Vaimulik (NS 18)

Üks teine palujavend läks auväärse juurest läbi. Ligi jõudes ajas koos auväärsega mitmesugust täiesti rõõmsat ja innukat juttu, mille kohale tõi, ja seadis end otsa peal sisse. Otsa peal sisse seadnud, ütles see vaimulik auväärsele nii:
“Kas ikka, aulik Gautama, üks ja sama teeb ja ka sellega tuttavaks saab?”
“Vaimulik, ma pole nii adunud, et üks ja sama teeb ja ka sellega tuttavaks saab.”
“Kas ikka, aulik Gautama, üks teeb ja teine ka sellega tuttavaks saab?”
“Vaimulik, ma pole adunud ka seda, et üks teeb ja teine ka sellega tuttavaks saab.”
“Kas ikka, aulik Gautama, et kui küsida “üks ja sama teeb ja ka sellega tuttavaks saab”, siis sõnad “ei adu”? Kui küsida “üks teeb ja teine ka sellega tuttavaks saab”, siis sõnad “ei adu”? Kuidas ikka, aulik Gautama, näha selle selgituse tarvis?”
“Vaimulik, “üks ja sama teeb ja ka sellega tuttavaks saab” on “pidevuse äärmuse korral”. Ning “üks teeb ja teine ka sellega tuttavaks saab” on “katkestuse äärmuse korral”. Ning kummagi otsa juurde minemata, keskmise jäljeraja najal toob tõeleidnu hoidjat näha. Niisiis “kui see on olemas, tuleb too”, ilmub selle ilmudes niimoodi.
Niisiis, ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad. Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine. Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad. Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju tõttu on puude. Puute mõju tõttu on tundmus. Tundmuse mõju tõttu on janu. Janu mõju tõttu on kinnivõtt. Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine. Tulemise mõju tõttu on sündimine. Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi.
Ebatarkust hävitades hävivad valmistegijad. Valmistegijaid hävitades hävib teadasaamine. Teadasaamist hävitades hävib nimi-laad. Nime-laadi hävitades hävib kuuepüüneline. Kuuepüünelist hävitades hävib puude. Puudet hävitades hävib tundmus. Tundmust hävitades hävib janu. Janu hävitades hävib kinnivõtt. Kinnivõttu hävitades hävib tulemine. Tulemist hävitades hävib sündimine. Sündimist hävitades hävib vananemine-suremine. Nii hävib ainukordne väga raske tüvi.