Māṇḍūkya

Silp “aum” on nii kõik.

Selle loendus “tulnud, tulekul, tulevane”

on kõik vaid aabe “aum”,

ja mis on teisiti kui mööduv kolmaeg,

seegi on vaid aabe “aum”.

|| 1 ||

 

Sest kõik on vaim,

loomus on vaim,

sel loomusel on neli veerandikku.

|| 2 ||

 

Virgunu paik, mis teadvustab välist,

naudib seitsme liikme ja üheksateistkümne suuga rämedat,

on üldrahvalik esimene veerandik.

|| 3 ||

 

Unenäo paik, mis teadvustab sisemist,

naudib seitsme liikme ja üheksateistkümne suuga erilist,

on särtsakas teine veerandik.

|| 4 ||

 

Kui uinunul ei ole mingit tungi tungide järele

ja mingit unenägu ei näe,

on ta hästi uinunud.

Hästiuinunu paik, ühetaoline, vaid teadvustamise tomp,

sest koosneb õndsusest, naudib õndsust ja on meelsuse suu,

on teadlik kolmas veerandik.

|| 5 ||

 

Ta on kõige pealik, ta on kõikteadja,

ta on siseohjeldaja, ta on kõige üsk,

sest tulnud jõustuvad ja suubuvad.

|| 6 ||

 

Ei teadvusta sisemist, ei teadvusta välist, ei teadvusta mõlematpidi,

pole teadvustamise tomp, teadvustaja ega mitteteadvustaja.

Nägematu, kogematu, haaramatu,

märgitu, mõeldamatu, ettenäitamatu,

üksainus loomuse hoomangute kude,

oivaline rahulik siltide raugemine,

kahesuseta on neljas, nagu arvatakse.

See on loomus, see on vaja teada saada.

|| 7 ||

 

Loomus on silbitsi aabe “aum”,

mõõdutsi on veerandikud mõõduks

ja mõõdud veerandikeks, aaped “a”, “u”, “m”.

|| 8 ||

 

Virgunu paik üldrahvalik on aabe “a”,

esimene mõõt, ammutusest või algusest.

Eks ammuta kõiki tunge ja alguseks saa ju too,

kes nii tunneb.

|| 9 ||

 

Unenäo paik särtsakas on aabe “u”,

teine mõõt, upitusest või ulatusest.

Eks upitu jätkama teadmisi ja samasuguseks saa ju too,

ei tal tule olla vaimu mittetundja peres,

kes nii tunneb.

|| 10 ||

 

Hästiuinunu paik teadlik on aabe “m”,

kolmas mõõt, mõõtmisest või suubumisest.

Eks mõõda nii kõike ja suubudagi saa ju too,

kes nii tunneb.

|| 11 ||

 

Neljas on mõõtmatu, kogematu,

oivaline siltide raugemine, kahesuseta.

Just aabe “aum” on loomus.

Tolle loomus läheb loomuse sisse,

kes nii tunneb.

|| 12 ||