Pott (NS 10)

Mil määral sooviks, palujavennad, läbi arutada sooviv palujavend läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha?
Läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Kui olenditel ilmuvat rasket ilmuks siin mitmeid-setmeid tõuge, siis mis ajendab rasket? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: rasket ajendab lisamine, tõstab esile lisamine, sünnitab lisamine, vallandab lisamine. Kui lisamine kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka raske. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on raske hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis lisamise hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab lisamist? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: lisamist ajendab janu, tõstab esile janu, sünnitab janu, vallandab janu. Kui janu kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka lisamine. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on lisamise hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis janu hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab janu? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: janu ajendab tundmus, tõstab esile tundmus, sünnitab tundmus, vallandab tundmus. Kui tundmus kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka janu Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on janu hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis tundmuse hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab tundmust? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: tundmust ajendab puude, tõstab esile puude, sünnitab puude, vallandab puude. Kui puude kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka tundmus. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on tundmuse hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis puute hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab puudet? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: puudet ajendab kuuepüüneline, tõstab esile kuuepüüneline, sünnitab kuuepüüneline, vallandab kuuepüüneline. Kui kuuepüüneline kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka puude. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on puute hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis kuuepüünelise hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab kuuepüünelist? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: kuuepüünelist ajendab nimi-laad, tõstab esile nimi-laad, sünnitab nimi-laad, vallandab nimi-laad. Kui nimi-laad kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka kuuepüüneline. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on kuuepüünelise hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis nime-laadi hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab nime-laadi? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: nime-laadi ajendab teadasaamine, tõstab esile teadasaamine, sünnitab teadasaamine, vallandab teadasaamine. Kui teadasaamine kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka nimi-laad. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on nime-laadi hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis teadasaamise hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab teadasaamist? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: teadasaamist ajendavad valmistegijad, tõstavad esile valmistegijad, sünnitavad valmistegijad, vallandavad valmistegijad. Kui ta valmistab soodsaid valmistajaid, läheb ka sellest teadasaamine soodsa juurde, valmistab ebasoodsaid valmistajaid, läheb ka sellest teadasaamine ebasoodsa juurde, valmistab paindumatuid valmistajaid, läheb ka sellest teadasaamine paindumatu juurde.
Sellise tuvastusega tunneb ära just seda, et kui on teadasaamine, siis ajendavad seda valmistegijad, tõstavad esile valmistegijad, sünnitavad valmistegijad, vallandavad valmistegijad.
Kui valmistegijad kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviksid, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheksid, siis häviks tollel ka teadasaamine. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on teadasaamise hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis valmistegijate hävitusele.
Veel edasi, läbi arutada sooviv palujavend soovib läbi arutada, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Veel, mis ajendab valmistegijaid? Mis tõstab esile? Mis sünnitab? Mis vallandab?
Ta teab läbi arutada soovides niisugust: valmistegijaid ajendab ebatarkus, tõstab esile ebatarkus, sünnitab ebatarkus, vallandab ebatarkus. Soodsaid valmistajaid valmistatakse ebatarkuse mõju tõttu, ka ebasoodsaid ja isegi paindumatuid valmistajaid valmistatakse ebatarkuse mõju tõttu. Sellise tuvastusega tunneb ära just seda, et kui on valmistegijad, siis ajendab neid ebatarkus, tõstab esile ebatarkus, sünnitab ebatarkus, vallandab ebatarkus.
Kui ebatarkus kõikjal kõiges kõigiti allesjäägitult häviks, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaduma, mandumist läheks, siis häviks tollel ka valmistegijad. Ta teadvustab tõelevastavalt seda, mis on valmistegijate hävitaja jäljerada, ning nõnda jälilejõudnust saab hoidja järgi toimetaja. Öeldakse, et nii on palujavend täpselt raske kaotamisele, raskele otsategemisele jälile jõudnud, niisiis ebatarkuse hävitusele.
Palujavennad, kas teie arust jääb palujavennal ebatarkus innuta ja ilmub tarkus? Või teeks ta hoopis ebatarkuse mõju tõttu veelkord valmis soodsaid valmistajaid? Teeks ebatarkuse mõju tõttu valmis ka ebasoodsaid ja isegi paindumatuid valmistajaid?”
“Ei, tubli. Mis põhjusel? Ning et õigel kuulajal, kes kuuleb, on ebatarkus innuta jäänud ja ilmunud tarkus, siis ebatarkust hävitades hävivad tal valmistegijad. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad. Nime-laadi hävitades hävib kuuepüüneline. Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Puudet hävitades hävib tundmus. Tundmust hävitades hävib janu. Janu hävitades hävib kinnivõtt. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine. Tulemist hävitades hävib sündimine. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.
Tõsiselt, tõsiselt, palujavennad! Nii ma sõnan ja et teie nii teadvustaksite! Nii nagu nende ja nende hoidjate ilmudes ilmuvad nood ja nood hoidjad, siis neid ja neid hoidjaid hävitades nood ja nood hoidjad hävivad, raugevad maha, jahtuvad, lähevad looja.
Ning et õigel kuulajal, kes kuuleb, jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis tundes tundmust, kuidas keha otsa lõpeb, teadvustab ta tõelevastavalt, et “tunnen tundmust, kuidas keha otsa lõpeb”, ja tundes tundmust, kuidas elupõli otsa lõpeb, teadvustab tõelevastavalt, et “tunnen tundmust, kuidas elupõli otsa lõpeb”. Pärast, kui elupõli läbi, tollel kõik, mida nii tunneb, tänu keha lõhkumisele juba siinsamas allesjäägitult hävib, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaotsi, mandumist läheb.
Nõndaviisi, nagu jõumees haaraks soojast küpsetusahjust sooja poti ja viskaks siiasamasse maha ning selle soojus kiduneks, anumad jahtuksid, jääb ka palujavennal ebatarkus innuta ja ilmub tarkus ning tundes tundmust, kuidas keha otsa lõpeb, teadvustab ta tõelevastavalt, et “tunnen tundmust, kuidas keha otsa lõpeb”, ja tundes tundmust, kuidas elupõli otsa lõpeb, teadvustab tõelevastavalt, et “tunnen tundmust, kuidas elupõli otsa lõpeb”. Pärast, kui elupõli on läbi, siis kõik, mida ta nii tunneb, tänu keha lõhkumisele juba siinsamas allesjäägitult hävib, allesjäägitult möödaheidetuks, läbini kaotsi, mandumist läheb.