Kātyāyana (NS 19)

Auväärne kulgeb Nādikas, Guñjaka jõudeasemel. Nüüd läks kestlik kaaslane Kātyāyana auväärse juurest läbi. Ligi jõudes tervitas peaga auväärse jalgu ja oli otsa peal paigal. Otsa peal paigal olles ütles kestlik kaaslane Kātyāyana auväärsele nii:
“Tubli, öeldakse, et täpne nägemine on “täpne nägemine”. Mil määral tuleb täpne nägemine? Mil määral teeb täpset nägemist teatavaks tegev tõeleidnu teatavaks?”
Kui see öeldud, ütles auväärne kestlik kaaslane Kātyāyanale nii:
“See ilm, Kātyāyana, mis on suures osas toeks võetud olemasolust ja mitteolemasolust, võtab toeks kaht. See ilm on köidetud lisamisest kinnivõttu, Kātyāyana, niisiis on toeks võetud olemasolust ja mitteolemasolust. Kui need lisamisest kinnivõtud, meele korraldamisest sissevõetuse mõnu järgijad ei jõua ligi, ei võta kinni, ei korralda, siis ei ole loomus „minust“ sissevõetud. Nii ilmub ilmuv raske, hävib häviv raske. Kui nüüd ei oota, ei lahkne mõttes, siis tollel tulebki muu mõjuta teadmine. Sel määral tuleb, Kātyāyana, täpne nägemine. Sel määral teeb täpset nägemist teatavaks tegev tõeleidnu teatavaks.
Mis põhjusel? Täpse teadvusega tõelevastavalt ilma esiletõusu nähes ei tule, Kātyāyana, et “kui on ilmas, siis pole seda olemas”. Täpse teadvusega tõelevastavalt ilma esiletõusu nähes ei tule, et “kui on ilmas, siis on see olemas”. Kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal toob tõeleidnu hoidjat näha. Niisiis “kui see on olemas, tuleb too”, ilmub selle ilmudes niimoodi.
Niisiis, ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad. Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine. Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad. Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju tõttu on puude. Puute mõju tõttu on tundmus. Tundmuse mõju tõttu on janu. Janu mõju tõttu on kinnivõtt. Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine. Tulemise mõju tõttu on sündimine. Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi.
Ebatarkust hävitades hävivad valmistegijad. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad. Nime-laadi hävitades hävib kuuepüüneline. Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Puudet hävitades hävib tundmus. Tundmust hävitades hävib janu. Janu hävitades hävib kinnivõtt. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine. Tulemist hävitades hävib sündimine. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.
Siis kui seda hoidjatuvastust selgitati, jättis kestliku kaaslase Kātyāyana meelsus voolustest kinni võtmata ja vabaks sai.