Nägemise jõustunud (NS 23)

Auväärne kulgeb Rājagṛhas Veṇu laanes, Kalandaka väljal. Kestlik Śāriputra ja kestlik Mahākoṣṭhila kulgevad tookord Rājagṛhas Gṛdhrakūṭa mäel.
Nüüd, kestlik Mahākoṣṭhila tõusis päevaveerul täielikust sulandumisest lahti ja läks kestliku Śāriputra juurest läbi. Ligi jõudes ajas palendunult koos kestliku Śāriputraga mitmesugust täiesti rõõmsat ja innukat juttu, mille kaasa tõi, ja seadis end otsa peal sisse. Otsa peal sisse seadnud, ütles kestlik Mahākoṣṭhila kestlikule Mahākoṣṭhilale nii:
“Küsigem, kestlik Śāriputra, mingit suunanäitu! Kui äkki heidaksid selgust, et küsimust aduda.”
“Küsi, kestlik Mahākoṣṭhila! Tunnen, kui sind kuulen.”
“Mil määral on, kestlik Śāriputra, hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”?”
“Ning et õige kuulaja, kestlik Mahākoṣṭhila, teadvustab tõepäraselt ebaedukat, teadvustab tõepäraselt ebaeduka juurt, teadvustab tõepäraselt edukat, teadvustab tõepäraselt eduka juurt, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt ebaedukat? Ebaedukas on keha tegu, kõne tegu, aru tegu. Nii on ebaedukas. Nii teadvustab tõepäraselt ebaedukat.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt ebaeduka juurt? Ebaeduka juuri on kolm. Himu on ebaeduka juur. Vaen ja rumalus on ebaeduka juur. Nii on ebaeduka juur. Nii teadvustab tõepäraselt ebaeduka juurt.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt ebaedukat? Edukas on keha tegu, kõne tegu, aru tegu. Nii on edukas. Nii teadvustab tõepäraselt edukat.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt eduka juurt? Eduka juuri on kolm. Mittehimu on eduka juur. Mittevaen ja mitterumalus on eduka juur. Nii on eduka juur. Nii teadvustab tõepäraselt eduka juurt.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt ebaedukat, teadvustab tõepäraselt ebaeduka juurt, teadvustab tõepäraselt edukat, teadvustab tõepäraselt eduka juurt, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt toite, teadvustab tõepäraselt toitude esiletõusu, teadvustab tõepäraselt toitude hävitust, teadvustab tõepäraselt viita toitude hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt toite? Toite on neli. Sõre ja õhuke ampsuline toit. Teine on puude. Kolmas on aru meelevaldsus. Neljas on teadasaamine. Need on toidud. Nii teadvustab tõepäraselt toite.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt toitude esiletõusu? Veelkordset tulemist janunev siin-seal õnnistaja, kellel kaasas õnnistuse ind. Säärane on toitude esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt toitude esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt toitude hävitust? See, mis on veelkordset tulemist januneval siin-seal õnnistajal, kellel kaasas õnnistuse ind, jäägitult ärahülgamine, tagasitõmme, otsaandmine, kaotamine, innutajäämine, hävitus, rahukssaamine, loojaminek. Säärane on toitude hävitus. Nii teadvustab tõepäraselt toitude hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita toitude hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab toitude hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita toitude hävitajale.
Ning et nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt toite, teadvustab tõepäraselt toitude esiletõusu, teadvustab tõepäraselt toitude hävitust, teadvustab tõepäraselt viita toitude hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt voolusi, teadvustab tõepäraselt vooluste esiletõusu, teadvustab tõepäraselt vooluste hävitust, teadvustab tõepäraselt viita vooluste hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt voolusi? Voolusi on kolm. Tungi voolus, olemise voolus, ebatarkuse voolus. Need on voolused. Nii teadvustab tõepäraselt voolusi.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt vooluste esiletõusu? Ebatarkust esile tõstes tõusevad esile voolused. Säärane on vooluste esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt vooluste esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt vooluste hävitust? Ebatarkust hävitades hävivad voolused. Nii teadvustab tõepäraselt vooluste hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita vooluste hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab vooluste hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita vooluste hävitajale.
Ning et nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt voolusi, teadvustab tõepäraselt vooluste esiletõusu, teadvustab tõepäraselt vooluste hävitust, teadvustab tõepäraselt viita vooluste hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt õnnetut, teadvustab tõepäraselt õnnetu esiletõusu, teadvustab tõepäraselt õnnetu hävitust, teadvustab tõepäraselt viita õnnetu hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt õnnetut? Sündimine on õnnetu. Vananemine on õnnetu. Tõbi on õnnetu. Suremine on õnnetu. Mitteseotus hellitavaga on õnnetu. Kokkuseotus mittehellitavaga on õnnetu. Seegi, kui tahab ja uurib läbi ega leia üles, on õnnetu. Kokkuvõttes on õnnetu viis kinnivõtmistüve. Nii on õnnetu. Nii teadvustab tõepäraselt õnnetut.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt õnnetu esiletõusu? Veelkordset tulemist janunev siin-seal õnnistaja, kellel kaasas õnnistuse ind. Säärane õnnetu esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt õnnetu esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt õnnetu hävitust? See, mis on veelkordset tulemist januneval siin-seal õnnistajal, kellel kaasas õnnistuse ind, jäägitult ärahülgamine, tagasitõmme, otsaandmine, kaotamine, innutajäämine, hävitus, rahukssaamine, loojaminek. Säärane on õnnetu hävitus. Nii teadvustab tõepäraselt õnnetu hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita õnnetu hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab õnnetu hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita õnnetu hävitajale.
Ning et nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt õnnetut, teadvustab tõepäraselt õnnetu esiletõusu, teadvustab tõepäraselt õnnetu hävitust, teadvustab tõepäraselt viita õnnetu hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt vananemist-suremist, teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita vananemise-suremise hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt vananemist-suremist? Kui ollakse kiilaspäine, hallipäine, kortsupuruga, vana, hukkasaamas, küürakas, vildakas, kõver, kröginal hingetõmbava ettepoole kehaga, ettekuhjuva kehaga, kepi najale toetumas, ajahambast naksuva koguga, tõrges, kiduv, kidurduv, tajudelt läbini küps, mahalõhutamas, ennemuistsete valmistegijatega, vanaldumas, siis see on vananemine. Kui kõik olendid kogu olendkonnast põrmustuvad, lõhuvad põrmu, kidunevad, kidurduvad kestvuses, kidurduvad soojuses, hävitavad elupõlve, viskavad tüved minema, surevad, leiavad lõpu, siis see on suremine.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise esiletõusu? Sündimist esile tõstes tõuseb esile vananemine-suremine. Säärane on vananemise-suremise esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise hävitust? Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Nii teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita vananemise-suremise hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab vananemise-suremise hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita vananemise-suremise hävitajale.
Ning et nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt vananemist-suremist, teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt vananemise-suremise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita vananemise-suremise hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt sündimist, teadvustab tõepäraselt sündimise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt sündimise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita sündimise hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt sündimist? Kui kõik olendid kogu olendkonnas sünnivad ära, sünnivad kohale, astuvad paika, lähevad käima, paistavad, võtavad leida tüved, võtavad leida tahud, võtavad leida püüned, paistavad elutajule, siis see on sündimine.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt sündimise esiletõusu? Tulemist esile tõstes tõuseb esile sündimine. Säärane on sündimise esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt sündimise esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt sündimise hävitust? Tulemist hävitades hävib sündimine. Nii teadvustab tõepäraselt sündimise hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita sündimise hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab sündimise hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita sündimise hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt sündimist, teadvustab tõepäraselt sündimise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt sündimise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita sündimise hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt tulemist, teadvustab tõepäraselt tulemise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt tulemise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita tulemise hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt tulemist? Tulemisi on kolm. Tungi tulemine, laadi tulemine ja laadituse tulemine.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt tulemise esiletõusu? Kinnivõtmist esile tõstes tõuseb esile tulemine. Säärane on tulemise esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt tulemise esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt tulemise hävitust? Kinnivõtmist hävitades hävib tulemine. Nii teadvustab tõepäraselt tulemise hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita tulemise hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab tulemise hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita tulemise hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt tulemist, teadvustab tõepäraselt tulemise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt tulemise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita tulemise hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt kinnivõtmist, teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita kinnivõtmise hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt kinnivõtmist? Kinnivõtmisi on neli. Tungist kinnivõtmine, nägemisest kinnivõtmine, kõlblusnõudest kinnivõtmine ja loomusest kinnivõtmine.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise esiletõusu? Janu esile tõstes tõuseb esile kinnivõtmine. Säärane on kinnivõtmise esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise hävitust? Janu hävitades hävib kinnivõtmine. Nii teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita kinnivõtmise hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab kinnivõtmise hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita kinnivõtmise hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt kinnivõtmist, teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt kinnivõtmise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita kinnivõtmise hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt janu, teadvustab tõepäraselt janu esiletõusu, teadvustab tõepäraselt janu hävitust, teadvustab tõepäraselt viita janu hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt janu? Janusid on kolm. Tungi janu, laadi janu ja laadituse janu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt janu esiletõusu? Tundmust esile tõstes tõuseb esile janu. Säärane on janu esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt janu esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt janu hävitust? Tundmust hävitades hävib janu. Nii teadvustab tõepäraselt janu hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita janu hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab janu hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita janu hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt janu, teadvustab tõepäraselt janu esiletõusu, teadvustab tõepäraselt janu hävitust, teadvustab tõepäraselt viita janu hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt tundmust, teadvustab tõepäraselt tundmuse esiletõusu, teadvustab tõepäraselt tundmuse hävitust, teadvustab tõepäraselt viita tundmuse hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt tundmust? Tundmusi on kolm. Õnnelik, õnnetu ja tundmus, mis pole õnnelik ega õnnetu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt tundmuse esiletõusu? Puudet esile tõstes tõuseb esile tundmus. Säärane on tundmuse esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt tundmuse esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt tundmuse hävitust? Puudet hävitades hävib tundmus. Nii teadvustab tõepäraselt tundmuse hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita tundmuse hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab tundmuse hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita tundmuse hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt tundmust, teadvustab tõepäraselt tundmuse esiletõusu, teadvustab tõepäraselt tundmuse hävitust, teadvustab tõepäraselt viita tundmuse hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt puudet, teadvustab tõepäraselt puute esiletõusu, teadvustab tõepäraselt puute hävitust, teadvustab tõepäraselt viita puute hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt puudet? Puutekehasid on kuus. Silmapaariga kokkupuude, kõrvapaariga, ninaga, keelega, kehaga ja aruga kokkupuude.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt puute esiletõusu? Kuuepüünelist esile tõstes tõuseb esile puude. Säärane on puute esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt puute esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt puute hävitust? Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Nii teadvustab tõepäraselt puute hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita puute hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab puute hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita puute hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt puudet, teadvustab tõepäraselt puute esiletõusu, teadvustab tõepäraselt puute hävitust, teadvustab tõepäraselt viita puute hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt kuuepüünelist, teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita kuuepüünelise hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt kuuepüünelist? Loomupoolseid püünesid on kuus. Silmapaar on loomupoolne püüne, kõrvapaar, nina, keel, keha ja aru on loomupoolne püüne.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise esiletõusu? Nimilaadi esile tõstes tõuseb esile kuuepüüneline. Säärane on kuuepüünelise esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise hävitust? Nimilaadi hävitades hävib kuuepüüneline. Nii teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita kuuepüünelise hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab kuuepüünelise hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita kuuepüünelise hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt kuuepüünelist, teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt kuuepüünelise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita kuuepüünelise hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt nimilaadi, teadvustab tõepäraselt nimilaadi esiletõusu, teadvustab tõepäraselt nimilaadi hävitust, teadvustab tõepäraselt viita nimilaadi hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt nimilaadi? Neli tüve on laadita. Tundmuse tüvi, tähelduse tüvi, valmistegijate tüvi, teadasaamise tüvi. Milline on laadi tüvi? Kõik see, mis iganes on laad, on neli vägevat tulnut, ning laad on “neljast vägevast tulnust kinni võttes”. Eespoolne on nimetus. Need kumbki – nimi ja laad – on nimilaad.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt nimilaadi esiletõusu? Teadasaamist esile tõstes tõuseb esile nimilaad. Säärane on nimilaadi esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt nimilaadi esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt nimilaadi hävitust? Teadasaamist hävitades hävib nimilaad. Nii teadvustab tõepäraselt nimilaadi hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita nimilaadi hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab nimilaadi hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita nimilaadi hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt nimilaadi, teadvustab tõepäraselt nimilaadi esiletõusu, teadvustab tõepäraselt nimilaadi hävitust, teadvustab tõepäraselt viita nimilaadi hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt teadasaamist, teadvustab tõepäraselt teadasaamise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt teadasaamise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita teadasaamise hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt teadasaamine? Teadasaamiskehasid on kuus. Silmapaari teadasaamine, kõrvapaari, nina, keele, keha, aru teadasaamine.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt teadasaamise esiletõusu? Valmistegijaid esile tõstes tõuseb esile teadasaamine. Säärane on teadasaamise esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt teadasaamise esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt teadasaamise hävitust? Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Nii teadvustab tõepäraselt teadasaamise hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita teadasaamise hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab teadasaamise hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita teadasaamise hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt teadasaamist, teadvustab tõepäraselt teadasaamise esiletõusu, teadvustab tõepäraselt teadasaamise hävitust, teadvustab tõepäraselt viita teadasaamise hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Oleks, kestlik Mahākoṣṭhila, ka teine. Ning et õige kuulaja teadvustab tõepäraselt valmistegijaid, teadvustab tõepäraselt valmistegijate esiletõusu, teadvustab tõepäraselt valmistegijate hävitust, teadvustab tõepäraselt viita valmistegijate hävitajale, siis mismoodi teadvustab tõepäraselt valmistegijaid? Valmistegijaid on kolm. Keha valmistegija, kõne valmistegija, aru valmistegija.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt valmistegijate esiletõusu? Ebatarkust esile tõstes tõusevad esile valmistegijad. Säärane on valmistegijate esiletõus. Nii teadvustab tõepäraselt valmistegijate esiletõusu.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt valmistegijate hävitust? Ebatarkust hävitades hävivad valmistegijad. Nii teadvustab tõepäraselt valmistegijate hävitust.
Mismoodi teadvustab tõepäraselt viita valmistegijate hävitajale? Niisiis – õige kaheksaliikmeline tee. Sedasi, nagu täpne nägemine, täpne kujuvõtt, täpne kõne, täpne tegudetaid, täpne eluviis, täpne pingutusmäär, täpne märkamine, täpne koondumine. Selline on tee. Nii viitab valmistegijate hävitajale. Nii teadvustab tõepäraselt viita valmistegijate hävitajale.
Ning et, kestlik Mahākoṣṭhila, nii teadvustab õige kuulaja tõepäraselt valmistegijaid, teadvustab tõepäraselt valmistegijate esiletõusu, teadvustab tõepäraselt valmistegijate hävitust, teadvustab tõepäraselt viita valmistegijate hävitajale, siis sel määral on hoidjajuhistu suhtes õiget kuulajat, kes kohtub nägemisega ja varustatakse otsese nägemisega ja varustatakse möönava seadmusega taibanu suhtes ning öeldakse, et on “lähenenud olemashoidjale, olemashoidja läheb läbi, möönab olemashoidjat”.”
“Kas küll on vaid selline käsitlus, kestlik Śāriputra, või ehk on ka teine?”
“Sihid mööda, sihid mööda, kestlik Mahākoṣṭhila. Sul ei ole võimalik küsimusi kuni otsani kätte haarata. Ning et õigel kuulajal, kes kuuleb, jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus. Mismoodi küll nüüd selle järel teha?”
Need olemismehed õnnistasid teineteise selgitatut, tundsid rõõmu ja astusid istmelt üles tõustes edasi.