Ida mõtteloo leksikon

Ida mõtteloo leksikon tähetikuliselt

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y

Ida mõtteloo leksikon - Filosoofia.ee
Ida mõtteloo leksikon – Filosoofia.ee

«Ida mõtteloo leksikon» on esimene sellelaadiline teatmeteos Eestis. See sisaldab olulisemaid termineid, mõisteid ja nimesid põhiliselt Indias ja Hiinas tekkinud õpetustest ja mõttesuundadest.
Leksikonis on u 1100 märksõna. Iga termini juures on ära toodud selle algkeelsed (sanskriti, paali, tiibeti, hiina, jaapani) vasted. Lahti on seletatud budismi, hinduismi, konfutsianismi, taoismi ja mitme teise Ida õpetuse põhimõisted. Tutvustatakse ka nende põhitekste.

Leksikoni lisana on ära toodud eesti keeles ilmunud algkeeltest tehtud Ida mõtteloo tekstide bibliograafia. Leksikon on varustatud põhjalike registritega. Leksikon on mõeldud eelkõige ajaloolastele, filoloogidele, filosoofidele ja teoloogidele, tõlkijatele ja kirjastajatele ning kõikidele, kes tunnevad huvi Idamaade vastu.

Meie siin oleme oma arust juba eurooplasteks saanud. Aga euroopalikule kultuurile on omane pidev teiste kultuuride poole vaatamine ja püüd sealt midagi õppida. Eesti keeles on ida klassikat natuke ilmunud ja enamiku olen paraku ma ise tõlkinud ning sinna juurde kommentaare kirjutanud. Suurelt jaolt nendest kommentaaridest ongi praegune leksikon välja kujunenud. Sellest on osa võtnud ka kaks minu õpilast. Igas kultuuris ja õpetuses on oma terminoloogia. Nüüd olemegi püüdnud luua neile eestikeelsed vasted ja selgitada, miks need on sellised ja kuidas nad on seotud originaalterminitega.

LINNART MÄLL

Linnart Mäll, Märt Läänemets, Teet Toome. Ida mõtteloo leksikon. Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia. – Studia Orientalia Tartuensia. Series Nova. Vol. IV. Tartu: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus, 2011 (2., parand. ja täiend. tr.), 378 lk; trükitud Tartu trükikojas Greif;

ISBN 978-9985-4-0657-1