suutra

Suutra (skr sūtra; pl sutta ’lõng’) on india tekstitüüp ja kirjandusžanr. Vana-India kultuuris nimetati suutrateks lühikesi aforistlikke mõttesalme, aga ka mitmesuguseid käsiraamatuid, mis sisaldavad religioossete rituaalide ja igapäevaelu korraldamise õpetusi. Pānini koostatud sanskriti keele grammatikas Aṣṭādhyāyī on suutrateks värssidena vormistatud grammatikareeglid. Budismis on suutrad Buddha õpetussõnadel põhinevad tekstid, mis on enamasti vormistatud loengute ja vestlustena. Paali kaanonis on mahukas suutrate alajaotus Suttapiṭaka. Ka hilisemaid mahajaana suutraid peetakse Buddha algupäraseks õpetuseks.
Filosoofia.ee lehelt leiab suutrate kogumiku Nidānasaṃyukta ja Buddha eluloosuutra Lalitavistara (lühendatult) etümoloogilised toortõlked.