Mõjul (NS 14)

Hakkan teile, palujavennad, näha tooma mõjul kohaleilmumist ja mõjul kohaleilmunud hoidjaid. Kuulake ja pidage tõsiselt hästi aru, hakkan selgeks tegema!
Milline on mõjul kohaleilmumine? Niisiis “kui see on olemas, tuleb too”, ilmub selle ilmudes niimoodi:
Niisiis – ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad. Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine. Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad. Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju tõttu on puude. Puute mõju tõttu on tundmus. Tundmuse mõju tõttu on janu. Janu mõju tõttu on kinnivõtt. Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine. Tulemise mõju tõttu on sündimine. Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi.
“Ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad”.
“Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine”.
“Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad”.
“Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline”.
“Kuuepüünelise mõju tõttu on puude.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “kuuepüünelise mõju tõttu on puude”.
“Puute mõju tõttu on tundmus.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “puute mõju tõttu on tundmus”.
“Tundmuse mõju tõttu on janu.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “tundmuse mõju tõttu on janu”.
“Janu mõju tõttu on kinnivõtt.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “janu mõju tõttu on kinnivõtt”.
“Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “kinnivõtu mõju tõttu on tulemine”.
“Tulemise mõju tõttu on sündimine.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “tulemise mõju tõttu on sündimine”.
“Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine.” Kuna tõeleidnud võivad ilmuda või ka jääda ilmumata, on paigal vaid hoidla, tahk, kus paigal hoidjad. Tõeleidnu seda ise ära teab ja taibuga leiab ning üles loeb, teatavaks teeb, annab seisupaiga, liigendab, avab, jätku teeb, näha toob, selgima paneb, niisiis “sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine”.
Kus on hoidla, hoidja paigalolu, hoidja korrastatus, hoidja nagu tõsiselt on, ebatõetu, pole teistmoodi, olemuslikkus, tõelus nagu tõsiselt on, mittevastupidisus, mitteeksitatus, vastasmõjusus, pärikarva mõjul kohaleilmumisega, öeldakse, et nii on “mõjul kohaleilmumine”.
Millised on mõjul kohaleilmunud hoidjad? Öeldakse, et mõjul kohaleilmunud on hoidjad ebatarkus, valmistegijad, teadasaamine, nimi-laad, kuuepüüneline, puude, tundmus, janu, kinnivõtt, tulemine, sündimine, vananemine-suremine.
Ning et täpse teadvusega õige kuulaja, kes kuuleb, näeb mõjul kohaleilmumist ja mõjul kohaleilmunud hoidjaid tõelevastavalt hästi, ei võta ta sihiks esiotsa. Kas ma olin möödanikus? Või ehk polnud mind möödanikus? Kes ma olin möödanikus? Kuidas ma olin möödanikus?
Ega võta sihiks tagaotsa. Kas ma olen tulevikus? Või ehk pole mind tulevikus? Kes ma olen tulevikus? Kuidas ma olen tulevikus?
Loomuse kohta jutustab “aga kuidas?”. Kas on ehk nii? Kuidas ometi on nii? Kes oleme, kelleks saame? Kust on olend tulnud? Kes on siin põrmustunud, kuhu ta läheb?
Üksikute pingestujavaimulike nägemused – mis on lihtilmas nõndaviisi, nagu loomuse sõnumi külge seotud, olendi sõnumi külge seotud, elu sõnumi külge seotud, hea ende uudishimu sõnumi külge seotud – tol korral irrutatakse. Nad on läbini teadlikud ja läheb ligi tulemata ära, hoiavad nagu palmi ladvatutid, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Mis põhjusel? Sellepärast, et õige kuulaja, kes kuuleb, on näinud mõjul kohaleilmumist ja mõjul kohaleilmunud hoidjaid tõelevastavalt hästi, tundnud hästi ära, murdnud hästi lahti.