Lääne filosoofide tõlked eesti keelde

Kreeka

Herakleitos

Fragmendid (tlk toim S. Paavel)

Parmenides

Fragmendid (tlk T. Luik)

Zenon

Apooriad (tlk K. Traks)

Theophrastos

Inimtüübid (tlk I. Volt)

Platon

Sokratese apoloogia (tlk A. Kurismaa)

Phaidon (tlk M. Lepajõe)

Kriton (tlk J. Unt)

Pidusöök (katkend, tlk A. Kurismaa)

Charmides (tlk J. Unt)

Euthyphron (tlk S. Soosaar)

Politeia (katkend, tlk M. Lepajõe)

Riik (katkend, knsp)

Timaios (knsp)

Aristoteles

Nikomachose eetika (tlk A. Lill)

Luulekunstist (tlk J. Unt)

Ennustamisest une abil (tlk A. Lill)

Boethius

Filosoofia lohutus (knsp)

Ladina

Seneca

Moraalikirjad Luciliusele (tlk I. Vene)

Keldi

Malmasbury Aldhelm

Loodu (tlk M. Friedenthal)

Flaami

Jan van Ruusbroec

Vaimse abielu kaunistamine (knsp)

Baruch Spinoza

Eetika (knsp)

Arusaamise korrastamisest (knsp)

HISPAANIA

Ignacio de Loyola

Vaimulikud harjutused (esimene nädal) (tlk M. Kaplinski)

Avila Teresa

Sisemine loss (knsp)

Risti Johannes

Tõus Karmeli mäele (knsp)

Armastuse elav lõõm (knsp)

ITAALIA

Aquino Thomas

Olevast ja olemusest (tlk R. Sirkel)

Summa paganate vastu (katkend, A. ja Ü. Treikelder)

Niccolò Machiavelli

Valitseja (tlk T. Tomson)

Prantsuse

St Victori Richard

Karismatundmuse neli astet (knsp)

Rene Descartes

Arutlus meetodist (tlk R. Kulpa)

Meditatsioonid esimesest filosoofiast (tlk M. Lepajõe)

Filosoofia printsiibid: Eessõna (tlk R. Kivi)

Jean-Jacques Rousseau

Kas teaduste ja kunstide taassünd on aidanud kaasa kommete puhastamisele (tlk K. Ross)

Ühiskondlikust lepingust (katkend)

Voltaire

Filosoofilised kirjad (katkend)

Inglise

Francis Bacon

Novus Organum (katkend)

David Hume

Uurimus inimese arusaamisest (knsp)

John Stuart Mill

Mõtte ja mõttevahetuse vabadusest (ptk Vabadusest, tlk K. Tael)

Charles Darwin

Usulised tõekspidamised (tlk Kollane Maja)

Charles Peirce

Kuidas muuta meie ideid selgeks (tlk T. Hallap)

William James

Pragmatismi tõekontseptsioon (tlk E. Soovik)

Saksa

Meister Eckhart

Jumaliku lohutuse raamat (knsp)

Saksa jutlused (knsp)

Juhtnöörid (knsp)

Suursugusest inimesest (knsp)

Nicolaus Cusanus

Visio Dei (knsp)

G.W. Leibniz

Looduse ja jumalaarmu alused mõistuse põhjal (tlk V. Parve)

Immanuel Kant

Prolegomena: 1-22 (tlk J. Saar)

Valest (tlk E. Parhomenko)

Mis on valgustus (tlk E. Parhomenko)

Praktilise mõistuse kriitika (knsp)

G.W.F. Hegel

Vaimu fenomenoloogia: eeskõne, sissejuhatus

Kes mõtleb abstraktselt (tlk T. Matsulevitš)

Karl Marx

Kapital: Kaubafetišism ja selle saladus; Väärtusvorm ehk vahetusväärtus

Friedrich Nietsche

Nõnda kõneles Zarathustra (katkend, tlk J. Palla)

Tõest ja valest moraalivälises mõttes (tlk M. Põder)

Vene

Pjotr Kropotkin

Mässaja kõned (tlk P. Piipuu)