Bhūmika (NS 22)

Auväärne kulgeb Rājagṛhas Venu laanes, Kalandaka väljal. Tol korral oli nii, et kestlik Bhūmika kulgeb Rājagṛhas, Gṛdhrakūṭa mäel.
Nüüd, paljud-paljud teist kanalit püüdvad ringirändajad läksid kestliku Bhūmika juurest läbi. Ligi jõudes ajasid palgest palgesse koos kestliku Bhūmikaga mitmesugust täiesti rõõmsat ja innukat juttu, mille kohale tõid, ja seadsid end otsa peal sisse. Otsa peal sisse seadnud, ütlesid paljud-paljud teist kanalit püüdvad ringirändajad kestlikule Bhūmikale nii:
“Küsigem, aulik Bhūmika, mingit suunanäitu! Kui äkki küsimusele selgust heidaksid, et aduda.”
“Küsige, aulikud! Tunnen, kui sind kuulen.”
“Kas ikka on, aulik Bhūmika, kerge ja raske iseenda tehtud?”
“Tubli, ma pole nii adunud, et kerge ja raske on iseenda tehtud.”
“Kas ikka on, aulik Bhūmika, kerge ja raske muude poolt tehtud?”
“Tubli, ma pole adunud ka seda, et kerge ja raske on muude poolt tehtud.”
“Kas ikka on, aulik Bhūmika, kerge ja raske iseenda tehtud ja muude poolt tehtud?”
“Tubli, ma pole adunud ka seda, et kerge ja raske on iseenda tehtud ja muude poolt tehtud.”
“Kas ikka on, aulik Bhūmika, kerge ja raske ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Tubli, ma pole adunud ka seda, et kerge ja raske on ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta.”
“Kas ikka, aulik Bhūmika, et kui küsida “kerge ja raske on iseenda tehtud”, siis sõnad “ei adu”? Et kui küsida “kerge ja raske on muude poolt tehtud”, siis sõnad “ei adu”? Et kui küsida “kerge ja raske on iseenda tehtud ja muude poolt tehtud”, siis sõnad “ei adu”? Et kui küsida “kerge ja raske on ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta”, siis sõnad “ei adu”? Kas ikka ei olegi, aulik Bhūmika, rasket olemas? Kuidas auväärne Gautama tegi teatavaks, et kerge ja raske on kohaleilmunud?”
“Aulikud, auväärne tegi teatavaks, et kerge ja raske on mõjul kohaleilmunud.”
Nüüd, paljud-paljud teist kanalit püüdvad ringirändajad ei õnnista kestliku Bhūmika selgitust ega hõika tagasi. Õnnistamata ja hõikamata tõusevad istmelt üles ning astuvad edasi.
Tol korral oli nii, et kestlik Śāriputra seadis end kestlikust Bhūmikast mitte kuigi kaugel sisse, toetudes mingile puujuurikale. Nüüd, kestlik Bhūmika astus veidike edasi, tundis ära paljud-paljud teist kanalit püüdvad ringirändajad ja läks kestliku Śāriputra juurest läbi. Ligi jõudes kangastuse annab kestlikule Śāriputrale laialt kõige kohta, millest käis tema ja paljude-paljude teist kanalit püüdvate püüdlejate vaheline jutt. Ja lausus nii:
“Kestlik Śāriputra, ma olen üks adujatest ega materdaks auväärset. Ei sihi mööda. Ma sean auväärse sõna ja toon hoidjasõnumit. Ja hoidjal hoidja järgi adun. Ja minu puhul ei läheneks kooshoidjaga sõnumi järelesõnamisele mujalt mingi taunitavam hoidja.”
“Tõeselt, kestlik Bhūmika, sa oled aduja ega materdaks auväärset. Ei sihi mööda. Ma sean auväärse sõna ja toon hoidjasõnumit. Ja hoidjal hoidja järgi adud. Ja sinu puhul ei läheneks kooshoidjaga sõnumi järelesõnamisele mujalt mingi taunitavam hoidja. Mis põhjusel? Kestlik Bhūmika, auväärne tegi teatavaks, et kerge ja raske on mõjul kohaleilmunud.
Seal, kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on iseenda tehtud”, isegi see, mis on mõjul kohaleilmunud, siis võib öelda, et tulla saab mõjul kohaleilmunu. Nii ei saa paika pidada!
Kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on muude poolt tehtud”, isegi see, mis on mõjul kohaleilmunud, ohhoo, siis tulla saab mõjul kohaleilmunu. Nii ei saa paika pidada!
Kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on iseenda tehtud ja muude poolt tehtud”, isegi see, mis on mõjul kohaleilmunud, ohhoo, siis tulla saab mõjul kohaleilmunu. Nii ei saa paika pidada!
Kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta”, isegi see, mis on mõjul kohaleilmunud, ohhoo, siis tulla saab mõjul kohaleilmunu. Nii ei saa paika pidada!
Seal, kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on iseenda tehtud”, isegi see, mis mõju tõttu on puude, ohhoo, siis hakkavad sellega tuttavaks saama puutest teisal. Nii ei saa paika pidada!
Kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on muude poolt tehtud”, isegi see, mis mõju tõttu on puude, ohhoo, siis hakkavad sellega tuttavaks saama puutest teisal. Nii ei saa paika pidada!
Kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on iseenda tehtud ja muude poolt tehtud”, isegi see, mis mõju tõttu on puude, ohhoo, siis hakkavad sellega tuttavaks saama puutest teisal. Nii ei saa paika pidada!
Kui need pingestujavaimulikud, kestlik Bhūmika, teevad teatavaks, et “kerge ja raske on ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta”, isegi see, mis mõju tõttu on puude, ohhoo, siis hakkavad sellega tuttavaks saama puutest teisal. Nii ei saa paika pidada!
Tol korral oli nii, et kestlik Ānanda seadis end kestlikust Śāriputrast mitte kuigi kaugel sisse, toetudes mingile puujuurikale. Nüüd, kestlik Ānanda kõik selle, millest käis kestliku Bhūmika ja kestliku Śāriputra vaheline jutt, kätte haaras, pihta sai ja läks auväärse juurest läbi. Ligi jõudes tervitas peaga auväärse jalgu ja oli otsa peal paigal. Otsa peal paigal olles kangastuse annab kestlik Ānanda auväärsele laialt kõige kohta, millest käis kestliku Bhūmika ja kestliku Śāriputra vaheline jutt.
Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Ānandale nii:
“Tõsiselt, tõsiselt, Ānanda, Śāriputra on oskaja palujavend! Lõpuleidnu küsimus. Ja täpse teadvusega küsinu ka adub.
Uurin, kas siis, kui lõpuleidnu küsib küsimuse, aduks mõni pidestuja nõndaviisi, nagu adub palujavend Śāriputra.
Ükskord nii, kulgen Rājagṛhas, Girivrajil. Seal küsivad teist kanalit püüdvad ringirändajad minult just selle tarvis nende viitadega, nende määratlemistega küsimust. Neile minu poolt just selle tarvis nende viitadega, nende määratlemistega küsimus. Ja küsinu ka adub nõndaviisi, nagu palujavend Śāriputra.
Seal, ma astun nende mõnede pingestujavaimulike poole, kes teevad teatavaks, et “kerge ja raske on iseenda tehtud”, ning sõnan nii: “Olemust küll aulikud teatavaks teevad, et “kerge ja raske on iseenda tehtud”.”
Nood minu poolt küsitud annavad teada: “Nii.”
Ma sõnan neile nii: “Olgu, tublid, nii öeldakse. Veel, mida aulikud siin, tugevasti ülimaks hinnates ja sissevõetud olles, järele kogevad – just nii on olemus, rumalus on teine. Nii ma siin seda ei teavita. Mis põhjusel? Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on teistmoodi kohaleilmunud.”
Nemad küsivad minult: “Kuidas teeb auväärse Gautama teatavaks, et kerge ja raske on kohaleilmunud?”
Neile sõnan ma: “Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on mõjul kohaleilmunud.”
Ma astun nende mõnede pingestujavaimulike poole, kes teevad teatavaks, et “kerge ja raske on muude poolt tehtud”, ning sõnan nii: “Olemust küll aulikud teatavaks teevad, et “kerge ja raske on muude poolt tehtud”.”
Nood minu poolt küsitud annavad teada: “Nii.”
Ma sõnan neile nii: “Olgu, tublid, nii öeldakse. Veel, mille käibeletoomist järgivad siin aulikud, tugevasti ülimaks hinnates ja sissevõetud olles – just nii on olemus, rumalus on teine. Nii ma siin seda ei teavita. Mis põhjusel? Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on teisiti kohaleilmunud.”
Nemad küsivad minult: “Kuidas teeb auväärse Gautama teatavaks, et kerge ja raske on kohaleilmunud?”
Neile sõnan ma: “Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on mõjul kohaleilmunud.”
Ma astun nende mõnede pingestujavaimulike poole, kes teevad teatavaks, et “kerge ja raske on iseenda tehtud ja muude poolt tehtud”, ning sõnan nii: “Olemust küll aulikud teatavaks teevad, et “kerge ja raske on iseenda tehtud ja muude poolt tehtud”.”
Nood minu poolt küsitud annavad teada: “Nii.”
Ma sõnan neile nii: “Olgu, tublid, nii öeldakse. Veel, mille käibeletoomist järgivad siin aulikud, tugevasti ülimaks hinnates ja sissevõetud olles – just nii on olemus, rumalus on teine. Nii ma siin seda ei teavita. Mis põhjusel? Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on teisiti kohaleilmunud.”
Nemad küsivad minult: “Kuidas teeb auväärse Gautama teatavaks, et kerge ja raske on kohaleilmunud?”
Neile sõnan ma: “Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on mõjul kohaleilmunud.””
Ma astun nende mõnede pingestujavaimulike poole, kes teevad teatavaks, et “kerge ja raske on ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta”, ning sõnan nii: “Olemust küll aulikud teatavaks teevad, et “kerge ja raske on ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta”.”
Nood minu poolt küsitud annavad teada: “Nii.”
Ma sõnan neile nii: “Olgu, tublid, nii öeldakse. Veel, mille käibeletoomist järgivad siin aulikud, tugevasti ülimaks hinnates ja sissevõetud olles – just nii on olemus, rumalus on teine. Nii ma siin seda ei teavita. Mis põhjusel? Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on teisiti kohaleilmunud.”
Nemad küsivad minult: “Kuidas teeb auväärse Gautama teatavaks, et kerge ja raske on kohaleilmunud?”
Neile sõnan ma: “Ma teen teatavaks, et kerge ja raske on mõjul kohaleilmunud.””
“Tublid, siis on mul auväärse selgituse tarvis teada nii:
Kui on olemas sündimine, tuleb vananemine-suremine. Vananemise-suremise mõju ei ole sündimisest teisal.
Kui on olemas tulemine, tuleb sündimine. Sündimise mõju ei ole tulemisest teisal.
Kui on olemas kinnivõtt, tuleb tulemine. Tulemise mõju ei ole kinnivõtust teisal.
Kui on olemas janu, tuleb kinnivõtt. Kinnivõtu mõju ei ole janu teisal.
Kui on olemas tundmus, tuleb janu. Janu mõju ei ole tundmusest teisal.
Kui on olemas puude, tuleb tundmus. Tundmuse mõju ei ole puutest teisal.
Kui on olemas kuuepüüneline, tuleb puude. Puute mõju ei ole kuuepüünelisest teisal.
Kui on olemas nimi-laad, tuleb kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju ei ole nimest-laadist teisal.
Kui on olemas teadasaamine, tuleb nimi-laad. Nime-laadi mõju ei ole teadasaamisest teisal.
Kui on olemas valmistegijad, tuleb teadasaamine. Teadasaamise mõju ei ole valmistegijatest teisal.
Kui on olemas ebatarkus, tulevad valmistegijad. Valmistegijate mõju ei ole ebatarkusest teisal.
Ebatarkust hävitades hävivad valmistegijad. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad. Nime-laadi hävitades hävib kuuepüüneline. Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Puudet hävitades hävib tundmus. Tundmust hävitades hävib janu. Janu hävitades hävib kinnivõtt. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine. Tulemist hävitades hävib sündimine. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.”
Just sellise hariduse annab auväärne kestlikule Ānandale.