ta ei tülitseks minuga.”
Seejärel, palujavennad, tõeleidnul tuli pähe nii: “Siis ka Ārāḍa Kālāpa on puhas, hea tegumoega, hea teadaandja, hea puhtakstegija, ind ja rumalus nõrgad, mittesilmaülesest teada saab. Ent küljest irduma asub, kuna pole hoidjat kuulnud. Kuulajatele toob eimiski püüne vandeseltsi jaoks hoidjat näha.”
Pärale tõi, palujavennad, tõeleidnu: “Kus on ta seekord?”
Ja pärale tuues teadlik oli: “Tänaseks päevaks on kolm päeva lõpuleidnud.”
Ja ka puhtasse asukohta kehastunud taevasused selle tarvis tõeleidnule kangastuse andsid: “Nii see on, auväärne, nii see on, kergeltläinu, tänaseks päevaks on kolm päeva lõpuleidnud Ārāḍa Kālāpa.”
Seejärel tuli tõeleidnul pähe nii: “Väga kehvasti käib Ārāḍa Kālāpal, kes seda nii hästi juhendatut hoidjat mittekuuldes lõpuleidnud.”
Veel ka, palujavennad, tõeleidnul tuli pähe nii: “Kes teine olend on puhas, hästi juhistatav, hea teadaandja, hea puhtakstegija, ind, viga ja rumalus nõrgad, kes mittesilmaülesest teada saab, ent küljest irduma asub, kuna pole hoidjat kuulnud? Tollele ma kõige esimesena hoidjat näha tooksin, ja kes minu näidatud hoidjast teadlik oleks, ja ta ei tülitseks minuga.”
Nüüd siis, palujavennad, tõeleidnul tuli pähe nii: “Siis see tublim viisik – puhtad, hea tegumoega, head teadaandjad, head puhtakstegijad, ind, viga ja rumalus nõrgad, mittesilmaülesest teada saavad. Ent küljest irduma asuvad, kuna pole hoidjat kuulnud. Ja nad teenisid mind, kui raske teha toimlat toimetasin. Nad hakkavad minu näidatud hoidjast teadlikud olema, ja eks ei hakka minuga tülitsema.”
Nüüd siis, palujavennad, tõeleidnul tuli pähe nii: “Kui ma nüüd tublimale viisikule esimesena hoidjat näha tooksin?”
Nüüd siis, palujavennad, tõeleidnul tuli pähe veel nii: “Kus seekord tublim viisik asetseb?”
Nüüd tõeleidnu kogu ilmas taibanusilmapaariga ringi uudistas, nägi. Nägi tublimat viisikut Vārāṇasīs kulgemas – Ṛṣipatana hirvepargis.
Ja nähes tuli tõeleidnul pähe nii: “Kui ma nüüd tublimale viisikule kõige esimesena hoidjat näha tooksin? Sest nemad hakkavad kõige esimesena minu näidatud hoidjast teadlikud olema.
Mis põhjusel nii? Sest need palujavennad on toimlejad – läbini hästioskajad heleda poole hoidjad, vabaduse tee poole palet pööravad, köidepanek eemalejuhitud.
Nüüd siis, palujavennad, nii järele mõeldes tõeleidnu taiburingist üles tõusis. Vägev tuhat kuubis ilmatahk täiesti edasivappus. Järjest magadhade seas toimlat toimetas. Kāśide maakondade seas toimekat edasiastus.
Nüüd Gayās mõni teinegi eluviislane nägi juba kaugelt tõeleidnut taiburingi sisemusest lähenevat. Ja veel, nähes läks tõeleidnu juurde. Ligi jõudes otsa peal oli paigal.
Ja otsa peal paigalolnud, palujavennad, eluviislane tõeleidnuga koos mitmesugust täiesti rõõmsat juttu tehes nii lausus: “Siivsaks saanud, kestlik Gautama, on sinu tajud. Läbini puhas, läbini värskendunud ja kollakas on sinu naha toon. Selsamal kombel, nagu sügisesel ajal tuleb kahkjas toon, helge, kollakas, nii just on auliku Gautama läbini puhtad tajud, läbini puhas, näolapp läbini värskendunud. Selsamal kombel, nagu küpsenud palmiviljal – vahetult seejärel nopitud, põrmustunud – tuleb lõikekoht kollakas, läbini puhas, läbini värskendunud, nii just on auliku Gautama läbini puhtad tajud, läbini puhas, näolapp läbini värskendunud. Selsamal kombel, nagu Jāmbū jõe toonis kaelakee, langeva tähe väljatiritud pale, parema sepapoja poolt hästi kaunistatud, tooniks tuleb kahkjas alla visatud vaip, läbini puhas, läbini värskendunud, kollakas, üleni helge, nii just on auliku Gautama siivsaks saanud tajud, läbini puhas nahatoon, läbini värskendunud näolapp. Kus, kestlik Gautama, vaimutoimetust soojendatakse?”
Kui see öeldud, palujavennad, selgitas tõeleidnu eluviislasele laulusalmiga vastu:
“Sest mul ei ole meistrit, ei ole tunda kedagi minuga sama nägu. Üksi mina olen taibukas, jahtunud, voolusetu.”
Too ütles: “Ega siis, Gautama, väärika loomusest teada anna?”
Tõeleidnu ütles:
“Mina olengi ilmas väärikas õpetaja, sest ma olen kõrgemata. Koos taevaliste, ebajumalate, lõhnahaldjatega olevas ei ole mul vastuisikut.”
Too ütles: “Ega siis, Gautama, ohjeldunud loomusest teada anna?”
Tõeleidnu ütles: “Sest on teada minu nägu ohjeldunud, kes on kätte saanud vooluste kaotamise. Ohjeldatud on minu patused hoidjad, seega olen ma juurdemineja, sest olen ohjeldunu.”
Too ütles: “Kuhu tookord, kestlik Gautama, hakkad minema?”
Tõeleidnu ütles:
“Vārāṇasīsse hakkan minema,
minnes ju Kāśide mõisa.
Pimenduse ilmale teen
ennenägematut hiilgust.
Vārāṇasīsse hakkan minema,
minnes ju Kāśide mõisa.
Irdunud häälega ilmale
taguma hakkan surematutrummi.
Vārāṇasīsse hakkan minema,
minnes ju Kāśide mõisa.
Hoidjaratast käivitama hakkan,
ilmas käigustlakkamatut. **26.6 //
“Selleks tulla saad, Gautama,” öeldes eluviislane edasi astus, pale lõunasse. Tõeleidnu ka edasi astus, pale põhja.
Edasi, palujavennad, Gayās lohevalitseja Hästi-nägus tõeleidnut eluasemega ja palutuga sisse kutsus.
Seejärel tõeleidnu Rohitavastusse läks, seejärel Urubilvākalpasse, seejärel Aṇālasse läks, seejärel Sārathi mõisa. Ja neis kõigis, palujavennad, kojakuningad tõeleidnut palutuga ja eluasemega enda poole kutsusid; järjest Gaṅgā jõe kalda juurde läks.
Tol korral oli veel nii, palujavennad, et vägev Gaṅgā jõgi oli hästi läbini täidetud, kandis samaselt kanaliga.
Nüüd siis, palujavennad, tõeleidnu laevnikule sealsamas juurde läks, et pervele kohale pääseda.
Too on edasi lausunud: “Pane valmis, Gautama, ülepääsuraha.”
“Mul ei ole, härra, ülepääsuraha,” öeldes tõeleidnu õhuvoolu rada mööda kaldalt muule kaldale läks.
Seejärel laevnik teda nähes üleni kohmetus: “Niisugust paremakspeetavat ma ei päästnud välja.”
“Eks no mida!” tehes kangestunult maha langenud.
Seejärel andis laevnik valitseja Bimbisārale säärast tõugu kangastuse: “Peremees, anusin pidestuja Gautamalt ülepääsuraha; ütles, et “ei ole ülepääsuraha”, õhuvoolu mööda siit kaldalt muule kaldale läks.”
Seda kuuldes valitseja Bimbisāra sealtpeale kõigi rändurite ülepääsuraha välja pritsis.
Edasi, palujavennad, järjest maakondade toimlat toimetav tõeleidnu astus vägeva Vārāṇasī linna ette. Ette astudes juba aoaegu riidesse pani, kausi-ürbi võttis, paki jaoks vägeva Vārāṇasī linna sisse läks.
Selles paki jaoks toimetas. Palutuks tehtav ära tehtud, pärast palutud pakk kausis tagasi astus. Astus Ṛṣipatana hirveparki ja tublim viisik, sinna ette.
Siis veel, tublim viisik nägi lähenevat tõeleidnut just kaugelt. Ja nähes oli tegevusega köidetud. “Niisiis, kestlikud, läheneb pidestuja Gautama, logard, rohkus käes, peamine ärapõlatud. Tookord ka siis, sel juhul ka tolle ennistise raske teha toimla abiga polnud võimeline, et mingit piisavalt õige teadmise nägemise eripära – kõrgemal inimarulise hoidjast – silmas pidada. Mida veel nüüd – toitub paisutavast toidust, kulgeb sidestatult kerglusega sobimist? Ebakohane on siis see, logard, rohkus käes. Pole kellelgi vaja sellisele vastu minna ega vastu tõusta. Ei kaussi-ürpi vastu haarata, ei istet anda, ei joodavat, naudeldavat, ei jalapinki. Ja paigal pidades kõrvalelisatud istmeid vaja öelda: “Kestlik Gautama, tuttav ollakse selliste kõrvalelisatud istmetega, kui äkki ootuses oled, siis sisse sea!”
Aga kestlik Ājñānakauṇḍinya meelsusega asu leidis; ja ei visanud tagasi kõnega.
Ja mida enam, palujavennad, tõeleidnu tublima viisiku ette astus, seda enam nad oma istmetes ei olnud rahul, tulid ülestõusmise tungid. Selsamal kombel, nagu oleks puuri läinud suur lind, ja tuleks selle puuriläinu allpool põletatud tuli. Tulega kuumaks aetud, tuleks tal rutakalt ülalpoole üleslendamise tung ja pääsemise tung. Just niisama – mida enam tõeleidnu tublima viisiku ette astus, seda enam tublim viisik igaüks oma istmel ei olnud rahul, tulid ülestõusmise tungid.
Mispärast nii? Olendkonnas ei olda tuttav mingi olendiga, kes nähes tõeleidnule istmelt ei tõuseks vastu. Ja mida enam tõeleidnu tublima viisiku ette astus, seda enam tublim viisik tõeleidnu armu särtsu ja talumata istmetelt edasivappusid ja kogu tehtavat tegevust lõhkudes üles tõusid istmetelt, keegi vastu läks, keegi vastu minnes kausi-ürbi vastu haaras. Keegi istet ulatas. Keegi jala paigalepanekuga, keegi jala loputamise veega teenis. Ja nii ütles: “Mingu sul hästi, kestlik Gautama, mingu sul hästi, kestlik Gautama. Sisse sea nii kohendatud istmel.”
Sisse seadis siis ka, palujavennad, tõeleidnu juba kohendatud istmes. Ka viisik tublim tõeleidnuga koos mitmesugust täiesti rõõmsat, täiesti innukat juttu tehes otsa peal on sisse seadnud. Ja otsa peal sisse seadnud, ütles tublim viisik tõeleidnule sellist: “Siivsaks saanud sinu tajud, kestlik Gautama, läbini puhas nahatoon, läbini värskendunud näolapp. On sul, kestlik Gautama, mingi piisavalt õige teadmise nägemise eripära – kõrgemal inimarulise hoidjast – silmas peetud?”
Kui see öeldud, palujavennad, lausus tõeleidnu tublimale viisikule nii: “Ärge te pajatage, palujavennad, tõeleidnu kohta kestliku-sõnumiga! Ärgu tulgu teil pikk aeg tulusa ja kerge tarbeks! Ma pean silmas surematut, palujavennad, ja surematusse mineja teed. Ma olen taibanud, palujavennad, kõiketeadja, kõikenägija, jahtunud, vooluseta. Käskija kõigi hoidjate suhtes. Hoidjat mina, palujavennad, näha tooma hakkan, väledad olge, kuulake, jälile jõudke! Pange kõrva taha, mina nõustan, õpetan! Nii nagu minu poolt on täpselt nõustatud, täpselt õpetatud, ka teie voolustest meelega vabakssaamist – ja just nähtud hoidja suhtes teadvusega vabakssaamist silmas pidades – ärajõustades tunnistama hakkate: “Kadunud on meie sündimine ja asustatud vaimutoimetus, tegemised ära tehtud; teadvustame, et pole siit järgmist, teist tulemist.”
Ja ega ju meil, palujavennad, nii pole tulnud: “Niisiis, kestlikud, läheneb pidestuja Gautama, logard, rohkus käes, peamine ärapõlatud. Tookord ka siis, sel juhul ka tolle ennistise raske teha toimla abiga polnud võimeline, et mingit piisavalt õige teadmise nägemise eripära – kõrgemal inimarulise hoidjast – silmas pidada. Mida veel nüüd – toitub paisutavast toidust, kulgeb sidestatult kerglusega sobimist? Ebakohane on siis see, logard, rohkus käes. Pole kellelgi vaja sellisele vastu minna ega vastu tõusta. Ei kaussi-ürpi vastu haarata, ei istet anda, ei joodavat, naudeldavat, ei jalapinki. Ja paigal pidades kõrvalelisatud istmeid vaja öelda: “Kestlik Gautama, tuttav ollakse selliste kõrvalelisatud istmetega, kui äkki ootuses oled, siis sisse sea!”
Ja kui ütles neile “hei, palujavennad!” – mis mingi kanali püüdja tähis, kanali püüdja lipp, kõik see selsamal hetkel lõi kõrvale. Ja paistis kolm ürpi ja kauss, ja seejärel katkilõigatud juuksed. Selsamal kombel, nagu tuli sada aastat ärajõustunud palujavenna ergastusrajale pöördunu. Ja seegi tuli – nende rändurlus, seegi ärajõustus – palujavendlus.
Nüüd siis, palujavennad, sellel viivul tublim viisik, palujavennad, tõeleidnu koibade ette laskus ja möödanikku näha tõi. Tõeleidnu kõrval õpetaja-tähendust ilmsiks tõid – meeldumust, siivsust ja kõrgekspidamist. Ja kõrgekspidamisest sündis, et rohke värvikirevusega lootosetiigis tõeleidnu kümbluse kaunistasid.
Ja kümblusest tagasipääsenud tõeleidnul, palujavennad, tuli pähe nii: “Kus siis sisseseades eespoolsetel täpselt taibukatel tõeleidnud väärikatel hoidjaratas käima läks?”
Ja kus maakaares, palujavennad, eespoolsetel täpselt taibukatel tõeleidnud väärikatel hoidjaratas käima läks, nüüd sellele maakaarele paistis tuhat seitsmest kalliskivist koosnevat istet.
Nüüd tõeleidnu eespoolsete tõeleidnute kõrgekspidamisega kolme istme ümber parempidi tegi, nagu hirmutu lõvi neljandal istmel lavatsiasendit ponnistades sisse seadis. Ka viisik, palujavennad, tõeleidnu jalgadele peadega tervist andes tõeleidnu ees on sisse seadnud.
Nüüd siis, palujavennad, tõeleidnu sellel viivul kehast sedalaadi hiilgust vabaks päästis. Hiilgus – vägev helendus –, mis kumendas vägeva tuhat kuubis ilmatahu. Ja selle helendusega – enam kui kuukuma ja jumaline, nii väga nõiduslikud, nii vägeva soosinguga, nii vägevate isandatena üles loetud – ka need, kes on ilma sees pahad, pahakumendunud, pimendaja pimeööd, helaga hela, tooniga tooni, särtsuga särtsu, mitte kuumas kõrvetava ega sätenduses särava puhul.
Need olendid, kes seal ilmnesid, igaüks ka oma sirutatut käsivart ei näinud, seal ka tol korral vägeva paisuva helenduse ilmas paistmine tuli. Ja need olendid, kes seal ilmnesid, olid helendusega läbikumendunud samasugused, teineteist nägid. Teineteist täheldasid. Ja nii laususid: “Küll ka teised olendid, aulik, on siin ilmnenud, küll ka teised olendid, aulik, on siin ilmnenud.”
Ja see vägev tuhat kuubis ilmatahk tuli kuue ümberteoga, kaheksateist vägeva tunnusega. Vappus, edasivappus, täiesti edasivappus. Murdis, edasimurdis, täiesti edasimurdis. Lihkus, edasilihkus, täiesti edasilihkus. Rappus, edasirappus, täiesti edasirappus. Rähkles, edasirähkles, täiesti edasirähkles. Lõrises, edasilõrises, täiesti edasilõrises. Otsas allakooldus, keskel üleskooldus. Keskel allakooldus, otsas üleskooldus. Ida kaares allakooldus, lääne kaares üleskooldus. Lääne kaares allakooldus, ida kaares üleskooldus. Lõuna kaares allakooldus, põhja kaares üleskooldus. Põhja kaares allakooldus, lõuna kaares üleskooldus.
Ja sel korral kuuldusid erutatavad, tasajäädavad, meeliskletavad, siivsustavad, uudistatavad, lõdvestavad, tooniminetavad, mittevastutoonilised, mittepiserdatavad, mittevastuhakkavad, mittevärisejad hääled. Ja mingil olendil sel hetkel tüli või värinat või hirmu või toestatust ei tulnud. Ja sel hetkel rohkem jumalise ja kuukuma ega ilmavahtide – Võimeka, Vaimu – hiilgusi ei teadvustatud. Ja sel hetkel kõik põrgu, loomaüsa, ohjaja ilmas ilmnenud olendid raskest lahku läksid, tulid kõige kergega kokku rihitud. Ja mingil olendil ei surunud ind, vaen või rumalus või kadedus või armuhullustus või arvestus või teesklus või hullus või viha või kurjus või piinapõletus. Kõik olendid sel hetkel üksteist sõbraliku meelsusega, tulusa meelsusega kui ema ja isa täheldasid. /—/
Edasi, palujavennad, tõeleidnu öö hakul tasakesi asu leidis. Keset ööd täiesti innustavat juttu käivitas. Öö lõpul tublima viisiku ligi kutsus ja ütles nii:
“Kaks on, palujavennad, ränduril otsani astumisi. Ja mis on tungide suhtes – tungikerglusega sobimine, irdunud, külast, lihtrahvalik, ei piisavalt õige, tarbetuga seotud; ei pöördu edaspidi vaimutoimetuseks, võõrdumuseks, innutajäämiseks, hävituseks, ärateaduseks, taibukuseks ega vaibumiseks. Ja mis on keskmise jälilejõudmiseta – loomukoosluse väsitamise sidestus, raske, tarbetuga seotud; nähtud hoidja raske ja edaspidi raske valmisküpsemine.
Ja nendele, palujavennad, kahele otsale juurde minemata, just keskmise jälilejõudmisega näha toob tõeleidnu hoidjat – niisiis “täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutus, täpne meenutamine, täpne koondumine”.
Neli on, palujavennad, õigeid olemusi.
Missugused neli? Raske, raske esiletõus, raske hävitus, raske hävitaja jäljerada.
Seal, missugune on raske? Sündimine on raske, ka vananemine on raske, tõbi on raske, suremine, ebameeldivaga kokkusidumine, meeldivast lahtisidumine on raske. Ka see, mida tahtev ringiotsija ei leia üles, on raske. Kokkuvõtlikult, viis kinnivõtu tüve on raske. Nii öeldakse, et on raske.
Seal, missugune on raske esiletõus? Kui on veelkordtulemise janu, õnneinnuga kaasaskäiv siin-seal õnneotsija. Nii öeldakse, et on raske esiletõus.
Seal, missugune on raske hävitus? Kui on just selle veelkordtulemise janu, õnneinnuga kaasaskäiva siin-seal õnneotsija, sünnitajast ja käimaspidajast jäägitu innutajäämine, hävitus. Säärane on raske hävitus.
Seal, missugune on raske hävitaja jäljerada? See ongi õige kaheksaliikmeline tee. Nõndaviisi, nagu “täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutus, täpne meenutamine, täpne koondumine”. Nii öeldakse, et on “raske hävitaja jäljerada – õige olemus”.
Sellised on, palujavennad, neli õiget olemust.
Edasi, “raske” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Säärane “raske esiletõus” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Säärane “raske hävitus” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Säärane “raske hävitaja jäljerada” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske vaja läbini teada” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske esiletõus vaja irrutada” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske hävitust vaja silmas pidada” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske hävitaja jäljerada vaja tuletada” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske läbini teatud” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske esiletõus irrutatud” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske hävitus silmas peetud” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Siis säärane “raske hävitaja jäljerada tuletatud” – palujavennad, paljukordsest tuumhaaval arupidamisest ennekuulmata hoidjate suhtes ilmus mul teadmine, ilmus silmapaar, ilmus tarkus, ilmus kõrgtase, ilmus nutt, ilmus teadvus, paistis ilmutus.
Edasi, palujavennad, mina senikaua, kuni mul nende nelja õige olemuse suhtes tuumhaaval arupidades niisugune kolme ringkäiguga, kaheteist tegumoega teadmise nägemine ilmub, palujavennad, ei annaks teada, et “taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud olen”. Ja mul ei ilmu teadmise nägemist.
Ja et mul, palujavennad, nende nelja õige olemuse suhtes niisugune kolme ringkäiguga, kaheteist tegumoega teadmise nägemine ilmus, ja kahjustumatu on minu meelega vabakssaamine ja silmas peetud teadvusega vabakssaamine, seepeale mina, palujavennad, annaksin teada, et “taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud olen”.
Teadmise nägemine mul ilmus. Kadunud on minu sündimine, asustatud vaimutoimetus, tegemised ära tehtud; teadvustan, et pole järgmise tõttu tulemist.” /—/
Nüüd siis ütles väga vägev taibuolend Sõbramees auväärsele nii:
“Need, auväärne, kümne kaare ilmatahkudest kokkulaskunud väga vägevad taibuolendid on auväärse hulgas tungiga kuulda sisseminekut hoidjaratta käimaminemisse-töötlemisse. Seda tõsiselt auväärne, täpselt taibukas tõeleidnud väärikas näha toogu! Mislaadi hoidjaratas on tõeleidnul käima läinud?”
Auväärne lausus:
“Sügav on hoidjaratas, Sõbramees, tänu haarde leitamatusele.
Seda ratast on raske näha, tänu kahest lahkumindusele.
Sellele rattale on raske taibuga järgneda, tänu arupidamisest mittearupidamisusele.
Sellest rattast on raske teada saada, tänu järeleköidetusele teadmisest teadasaamisega samasusele.
See ratas on mittesogane, tänu vaevata vabakssaamise leidavõetusele.
See ratas on õhuke, tänu võrdluseta heietusest lahkumindusele.
See ratas on siht, tänu välgu moodi teadmise leidavõetusele.
See ratas on lõhkumata, tänu esiotsa kohaletulemisusele.
See ratas on sildita, tänu kõigi siltide juurdealustamisest lahkumindusele.
See ratas on kahjustumatu, tänu otsast otsani paiksusele.
See ratas järgneb kõikjale, tänu selgusega sama nägu olekule.
Siis veel nii, Sõbramees, et hoidjaratas on kõigi hoidjatõugude isetulekuga, näitlikustamisest lahtitulemise ratas, mitteilmumise, mittehävituse, mittekohaletulemise ratas, ligisulamiseta ratas, kujutiseta mittekujustuse hoidja juhtnööri laiendamise ratas, tühjuse ratas, tunnusteta ratast, mittetõotatud ratas, mittevalmistaja ratas, lahususe ratas, innutajäämise ratas, vastuolu ratas, tõeleidnule taibuga järgnemise ratas, hoidjatahu lõhe ratas.
Piirväärtuse mitteärakahjustamise ratas, kinnistuseta vaevata ratas, mõjul sissepääsu mõlemaltpoolt nägemise juurest teisale astumise ratas, otsata keskmise hoidjatahu mitteärakahjustamise ratas, mitteponnistamise taibanu tekitatav ettetahausaldatud ratas, käimaminemiseta käimaminemise ratas, otsast otsani mitteleidmise ratas, ligikandeta laialikandetu ratas, mitteväljendatav ratas, vastavalt tõule ratas, ühe aistingu kõigi hoidjatega samasusse sissepääsu ratas, ebahetkeolendi juhistu korraldamise teisalepöördudes ratas, kahetale pealekergitamise tegeliku juhtnööri sissemineku ratas, hoidjatahu täiesti sihilejõudmise ratas.
Meelisklematu on see ratas, kõigi mõõdikute juurest edasi astunud.
Kokkulugematu on see ratas, kõik kokkulugemised minetanud.
Mõeldamatu on see ratas, meelsuse raja juurest teisale astunud.
Võrdseta on see ratas, võrdse minetanud.
Mitteväljendatav on see ratas, kõik hüüu, möirge, kõne rajad möödunud.
Mõõdikuta, võrdluseta, võrreldud, selgusega sama nägu, mittekatkestus, ebapidev, mõjul sissepääsule mittevastandunud raugenud, otsast otsani raugemine, tõelisus, tõene ebatõeseta mitteteistmoodi mitteteisemoelisus, kõigi olendite hüüu toimetamine.
Suretajate haardamine, kanali püüdjate viimne ohjeldamine, sihtlemise aistingu juurest teisale astumine, sissepääsemine taibanu aistingusse, läbini teatud õigete isikute poolt, järeleköidetud üksitaibanute poolt, kinnihaaratud taibuolendite poolt, hõisatud kõigi taibanute poolt, täiesti lahknematat kõigi tõeleidnute poolt.
Sedalaadi hoidjaratas on, Sõbramees, tõeleidnul käima läinud, mille käimaminemise tõttu “tõeleidnu” öeldakse.
“Täpselt taibukas” öeldakse; “iselane” öeldakse; “hoidjate peremees” öeldakse; “juhtija” öeldakse; “juhistaja” öeldakse; “läbini juhtija” öeldakse; “karavanijuht” öeldakse; “kõigi hoidjate käsutaja” öeldakse; “hoidjate isand” öeldakse; “hoidjaratta käimaajaja” öeldakse; “hoidja andmiskuningas” öeldakse; “urjamise peremees” öeldakse; “hästi urjatud urjamine” öeldakse; “tõdemine ja vanne” öeldakse; “täidetud plaan” öeldakse; “nähatooja” öeldakse; “hingitseja” öeldakse; “rammukalt tegutseja” öeldakse; “südi” öeldakse; “rähklusest irduv” öeldakse; “äraohjeldatud võitlus” öeldakse; “sirgutõusnud päevavari, lipp, plagu” öeldakse; “ilmutuja” öeldakse; “hiilguse tegutseja” öeldakse; “pimeduse pagemine” öeldakse; “langevtähe kinnihoid” öeldakse; “vägev tervendaja valitseja” öeldakse; “tulnud tohter” öeldakse; “vägev oraviija” öeldakse; “ärapimestuse teadmise-nägemine” öeldakse; “otsani nägija” öeldakse; “otsani jälitanud” öeldakse; “otsani silmapaar” öeldakse; “otsani hiilgus” öeldakse; “otsani ilmutus” öeldakse; “otsani pale” öeldakse; “otsani hiilguse tegutseja” öeldakse; “otsani kuuketas” öeldakse; “otsani siivsalik” öeldakse; “paigasolekutu ligikanne mittelaialikandetu” öeldakse.
“Maakoorega samane” öeldakse, kuivõrd ei kooldu üles-alla.
“Kivirahnuvürstiga samane” öeldakse, kuivõrd ei vappu edasi.
“Kõigi ilmade arm” öeldakse, kuivõrd on varustatud kõigi ilmade omadustega.
“Uudistamata pealagi” öeldakse, kuivõrd on kõigis ilmades ülestõusnud.
“Mere kujutis” öeldakse, kuivõrd on sügav raskus sisse kaevuda.
“Hoidjakalliskivimaardla” öeldakse, kuivõrd on pilgeni täis kõiki taibutiivaliste hoidjate kalliskive.
“Õhuga samane” öeldakse, kuivõrd on kehatu.
“Kinnistuseta taipamine” öeldakse, kuivõrd on kinnistumata, mitteköidetud, mittevabanenud meelsus.
“Mittelahtipööraja hoidja” öeldakse, kuivõrd on kõiki hoidjaid mahamurdev teadmine.
“Särtsuga samane” öeldakse, kuivõrd on raske süüvida kõigi aruga irrutatud kõigi ahistuste põlengu paigaldumus.
“Veega samane” öeldakse, kuivõrd on mittesogase kujuvõtu mustusetust kehast ja meelsusest kannustatud patusus.
“Selgusega samane” öeldakse, kuivõrd on kinnistuseta teadmise aistingu otsata keskel hoidjatahu tööpõllu teadmise ärateadja kättesaadavus.
“Vaevata teadmise vabakssaamise kulgeja” öeldakse, kuivõrd on mitme eelistatava hoidja hästi irrutatus.
“Kõigi hoidjatahkude sihi leidnud keha” öeldakse, kuivõrd on taevavõlviga samaste silmade raja juurest teisale astunud.
“Kõrgeim olend” öeldakse, kuivõrd on kõigi ilmade aistingute ahistamatus.
“Kinnistuseta olend” öeldakse; “mõõdikuta taipamine” öeldakse; “ilmast kõrgema hoidja nähatooja” öeldakse; ilma meister” öeldakse; “ilma tervendaja” öeldakse; ilmani ülesläinud” öeldakse; “ülemäärimata ilma hoidja” öeldakse; “ilma aitaja” öeldakse; “ilma tähtsaim” öeldakse; “ilma armsaim” öeldakse; “ilma isand” öeldakse; “ilma vägev olnud” öeldakse; “ilma eesmärk” öeldakse; “ilma üleläinu” öeldakse; “ilma valgusti” öeldakse; ilmast kõrgem” öeldakse; “ilma kõrgus” öeldakse; “ilma tarvis tegija” öeldakse; “järgimus” öeldakse; “ilmatundja” öeldakse; “ilma kuningriik kättesaadud” öeldakse.
“Väga paremakspeetav” öeldakse; “ülistuse väärimine” öeldakse; “väga soodne pind” öeldakse; “vägev olend” öeldakse; “tippolend” öeldakse; “parem olend” öeldakse; “palju parem olend” öeldakse; “kõrgeim olend” öeldakse; “kõrgemata olend” öeldakse; “samaseta olend” öeldakse; “ennenägematu olend” öeldakse; “jätkuvalt koondunud” öeldakse; “kõigi hoidjatega samasuse kulgeja” öeldakse; “tee kättesaadud” öeldakse; “teed nägev” öeldakse; “tee nähatooja” öeldakse; “hästi paigas tee” öeldakse; “Suretaja aistingu juurest teisale astunud” öeldakse; “Suretaja ringi purustaja” öeldakse; “pole vananemislik ja surmlik jahtuja” öeldakse; “pimeduse pimendajast lahkuläinud” öeldakse; “okkast lahkuläinud” öeldakse; “ootusest lahkuläinud” öeldakse; “ahistusest lahkuläinud” öeldakse; “juhistatud kahtlus” öeldakse; “väärarvamus ülestõstetud” öeldakse; “innuta jäetud” öeldakse; “vabaks saanud” öeldakse; “puhtaks saanud” öeldakse; “innust lahkuläinud” öeldakse; “veast lahkuläinud” öeldakse; “rumalusest lahkuläinud” öeldakse.
“Voolused kadunud” öeldakse; “ahistamatu” öeldakse; “käsundlik” öeldakse; “hästi vaba meelsusega” öeldakse; “hästi vaba teadvusega” öeldakse; “sünniandja” öeldakse; “vägev lohe” öeldakse; “tehtav ära tehtud” öeldakse; “tegemised ära tehtud” öeldakse; “viinud kuhjad minema” öeldakse; “saabunud endale tarvilikuni” öeldakse; “tulemisega seostumine läbini kadunud” öeldakse; “täpselt teadliku vaba meelsusega” öeldakse; “kätte saanud kõigi meelte käskija ülima ületuse” öeldakse.
“Andmisüleminek” öeldakse; “kõlbluseni ülesläinud” öeldakse; “kannatlikkusüleminek” öeldakse; “vapruseni ülesläinud” öeldakse; “mõistmise ärateadja kättesaadud” öeldakse; “teadvusüleläinu” öeldakse; “tõdetud tõotamine” öeldakse; “väga sõbralik kulgeja” öeldakse; “vägeva haletsusega kulgeja” öeldakse; “vägeva rõõmuga kulgeja” öeldakse; “väga selge vaatega kulgeja” öeldakse; “olendite hulka haaramisega sobitunud” öeldakse; “vaevataga tuttavakssaamine kättesaadud” öeldakse; “tugesaanu” öeldakse; “väga soodne” öeldakse; “väga teadja” öeldakse.
“Meenutaja ja arutaja taipamine jõustunud” öeldakse.
“Meenutamise teeninduse täpne irrutamine ning nõiaväe, taju, jõu ja taibu liikmete otstarbe äranägemise ilmutus kättesaadud” öeldakse.
“Sihtlemise lainetusest üles pääsenud” öeldakse; “üleminek” öeldakse; “tahkesse paika läinud” öeldakse; “rammukas kättesaadud” öeldakse; “mittehirm kättesaadud” öeldakse; “pehmunud ahistuse okkad” öeldakse; “mees” öeldakse; “vägev mees” öeldakse; “mees lõvi” öeldakse; “hirmu karvaerutusest lahkuläinud” öeldakse; “lohe” öeldakse; “mustusetu” öeldakse; “kolme mustuse mustus irrutatud” öeldakse; “tundja” öeldakse; “kolme tarkuseni saabutud” öeldakse; “neljast joast üles pääsenud” öeldakse; “üleminek” öeldakse; “rammumees” öeldakse; “vaimulik” öeldakse; “ühe kalliskiviga päevavarju kinnihoid” öeldakse; “kannustatud pervehoidja” öeldakse; “palujavend” öeldakse; “lõhutud ebatarkuse munakott” öeldakse; “pidestuja” öeldakse; “otstarbega kinnistuse raja juurest teisale astunud” öeldakse; “kuulutaja” öeldakse; “ahistus väljasihitud” öeldakse; “jõuline” öeldakse; “kümne jõu kinnihoid” öeldakse; “auväärne” öeldakse; “tuletatud kehaga” öeldakse; “valitsejate ülemvalitseja” öeldakse; “hoidjate valitseja” öeldakse; “paremast palju parem hoidjaratta käimaajaja õpetaja” öeldakse; “kahjustumatu hoidjanäitaja” öeldakse; “kõiketeadjateadmiseks piserdatud” öeldakse; “kinnistuseta vägeva teadmise ilma mustuseta vabaks saanud palmikuga köidetud” öeldakse; “seitsme taibuliikme kalliskiviga varustatud” öeldakse; “kõigi hoidjate eripära kättesaadud” öeldakse; “kõigi õigete kuulajate ja ametnike uudistatud näolapp” öeldakse; “väga vägeva taibuolendi poja kaaskond” öeldakse; “hästi juhistatud juhistu” öeldakse; “hästi adutud taibuolend” öeldakse; “ärakuuljaga sama nägu” öeldakse; “seitse õiget rikkust külgepoogitud kihistu” öeldakse; “loobutud loobumine” öeldakse; “kõige kerge jõustamisega varustatud” öeldakse; “kõigi plaanide andja” öeldakse; “kõige ilmale tulusa ja kerge järelevahtija” öeldakse; “vürstiga samane” öeldakse; “teadmise jõu välgu kinnihoid” öeldakse; “otsani juht” öeldakse; “kõigi hoidjate vaevata teadmise nägija” öeldakse; “otsani teadmise ümbertegemine” öeldakse; “mahuka hoidjanäidendi nägemise sisse mindud” öeldakse; “kuukettaga samane” öeldakse; “kõige looduse mitteturgutunud nägemine” öeldakse; “otsani mahukas puhtaks saanud hiilgus” öeldakse; “meeldimuse rõõmsatujuline hiilgus” öeldakse; “kõigi olendite poole palet pöörava nägemise ligihelk” öeldakse; “kõige looduse meelsuse püüete liigitamise vastuhelk kättesaadud” öeldakse; “vägev rivistus” öeldakse; “harjutajate ja harjutanute tähekumaparv kaaskonnaks” öeldakse; “päevakeraringiga samane” öeldakse; “rumaluspimendajast lahtirapsitud” öeldakse; “vägevameelne valitseja” öeldakse; “mõõdikuta ja otsata vihkudega” öeldakse; “vägeva helendusega näitlikustab” öeldakse; “täiesti mitterumal kõigi küsimuste adumine ja äranäitamine” öeldakse; “vägev tarkus, pimendaja purustaja” öeldakse; “vägeva teadmise ilmutuse jälitatud taipamine, kujustusetu” öeldakse; “vägev sõbralikkus, halastus, haletsus kogu loodusele samasest vihust vabakspäästetud, mõõdiku aisting” öeldakse; “teadvusületuse sügav – raske süüvida, raske poole vaadata – ring” öeldakse; “vaimuga samane” öeldakse; “rahuleidnud ergastusrada” öeldakse; “kõigi ergastusradade toimlate eripäradega varustatud” öeldakse; “ülima laadi kinnihoid” öeldakse; “mittepiserdaja nägemine” öeldakse; “rahulik taju” öeldakse; “rahuliku aruline” öeldakse; “täiuslik meelerahu kuhjum” öeldakse; “kõrgeim meelerahu kättesaadud” öeldakse; “ülihulluslik meelerahu kättesaadud” öeldakse; “meelerahu äranägemisega läbini täidetud kuhjum” öeldakse.
“Varjatud, ohjeldatud tajuga nagu hästi talitsetud lohe, nagu varjuta, mittesogane, siivsaks saanud abajas” öeldakse.
“Kõik ahistus, huvi, vaev hästi irrutatud” öeldakse.
“Kolmekümne kahe vägeva mehe märgiga varustatud” öeldakse.
“Ülim mees” öeldakse; “kaheksakümne täiendmääratluse kaaskonnaga, värvikirevalt väljatöötatud kootidega” öeldakse; mehehärg” öeldakse; “kümne jõuga varustatud” öeldakse; “neli pädevust kätte saanud mehi talitsev kõrgemata tõllajuht” öeldakse; “õpetaja” öeldakse; “kaheksakümne rippumatu taibanuhoidjaga läbini täidetud” öeldakse; “mittejälestatud keha, kõne, aru tegudetaid” öeldakse.
Pärast kõigist tegumoodidest paremale ligijõudnud, hästi läbini puhastatud teadmise nägemise ringilikkust “tühjuskulgeja” öeldakse.
Pärast mõjul kohaleilmumisega samasuse taibukuse leidmist “tunnusteta oleku kulgeja” öeldakse.
Pärast tegeliku olemuse juhtnööri lahtimurdmist “mittetõotatud kulgeja” öeldakse.
Pärast kõigi seisupaikade mittemäärdumust “mittevalmistaja tööpõld” öeldakse.
Pärast kõigi valmistegijate ettetahausaldatust “tulnusõnastaja” öeldakse.
Pärast piirväärtuse mitteärakahjustatud teadmise aistinglikkust “ebatõeseta mitteteistmoodi sõnastaja” öeldakse.
Pärast tõe, hoidjatahu, selguse, märgi märgita aistinglikkust “metsahoidja hästi leidavõetud” öeldakse.
Pärast lummuskiires, unenäos, vee kuukettas, kajana kuulduva vastuhelgiga samasuse kõigi hoidjate kulgejasust “laitmatu nägemine-kuulmine” öeldakse.
Pärast läbini vaibumise põhjuse sünnitajasust “laitmatute viitadega väljaastuja” öeldakse.
Pärast olendite juhistu ülespoole astmeid väljaastutust “läbitampimine väljavisatud” öeldakse.
Pärast ebatarkuse ja tulemise janu katki läinust “paika pandud ringiastumine” öeldakse.
Pärast äraliikuva jäljeraja head näitajasust “ohjessepandud vastandotstarbelise Suretaja ahistus” öeldakse.
Pärast mittemäärdumust kõigi Suretaja aistingute toimlast “tungi mudast üles pääsenud” öeldakse.
Pärast tungi tahu juurest teisale astunust “langenud arvestuse lipp” öeldakse.
Pärast laadi tahu juurest teisale astunust “sirgutõusnud teadvuse lipp” öeldakse.
Pärast laadituse tahu juurest teisale astunust “kõigi ilma aistingite juurest teisale astunud” öeldakse.
Pärast hoidjakoosluse teadmise ihulikkust “vägev puiestik” öeldakse.
Pärast otsata omaduste kalliskivi teadmise lilleõitsengu vabakssaamise vilja hästijõustumust “sama nägu mooruspuu õiega” öeldakse.
Pärast raske üles leida paistmise nägemisust “samane mõtte vääriskivi mündi valitsejaga” öeldakse.
Pärast vastavalt juhtnööridele vaibumise plaani hästi pilgeni täitumust “hästi paigas jalg” öeldakse.
Pärast pikka aega loobumise, kõlbluse, kuumuse, vannete, vaimutoimetuse tõhusat ettevõtmist, lihkumiseta mitteedasivappuvust “värvikirev heaolu, õnnepöörise, tuhande rattavarvaga jalalaba” öeldakse.
Pikka aega ema, isa, pidestujavaimuliku, kõrguse, paremakspeetava hoidjaliku valve läbini mitte vahipidamisuse najal ja pärast toetuspinnale lähenenute loovutamatust “pikendatud kand” öeldakse.
Pärast pikka aega hingevõtmise rammestumust “pikkade sõrmedega” öeldakse.
Pärast pikka aega hingevõtmise peatunult ka muude olendite ettevõtmislikkust “inimhulga kaitsja” öeldakse.
Pärast pikka aega hingevõtmise peatunult omadustetooni selgimisust “pehmed ja vastsed käed-jalad” öeldakse.
Pärast pikka aega ema, isa, pidestujavaimuliku, kõrguse, paremakspeetava teeninduse, ümmarduse, kümbluse, kokkumäärimise – võirasvaga, seesamiseemneõliga liikmete hõõrumise, oma käte ja ihu kaunistamise – läbitampivust “sõrmede, käte, jalgade võrk” öeldakse.
Pärast pikka aega – andmise, meeldiva sõnastuse, otstarbe, tegevuse, samatarvisoleku hulka haaramise asjade võrguga – olendite hulka haaramise edukuse hästiharjutatust “puus jalg” öeldakse.
Pärast pikka aega hoomamisust, et kõrgemast kõrgem väga eripärane edukas juur on ligiduses, “ülakeha parema pöördumise ihukarvad” öeldakse.
Pärast pikka aega ema, isa, pidestujavaimuliku, kõrguse, paremakspeetava, tõeleidnu pühapaiga ümber parempidi tegemise, hoidja kuulmise, pildikstegemise, karva erutamise, muu olendi kooserutamise hoidjanäpunäitega sobituvust “musthirve moodi kepseldud” öeldakse.
Pikka aega vääristades – hoidja kuulmise, haaramise, kinnihoidmise, kõnelemise, teabevahenduse, otstarbe viida kindlakstegemise möödapääsmatu edukuse najal – ja pärast vananemise, tõve, suremise poole palet pööravate olendite toetuspinnale minemise annetamise, vääristades hoidja näpunäite alandamise taipamisust “kihistust lahkuläinud kõht varjub” öeldakse.
Pärast pikka aega pidestujavaimulike ja sellest teiste vaimutoimetajate vaimutoimetuse kaasahaaramise, kõigi kaunistuste annetamise, palja jõu annetamise, muu naise minemise, vaimutoimetuse omadustetooni selgimise, häbi süümekuse järelevahtimise tõhusat ettevõtvust “käsivarre etterippumine” öeldakse.
Pärast pikka aega käsi pingutanud, jalga pingutanud olendiga mittetülitsemisega sobitumise ning sõbralike keha tegude, kõne tegude, aru tegudega varustatust “viigipuu ringlus” öeldakse.
Pikka aega roamõõdukuse teadja pärast vähese toitumusega paisuva pingutamist, põdurate ravi annetamist, irdunud inimese mittealandamist, aitamatate mittepehastamist, tõeleidnu ärapudenenud pühapaiga vastavalt valmistegijatele pühamu paigalepaneklikkust ja hirmu niisutatud olenditest mittehirmu annetamisust “pehme ja vastne õhuke nahk” öeldakse.
Pärast pikka aega ema, isa, pidestujavaimuliku, kõrguse, paremakspeetava kümbluse, kokkumäärimise – võirasvaga, seesamiseemneõliga liikmete hõõrumise –, jahedas sooja vee, soojas jaheda vee – varju ja kuumendi nagu aastaaeg – kerge nautlemise annetamise, pehme ja vastse tupsuga kokkupuute, hästi surmakauge riidega üle laotatud magamisaseme ja istme annetamise, tõeleidnu pühapaiga lõhna seesamiseemneõliga piserdamise, õhukese palmiku, lipu, plagu omaduse annetamisust “kullatoon nahk” öeldakse.
Pikka aega kõigi olendite tagasilöögita sõbralikkuse tuletuse, sobimise, kannatlikkuse, hästi rahulduvuse, muude olendite ettevõtte kiusu, kurjuse omadustetooni selgimisuse najal ja pärast tõeleidnu pühapaikade – tõeleidnu võrdmõõduliste – kullatoonis karra, kullatoonis õie, kullatoonis pulbriga pealepuistamise, kullatoonilise palmiku, plagu, lipu, ilustuse, kullatoonis anuma, kullatoonis riide annetamisust “ükshaaval turris ihukarvad” öeldakse.
Pärast pikka aega oskajate ette astumisega, mis edukas-edutu küsitlemisega, eksisõnadega-eksisõnadeta, kummardatav, irdunud-keskmise-juhendatud hoidja küsitlemisega, otstarbe arutamise soovimisega, läbivaagimisega, täielik mitterumalus, tõeleidnu pühapaigas mutukate-ämblike sulamisega, pihus pärjastkukkuva, mitme heina, kruusa ülestoomisega kokkusidumislikkust “seitse aheldust” öeldakse.
Pikka aega kohale läinute – ema, isa, tähtsaima, armsaima, ülistatava, pidestujavaimuliku, haleda, kerjuse jj – vastu vääristades – pärast nii nagu plaanis söögi, joogi, istme, riide, mahatoetumispunkti, valgusti kujul elatise kaunistuse kohaleandmise, jahedat vett täispandud prao ja lootosetiigi, väga inimese naudisklemise annetamisust “lõvi esipool keha” öeldakse.
Pärast pikka aega emale, isale, pidestujavaimulikule, kõrgusele, paremakspeetavale alla- ja ettekooldumisega sõnamise, mittehirmu kätteandmise, nõrgajõulise mittealandamise, toetuspinnale lähenenu mitteloovutamise, tõhusa käimatõmbe andmise väljapritsimatust “laiad õlad” öeldakse.
Pärast pikka aega oma vigade läbivaagimise, ettetudisenud muu katkekoha vigade nägemise, sõnasõja juure, muu lõhkuja kutsumise vältimise, hea tagasitõmbe kutsumise, hästi ülevalvatud kõne ja tegude taiukust “hästi pöördunud tüvi” öeldakse.
Pikka aega emale, isale, pidestujavaimulikule, kõrgusele, paremakspeetavale vastu tõusmise, vastu rahuldumise ja kõigi õppetükkide pädevuse najal sõnamise tungidel – ja pärast sõnasõja tungiga olendite haardamise, isehoidja juhistu pärikarvalise, täpselt käimaläinud valitseja ametniku, täpselt käimaläinud eduka hoidja raja paigalepaneku vallandamise, tõeleidnu õpetuse kinnihaaramise-alalhoidmise, kõigi edukate toimlate ettevõtte esindajasusest “lõvi lõug” öeldakse.
Pärast pikka aega aega kõigi asjade loovutamise, nii nagu plaanis anujale meeldiva osutamise ja ette astunute vääralt mittearvestuse, koogutustetegemise, mittevisklemise, kõigi nii nagu plaanis täiustumise andmise, loovutamise, tõhusa ettevõtmise väljapritsimatust “nelikümnega samaselt hambaid” öeldakse.
Pärast pikka aega laimaja ütlemise vältimise lõhkumise kutsumise mittehaaramise kokkupanu kooskõla kangastumise kooskõlas ja nüüdse meelsuse najal laimaja ütlemise ärataunimise kokkupanu kooskõla omadustetooni selgekssaamisega sobituvust “hästi hele hammas” öeldakse.
Pärast pikka aega tumeda tiiva vältimise, heleda tiiva eduka kokkukogumise, tumedate tegude tumeda valmisküpsemise vältimise, heledate tegude heleda valmisküpsemise kenaks toonitamise, piimaroa, heleda riide kätteandmise tõeleidnu pühapaikades, nektariks tehtult piima segu kohaleandmise, krüsanteemi, jasmiini, hobuvitsa, pärjalindi, õie, nööri, heleda tooniga lille annetamisust “mittehõre hammas” öeldakse.
Pärast pikka aega naljandi ja tögamise väljaarvamise, õndsuse tegutsemise kõne järelevalvamise, õndsuse tegutsemise kõne ergutumise, muu tudisenud järgmise katkekoha teerajamise, kõigi olenditega samase meelsuse ettevõttega samase sobitumisega samase hoidja näpunäite tõhusa ettevõtmise loovutamatust “esikohal maitsete maitse” öeldakse.
Pärast pikka aega kõigi olenditega mittetülitsemise, mitteteotamise, mitmesugustest tõbedest puudutatud teeninduse, põdurale ravi annetamisust ja kõigi maitsete tarvituselevõtjaid, kõigi maitsete kätteandmise mitteläbitampivust “vaimu jõmin” öeldakse.
Pärast pikka aega ebaõige, sõimaja mõõga, pahelisuse, muude hekseldava, muude ligikinnistuse ebameeldiva, muude tillukese õrrituse kõne vältimise, sõbralikkuse ja haletsusega sobitumise, rõõmu, rõõmsatujulisuse tegutsemise, hellunuima, mesise, sujuva südamessemineku, kõigi tajude lõdvestuse tegutsemise, täpse kõnealusega täpselt sobituvust “sünksinine juht” öeldakse.
Pärast pikka aega kõigi olendite – nagu ema-isa – tagasilöömata silmapaariga sobitumise, anuja sõbralikkuse, haletsevuse esindajate – nagu üksainus poeg – täiesti vaatlemise, koogutustetegemise, siivsa taju, tõeleidnu pühapaiga pilkumatu silmamunaga täiesti vaatlemise, muu olendi, tõeleidnu nägemise ettevõtte tõhusat ettevõtvust “lehma selge vaatega juht” öeldakse.
Pärast pikka aega irdunud meele väljaarvamise, paisuva mahuka pooldamise, täiustumise kõrgemata hoidja kavatsuse olendi ettevõtte, kulmukortsutuse palge väljaarvamise, muie palgel kõigi osavõtlike sõprade ette astumise, palge poole pöörava esindajate kõige eduka kokkukogumisest mittelahtipöörajasust “mittevallandunud keel” öeldakse.
Pärast pikka aega kõigi kõne vigade väljaarvamise, kõigi kuulajate, üksitaibanute, hoidjateselgitajate mõõdikuta omadustetooni selgimise, tõeleidnu lõngaotsade üleskirjutamise, kõnelemise, etlemisega teabevahendust ja nende hoidjate otstarbe viida mahalõhkumise, muu olendi kätte saada suutmise edukuslikkust “uudistamata pealae turban” öeldakse.
Pärast pikka aega pealagedega ema, isa, pidestujavaimuliku, kõrguse, paremakspeetava koivatallale ettelaskumise, rändurile tervitamisega sõnamise, juuste mahapügamise, hea lõhnaga seesamiseemneõli harjasega läbipiserdamist, kõigile anujatele pulbri, pärjaliku, pärjalindi harja ehte annetamisust “kulmude keskel hästi sündinud parempidine pööris, üleskuumutatud, puhtaks saanud tooniga, ligihelgiga vill” öeldakse.
Pikka aega kõigi urjamiste urjamapaneku riivitu ettevõtte, kõigi osavõtlike sõprade õpetamisest väljaviimiseta, hoidjaselgitajate saadikluse vaatlemises – pärast kaartes edasi-tagasi minemise, mitteläbitampimise – kõige taibanu, taibuolendi, üksitaibanu, õige kuulaja hoidjaselgitaja, ema, isa, kõrguse, paremakspeetava –, pimeduspimendaja minemalõõtsumise, seesamiseemneõli hoitu, heina, langevtähe valgusti, mitme lõhnaga seesamiseemneõli valgusti, kõigi tegumoodide paremale ligijõudnud, siivsaliku tõeleidnu võrdmõõdulise teguri piimja vastuhelgiga kalliskivist üles pääsenud kihistu klanimise, muu olendi taipamise meelsusele palendamise eduka kuhjumi eripärasust “vägev tugevus kättesaadud” öeldakse.
Pärast vägevale rahvasoost jõule ligijõutust “vägev rahvasoost” öeldakse.
Pärast miljardiat suretajast jagusaamise jõule ligijõutust “kõige muu väljasuretaja” öeldakse.
Pärast kümnele tõeleidnu jõule ligijõutust “kümne tõeleidnu jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast paikse-paigatu teadmise edukat, irdunu suundumusliku liikumise väljaarvamist, vägeva liikumise omaduse päralejuhtimise jõule ligijõudnut, mitteturgutunud jõuga sobituvust “paikse teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast möödunud, edaspidiste, praeguste tegude ettevõtmise põhjushaaval ja valmisküpsemishaaval teadmise jõule ligijõutust “kõigi möödunud, edaspidiste, praeguste tegude ettevõtmise põhjuse ja valmisküpsemise teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast kõigi olendite taju vapruse mõõduvälisuse teadmise jõule ligijõutust “kõigi olendite taju vapruse mõõduvälisuse teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast mitteühe tahuga, mitme tahuga ilma sisse mineku teadmise jõule ligijõutust “mitteühe tahuga, mitme tahuga ilma sisse mineku teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast mitteühe pooldamise, mitme pooldamise, jäägitu pooldamise, vabakssaamise teadmise jõule ligijõutust “mitteühe pooldamise, mitme pooldamise, jäägitu pooldamise teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast kõikjalolijale jälilejõudvuse teadmise jõule ligijõutust “kõikjalolijale jälilejõudvuse teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast kõige mõistmise, vabakssaamise, koondumise, ilmsikssaamise, ahistamise, värskendamise, sedastamise teadmise jõule ligijõutust “kõige mõistmise, vabakssaamise, koondumise, ilmsikssaamise, ahistamise, värskendamise, sedastamise teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast mitmesuguse eelneva asumi mälujärgse külgekinnistuse teadmine jõule ligijõutust “mitmesuguse eelneva asumi mälujärgse külgekinnistuse teadmine jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast jäägitult kõigi laadide vaevata nägemise taevalike silmade teadmise jõule ligijõutust “jäägitult kõigi laadide vaevata nägemise taevalike silmade teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast kõigehuvile panustanu ja kõigi vooluste jäägitu kaotamise teadmise jõule ligijõutust “kõigehuvile panustanu ja kõigi vooluste jäägitu kaotamise teadmise jõule ligijõudnud” öeldakse.
Pärast jäägitult kõigi hoidjate taibuga leitud teadaande kerkimise, koos taevalistega ilmast mittevallatud teadaande pädevuse kättesaadavust “jäägitult kõigi hoidjate taibuga leitud teadaande kerkimise, koos taevalistega ilmas mittevallatud teadaande pädevus kättesaadud” öeldakse.
Pärast kuni koos taevalistega ilmani selle teadaande kerkimist, et “kõik ahistamislikud lõpetuslikud hoidjad on vaibumise lõpetamine”, purukslõikamatu teadaande pädevuse kättesaadavust “kuni koos taevalistega ilmani selle teadaande kerkides, et “kõik ahistamislikud lõpetuslikud hoidjad on vaibumise lõpetamine”, on purukslõikamatu teadaande pädevus kättesaadud” öeldakse.
Pärast purukslõikamatu teadaande pädevuse kättesaadavust teadaande “kõigi ahistavate ja takistavate hoidjate takistamise vaibumise puhul” kuni koos taevalistega ilmani kerkides “teadaande “kõigi ahistavate ja takistavate hoidjate takistamise vaibumise puhul” kuni koos taevalistega ilmani kerkides purukslõikamatu teadaande pädevus kättesaadud” öeldakse.
Pärast kuni koos taevalistega ilmani selle teadaande kerkimist, et “äraliikuvale jäljerajale jälilejõudja hakkab innustama vaibumist”, tagasiärgitamata teadaande pädevuse kättesaadavust “kuni koos taevalistega ilmani selle teadaande kerkides, et “äraliikuvale jäljerajale jälilejõudja hakkab innustama vaibumist”, on tagasiärgitamata teadaande pädevus kättesaadud” öeldakse.
Pärast kuni koos taevalistega ilmani kõigi vooluste kaotamise teadmise irrutamise teadmise teadaande kerkimist lahtipöördumatu teadaande pädevuse kättesaadavust “kuni koos taevalistega ilmani kõigi vooluste kaotamise teadmise irrutamise teadmise teadaande kerkimist lahtipöördumatu teadaande pädevus kättesaadud” öeldakse.
Pärast tudisemata viida hoidja näitajalikkust “tudisemata viida hoidja näitaja” öeldakse.
Pärast hüüuta, mitteväljendatava hoidja isetuleku taibatuse järgimist “hüüuta, mitteväljendatava hoidja isetulekut taibanu järgimine” öeldakse.
Pärast mittepeatumust “mittepeatunud” öeldakse.
Pärast kõigi olendite hüüul mõõdikuta taibanu hoidja hüüu väljamöirge korraldamise otstarbekust “kõigi olendite hüüul mõõdikuta taibanu hoidja hüüu väljamöirge korraldamise otstarve” öeldakse.
Pärast mittetüssatud meenutamisust “mittetüssatud meenutamine” öeldakse.
Pärast mitmuse täheldusest lahkumindust “mitmuse täheldusest lahkuläinud” öeldakse.
Pärast kogu meelsusele koondunud, hästi koondunud olemasolu “kogu meelsusele koondunud, hästi koondunud” öeldakse.
Pärast Ülelugemiseta-täielikust selgevaatelisusest “ülelugemiseta-täiesti selge vaatega” öeldakse.
Pärast kavatsuse valmistegijale koondumise küljest mitteirdumust “kavatsuse valmistegijale koondumine küljest mitteirdunud” öeldakse.
Pärast vapruse valmistegijale koondumise purukslõikamatut, küljest mitteirdunud vapruslikkust “vapruse valmistegijale koondumise küljest mitteirdunud vaprus” öeldakse.
Pärast meenutamise küljest mitteirdumust “küljest mitteirdunud meenutamine” öeldakse.
Pärast küljest mitteirdunud teadvuslikkust “küljest mitteirdunud teadvus” öeldakse.
Pärast vabakssaamise küljest mitteirdumust “küljest mitteirdunud vabakssaamine” öeldakse.
Pärast vabakssaamise teadmise nägemise küljest mitteirdumust “küljest mitteirdunud vabakssaamise teadmise nägemine” öeldakse.
Pärast kõigi keha tegude, kõne tegude, aru tegude teadmise esindaja teadmise pöörlejaga varustatust “kõigi keha tegude, kõne tegude, aru tegude teadmise esindaja teadmise pöörleja teadmisega varustatud” öeldakse.
Pärast möödunud, edaspidises, praeguses ajalõigus kinnistuseta, tagasilöömata teadmise nägemisega-varustatusest “kolmlõigus kinnistuseta, tagasilöömata teadmise nägemisega varustatud” öeldakse.
Pärast vaevata vabakssaamise leidavõetust “vaevata vabakssaamine leidavõetud” öeldakse.
Pärast korraldatud kõigi olendite toimetatu sisse mineku edukuse seismajäädust “korraldatud kõigi olendite toimetatu sisse mineku edukus seismajäänud” öeldakse.
Pärast vastavalt väärtuslikkusele hoidja näpunäite edukust “vastavalt väärtuslikkusele hoidja näpunäite edukas” öeldakse.
Pärast kõigi jõmina liikmete ringi ülima ületuse kättesaadavust “kõigi jõmina liikmete ringi ülim ületus kättesaadud” öeldakse.
Pärast kõigi hüüdude ja vastuhüüdude väljatoimetamise edukuse kättesaadavust “taevalise, lohe, haldja, lõhnahaldja, ebajumala, tulilinnu, rahvasoerdi, vägilasmao hüüd” öeldakse.
“Vaim jõmina hüüuga hüütu väljamöire” öeldakse; “lõokese hüüu jõmin” öeldakse; “trummide ühislaulmise hüüu jõmin” öeldakse; “maakamara väljalärmiga väljamöirge jõmin” öeldakse; “ookeani lohevürsti – pilverünga kõue müristatud lõrisetud möirge – jõmin” öeldakse; “lõvi härjastatu kombel lõrisetud väljamöirge jõmin” öeldakse; “kõigi olendite hüüuga hüütu järgimise tasandumise jõmin” öeldakse; “kinnistuseta, vaevata kõigist seltskonna ringidest poputuseleidmise jõmin” öeldakse; “ühest hüüust kõigi hüüdude kätte saada suutmise jõmin” öeldakse; “ülistatud vaimu vürst” öeldakse; “vääristatud taevaliste vürst” öeldakse; “lohe vürstile au avaldatud” öeldakse; “näolapiga uudistatud haldjate vürst” öeldakse; “lõhnahaldja vürst ligilauldud” öeldakse; “siivsa taju pilkumatu silmamunaga täiesti vaadeldud tontide vürst” öeldakse; “ebajumala vürsti poole kooldunud” öeldakse; “tulilinnu vürst teotuseta vaadeldud” öeldakse; “rahvasoerdi vürstile hõisatud” öeldakse; “nägemisega noolitud vägilasmadude vürst” öeldakse; “kindlalt ülistatud inimarust sündijate vürst” öeldakse; “hulk päevi kummardatud” öeldakse; “kõigi taibuolendite ettevõtja, kokkusärtsuja, üleserutuja” öeldakse; “vastutasuta hoidja näitaja” öeldakse; “pügamata viida määratlusega köitva hoidja näitaja” öeldakse; “aja juurest edasi astumiseta hoidja näitaja” öeldakse.
Nii on, Sõbramees, hoidjaratta käimaminemist tõeleidnu omadustetooni suunal kokkuvõtlikult üksnes mingit sissepääsu äranäidatud. Laialt veel, Sõbramees, tõeleidnu kujutise või kujutise järelejäägi jagu ära näitaks. Ega tuleks sedasi äranäidataval lõppu.” /—/