Tühjus (NS 15)

Seal, auväärne ligi kutsub palujavendi:
Hakkan teile näha tooma alguses osavõtlikku, keskel osavõtlikku, sumbumisel osavõtlikku, hea tarvis, hea määratlusega hoidjat ning selgeks tegema ainult läbini täiuslikku, läbini puhast, läbini värsket vaimutoimetust. Kuulake ja pidage tõsiselt hästi aru, mida selgitan!
Millised on vägeva tühjuse hoidjatuvastused? Niisiis “kui see on olemas, tuleb too”, ilmub selle ilmudes niimoodi:
Niisiis – ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad. Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine. Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad. Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju tõttu on puude. Puute mõju tõttu on tundmus. Tundmuse mõju tõttu on janu. Janu mõju tõttu on kinnivõtt. Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine. Tulemise mõju tõttu on sündimine. Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi.
“Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine.” Sest seal küsitaks “mis on vananemine-suremine?” või “mis vananeb-sureb?” Ent kui sõnada nii, et “see on vananemine-suremine” või “see vananeb-sureb”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on sündimise mõju tõttu vananemine-suremine.
“Tulemise mõju tõttu on sündimine.” Sest seal küsitaks “mis on tulemine?” või “mis tuleb?” Ent kui sõnada nii, et “see on tulemine” või “see tuleb”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on tulemise mõju tõttu sündimine.
“Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine.” Sest seal küsitaks “mis on kinnivõtt?” või “mis võtab kinni?” Ent kui sõnada nii, et “see on kinnivõtt” või “see võtab kinni”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on kinnivõtu mõju tõttu tulemine.
“Janu mõju tõttu on kinnivõtt.” Sest seal küsitaks “mis on janu?” või “mis januneb?” Ent kui sõnada nii, et “see on janu” või “see januneb”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on janu mõju tõttu kinnivõtt.
“Tundmuse mõju tõttu on janu.” Sest seal küsitaks “mis on tundmus?” või “mis tunneb?” Ent kui sõnada nii, et “see on tundmus” või “see tunneb”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on tundmuse mõju tõttu janu.
“Puute mõju tõttu on tundmus.” Sest seal küsitaks “mis on puude?” või “mis puutub?” Ent kui sõnada nii, et “see on puude” või “see puutub”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on puute mõju tõttu tundmus.
“Kuuepüünelise mõju tõttu on puude.” Sest seal küsitaks “mis on kuuepüüneline?” või “millel on kuus püünet?” Ent kui sõnada nii, et “see on kuuepüüneline” või “sellel on kuus püünet”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on kuuepüünelise mõju tõttu puude.
“Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline.” Sest seal küsitaks “mis on nimi-laad?” või “millel on nimi-laad?” Ent kui sõnada nii, et “see on nimi-laad” või “sellel on nimi-laad”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on nime-laadi mõju tõttu kuuepüüneline.
“Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad.” Sest seal küsitaks “mis on teadasaamine?” või “mis saab teada?” Ent kui sõnada nii, et “see on teadasaamine” või “see saab teada”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on teadasaamise mõju tõttu nimi-laad.
“Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine.” Sest seal küsitaks “mis on valmistegijad?” või “mis valmistavad ette?” Ent kui sõnada nii, et “see on nimi-laad” või “need valmistavad ette”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on valmistegijate mõju tõttu teadasaamine.
“Ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad.” Sest seal küsitaks “mis on ebatarkus?” või “millel on ebatarkus?” Ent kui sõnada nii, et “see on ebatarkus” või “sellel on ebatarkus”, ning kui sõnada nii, et “elu ja ihu on üks ja sama” või “elu on üks ja ihu on teine”, siis need kumbki on ühesugused – siin on mitu määratlust.
Kui on olemas nägemine, et “elu ja ihu on üks ja sama”, ei tule vaimutoimetuse eluase. Kui on olemas, palujavennad, nägemine, et “elu on üks ja ihu on teine” , ei tule vaimutoimetuse eluase. Nende kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal on olemas õige, ilmast kõrgem, tõelevastav, mittemittevastupidineunud täpne nägemine. Niisiis on ebatarkuse mõju tõttu valmistegijad.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on vananemine-suremine või mis vananeb-sureb temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal vananemine-suremine. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on sündimine või mis sünnib temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal sündimine. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on tulemine või mis tuleb temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal tulemine. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on kinnivõtt või mis kinni võtab temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal kinnivõtt. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on janu või mis januneb temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal janu. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on tundmus või mis tunneb temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal tundmus. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on puude või mis puutub temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal puude. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on kuuepüüneline või millel on kuus püünet temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal vananemine-suremine. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on nimi-laad või millel on nimi-laad temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal nimi-laad. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on teadasaamine või mis saab teada temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal teadasaamine. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis mis on valmistegijad või mis valmistavad ette temal?
Et on innutajäämine ebatarkusest ja ilmub tarkus, siis nii irrutatakse tal valmistegijad. Ta on läbini teadlik ja läheb ligi tulemata ära, hoiab nagu palmi ladvatutt, millel katkestatud juured, ettemääratult mitteilmumise poole.
Ning et palujavennal jääb ebatarkus innuta ja ilmub tarkus, siis ebatarkust hävitades hävivad tal valmistegijad. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad. Nime-laadi hävitades hävib kuuepüüneline. Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Puudet hävitades hävib tundmus. Tundmust hävitades hävib janu. Janu hävitades hävib kinnivõtt. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine. Tulemist hävitades hävib sündimine. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.
Öeldakse, et nii on hoidjatuvastus, millel on nimeks “vägev tühjus”. Nagu ma ütlesin, et “hakkan teile näha tooma alguses osavõtlikku, keskel osavõtlikku, sumbumisel osavõtlikku hoidjat”, nii ka vastuseks ütlesin sellele.