Kes sõnaks (NS 11)

Et palujavend sõnaks: “Ma pääsesin välja ootusest, lahus on minust “kuidas”-jutt. Siin on katkestatud minu nägemise ora ega pöördu mul arulisest ringlejast kinni võttes teisale. Sest kuidas oleks mul loomus?”
Kui see palujavend jutustab õiget, ilmast kõrgemat hoidlikku juttu, niisiis “kui see on olemas, tuleb too”, ilmub selle ilmudes niimoodi.
Niisiis, ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad. Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine. Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad. Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju tõttu on puude. Puute mõju tõttu on tundmus. Tundmuse mõju tõttu on janu. Janu mõju tõttu on kinnivõtt. Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine. Tulemise mõju tõttu on sündimine. Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi.
Ebatarkust hävitades hävivad valmistegijad. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad. Nime-laadi hävitades hävib kuuepüüneline. Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Puudet hävitades hävib tundmus. Tundmust hävitades hävib janu. Janu hävitades hävib kinnivõtt. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine. Tulemist hävitades hävib sündimine. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.
Sedalaadi juttu jutustades tuleb ootus, tuleb mõttelahk. Mittekättesaadu korral kättesaadu täheldaja, mittekäsilevõetu korral käsilevõetu täheldaja, silmas mittepeetu korral silmaspeetu täheldaja. Raskemoeline, raske aruga, kohmetuja lööb lahku ja ilmutab lahkuminekut.
Mis põhjusel? Niisiis peab sügavalt paika, et mõjul kohaleilmumine on vastasmõjusus. Nagu ka head ja halba nägev viit, niisiis – kogu lisamise tagasitõmme, janukaotus, innutajäämine, hävitus, vaibumine.
Niimoodi on kaks – valmistehtud ja valmistegemata. Sellel, mis on valmistehtud, teadvustab teisemoelisust – ilmumist ja närbumist ja paigalolekut. Kui on valmistegemata, siis sellel ei teadvusta teisemoelisust – ilmumist ja närbumist ja paigalolekut.
Sest, palujavennad, valmistegijad on rasked. Vaibumine on rahulik. Põhjust esile tõstes tõuseb esile raske. Põhjust hävitades hävib raske. Katkilõigatud käimakoht ei lähe käima. Tagasipanekuta hävib. Selline ongi raske ots.
Palujavennad, kes neist on läbini vaigistunud? Kui on raskest teisal, see on hävinud, maharaugenud, jahtunud, looja läinud. Niisugune rahulik viit, niisiis – kogu lisamise tagasitõmme, janukaotus, innutajäämine, hävitus, vaibumine.”