Meil ei ole (NS 13)

Meil ega ka teistel, palujavennad, keha ei ole. On kuus eelnevalt valmistatud ja kokkumõeldud puute püünet. Sõnan, et “tuntakse ära muistne tegu”.
Millised kuus? Silmapaar puute püüne. Kõrvapaar, nina, keel, keha, aru puute püüne.
Ning õige kuulaja, kes kuuleb, seal juba tõsiselt hästi mõjul kohaleilmumisele tuumhaaval peale vaatab. Niisiis, kui see on olemas, tuleb kuus teadasaamiskeha. Tuleb kuus puutekeha, kuus tundmusekeha, kuus täheldusekeha, kuus meelevallakeha. Niisiis, kui see nii on olemas, tulevad ettemääratult kohale sündimine, vananemine, tõbi, suremine, valu, kurtmine, raske, raske aru, ahastus. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi.
Sest nii tõuseb esile koos põhjusega ja mõjuga ilm. Sest nii tuleb koos põhjusega ja mõjuga ilma esiletõus.
Niisiis, kui seda pole olemas, siis kuut teadasaamiskeha ei tule, kuut puutekeha, kuut tundmusekeha, kuut täheldusekeha, kuut meelevallakeha ei tule. Niisiis, kui seda nii pole olemas, siis hävivad ettemääratult sündimine, vananemine, tõbi, suremine, valu, kurtmine, raske, raske aru, ahastus. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.
Ning et täpse teadvusega õige kuulaja, kes kuuleb, näeb ilma esiletõusu ja ilma hävitust tõelevastavalt hästi, tunneb hästi ära, peab hästi kalliks, murrab hästi lahti. Öeldakse, et nii on “õige kuulaja”. Öeldakse, et nii on “lähenenud olemashoidjale, läinud olemashoidja juurde, möönab olemashoidjat”. Harjutaja teadmisega, harjutaja nägemisega saab sissekaevunu kätte, saab läbini sissekaevunu kätte. Selle tegija, kes on varustatud ilma tõusu ja loojamineku teadvusega – õige, äraliikuva, mahamurdvaga –, liigub ära, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha.
Mis põhjusel? Sellepärast, et täpse teadvusega õige kuulaja, kes kuuleb, on näinud ilma esiletõusu ja ilma hävitust tõelevastavalt hästi, tundnud hästi ära, murdnud hästi lahti.