27: Agul

Nüüd siis, olid taevapojad, kes tõeleidnut uurida tahtsid; selle hoidjatuvastuse selgimiseks kaheksateist tuhat puhtasse asukohta kehastunud taevapoega – koos õukondadega Vägev-isand, Õnnelik, Hästi-õnnelik, Sandel, Vägev-olnud, Rahulik, Rahuleidnud, Juhistatud-isand –, kes tõeleidnu hoidjaratta käimaminemise korral ka kokkulaskunud tulid.
Seal auväärne taevapoeg Vägev-isanda õukonna puhtasse asukohta kehastunud taevapoegi ligi kutsus: “Säärane on, härrad, väga mahukalt taibuolendi väljamängitud Lõbutsetud-laia nimeline hoidjatuvastus, lõngaots, tõeleidnu poolt selgitatud taibanu aistingu suhtes, lõbutsetu sisse minek, loomusesse juhataja. Et teie selle kätte haaraksite! Kinni hoidke ja ette kõnelege! Nii säärane laialdane hoidja-juht tulla saab. Ja taibuolend-liikuvad isikud säärast hoidjatuvastust kuuldes väga tõhusat vaprust juurde leidma hakkavad. Ja kõrgemata täpse taibukuse suhtes paisuv-pooldajad olendid vägeva hoidjasaju kirge täheldama panema hakkavad. Ja Suretaja tiib haardatud tulla saab. Ja kõik muusõnumitoojad sissepääsu ei hakka ülesleidma. Ja selle hoidja näpunäite uurimistahe tulla saab meie puhul väga tarvituselevõtja edukas juur, vägev vili, vägev kiiduväärsus.
Kui mõni, härrad, selle Lõbutsetud-laia hoidjatuvastuse pihku täiesti haardesse võtma hakkab, hakkab ta leida võtma kaheksat erakordset hoidjat.
Missugused kaheksa?
Nõndaviisi, nagu – erakordset laadi hakkab leida võtma.
Erakordset jõudu hakkab leida võtma.
Erakordset kaaskonda hakkab leida võtma.
Erakordset heiastumist hakkab leida võtma.
Erakordset välja astuvat hakkab leida võtma.
Erakordset meelsuse läbini puhastust hakkab leida võtma.
Erakordset koondumise viita hakkab leida võtma.
Erakordset teadvuse helendust hakkab leida võtma.
Sellist kaheksat erakordset hoidjat hakkab leida võtma.
Kui mõni, härrad, selle Lõbutsetud-laia hoidjatuvastuse selgitamistungiga hoidjaselgitajale hoidjaistet hakkab kohendama, on tal vaja äraoodata kaheksa istme leidavõtmist koos kohendatud istmega.
Missugused kaheksa?
Nõndaviisi, nagu – üliarmsa istme leidavõtmine,
Kojakuninga istme leidavõtmine.
Rattapööraja istme leidavõtmine.
Ilmavahi istme leidavõtmine.
Võimeka istme leidavõtmine.
Käsutaja istme leidavõtmine.
Vaimu istme leidavõtmine.
Taiburingi paremasse tippu läinud taibuolendlikul – mitteteisalepöördudes, vastandotstarbeline Suretaja põrmu löödud – lõvi istme leidavõtmine.
Taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnul siit – ja on vaja äraoodata kõrgemata hoidjaratta käimaminemise istme leidavõtmine.
Sellised kaheksa istme leidavõtmist on vaja äraoodata.
Kui mõni, härrad, selle Lõbutsetud-laia hoidjatuvastuse selgitajale tõsiselt kiitust avaldama hakkab, hakkab ta kaheksat kõne läbini puhastust leida võtma.
Missugused kaheksa?
Nõndaviisi, nagu – olemuspöörleja kõne tegude läbini puhastuse najal teostab nõnda nagu sõnastab.
Vastuvõetav ütlemisus, kuna valdab seltskondi.
Haaratav ütlemisus, kuna ei tõsta koormat.
Sujuv mesine ütlemisus, kuna haarab hulka sõimamiseta olendid.
Lõokese hüüu jõmisevus, kuna urust väljub keha ja meelsuse tegutsevus.
Sedasiöeldud ütlemisus, kuna kõik olendid ei valda.
Vaimu jõmisevus, kuna valdab kõiki jõminaid.
Lõvi möirge kombel lõrisev jõmisevus, kuna kõik muusõnumitoojad ei valda.
Taibanu jõmisevus, kuna kõigi olendite taju jääb läbini tasa.
Sellist kaheksat kõne tegude läbini puhastust hakkab leida võtma.
Kui mõni, härrad, seda Lõbutsetud-laia hoidjatuvastust raamatuks üleskirjutades hakkab kinni hoidma, vääristama, kõrgelt hindama, arvesse võtma, ülistama, omakasupüüdmatuse meelsuslikkuse najal neljas kaares selle hoidjatuvastuse toonitamist selgitama ja toonitamist tõstatama: “Lähenege sellele üleskirjutatud hoidjatuvastusele, kinni hoidke, ette kõnelege, mõelge, hästi mõista andke!”, ta kaheksat vägevat peidikut hakkab leida võtma.
Missugused kaheksa vägevat peidikut?
Niisiis – mitteületüssamisuse najal meenutamise peidikut.
Taipamiste mahalõhkumuse najal arutamise peidikut.
Kõigi lõngaotsade otstarbe mineku innuhoogsuse najal mineku peidikut.
Kõige kuudu kinnihoidmisuse najal maakoore peidikut.
Kõigi olendite hästi selgitatud täieliku selgituse jaoks leida võtab heiastumise peidikut.
Olemashoidja vastandmärgilisuse najal leida võtab hoidja peidikut.
Kolme kalliskivi suguvõsa mitteärakatkestamisuse najal taibumeelsuse peidikut.
Ja ilmumatu hoidja kannatlikkuse leidavõtmisuse najal jälilejõudmise peidikut.
Sellist kaheksat peidikut hakkab leida võtma.
Kui keegi hakkab, härrad, seda Lõbutsetud-laia hoidjatuvastust hästi käima läinuks tehes kinni hoidma, hakkab ta kaheksat kuhjumit täis panema.
Missugused kaheksa?
Nõndaviisi, nagu – niisiis omakasupüüdmatuse meelsuslikkuse najal hakkab täis panema andmise kuhjumit.
Kõigi osavõtlike plaanide täiustumisuse najal hakkab täis panema kõlbluse kuhjumit.
Kinnistuseta teadvuse päralejuhtimislikkuse najal hakkab täis panema kuudu kuhjumit.
Kõigi koondumiste ilmsikssaamise palenduse najal hakkab täis panema meelerahu kuhjumit.
Kolme tarkuste tarkuse pilgeni täitumise najal hakkab täis panema äranägemise kuhjumit.
Märkide ja täiendmääratluste – taibanupindade ilustuste – puhtakssaamise najal hakkab täis panema soodsa kuhjumit.
Kõigi olendite vastavalt pooldamisele tasandumisuse najal hakkab täis panema teadmise kuhjumit.
Kõigile olenditele küpsuse andmise mitteläbitampivuse najal hakkab täis panema vägeva haletsuse kuhjumit.
Sellist kaheksat kuhjumit hakkab täis panema.
Kui mõni, härrad, seda Lõbutsetud-laia hoidjatuvastust ka muude jaoks laialt selgima panema hakkab, niisuguse meelsusega, niisiis “kuidas olendid sedalaadi hoidjate ülesleidjad tuleksid?”, ta eduka juure najal kaheksat vägevat soodsust hakkab leida võtma.
Missugused kaheksa?
Nõndaviisi, nagu – valitseja tuleb rattapööraja, see on esimene vägev soodsus.
Nelja vägevasse valitsejasse kehastunud taevaliste kuningriigis hakkab tegusid tegema, see on teine vägev soodsus.
Tulla saab taevaline vürst Võimekas, see on kolmas vägev soodsus.
Tulla saab taevapoeg Hea-korraldi, see on neljas vägev soodsus.
Tasandatud tulla saab, see on viies vägev soodsus.
Hästi võlutud tulla saab, see on kuues vägev soodsus.
Tulla saab taevavalitseja Käsutaja, see on seitsmes vägev soodsus.
Tulla saab vägeva vaimu Vaim, see on kaheksas vägev soodsus.
Ja lõpuks, tulla saab täpselt taibukas tõeleidnu väärikas, kõik edutud hoidjad irrutatud, kõigi edukate hoidjatega varustatud.
Sellist kaheksat vägevat soodsust hakkab leida võtma.
Kui mõni, härrad, seda selgitatavat Lõbutsetud-laia hoidjatuvastust kõrv kikkis hakkab kuulma, ta kaheksat meelsuse mustusetust hakkab leida võtma.
Missugused kaheksa?
Nõndaviisi, nagu – niisiis sõbralikkust hakkab leida võtma kõigi vigade väljalöömise jaoks.
Haletsust hakkab leida võtma kõigi teotuste väljapritsimise jaoks.
Rõõmu hakkab leida võtma kõigi mitterahuldumiste mahatirivuse jaoks.
Selget vaadet hakkab leida võtma juhisejärgse ja vimma väljapritsimise jaoks.
Nelja mõistmist hakkab leida võtma kogu laaditahu käsutajalikkuse jaoks.
Nelja laadituse ilmsikssaamist hakkab leida võtma meelsuse käsutajalikkuse jaoks.
Viis ärateadust hakkab leida võtma teisele taibanupinnale minemisuse jaoks.
Kõigi huvile panustamiste ülestoomist hakkab leida võtma südit minemisele koondumise leidavõtmise jaoks.
Sellist kaheksat meelsuse mustusetust hakkab leida võtma.
Ja, härrad, millises külas või linnas või agulis või maakonnas või kihelkonnas või hoovis või kulgelas see Lõbutsetud-lai hoidjatuvastus hakkab edasi toimetama, seal kaheksat hirmu ei hakka vallanduma, peale eelnevate tegude valmisküpsemise.
Missugused kaheksa?
Nõndaviisi, nagu – niisiis valitseja raputamise hirmu ei saa tulla.
Varga raputamise hirmu ei saa tulla.
Salvaja raputamise hirmu ei saa tulla.
Halbade palukeste rägastiku raputamise hirmu ei saa tulla.
Üksteisega riiu, sõnasõja, lahtiharutuse raputamise hirmu ei saa tulla.
Taevalise raputamise hirmu ei saa tulla.
Lohe raputamise hirmu ei saa tulla.
Haldja raputamise hirmu ei saa tulla.
Kõigile juurdelippamise raputamise hirmu ei saa tulla.
Sellised, härrad, seal kaheksa hirmu ei saa tulla.
Kokkuvõtlikult, härrad, kui kujutise jagu kestva mõõduga tõeleidnu ööd selgitab ja päevad korraldades selle hoidjatuvastuse tooni, just ei tuleks selle hoidjatuvastuse toonil lõppu, ja ei kaotataks tõeleidnu heiastumist.
Aga siis veel nii, härrad, et just nii nagu tõeleidnu kõlbluse, koondumise, teadvuse, vabakssaamise, teadmise nägemine on mõõdikuta lõputult, nii just, härrad, kes seda hoidjatuvastust hakkab kätte haarama, kinni hoidma, ette kõnelema, üleskirjutama, kirjeldama, pihta saama, käivitama ja seltskonna keskel laialt selgima panema: “kuidas selle meelsusega olendid niisuguse paisuva hoidja üles leiaksid?”, ka nende soodsal ei ole lõppu.
Seejärel siis, auväärne ligi kutsus kestliku vägeva Kāśyapa ja kestliku Ānanda ja väga vägeva taibuolendi Sõbramehe: “Mina, härrad, kokkulugematu miljonit triljonit kujutist seda ligijuhitud kõrgemata täpset taibukust läbitöötan, järeleläbitöötan ülima läbitöötamisega – on teie käes. Ja iseseisvalt niimoodi seda hoidjatuvastust kinni hoidke ja muudele laialt selgima pange!” /—/
Nii ütles auväärne arusaaja. Taevapoeg Vägev-isanda esindajad Puhtasse asukohta kehastunud taevapojad, kõik Sõbramehe esindajad väga vägevad taibuolendid ja kõik vägeva Kāśyapa esindajad vägevad kuulajad koos taevaliste, aruga inimeste, ebajumalate ja lõhnahaldjatega ilm õnnistasid auväärse selgitust. /—/