Kaks pulka (NS 8)

Nõndaviisi, nagu tänu kahe pulga kokkuklappimisele, kokkulaskumisele, kokkukäimisele sünnib tuli, paistab särts, siis see soojus, mis on tänu sellele, et kaks pulka on mitmeti ja lahus, nüüd kiduneks, pulgad jahtuksid.
Just nii, ja tal tuleb pähe nii:
“Need tundmused sünnivad puutest, on puute esiletõusud, puute sünnipäraga, puute vallandumised. Seda ja seda puudet esile tõstes tõusevad esile need ja need tundmused. Seda ja seda puudet hävitades hävivad, raugevad maha, jahtuvad, lähevad looja need ja need tundmused. Õige kuulaja, kes nii näeb ja kuuleb, lastakse vabaks puutest ja lastakse vabaks ka tundmusest, täheldusest, valmistegijatest, teadasaamisest. Lastakse vabaks sündimisest, vananemisest, tõvest, suremisest, valust, kurtmisest, raskest, raskest arust, ahastusest.”
Sõnan, et “lastakse vabaks raskest”.