Pillirookimbust (NS 6)

Auväärne kulgeb Rājagṛhas Veṇu laanes, Kalandaka väljal. Tol korral oli nii, et kestlik Śāriputra ja kestlik Mahākoṣṭhila kulgevad Rājagṛhas Gṛdhrakūṭa mäel.
Nüüd, kestlik Śāriputra tõusis päevaveerul täielikust sulandumisest lahti ja läks kestliku Mahākoṣṭhila juurest läbi. Ligi jõudes ajas palgest palgesse koos kestliku Mahākoṣṭhilaga mitmesugust täiesti rõõmsat ja innukat juttu, mille kohale tõi, ja seadis end otsa peal sisse. Otsa peal sisse seadnud, ütles kestlik Śāriputra kestlikule Mahākoṣṭhilale nii:
“Küsigem, kestlik Mahākoṣṭhila, mingit suunanäitu! Kui äkki küsimusele selgust heidaksid, et aduda.”
“Küsi, kestlik Śāriputra! Tunnen, kui sind kuulen.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, olemas vananemine?”
“Ongi olemas, kestlik Śāriputra, vananemine.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, olemas suremine?”
“Ongi olemas, kestlik Śāriputra, suremine.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, vananemine-suremine iseenda tehtud? Või ehk on vananemine-suremine muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest vananemine-suremine polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning vananemine-suremine ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, sündimine iseenda tehtud? Või ehk on sündimine muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest sündimine polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning sündimine ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis tulemise mõju tõttu on sündimine.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, tulemine iseenda tehtud? Või ehk on tulemine muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest tulemine polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning tulemine ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis kinnivõtu mõju tõttu on tulemine.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, kinnivõtt iseenda tehtud? Või ehk on kinnivõtt muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest kinnivõtt polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning kinnivõtt ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis janu mõju tõttu on kinnivõtt.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, janu iseenda tehtud? Või ehk on janu muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest janu polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning janu ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis tundmuse mõju tõttu on janu.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, tundmus iseenda tehtud? Või ehk on tundmus muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest tundmus polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning tundmus ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis puute mõju tõttu on tundmus.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, puude iseenda tehtud? Või ehk on puude muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest puude polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning puude ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis kuuepüünelise mõju tõttu on puude.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, kuuepüüneline iseenda tehtud? Või ehk on kuuepüüneline muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest kuuepüüneline polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning kuuepüüneline ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, nimi-laad iseenda tehtud? Või ehk on nimi-laad muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest nimi-laad polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning nimi-laad ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad.”
“Kas ikka on, kestlik Mahākoṣṭhila, teadasaamine iseenda tehtud? Või ehk on teadasaamine muude poolt tehtud, või ehk iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, või ehk ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta?”
“Sest teadasaamine polegi, kestlik Śāriputra, iseenda tehtud. Ning teadasaamine ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis nime-laadi mõju tõttu on teadasaamine.”
“Meil on jällegi niimoodi kestliku Mahākoṣṭhila selgituse tarvis teadlikkust: “Nimi-laad pole iseenda tehtud. Nimi-laad ei ole muude poolt tehtud, ega iseenda tehtud ja muude poolt tehtud, ega ka ilmunud iseseisvalt tekitaja ja muust tekitaja põhjuseta. Vaid hoopis teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad.”
Ja jällegi on meil teada veel: “Nime-laadi mõju tõttu on teadasaamine.” Kuidas ikka, kestlik Mahākoṣṭhila, näha selle selgituse tarvis?”
“Seega teen sulle, kestlik Śāriputra, sellise võrdluse. Sest siin on teadmameestel selgituse tarvis teadlikkust ühe võrdlusega. Nõndaviisi, nagu kaks väljas sirgunud pillirookimpu, mis võtaksid teineteist toeks, seisavad nad paigal teineteist toeks võttes. Teadasaamise mõju tõttu on niisiis nimi-laad ja nime-laadi mõju tõttu teadasaamine.”
“Tõsiselt, tõsiselt, kestlik Mahākoṣṭhila! Nii nagu peab silmas õige kuulaja, kes kuuleb, on õpetaja õpetusest täpsest teadlik, saanud häid juhiseid ja pädev, on surematu nägemisega ja surematut tahku kehaga, jõustab kulgev kestlik Mahākoṣṭhila ära neid sedalaadi väga sügavaid küsimusi. Täpse teadvusega küsinu hindab väga ja ka adub.
Kes ajavad nagu kestlik Mahākoṣṭhila koos vaimutoimetajatega rätiku ümber pea ning leiaksid üles kestliku Mahākoṣṭhila nägemise ja leiaksid üles ümber tema istumise – nende ülesleidmised oleksid hästi ülesleitud.
Ka meie, kes leiame üles kestliku Mahākoṣṭhila nägemise ja leiame üles ümber tema istumise – meie ülesleidmised on hästi üles leitud.
Tõsiselt, kestliku Mahākoṣṭhila on siin näidanud hoidjatuvastust!
Kestlik Mahākoṣṭhila, palujavend toob vananemise-suremise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob sündimise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob tulemise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob kinnivõtu võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob janu võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob tundmuse võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob puute võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob kuuepüünelise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob nime-laadi võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend toob teadasaamise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks hoidjat näha – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend vananemise-suremise võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend sündimise võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend tulemise võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend kinnivõtu võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend janu võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend tundmuse võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend puute võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend kuuepüünelise võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend nime-laadi võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend teadasaamise võõrdumusele, innutajäämisele, hävitusele jälile jõuab – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab vananemise-suremise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab sündimise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab tulemise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab kinnivõtu võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab janu võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab tundmuse võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab puute võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab kuuepüünelise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab nime-laadi võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.
Palujavend ei võta voolustest kinni ja saab teadasaamise võõrdumuse, innutajäämise, hävituse jaoks täpselt hästi vabaks meelsuse – on selle ütlemiseks piisav hoidjajutustaja palujavend.”
“Tõsiselt, tõsiselt, kestlik Mahākoṣṭhila! Nii nagu peab silmas õige kuulaja, kes kuuleb, on õpetaja õpetusest täpsest teadlik, saanud häid juhiseid ja pädev, on surematu nägemisega ja surematut tahku kehaga, jõustab kulgev kestlik Mahākoṣṭhila ära neid sedalaadi väga sügavaid küsimusi. Täpse teadvusega küsinu hindab väga ja ka adub.
Kes lükkavad nagu kestlik Śāriputra koos vaimutoimetajatega rätikut ümber pea ning leiaksid üles kestliku Śāriputra nägemise ja leiaksid üles ümber tema istumise – nende ülesleidmised oleksid hästi ülesleitud.
Ka meie, kes leiame üles kestliku Śāriputra nägemise ja leiame üles ümber tema istumise – meie ülesleidmised on hästi üles leitud. Mismoodi küll nüüd selle järel teha?”
Need olemismehed õnnistasid teineteise selgitatut, tundsid rõõmu ja astusid istmelt üles tõustes edasi.