Vaevatud (NS 12)

Ebatarkusest vaevatud – januga seostunud – lapsikul jõuab üles keha koos teadasaamisega, mis on lapsiku lihtinimese oma, kes ei kuule. On koos säärase teadasaamisega keha ja ka välispidine nimi-laad. Nii on kaks.
Kahe mõjul on siis puude. Puute püünesid, mille abiga aina puudutades saab lapsik lihtinimene, kes ei kuule, tuttavaks kerge ja raskega, kas veelkord siit kinni võttes või mõne sellest teise abil, on kuus.
Millised kuus? Silmapaar on puute püüne. Kõrvapaar, nina, keel, keha, aru on puute püüne.
Ebatarkusest vaevatud – januga seostunud – oskajal jõuab üles keha koos oskaja teadasaamisega. On koos säärase teadasaamisega keha ja ka välispidine nimi-laad. Nii on kaks.
Kahe mõjul on siis puude. Puute püünesid, mille abiga aina puudutades saab oskaja tuttavaks kerge ja raskega, kas veelkord siit kinni võttes või mõne sellest teise abil, on kuus.
Millised kuus? Silmapaar on puute püüne. Kõrvapaar, nina, keel, keha, aru on puute püüne.
Palujavennad, milline eripära, milline plaan, milline mitmetisus on lapsikul ja oskajal minu kõrval vaimutoimetuse eluaseme jaoks?
Missuguses ebatarkusest vaevatud lapsikul lihtinimesel, kes ei kuule, missuguse januga seostunud teadasaamisega keha üles jõuab – see ebatarkus on tal irrutamata ja see janu läbini kadumata. Kui keha pärast suremist lõhutakse, siis ebatarkuse mitteirrutamise ja janu läbini mittekaotamise tõttu tuleb, et ta läheb keha juurde. Kuna ta läheb keha juurde, ei lasta vabaks läbini sündimisest, vananemisest, tõvest, suremisest, valust, kurtmisest, raskest, raskest arust, ahastusest. Sõnan, et “ei lasta vabaks raskest”.
Mis põhjusel? Lapsik ei toimetanud eelnevalt vaimutoimetuse kihuga, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Sestap tuleb siis, kui keha pärast suremist lõhutakse, et ta läheb keha juurde. Kuna ta läheb keha juurde, ei lasta vabaks läbini sündimisest, vananemisest, tõvest, suremisest, valust, kurtmisest, raskest, raskest arust, ahastusest. Sõnan, et “ei lasta vabaks raskest”.
Missuguses ebatarkusest vaevatud oskajal missuguse januga seostunud teadasaamisega keha üles jõuab – see ebatarkus on tal irrutatud ja see janu läbini kadunud. Kui keha pärast suremist lõhutakse, siis tänu ebatarkuse irrutamisele ja janu läbini kaotamisele tuleb, et ta ei lähe keha juurde. Kuna ta ei lähe keha juurde, lastakse vabaks sündimisest, vananemisest, tõvest, suremisest, valust, kurtmisest, raskest, raskest arust, ahastusest. Sõnan, et “lastakse vabaks raskest”.
Mis põhjusel? Oskaja toimetas eelnevalt vaimutoimetuse kihuga, et raske täpselt kaotada, raskele ots teha. Sestap tuleb siis, kui keha pärast suremist lõhutakse, et ta ei lähe keha juurde. Kuna ta ei lähe keha juurde, lastakse vabaks sündimisest, vananemisest, tõvest, suremisest, valust, kurtmisest, raskest, raskest arust, ahastusest. Sõnan, et “lastakse vabaks raskest”.
Palujavennad, selline eripära, selline plaan, selline mitmetisus on lapsikul ja oskajal minu kõrval vaimutoimetuse eluaseme jaoks.