Võõrkeelne filosoofia

Netisõlmed nende jaoks, kes otsivad võõrkeelseid lisamaterjale. Kuna maailma filosoofiapärandist on eesti keeles kättesaadav vaid kübeke, on see vältimatu.

Andmebaasid

ARGOS: Limited Area Search of the Ancient and Medieval Internet Interneti otsingumootor, spetsialiseerunud antiik- ja keskajaga seotud lehekülgedele.

KIRKE – Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie aus Erlangen Saksakeelne temaatiline kataloog, palju viiteid saksakeelsetele lehekülgedele. Püüab hõlmata kogu antiiki.

The Ancient World Web Automaatsel viitehaldussüsteemil põhinev kataloog koos otsinguvõimalusega.

Roman Sites Rooma maailmaga seotud lehekülgede kataloog (inglise, itaalia, hispaania ja prantsuse keeles).

Bibliotheca Augustana Sisaldab online tekste ja viiteid ladina, kreeka, saksa, inglise, prantsuse, itaalia ja hispaania kirjanduse kohta. Kasutajaliides on ladinakeelne.

British Library Net

Online Guide to Ethics and Moral Philosophy

Wikipedia: Philosophy

Philosophy Pages

Episteme Links

The Classic Philosophers

Adherents.com Religioonisotsioloogia.

Virtual Religion Index Esitab süsteemselt religiooniuuringute alased viidad.

Teatmeteosed

The Catholic Encyclopedia Avaldatud 1913. aastal, võrguväljaanne

The Internet Encyclopedia of Philosophy(University of Tennessee at Martin)

The Jacques Maritain Center at University of Notre Dame

Routledge Encyclopedia of Philosophy Online

Internet Encyclopedia of Philosophy

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Philosophical Dictionary

Dictionary of Philosophy of Mind

Jewish Encyclopedia Avaldatud 1901-1906,võrguväljaanne.

The International Standard Bible EncyclopediaAvaldatud 1915. aastal, võrguväljaanne. Samalt aadressilt leiab teisigi sõnaraamatuid.

World Wide Encyclopedia of ChristianityChristian Classics Ethereal Library võrguleheküljel on liidetud teistegi sõnaraamatute online väljaannetega.

Kõrgkoolid, uurimiskeskused

Philosophy at The University of Edinburgh

Philosophy Library: University of Oxford

Project Gutenberg

Hanover Historical Texts Project

Lisa

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/semiotics.html – informatiivne ja ülevaatlik semiootikast ja semiootikutest

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem-gloss.html – Daniel Chandleri põhjalik semiootiline sõnastik

http://pespmc1.vub.ac.be/semioter.html – lühike terminite seletus

http://www.philosophypages.com/ph/index.htm – filosoofide kohta inglise keeles

http://philosophy.allru.net/pervo.html – filosoofilised tekstid vene keeles

http://www.thelatinlibrary.com/aquinas/ente.shtml – De ente et essentia ladina keeles

http://www.arthist.lu.se/kultsem/semiotics/semiolinks2.html – kõigest, mis mingil moel semiootikaga seotud

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/semiotics.html – informatiivne ja ülevaatlik semiootikast ja semiootikutest

http://www.semiotik.org/web.htm – saksa keeles

http://www.uni-ak.ac.at/culture/withalm/semiotics/AIS/index.html rahvusvahelise semiootikute koja (IASS) kodulehekülg, kõivõimalikku infot semiootikute ja nendega lähedalt seotud isikute tegemistest. Usvahelise semiootikute koja (IASS) kodulehekülg.

http://www.chass.utoronto.ca/french/as-sa/EngSem1.html – igaühele midagi, nalja ka. Osa prantsuse keeles

http://euphrates.wpunj.edu/faculty/yildizm/sp/Resource.htm – palju semiootikasse puutuvaid linke

SÕNASTIKUD

http://members.aol.com/nonverbal2/diction1.htmžestide, emotsioonide, mitteverbaalsete märkide sõnastik

http://www.arts.ouc.bc.ca/fiar/glossary/gloshome.htmlwords of Art, kõikehaarav

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem-gloss.html Daniel Chandleri põhjalik ülevaade

http://www.tcf.ua.edu/TVCrit/glossary.htmtelevisiooni sõnastik

http://www2.cumberlandcollege.edu/acad/english/litcritweb/glossary.htmkirjanduskriitika sõnastik

http://pespmc1.vub.ac.be/semioter.htmllühike terminite seletus

http://www.helsinki.fi/science/commens/dictionary.htmlPeirce´i terminid

vene keeles

http://lib.userline.ru/900?page=1 filosoofia semiootika

http://lib.vvsu.ru/books/semiotika1/page0001.asp#xex1 Stepanovi raamat “Semiootika”

http://ryk-kypc1.narod.ru/sem.html vene lehekülg, kuid palju ka ingliskeelset materjali

http://www.symbols.com sümbolite entsüklopeedia

Netiotsingute juhised

David Chalmers: People with online papers in philosophy

Peter Suber: Guide to Philosophy on the Internet

Peter J. King: Philosophy around the Web

Ajakirjad

Loetelu klassikalise filoloogia ajakirjadest, millel on olemas kodulehekülg. Seejuures on mõne tuntud ajakirja artiklid Internetis täistekstina.

Logos Venekeelne ajakiri.

Antiikfilosoofia

Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers

Peitho’s Web Home

Perseus Digital Library Põhilehekülg Somerville’is. Seda korratakse ka Oxfordis jaBerliinis

Presocratics

The Internet Ancient History Sourcebook

Thesaurus Linguae Graecae Tasuline. Andmebaasis on digitaliseerituna peaaegu kogu vanakreeka kirjandus alates 8. saj. e.Kr. kuni aastani 600 p.Kr., lisaks suur hulk tekste ajavahemikust 600 p.Kr. kuni 1453.

The Latin Library Suur ladina autorite tekstide kogumik. Kuna lehekülg ei ole üles ehitatud andmebaasina, siis üldotsinguid teha ei saa, otsida saab vaid konkreetselt leheküljelt (CTRL-F).

Keskaeg

Keskaja filosoofia (Routledge)

Corpus Thomisticum

Thomas Aquinas: Summa Theologica

Thomas Aquinas: Summa Contra Gentiles(Jacques Maritain Center)

Uued

Rudolf Steineri haridusteoste kogum

John L. Dobson Advaita Vedanta

Kristlus

Old Testament Gateway Esitab kegesti käsitletavalt suure hulga akadeemilist Vana Testamendi uuringutega seonduvat matejali.

The New Testament Gateway Esitab kegesti käsitletavalt suure hulga akadeemilist Uue Testamendi uuringutega seonduvat matejali.

The Context Group:Piibliuuringute sotsiaal-teadusliku analüüsiga tegeleva Kontekst-Grupi kodulehekülg. Viitade osas on esitatud arvukalt antiikaega puudutavaid materjale.

Christian Classics Ethereal Library Mahukas kristliku teoloogia klassika tekste vahendav e-raamatukogu.

Fides Quaerens Internetum (The Christian Theology Page) Võtab temaatiliselt kokku mitmesugused interneti teoloogiaressursid. Sisaldab teoloogide kaupa esitatava e-raamatukogu.

Religion-Online.org Enamasti kaasaegse teoloogia autoreid sisaldav e-raamatukogu.

Vene keeles

filosofia.ru

philosophy.ru

Saksa keeles

Kommentierte Internet-Ressourcen zur Philosophie;

Die Philosophie-Seiten von Dieter Köhler;

Bibliothek der Klassiker

Filosoofia lingid valdkondade kaupa

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Mind and Body: Rene Descartes to William James