Linna lõng (NS 5)

Nii ma kuulsin. Ükskord kulges auväärne Śrāvastīs Jeta laanes Anāthapiṇḍa lustiaias. Seal ligi kutsub auväärne palujavendi:
“Ennist, palujavennad, kui ma polnud taibuga leidnud kõrgemata täpset taibukust, vaid olin üksinda, lahus ja täiesti sulandunud, ilmus meeles niisugune meele aimdus.
Ohhoo, ilm on ilmutatud hädaks. Niisiis sünnib ja vananeb ja sureb ja põrmustub ja ilmneb. Ning nüüd veel, et olendid ei teadvusta tõelevastavalt väljasihtimist vananemise-suremise järel.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb vananemine-suremine? Ja veel, mis mõju tõttu on vananemine-suremine ?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas sündimine, tuleb vananemine-suremine. Ja veel, et sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb sündimine? Ja veel, mis mõju tõttu on sündimine?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas tulemine, tuleb sündimine. Ja veel, et tulemise mõju tõttu on sündimine.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb tulemine? Ja veel, mis mõju tõttu on tulemine?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas kinnivõtt, tuleb tulemine. Ja veel, et kinnivõtu mõju tõttu on tulemine.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb kinnivõtt? Ja veel, mis mõju tõttu on kinnivõtt?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas janu, tuleb kinnivõtt. Ja veel, et janu mõju tõttu on kinnivõtt.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb janu? Ja veel, mis mõju tõttu on janu?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas tundmus, tuleb janu. Ja veel, et tundmuse mõju tõttu on janu.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb tundmus? Ja veel, mis mõju tõttu on tundmus?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas puude, tuleb tundmus. Ja veel, et puute mõju tõttu on tundmus.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb puude? Ja veel, mis mõju tõttu on puude?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas kuuepüüneline, tuleb puude. Ja veel, et kuuepüünelise mõju tõttu on puude.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb kuuepüüneline? Ja veel, mis mõju tõttu on kuuepüüneline?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas nimi-laad, tuleb kuuepüüneline. Ja veel, et nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb nimi-laad? Ja veel, mis mõju tõttu on nimi-laad?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas teadasaamine, tuleb nimi-laad. Ja veel, et teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tuleb teadasaamine? Ja veel, mis mõju tõttu on teadasaamine?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas valmistegijad, tuleb teadasaamine. Ja veel, et valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine.
Mul tuli pähe nii: mis küll on olemas, et tulevad valmistegijad? Ja veel, mis mõju tõttu on valmistegijad?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui on olemas ebatarkus, tulevad valmistegijad. Ja veel, et ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad.
Seega, ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad. Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine. Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad. Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju tõttu on puude. Puute mõju tõttu on tundmus. Tundmuse mõju tõttu on janu. Janu mõju tõttu on kinnivõtt. Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine. Tulemise mõju tõttu on sündimine. Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine. Kohale tulevad valu, kurtmine, raske, raske aru, ahastus. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule vananemist-suremist? Mida hävitades hävib vananemine-suremine?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas sündimist, ei tule vananemist-suremist. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule sündimist? Mida hävitades hävib sündimine?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas tulemist, ei tule sündimist. Tulemist hävitades hävib sündimine.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule tulemist? Mida hävitades hävib tulemine?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas kinnivõttu, ei tule tulemist. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule kinnivõttu? Mida hävitades hävib kinnivõtt?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas janu, ei tule kinnivõttu. Janu hävitades hävib kinnivõtt.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule janu? Mida hävitades hävib janu?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas tundmust, ei tule janu. Tundmust hävitades hävib janu.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule tundmust? Mida hävitades hävib tundmus?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas puudet, ei tule tundmust. Puudet hävitades hävib tundmus.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule puudet? Mida hävitades hävib puude?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas kuuepüünelist, ei tule puudet. Kuuepüünelist hävitades hävib puude.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule kuuepüünelist? Mida hävitades hävivad kuuepüüneline?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas nime-laadi, ei tule kuuepüünelist. Nime-laadi hävitades hävivad kuuepüüneline.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule nime-laadi? Mida hävitades hävib nimi-laad?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas teadasaamist, ei tule nime-laadi. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule teadasaamist? Mida hävitades hävib teadasaamine?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas valmistegijaid, ei tule teadasaamist. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine.
Mul tuli pähe nii: mida küll ei ole olemas, kui ei tule valmistegijaid? Mida hävitades hävivad valmistegijad?
Tuumhaaval aru pidades ilmus mul pähe niisugune tõelevastava päralejõudmine: kui ei ole olemas ebatarkust, ei tule valmistegijaid. Ebatarkust hävitades hävivad valmistegijad.
Seega, ebatarkust hävitades hävivad valmistegijad. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad. Nime-laadi hävitades hävib kuuepüüneline. Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Puudet hävitades hävib tundmus. Tundmust hävitades hävib janu. Janu hävitades hävib kinnivõtt. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine. Tulemist hävitades hävib sündimine. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Hävivad valu, kurtmine, raske, raske aru, ahastus. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.
Mul tuli pähe nii: mul on käsile võetud muistne tee, muistne käimakoht, muistne roobastik, kus liiklesid eespoolsed ärksad.
Nõndaviisi, nagu mees võtaks metsas edasi rühkides käsile muistse tee, muistse käimakoha, muistse roobastiku, kus liiklesid eespoolsed ärksad, ja läheks seda mööda. Seda mööda minnes näeks ta seal muistset linna ja muistset valitsejalossi, jõustuks lustiaed, jõustuks laas, jõustuks lootosetiik – kena, andiderikas, rahuldustpakkuv.
Nii oleks temaga. Ning nõnda kangastuse annaks see mees valitsejale niisugust, mida mina minnes valitsejale kangastuse annaksin: “Taevaline, et sa teaksid! Ma nägin siin metsas edasi rühkides muistset teed, muistset käimakohta, muistset roobastikku, kus liiklesid eespoolsed ärksad, ja läksin seda mööda. Seda mööda minnes nägin ma muistset linna ja muistset valitsejalossi, jõustuks lustiaed, jõustuks laas, jõustuks lootosetiik – kena, andiderikas, rahuldustpakkuv. Mõõtku taevaline välja see linn!”
Nüüd mõõdaks valitseja selle linna välja. Järgmisel korral oleks valitsejaloss olemas: nõiduslik, rikkalik, rammukas, heade palukestega ja hulganisti täis laaditud inimarulisi.
Nii ongi mul käsile võetud muistne tee, muistne käimakoht, muistne roobastik, kus liiklesid eespoolsed ärksad.
Ning milline on see muistne tee, muistne käimakoht, muistne roobastik, kus liiklesid eespoolsed ärksad?
Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Nõndaviisi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutus, täpne meenutamine, täpne koondumine.
Säärane on, palujavennad, muistne tee, muistne käimakoht, muistne roobastik, kus liiklesid eespoolsed ärksad.
Ma läksin seda mööda.
Seda mööda minnes nägin vananemist-suremist. Nägin vananemise-suremise esiletõusu, vananemise-suremise hävitust, vananemist-suremist hävitavat jäljerada.
Nägin sündimist, sündimise esiletõusu, sündimise hävitust, sündimist hävitavat jäljerada.
Nägin tulemist, tulemise esiletõusu, tulemise hävitust, tulemist hävitavat jäljerada.
Nägin kinnivõttu, kinnivõtu esiletõusu, kinnivõtu hävitust, kinnivõttu hävitavat jäljerada.
Nägin janu, janu esiletõusu, janu hävitust, janu hävitavat jäljerada.
Nägin tundmust, tundmuse esiletõusu, tundmuse hävitust, tundmust hävitavat jäljerada.
Nägin puudet, puute esiletõusu, puute hävitust, puudet hävitavat jäljerada.
Nägin kuuepüünelist, kuuepüünelise esiletõusu, kuuepüünelise hävitust, kuuepüünelist hävitavat jäljerada.
Nägin nime-laadi, nime-laadi esiletõusu, nime-laadi hävitust, nime-laadi hävitavat jäljerada.
Nägin teadasaamist, teadasaamise esiletõusu, teadasaamise hävitust, teadasaamist hävitavat jäljerada.
Nägin valmistegijaid, valmistegijate esiletõusu, valmistegijate hävitust, valmistegijaid hävitavat jäljerada.
Mina neid hoidjaid ise ära tean ja silmas pean ning kangastuse annan palujavendadele. Kangastuse annan palujaõdedele, juuresistujatele, naisjuuresistujatele, mitmesugust kanalit püüdvatele pingestujavaimulikele, toimlejatele, ringirändajatele.
Seal saab ka palujavend täpselt jälile jõudes pälvijaks. Pälvib tuvastamise, hoidja, eduka.
Seal saavad ka palujaõde ja juuresistuja ja naisjuuresistuja täpselt jälile jõudes pälvijaks. Pälvivad tuvastamise, hoidja, eduka.
Nii see laialdane vaimutoimetus tuleb – lihtsast inimhulgale kuni hästi täpselt selgekssaaduni taevalistele ja inimarulistele.”